Application Details

Application Reference Number:
A190555
Application Type:
Householder Planning
Proposal:
Replacement of existing timber balcony (due to H&S reasons)
Decision:
Approved Subject to Conditions
Agent:
Mr Zac Addison (Addison Design & Development)
Applicant:
Mr N Keyworth
Location:
Manorafon, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SL
Grid Reference:
231165.21, 254126.61
Ward:
Penbryn
Community:
Llangrannog
Officer:
Catrin Newbold
Received Date:
05-07-2019
Valid Date:
05-07-2019
Proposed Committee Date:
12-02-2020
Decision Issued Date:
12-02-2020
Application Status:
Decision Issued
 

  Location

Documents

Document Type Description Thumbnail Download/View
Decision Notice Decision Notice Sorry, no preview available Download
Officer Report Officer Report Sorry, no preview available Download
Application Form Application Form - Without Personal Data Download
Plans / Drawings Location Plan, Block Plan, Existing & Proposed Balcony Download

Representations

Name Comment Thumbnail Date File
TLSE Assessment
26-11-2019 09:08:53 Download
Object - Ty Capel Bancyfelin, Llangrannog
01-10-2019 15:19:05 Download
Mr Ian Ap Dewi
Object - I ap Dewi, Glaslwyn, Blaencwlyn, Llandysul
30-09-2019 09:11:58 Download
Cynyr Ifan
Nid yw'r cynlluniau sydd wedi ei nodi yma yn dangos graddfa neu fesuriadau cywir a mae hynny oherwydd mae'r hyn sydd wedi ei adeiladu yn gwyro oddi wrth y cynllun sydd wedi ei roi gerbron. Mae'r hyn sydd yno ar hyn o bryd yn fwy o faint ac felly yn ymestyn dros dir sydd yn eiddo i mi, ac ar sail hynny rwy'n gwrthwynebu'n llwyr. Wrth rhoi balconi y tu allan yn y fan yma mae'n amharu yn fawr ar breifatrwydd y tai gyferbyn sef Frondolau a Frondolau Fach. O ran cwrteisi a dilyn protocol cywir mi ddylai'r perchennog wedi gofyn am ganiatad cyn ei osod ac nid ar ôl fel sydd yn digwydd nawr, nid oedd "balconi" yno cyn hyn fel mae'r ymgeisydd yn ceisio honni. Rwyf hefyd o'r farn bod yna arfer gwael o osod "balconi" dros yr Hawen ac yna gosod pethau amhriodol arnynt, sydd wedyn yn llygru'r afon ac yn effeithio statws banner las traeth Llangrannog. Gwelwyd dwrgi yn ddiweddar yn yr Hawen a mi ddyla'i Cyngor Sir Ceredigion sicrhau bod bywyd gwyllt naturiol yr ardal ddim yn cael ei effeithio.
15-09-2019 21:34:02 N/A
Highways & Environmental Services
Highways Planning Recommendation