Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A190897
Math o Gais:
Cais Llawn
Cynnig:
Chang of use from D1 (creche) to C3 (dwelling)
Penderfyniad:
Ymgeisydd:
Mr G Davies
Lleoliad:
Ty Ysgol, Llanwenog, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UU
Ward:
Community:
Swyddog:
Sian Holder
Dyddiad A Dderbyniwyd:
06-11-2019
Dyddiad Dilys:
06-11-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
Statws y Cais:
Ymgynghoriad Yn Gyflawn
 

  Lleoliad

Dogfennau

Math O Ddogfen Disgrifiad Thumbnail Llawrlwytho/Gweladwy
Application Form Application form Llawrlwytho
Plans / Drawings Location plan