Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A190547
Math o Gais:
Cais Llawn
Cynnig:
Erection of Bungalow and garage, dog breeding kennels and stables.  Siting of temporary static caravan during construction.
Ymgeisydd:
Mr G Davies
Asiant:
Mr Trevor Hopkins (Trevor Hopkins Associates Ltd)
Lleoliad:
Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QS
Cyfeirnod Grid:
227838.67, 243691.59
Ward:
Beulah
Parish / Community:
Beulah
Swyddog:
Gwennan Jenkins
Decision Level:
Dirprwyedig / Delegated
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
Dyddiad A Dderbyniwyd:
04-07-2019
Dyddiad Dilys:
06-09-2019
Expiry Date:
01-11-2019
Extension Of Time:
No
Extension Of Time Due Date:
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Actual Committee Date:
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
06-11-2019
Penderfyniad:
Tynnwyd yn ôl
Cyhoeddusrwydd Dyddiad Gorffen
08-11-2019
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

  Lleoliad

Map Preview Image

Dogfennau

Math O Ddogfen Disgrifiad Thumbnail Llawrlwytho/Gweladwy
Decision Notice Decision Notice Decision Notice Lawr lwytho
Supporting Documents Drainage Report Drainage Report Lawr lwytho
Supporting Documents Drainage Schedule Drainage Schedule Lawr lwytho
Press Publication Proposed Block Plan Proposed Block Plan Lawr lwytho
Decision Notice Power of Delegation Form (English) Power of Delegation Form (English) Lawr lwytho
Correspondence (General) Pwer Dirprwyo