Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A210950
Math o Gais:
Cais Llawn
Cynnig:
Temporary siting of a caravan for habitation whilst building a dwelling
Ymgeisydd:
Mr Guto Davies
Lleoliad:
Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6RN
Cyfeirnod Grid:
266022.56, 255245.57
Ward:
Llangeitho
Parish / Community:
Llanddewi Brefi
Swyddog:
Daniel Lintin
Decision Level:
Dirprwyedig / Delegated
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
Dyddiad A Dderbyniwyd:
29-09-2021
Dyddiad Dilys:
08-11-2021
Expiry Date:
03-01-2022
Extension Of Time:
No
Extension Of Time Due Date:
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Actual Committee Date:
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
22-12-2021
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Cyhoeddusrwydd Dyddiad Gorffen
02-12-2021
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

Dogfennau

Math O Ddogfen Disgrifiad Thumbnail Llawrlwytho/Gweladwy
Plans / Drawings Caravan-Proposed-Block-plan.pdf Caravan-Proposed-Block-plan.pdf Lawr lwytho
Supporting Documents Email-from-applicant-with-photos-of-caravan-elevations.pdf