Manylion y Cais

Rhif y Cais:
A220330
Math o Gais:
Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod
Cynnig:
Discharge of condition 13 of planning permission A200730 (Engineering drawings, design calculations and surface water drainage measures).
Ymgeisydd:
Mr Andrew Davies (Wales & West Housing Association)
Asiant:
Mr G Jones (T. Richard Jones)
Lleoliad:
Aberaeron Hospital Heol Y Tywysog, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0JJ
Ward:
Parish / Community:
Swyddog:
Owain Evans
Decision Level:
Dirprwyedig / Delegated
Statws y Cais:
Penderfyniad A Gyhoeddwyd
Dyddiad A Dderbyniwyd:
04-05-2022
Dyddiad Dilys:
05-05-2022
Expiry Date:
03-08-2022
Extension Of Time:
Yes
Extension Of Time Due Date:
03-08-2022
Planning Performance Agreement:
No
Planning Performance Agreement Due Date:
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Actual Committee Date:
Dyddiad a Gyhoeddwyd y Penderfyniad:
01-08-2022
Penderfyniad:
Gwrthodwyd
Appeal Reference:
Appeal Status:
Appeal External Decision:
Appeal External Decision Date:
 

  Lleoliad