Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A200582
Math o Gais:
Diwygiad Ansylweddol
Cynnig:
Change of proposed tree types.
Penderfyniad:
Caniatawyd
Asiant:
Ms S Milne (Morgan Construction Wales)
Ymgeisydd:
Mr Llyr Edwards (Tai Ceredigion Cyf)
Lleoliad:
Phase 2 Awel Yr Afon, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AQ
Cyfeirnod Grid:
217809.03, 245462.3
Ward:
Aberteifi / Cardigan Teifi
Community:
Cardigan
Swyddog:
Rhydian Williams
Dyddiad A Dderbyniwyd:
21-07-2020
Dyddiad Dilys:
29-07-2020
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
20-08-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
 

  Lleoliad

Dogfennau

Math O Ddogfen Disgrifiad Thumbnail Llawrlwytho/Gweladwy
Supporting Documents A130988 Decision Notice