Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A190837
Math o Gais:
Cais Llawn
Cynnig:
Renovation of fire damaged hotel and conversion into 4 flats.
Penderfyniad:
Tynnwyd yn ôl
Asiant:
Mr Richard Leng (Archispec1)
Ymgeisydd:
Mr Emyr Davies
Lleoliad:
Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ
Cyfeirnod Grid:
258317.98, 281902
Ward:
Aberystwyth Canol/Central
Community:
Aberystwyth
Swyddog:
Alun Charles
Dyddiad A Dderbyniwyd:
17-10-2019
Dyddiad Dilys:
05-11-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
09-01-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
 

  Lleoliad