Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A200188
Math o Gais:
Cais Adeilad Rhestredig
Cynnig:
The conversion of the existing dwelling into 4 self contained flats and one maisonette
Penderfyniad:
Caniatâd wedi ei roi
Asiant:
Mr Byron Jenkins (Byron Jenkins Architectural Consultancy)
Ymgeisydd:
Mr J Evans
Lleoliad:
The Rectory, 7 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU
Cyfeirnod Grid:
258121.08, 281633.87
Ward:
Aberystwyth Rheidol
Community:
Aberystwyth
Swyddog:
Sian Holder
Dyddiad A Dderbyniwyd:
03-03-2020
Dyddiad Dilys:
03-03-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
30-07-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
 

  Lleoliad