Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A190871
Math o Gais:
Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod
Cynnig:
Discharge of Condition 22 of planning permission A180465 ( Foundation details)
Penderfyniad:
Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
Asiant:
Mr Wyn Harries (Harries Planning Design Management)
Ymgeisydd:
Mr S Morris (Jameson Estates Ltd)
Lleoliad:
Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU
Ward:
Community:
Swyddog:
Gwennan Jenkins
Dyddiad A Dderbyniwyd:
01-11-2019
Dyddiad Dilys:
04-11-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
04-12-2019
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
 

  Lleoliad

Dogfennau

Math O Ddogfen Disgrifiad Thumbnail Llawrlwytho/Gweladwy
Plans / Drawings Foundation Plan Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawr lwytho
Correspondence (General) Planning Permission A180465