Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A191047
Math o Gais:
Cais Llawn
Cynnig:
Alterations to parking area, extend existing bin store, internal alterations to main entrance area, installation of new lift and associated works.
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Mr Trevor Hopkins (Trevor Hopkins Associates Ltd)
Ymgeisydd:
(Tai Ceredigion Cyf)
Lleoliad:
Llys Pedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DD
Cyfeirnod Grid:
257622.61, 248021.8
Ward:
Community:
Lampeter
Swyddog:
Sian Holder
Dyddiad A Dderbyniwyd:
20-12-2019
Dyddiad Dilys:
20-12-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
14-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
 

  Lleoliad