Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A190574
Math o Gais:
Cais Llawn
Cynnig:
Erection of dwelling and installation of vehicular access
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Mr Gareth Flynn (Morgan & Flynn Architectural Services)
Ymgeisydd:
Mr and Mrs G & P Jones
Lleoliad:
Land At Rear Of No.1 Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0NW
Cyfeirnod Grid:
245934.41, 262704.78
Ward:
Aberaeron
Community:
Aberaeron
Swyddog:
Gwennan Jenkins
Dyddiad A Dderbyniwyd:
12-07-2019
Dyddiad Dilys:
12-07-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
06-11-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
 

  Lleoliad