Application Details

Application Reference Number:
A170163
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Codi uned ddofednod ar fferm i ddarparu ar gyfer cywion ieir buarth (Cynhyrchu Wyau) ynghyd รข biniau porthiant cysylltiedig, 50kW arae solar, mynediad fferm mewnol a gwaith cysylltiedig Erection of a poultry unit on farm to accommdate free range chickens (Egg Production) together with associated feed bins, 50kW solar array, internal farm access and associated works
Decision:
Approved Subject to Conditions
Agent:
Miss Gail Lewis (Roger Parry and Partners Carmarthen)
Applicant:
Mr E Jenkins
Location:
Pwllpridd, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4HX
Grid Reference:
264945, 269427
Ward:
Community:
Lledrod
Officer:
Jonathan Eirug
Received Date:
20-02-2017
Valid Date:
28-02-2017
Proposed Committee Date:
01-08-2017
Decision Issued Date:
01-08-2017
Application Status:
Decision Issued