Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Decision View
A180387 Householder Planning DOLRUDDYN, SY24 5BB

Proposed detached garage

W05000392
A180269 Householder Planning SEINTWAR, SY20 8JS Replace existing patio and decking (running at different levels and with steps) with single, larger decking, with balustrading on 3 sides. W05000370
A180380 Householder Planning TYCOCH, SY23 4HE

Codie estyniad unllawr i'r blaen a'r cefn.
Erection of a single storey extension to front and side.

W05000384
A180375 Householder Planning CEFN Y GWYNT, SA38 9QB Proposed garage and store
A180273 Full Planning FORGE GARAGE, SA46 0HA

Demolition of existing car wash and valet building /and erection of new workshop with display area over.

W05000371
A180372 Approval of Details Reserved by Condition YSGUBOR LWYD, PONTFAEN FARM, SA48 7JN

Discharge of condition 4 of planning permission A170971 (Level 1 Archaeological Photographic Survey)

A180376 Full Planning Land adjacent to existing track Maes y Cilyn, SY20 8UB

Proposed installation of a 25.0m lattice mast, supporting 3 no. antenna. 2 no. 600mm dishes, together with 3 no. associated home office ground based equipment cabinets contained within a foul weather enclosure 1 no. meter cabinet, satellite dish and ancillary development thereto including a permanent generator housed within a secure compound.

A180279 Full Planning Land at Stad Craig Ddu
Codi 40 annedd gyda pharcio, garejys, tirlunio, draenio a gwaith cysylltiedig.
Construction of 40 residential dwellings with associated parking, garages, landscaping, drainage and associated works
A180351 Full Planning Aberffrwd Farm, SY23 3ND

Datblygiad arfaethedig y safle carafánau presennol i gynnwys adeilad derbynfa newydd, blwch cawod, 10 podiau glampio, 6 llecyn teithiol, mynediad at welliant a gosod planhigion trin pecynnau.

Proposed development of existing caravan site to include new reception building, shower block, 10 glamping pods, 6 touring pitches, access improvement and installation of package treatment plant.

A180298 Full Planning TYCAPEL PANTGLAS, SY23 4PH

Change of use from chapel to residential

W05000396
A180377 Listed Building Consent APARTMENT 5, TRAWSCOED MANSION, SY23 4HS Adeiladu llawr Mezzanine o fewn fflat ystafell fyw - Construction of Mezzanine floor within living room area of apartment
A180373 Approval of Details Reserved by Condition YSGUBOR LWYD, PONTFAEN FARM, SA48 7JN

Discharge of condition 8 of planning permission A170971 (Bird Survey)

A180368 Full Planning SN 730 767, SY23 4QX

Codi adeilad amaethyddol - erection of an agricultural building.

A180355 Householder Planning CEFN MEURIG, SY25 6AY

Codi estyniad - Erection of an extension

W05000387
A180365 Full Planning Plot 4, SA44 6QQ

Codi annedd - Erection of a dwelling

A180346 Listed Building Consent EDWARD DAVIES BUILDING, SY23 1NG

Adeiladu ramp mynediad lefel cymeradwy y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabl hyd at y brif fynedfa mewn deunyddiau sy'n cyd-fynd â'i amgylchoedd. I gael gwared ar sgaffaldiau anghyfreithlon yn y cefn a gosod systemau ysgol mynediad sefydlog a system ddiogel i ddarparu mynediad diogel i ardaloedd to'r adeilad ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol.

Construct a Disabled Discrimination Act approved level access ramp up to the main entrance in materials in-keeping with its surroundings. To remove unsightly scaffolding at the rear and install fixed access ladder systems and man-safe system to provide safe access to the roof areas of the building for future maintenance.

A180336 Full Planning Caer Madyn & Bailiff's Cottage, SY23 3HN Proposed single storey extension, erection of a dormer window and insertion of 5 roof lights to Bailiffs Cottage and single storey extension to ancillary residential outbuilding
A180321 Listed Building Consent STREET RECORD Gosod bolardiau ochr y ffordd a gwaith atgyweirio i'r rheiliau haearn bwrw a'r giât presennol, ynghyd ag adfer y pier maen wedi'i rendro - Installation of roadside bollards and repair works to existing cast iron railings and gate, together with reinstatement of rendered masonry pier. W05000366
A180350 Full Planning Plot H1, SY23 5DY

Garej arfaethedig - Proposed garage 

A180349 Non-Material Amendment Llwyndu Farm, SA43 2AU

CCTV layout plan

A180352 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed NANT Y GIDO, SA45 9TR

Use of dwelling, outbuildings and residential curtilage 

A180353 Approval of Details Reserved by Condition Land adjacent to the Village Hall

Discharge condition 3 of planning permission A160342 - schedule of materials

A180354 Approval of Details Reserved by Condition Land adjacent to village Hall, SA46 0LN

Discharge condition 4 of planning permission A160342 - Landscaping Plan

A180348 Full Planning FRONDEG, SY25 6RD Newid defnydd o weithdy i ddau wyliau gwyliauChange of use from workshop to two holiday lets W05000381
A180333 Full Planning BLAENDDOL, SY25 6DS Stablau arfaethedig - Proposed stables W05000396
A180310 Householder Planning Land adjacent to Glyndwr Creu mynediad i gerbydau i blot o dir.
Creation of vehicular access to serve plot of land.
A180342 Full Planning LLWYNGWYN, SA43 2AN

Stable and sand school

W05000358
A180343 Full Planning LLWYNGWYN, SA43 2AN

Extension of curtilage and erection of summer house

W05000358
A180344 Removal/Variation of Condition(s) Plot adj. to Llyn y Felin, SA43 1AL

Variation of condition 7 of planning permission A170208 - timber doors.

A180238 Approval of Details Reserved by Condition Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - Discharge of condition 7 Traffic Management Plan.

A180335 Full Planning PANTYBLAWD, SY25 6PR

Construction of a holiday let to include the demolition of existing barn

W05000382
A180302 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed RAY CEREDIGION, PENGLOYN, SA46 0BN

Proposed internal works - confirmation that it is permitted development

W05000357 Certificate Granted
A180341 Removal/Variation of Condition(s) YR ADFA, SY25 6TB

Variation of condition 3 of planning permission A140518 occupancy condition.

A180315 Full Planning NANTSIDYLL, SA48 7RJ

Cadw 2 caban arddull pren i'w ddefnyddio fel llety gwyliau.
Retention of 2 timber style cabins for use as holiday accommodation.

W05000374
A180340 Non-Material Amendment TRELLWYN ISAF, SA48 7LJ

Amendment to design

Approved
A180338 Householder Planning 10, SY23 1BB

Estyniadau ac addasiadau

Extensions and alterations

A180339 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) CANLLEFAES UCHAF, SA43 1SG

Erection of an agricultural shed for housing livestock

W05000391
A180327 Non-Material Amendment Ty Hir, SA43 2JG

Minor amendment to planning permission A150345 (revised design of garage)

A180306 Full Planning VILLAGE HALL

Codi cofeb rhyfel - Erection of War Memorial.

A180332 Full Planning MAESYCOED, SA43 1RS

Trosi adeilad allanol yng nghefn yr eiddo i greu annex - Conversion of outbuilding at rear of property to create an annex

W05000358
A180328 Full Planning CAEHIR, SA48 7NG Creation of New Car Park to Serve Cae Hir Gardens W05000381
A180323 Full Planning NATIONWIDE BUILDING SOCIETY, 7, SY23 1DE

Diweddaru blaen y siop - Update the shopfront.

W05000363
A180322 Householder Planning VALLEY VIEW, SA43 3NH

Codi estyniad deulawr.
Erection of a two storey extension.

W05000361
A180329 Householder Planning TY NI, SA43 1RQ INSTALL 2NO DORMER WINDOWS ALONG WITH ADDITIONAL ROOF LIGHTS AND GABLE END WINDOW FOR MEANS OF ESCAPE W05000391
A180326 Full Planning TAN Y FRON, SA40 9UU Codi annedd - Erection of a dwelling. W05000386
A180300 Full Planning Sunday School, SY23 4TR
Newid defnydd i annedd
Change of use to dwelling
A180324 Advertisement Consent NATIONWIDE BUILDING SOCIETY, 7, SY23 1DE

Display of signage - Arddangos arwyddion

W05000363
A180381 Removal/Variation of Condition(s) Parc Melin (Formerley Golden Sands Caravan Park), SY23 3JQ

Erection of advanced industrial units with ancillary trade counter, offices and retail sales

A180317 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Glenydd Land adj to BT Exchange Building

Codi annedd.
Erection of a dwelling.

A180293 Modification or Discharge of Planning Obligations GWEL Y DYFFRYN, SA44 5BW

Modification of section 106 agreement planning application D1/92/0164 erection of a dwelling.

A180318 Reserved Matters GERNOS FARM, SA44 5LP

Erection of an affordable dwelling

W05000395
A180319 Full Planning PILBACH CARAVAN PARK, SA44 5RT Newid defnydd tir ar gyfer lleoli 25 Carafanau Statig, adeiladu ffyrdd newydd, adleoli biniau ochr yn ochr â nodweddion tirlunio a gwella ecolegol-Change of use of land for the siting of 25 Static Caravans, construction of new road ways , relocation of bin compound alongside landscaping and ecological enhancement features.
A180316 Householder Planning PRESWYLFA, SY23 5JG

Demolition and extension to dwelling

W05000385
A180312 Householder Planning GWYNFRYN, SY23 5JW

Mynediad arfaethedig i gerbydau, parcio a throi.

Proposed vehicular access, parking and turning. 

W05000385
A180262 Full Planning ST THOMAS METHODIST CHAPEL, SA48 7DQ Replacement of existing exterior doors to the front elevation with brown uPVC doors.  W05000373
A180291 Reserved Matters Plots adjacent to Madiwela, SA43 1PP

Erection of 3 dwellings


A180311 Householder Planning TY NI, SA44 6AU

Single storey extension to front of dwelling

W05000390
A180314 Full Planning Plot E, SA38 9JJ

Codi 2 annedd pâr ar leiniau E a F.

Erection of 2 semi-detached dwellings on plots E and F.

A180309 Full Planning VALE OF RHEIDOL LIGHT RAILWAY
Darparu maes parcio newydd.
Provision of new car parking area.
A180301 Full Planning 1, SY23 2AU

Trosi adeilad segur yn 5 fflat.
Conversion of redundant building into 5 apartments.

W05000366
A180257 Listed Building Consent TANRALLT, SY23 4SP Adnewyddu'r to, ailosod y gwterau presennol a golau to y gegin i'r cefn, ail-bwyntio gwaith cerrig i geimiau simnai, gosod pibell golau solar a ffenestr dormer i'r cefn ac i inswleiddio'r to.
Renovation to roof, replacement of existing guttering and kitchen roof light to rear, re-point stonework to chimney stacks, installation of solar light pipe and dormer window to rear and roof insulation.
W05000384
A180303 Full Planning STAFF DEVELOPMENT OFFICE, UNIVERSITY OF WALES, 9, SY23 2AU

Trosi adeilad segur yn 6 fflat

Conversion of redundant building into 6 apartments

W05000366
A180308 Advertisement Consent BARGOED, SA46 0HL

Arddangos arwyddion.
Display of signage.

A180305 Removal/Variation of Condition(s) 10, SA45 9QA

Amend condition 12 (statutory declaration) and remove condition 13 (access route) planning permission A120063

A180284 Approval of Details Reserved by Condition PYLLAUR BRYN, SA44 4QA

Discharge of condition 9 - Copy of EPS Licence issued by NRW of A171031 - Remove existing dwelling and erection of a dwelling on a separate location.

W05000369 Condition(s) Fully Discharged
A180299 Full Planning adjacent to blaenffos Cottages, SA44 4LL

Codi stabl  gyda  lle ar gyfer storio coed a gweithdy domestig

Erection of a stable building with sufficient space for log storage and domestic workshop.

A180379 Full Planning Plot 3, land adj Cae Llwyni,

Codi byngalo/Erection of bungalow

A180255 Full Planning Winllan, SY24 5AQ Installation of a 20m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes (overall structure height 21.3m to top of antennas) (2660x2160x2800mm) and associated works.
A180296 Full Planning Bow Street Station Interchange

Datblygu tir amaethyddol a chyn tir rheilffyrdd ar gyfer adeiladu gorsaf reilffordd newydd, arhosfan bws, maes parcio, ffordd fynediad cysylltiedig a llwybrau beicio a rennir. Bydd mynediad i'r safle trwy gyffordd gylchfan newydd i gymryd lle'r presennol.

Development of agricultural land and former railway land for the construction of new railway station, bus stop, car park, associated access road and shared use cycleways.  Access to the site will be via a new roundabout junction to replace existing.

A180212 Full Planning Land at Cwrcoed, SA43 2LG 'Datblygiad un planed' sy'n cynnwys un annedd di-garbon, strwythurau ategol cysylltiedig a thirweddu.
'One Planet Development' consisting of one, zero-carbon dwelling, associated ancillary structures and landscaping 
A180295 Non-Material Amendment RHYDYGARREG, SY23 4BD

Amended plans - Lowering and diminishing build from 2 stories to just 1, first and ground floor storey as per original plans with pitched roof as per second storey.

W05000396
A180245 Full Planning BROOKSIDE, SY25 6AE

20x30m manege, Stable block and agricultural entrance.

W05000387
A180288 Advertisement Consent Owain Glyndwr Square, SY23 2JH

Arddangos arwyddion. Display of signage.

A180292 Full Planning CARDIGAN AMATEUR BOXING CLUB Codi estyniad i'r clwb bocsio presennol.
Erection of an extension to existing boxing club.
A180358 Householder Planning GORWEL, SY25 6BH

Codi estyniad, addasiadau a gwaith cysylltiedig/Erection of extensions, alterations and associated works

W05000387
A180285 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved TROAD Y LLANW, SY24 5JP

Erection of a dwelling and associated works

W05000368
A180216 Householder Planning FIVE ACRES, SA48 7QR Demolition of existing rear sunroom and erection of rear extension to dwelling W05000381
A180148 Full Planning New Unit 2.1 Former Golden Sands Caravans, SY23 3JQ

New shopfront and roller shutter, two new air conditioning condenser units, 2  extract grilles

A180249 Full Planning NATWEST, 4, SA43 1NW

Remove existing signage and ATM and removal of internal equipment

W05000361
A180278 Full Planning FUNLAND ARCADE, SY24 5HY

Demolition of existing amusement arcade and erection of a building to be used as market hall with 8 shops/units

A180290 Advertisement Consent 64 and 66, SY23 2AP

Arddangos arwyddion.

Display of signage.

A180225 Householder Planning TY HAUL, 3, SA46 0HT
Codi estyniad.
Erection of an extension.
W05000371
A180286 Full Planning RHOSYN BACH, SA48 8RP

Cadw fel annedd a siediau heb unrhyw fusnes prosesu coed.

Retention as a dwelling and sheds with no wood processing business.

A180271 Full Planning 3, HIGHMEAD COTTAGES, SA40 9XB

Changes to access

W05000386
A180289 Advertisement Consent In front of Aberystwyth Train Station, SY23 1LH

Arddangos arwyddion. Display of signage.

A180268 Approval of Details Reserved by Condition Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 16 of planning permission A171012 - Foul water

A180265 Approval of Details Reserved by Condition Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 3 of planning permission A171012 - Sample of Materials

A180287 Modification or Discharge of Planning Obligations RHOSYN BACH, SA48 8RP

Tynnu cytundeb adran 106.

Remove Section 106 agreement

Refused
A180266 Approval of Details Reserved by Condition Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 4 of planning permission A171012 - Surface water

A180248 Listed Building Consent NATWEST, 4, SA43 1NW External: Remove existing NatWest brand signage and ATM. Internal: Through-out the building, carefully remove non-original fixtures, fittings, furniture and equipment relating to the operation of the branch. Please also refer to the drawings. W05000361
A180267 Approval of Details Reserved by Condition Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 15 of planning permission A171012 - Landscaping

A180250 Full Planning Old School, SA44 6NG
Stiwdio oriel gelf arfaethedig, crochenwaith ac ystafell de.
Proposed gallery arts studio, pottery and tea room.
A180282 Full Planning Blaenffynnon, SA48 7LW
Codi sied amaethyddol a gwaith cysylltiedig.
Erection of an agricultural shed and associated works.
A180237 Approval of Details Reserved by Condition Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - Discharge of condition 6 - Baseline television and radio signal survey.

Condition(s) Fully Discharged
A180280 Non-Material Amendment 4, SA45 9NH

Minor amendment to planning application A160032 - Increased ridge height.

W05000389 Refused
A180281 Householder Planning GAFRYW, SA48 7RJ

Codi estyniad i gynnwys garej dwbl, ystafell deuluol a swyddfa fferm.
Erection of an extension to include double garage, family room and farm office.

W05000374 Approved Subject to Conditions
A180275 Full Planning Sychpant Farm, SA38 9EP

Erection of an agricultural building for storage of straw and bedding material.

Approved Subject to Conditions
A180274 Full Planning HAFODWNOG UCHAF, SY23 5LQ

Erection of shed for housing cattle and dairy building..

W05000385
A180240 Approval of Details Reserved by Condition Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure.

Discharge of condition 15 - Ecological Enhancement and landxape Compensation Scheme.

Condition(s) Fully Discharged
A180276 Full Planning Blaencoed Stables

Trosi a newid defnydd rhan o'r hen floc stablau i dŷ fforddiadwy.
Conversion and change of use of part of former stable block to an affordable dwelling.

A180241 Approval of Details Reserved by Condition Ffrwd farm, Llanwnnen SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure

Discharge of condition 16 Archaeological Written Scheme of Investigation

Condition(s) Partially Discharged
A180277 Full Planning Sychpant, SA38 9EP

Erection of an agricultural building for storage and maintenance of farm implements.

Approved Subject to Conditions
A180272 Full Planning TY CLYD, SY23 4TW

Codi sied amaethyddol bwyd anifeiliaid ac offer fferm.
Erection of an agricultural shed for storage of animal fee and agricultural implements

A180270 Full Planning Pt OS 4544 Parc Iet Ddu Bronyglyn, SA44 6PS

Codi tŷ fforddiadwy gyda garej.
Erection of an affordable dwelling and garage.

A180199 Full Planning Cross Inn, SY23 5NB

Codi 5 annedd (gan gynnwys 1 cartref fforddiadwy).

Erection of 5 dwellings (including 1 affordable home).

A180242 Approval of Details Reserved by Condition Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure.

Discharge of condition 12 nominated representative for coplaints will be Leila Sharland.

Condition(s) Fully Discharged
A180345 Full Planning EDWARD DAVIES BUILDING, SY23 1NG

Adeiladu ramp mynediad lefel cymeradwy y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabl hyd at y brif fynedfa mewn deunyddiau sy'n cyd-fynd â'i amgylchoedd. I gael gwared ar sgaffaldiau anghyfreithlon yn y cefn a gosod systemau ysgol mynediad sefydlog a system ddiogel i ddarparu mynediad diogel i ardaloedd to'r adeilad ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol.

Construct a Disabled Discrimination Act approved level access ramp up to the main entrance in materials in-keeping with its surroundings. To remove unsightly scaffolding at the rear and install fixed access ladder systems and man-safe system to provide safe access to the roof areas of the building for future maintenance.

A180263 Householder Planning PENDERI, 1, SA46 0JE

Codi ystafell haul yn y cefn.
Erection of a conservatory to the rear.

Approved Subject to Conditions
A180264 Full Planning Y GOEDWIG, SY23 3JS

Demolition of existing dwelling and replacement with new dwelling.

A180251 Householder Planning SILVERMERE, SA43 2QT
Codi modurdy i gymryd lle'r presennol.
Erection of garage to replace existing.
W05000367 Approved Subject to Conditions
A180261 Full Planning YSGOL GYNRADD LLANGEITHO, SY25 6TR
Codi estyniad i ddarparu lle ychwanegol i'r grŵp meithrin lleol.
Erection of an extension to provide additional space for the local nursery group.
W05000382
A180253 Householder Planning ROGO, SY23 4UE

Dymchwel adeilad allanol, addasiadau ac estyniad i'r cefn, addasiad i'r borth flaen, cylchdroi newydd i waliau allanol presennol

Demolition of outbuilding, alterations and extension to rear, alteration to front porch, new roughcast render on existing walls.

W05000380
A180256 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Plot
Codi annedd gyda mynediad cerbyd cysylltiedig a thirweddu.

Erection of a dwelling with associated vehicle access and landscaping.
A180259 Full Planning 3, BRO CRANOG, SA44 6RJ Proposed Demolition of 'Postmans Rest' Replacement with Fabricated Holiday Chalet and Creation of on-site Parking Bay W05000390
A180258 Householder Planning BRYNTEG, SA43 1QT

Estyniad a tho pitch i blaenlun yr annedd.

Extesnion and pitched roof to front elevation.

W05000359
A180247 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed POPLARS, SA46 0EP

Replacement of attached garage and WC with single storey side extension to provide guest bed, utility, WC and store.

W05000357 Certificate Granted
A180246 Householder Planning MEUSYDD, SA43 1PR
Codi estyniadau a newidiadau mewnol
Erection of extensions and internal alterations
W05000391 Approved Subject to Conditions
A180178 Full Planning FELINWNDA, SA44 5RL

Gosod tanc carthion dan y ddaear.
Installation of an underground sewage tank.

W05000390
A180243 Removal/Variation of Condition(s) Crwst, SA43 1BU

Change condition 4 of planning permission A170920 - change opening hours

A180210 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed PENSARNGERRIG, SA44 5PG

C3 dwellinghouse

W05000395
A180236 Approval of Details Reserved by Condition Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - appeal APP/D6820A/15/3139632. 

Discharge condition 4 - the turbine colour to be RAL7038.

Condition(s) Fully Discharged
A180232 Listed Building Consent Seion Chapel, SY23 2BJ

Diffoddwch a thynnwch sedd i ganiatáu gofod i osod organ trydan newydd. Y sedd i'w gadw mewn man storio yn yr adeilad.

Dismantle and remove a seat to allow space to install a new electric organ.  The seat to be kept in a storage area within the building.

Approved Subject to Conditions
A180235 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Land between Tynrhos Farm & Tynrhos Uchaf, SY25 6SY

Erection of an agricultural shed for livestock and storage.

Prior Approval Not Required
A180234 Full Planning MIDLAND STORES, SY24 5HZ

Retention of flue

W05000368
A180231 Full Planning Urdd Gobaith Cymru, Urdd camp Road, Llangrannog, Llandysul. SA44 6AE
Codi cegin a neuadd llety newydd.
Erection of a new kitchen and hall accommodation.
A180307 Householder Planning PENDDOL, SA44 6RA Demolition.  Erection of extension and replacement garage
A180233 Listed Building Consent JOSEPH PARRY BUILDING, 10, SY23 2AU

Adnewyddu allanol-  ffabrig yr adeilad presennol gan gynnwys: tô, ffenestri, waliau a rheiliau. Adnewyddu ystafell boeleri presennol a chael gwared â thaflenni tô asbestos ac amnewid l gyda llechi naturiol.

External renovation of the existing building fabric including: roof, windows, walls and railings. The renovation of existing boiler room and removal of asbestos roof sheets and replacement with natural slate roof covering.

W05000366
A180229 Full Planning URDD CENTRE, SA44 6AE Adnewyddu ac ymestyn adeilad gweinyddol presennol, bloc llety cysgu newydd a gwaith cysylltiedig.
Refurbishment and extension of existing admin building, new sleeping accommodation block and associated works.
W05000390
A180213 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) LLETTYTWPPA, SA48 8JY

Codi adeilad amaethyddol

Erection of an agricultural building

W05000373 Prior Approval Not Required
A180222 Listed Building Consent APARTMENT 1, TRAWSCOED MANSION, SY23 4HS

Cadw plac enw tŷ.

Retention of house name plaque.

A180166 Householder Planning LOWER BARN Variation of Condition 2 of planning approval A060863, condition 2 of A001187 and condition 2 of A010109. To re- locate garage, minor design changes and listed building consent Approved Subject to Conditions
A180227 Householder Planning WHITE GATES, SA44 4HR

Codi estyniad.
Erection of an extension.

W05000379 Approved Subject to Conditions
A180218 Approval of Details Reserved by Condition Existing Barn/Cowshed at rear of Wern Driw, SA48 7BH

Discharge of condition 8 of planning permission A170946 (Bat Licence).

Condition(s) Partially Discharged
A180217 Full Planning Land adjacent to PENTIR, SA44 4JW

Datblygiad preswyl 12 annedd.

Residential development 12 dwellings.

A180214 Full Planning Rosemary, 47, SY23 2DX

Newid defnydd HMO i 3 fflat a gwaith cysylltiedig.

Change of use of HMO to 3 flats and associated works.

Withdrawn
A180181 Approval of Details Reserved by Condition Former Blaenporth Primary Schol, SA43 2BA

Retention of car wash facility with proposed drainage works - Discharge of planning condition 9 of A150796 (Installation of insulated box).

Approved
A180182 Approval of Details Reserved by Condition YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Chang of use of former school cabin to residential letting agent (A150796) - Discharge of Condition 8 - Ecological enhancement Scheme

Approved
A180181 Approval of Details Reserved by Condition Former Blaenporth Primary Schol, SA43 2BA

Retention of car wash facility with proposed drainage works - Discharge of planning condition 9 of A150796 (Installation of insulated box).

Approved
A180211 Full Planning FELINBAN, SA48 7LE

Newid defnydd cartref symudol rhag defnydd atodol i lety gwyliau.

Change of use of mobile home from ancillary use to holiday let.

W05000386 Withdrawn
A180215 Listed Building Consent ROSEMARY, 47, SY23 2DX

Newid defnydd HMO i mewn i 3 fflat a gwaith cysylltiedig.

Change of use of HMO into 3 flats and associated works.

W05000363 Withdrawn
A180108 Full Planning TOWYN FARM, SA45 9RF

Ail-leoli'r fynedfa gerbydol is-safonol bresennol i Fferm Towyn a ffurfio llwybr mynediad newydd i'r iard fferm bresennol.  Re-location of existing sub-standard vehicular access to Towyn Farm and formation of new access track to existing farm yard.

W05000389
A180203 Householder Planning ALMA, 24, SY23 1LZ
Toe dormer arfaethedig i gefn y prif to ac estyniad cefn to y fflat llawr gwaelod
Proposed dormer roof to rear of main roof and ground floor flat roof rear extension
W05000362 Approved Subject to Conditions
A180202 Advertisement Consent TY'N Y RHYD, SY23 4QX

Property sign with business name and logo "Tynrhyd", ground based.

Approved Subject to Conditions
A180206 Reserved Matters Land adj. to 29 Y Ddol Fach, SY23 3NJ

Codi dau annedd ar wahân/Erection of two detached dwellings.


Approved Subject to Conditions
A180201 Full Planning TY'N Y RHYD, SY23 4QX Cais ôl-weithredol ar gyfer y llwybr i'w ddefnyddio mewn cysylltiad â hamdden a lletygarwch.
Retrospective application for track to be used in connection with Leisure & hospitality.
Approved Subject to Conditions
A180204 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved 13 Coed y Buarth, SY23 1NE

Codi annedd

Erection of a dwelling

A180209 Removal/Variation of Condition(s) 11 Baker Street, SY23 2BJ
Amod amod 3 o ganiatâd cynllunio A170112 - newid oriau agor o 0900 awr - 1800 awr i 0800 awr - 2300 awr.
Vary condition 3 of planning permission A170112 - change opening hours from 0900hrs - 1800hrs to 0800hrs - 2300hrs.
A180208 Removal/Variation of Condition(s) GWERNLLWYN, SY23 1RX

Amrywio amod 1 o ganiatâd cynllunio A120616 am estyn amser i gychwyn gwaith, a dileu amodau 6, 7 a 8 (Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy).
Variation of condition 1 of planning permission A120616 for extension of time for commencement of works, and removal of conditions 6, 7 & 8 (Code for Sustainable Homes).

W05000365
A180158 Full Planning CWM HELYG, SY23 4QE Codi sied gwair.   Erection of a hay shed.
A180120 Full Planning Methodist Church Hall, SY23 1RT Newid defnydd hen Neuadd Eglwys y Methodistiaid i uned paratoi, storio a dosbarthu ar gyfer Siop Gigydd Penparcau/Change of use of former Methodist Church Hall into a preparation, storage and distribution unit for Penparcau Butcher Shop
A180121 Listed Building Consent STREET RECORD Wi-Fi mynediad cyhoeddus ar gyfer y cwsmeriaid sydd ar blatfformau'r orsaf.
Public access wifi for customers on platform areas of the station.
W05000363
A180200 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Bronwydd Woodland, SY23 4JH

Formation of road

Prior Approval Not Required
A180153 Full Planning COVE COTTAGE, MORFA GANOL

Cadw bloc toiled/cawod.


Retention of toilet/shower block.

A180190 Full Planning WOODLANDS CARAVAN PARK, SY23 5LX

Trosi hen ficerdy / plasty i 4 fflat hunangynhwysol (preswyl).
Conversion of former vicarage/mansion into 4 self contained flats (residential).

W05000385
A180162 Full Planning DOL WIBER, SA38 9AZ Cadw defnydd o dir amaethyddol i ffurfio tir adloniant ychwanegol.
Retention of change of use from agricultural land to form additional recreational land.
A180170 Full Planning ELGAR FARM, SY24 5AJ
Anheddau Arfaethedig Gweithwyr Amaethyddol Newydd
Proposed New Agricultural Workers Dwelling
W05000392
A180198 Approval of Details Reserved by Condition PLAS CEFNGWYN, SY24 5DP

To newydd, adnewyddu nwyddau dwr glaw, a gosod drysau newydd.

Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors

W05000370 Approved
A180194 Householder Planning RHIWLAS, SA48 7PA Estuniad i annedd.
Extension to dwelling
W05000373 Approved Subject to Conditions
A180219 Approval of Details Reserved by Condition Existing Barn/Cowshed at rear of Wern Driw, SA48 7BH

Discharge of condition 9 of planning permission A170946 (Windows & Door Details).

Condition(s) Partially Discharged
A180196 Approval of Details Reserved by Condition GLAN Y WERN, SA43 2EP

Discharge condition 2 of planning permission A170780 a scheme for refuse storage within the site

W05000358
A180197 Approval of Details Reserved by Condition PLAS CEFNGWYN, SY24 5DP

To newydd, adnewyddu nwyddau dwr glaw, a gosod drysau newydd.

Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors

W05000370 Approved
A180193 Householder Planning HILBRE, 1, SA45 9QB
Dymchwel y garej bresennol ac adeiladu garej newydd ac anecs.
Removal of existing garage and erection of replacement garage and annex
W05000389
A180195 Approval of Details Reserved by Condition PLAS CEFNGWYN, SY24 5DP

Tô newydd, adnewyddu nwyddau dŵr glaw, a gosod drysau newydd.

Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors.

W05000370 Condition(s) Fully Discharged
A180191 Full Planning GARN HOUSE, SY24 5BQ Proposed erection of a storage building and use of part of the land for the location of 14 No storage containers W05000392
A180172 Full Planning PLOT ADJACENT LERI VIEW

Codi annedd

Erection of a dwelling

A180192 Full Planning Morgan Street, SA43 1DB

Change of use of existing storage building to use as restaurant and hot food take away

Approved Subject to Conditions
A180188 Approval of Details Reserved by Condition YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Conversion of former school premises into fish and chip shop takeaway and restaurant -  photographic evidence that grease trap has been installed.

Approved
A180183 Approval of Details Reserved by Condition YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Conversion of former schook premises into Fish and Chips take-away and restaurant.

Approved
A180180 Reserved Matters Plot 6, SY23 4EF

Codi byngalo.

Erection of a bungalow

Approved Subject to Conditions
A180184 Full Planning TIRIONFA, SY23 1LU

Newid Defnydd HMO i 3 fflat.

Change of Use of HMO to 3 flats.

W05000362
A180187 Approval of Details Reserved by Condition YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Conversion of former school premises into fish and chip shop takeaway and restaurant.

Approved
A180171 Approval of Details Reserved by Condition BROGYNIN FAWR, SY23 3ER

Adeiladu estyniad i'r annedd

Erection of extension to dwelling

W05000393 Approved
A180179 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) BWLCHCRWYS, SY23 4QU

Erection of an agricultural shed  for livestock

W05000388 Prior Approval Refused
A180161 Full Planning CAERHEDYN, SY20 8PY

Estyniad newydd, ffurfio mynedfa newydd ac adnewyddu adeiladau allanol.  Replacement extension, formation of a new entrance and renovation of outbuildings.

W05000370
A180177 Full Planning YSGOL GYNRADD ABERBANC, SA44 5NP
Newid defnydd yr hen ysgol gynradd i ystafell arddangos cegin ac ystafell ymolchi ynghyd â gofod swyddfa cysylltiedig a chyfleusterau storio ychwanegol
Change of use of former primary school to kitchen and bathroom showroom along with associated office space and additional storage facilities
W05000377 Approved Subject to Conditions
A180163 Non-Material Amendment HAFAN GLYD, SA38 9PJ

Approval of proposed replacement bricks

W05000367 Approved
A180176 Non-Material Amendment Plot 5, SA44 6QQ

Bwriad i godi ystafell wydr i'r cefn.

Proposed erection of a conservatory to the rear.

Approved
A180101 Full Planning Tyglyn Davis Trust holiday centre and gardens, Tyglyn Davis Trust holiday centre and gardens, SA48 8DE

Codi adeilad pren unllawr gyda tygwydr ynghlwm i'w ddefnyddio fel sied potio, ymyliad planhigion a storio / Erection of single storey  timber building with attached glasshouse for use as potting shed, plant propergation and storage

Approved Subject to Conditions
A180173 Removal/Variation of Condition(s) GWALCHAI DWMLO, CENARTH, SA38 9JU

Amrywio amod 4 o ganiatâd cynllunio A150971.

Variation of condition 4 of planning permission A150971

A180169 Householder Planning CWMCOY, SY23 4TP

Dymchwel garej a chodi estyniad.
Demolition of garage and erection of an extension.

W05000387
A180165 Full Planning Plot adj to Ty Clyd, SA44 6NP

Codi annedd menter gwledig gyda garej ac adeilad storio amaethyddol.
Erection of a rural enterprise dwelling with garage and agricultural storage building.

A180146 Removal/Variation of Condition(s) WEST WALES AIRPORT

Isadeiledd newydd i'r maes awyr gan gynnwys terminws, 2 awyrendy, gorsaf dân, storfa, tanwydd, mynedfa a maes parcio newydd i'r gwesty a Canolfan Hyfforddi Technegol, system Hydro-Break a darpariad dŵr arwynebol tanddaearyddol


New airport infrastructure including Terminal building, 2 hangers, fire station, fuel storage, new vehicular access and parking with associated Hotel and Technical Training Centre, Hydro-Break, underground surface water facility.

A180167 Approval of Details Reserved by Condition GER Y NANT, SA44 4LG

Amod rhyddhau 6 o ganiatâd cynllunio A171000 (cynllun atal gwrthdrawiad)

Discharge condition 6 of planning permission A171000 (scheme of soundproofing)

W05000379 Condition(s) Fully Discharged
A180168 Approval of Details Reserved by Condition GER Y NANT, SA44 4LG

Amod rhyddhau 9 o ganiatâd cynllunio A171000. Manylion y dull gwaredu dŵr wyneb.

Discharge condition 9 of planning permission A171000. Details of the surface water disposal method.

W05000379 Condition(s) Fully Discharged
A180159 Removal/Variation of Condition(s) CLARACH BAY HOLIDAY VILLAGE, SY23 3DT

Amrywio amod 7 o ganiatâd cynllunio D1 / 28/83 i alluogi'r carafannau i gael eu meddiannu rhwng y 1af o Fawrth a'r 10fed o Ionawr yn flynyddol.  Variation of condition 7 of planning permission D1/28/83 to enable the caravans to be occupied between the 1st March to the 10th January on an annual basis.

A180160 Listed Building Consent CAERHEDYN, SY20 8PY

Estyniad newydd, ffurfio mynedfa newydd ac adnewyddu adeiladau allanol.  Replacement extension, formation of a new entrance and renovation of outbuildings.

W05000370
A180164 Removal/Variation of Condition(s) Land adjacent to College Mawr Caravan Park, SA44 6PG

Tynnwch amod 9, 10 ac 11 o ganiatâd cynllunio A120877 (Cod Cartrefi Cynaliadwy)  Remove condition 9, 10 and 11 from planning permission A120877 (Code for Sustainable Homes)

A180157 Householder Planning LLYS PENPARC, SA48 7JP Estyniad i annedd.   Extension to dwelling. W05000373 Approved Subject to Conditions
A180152 Full Planning 58, SY23 2BX

Trosi llofft.

Loft Conversion

W05000364
A180156 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Land East of Parc Teifi Business Park

The lawful use of the land is agricultural and it is considered that the proposed use, for the growing of fruit trees and bushes falls within the definition of agriculture as defined be section 336 of the Town and Country Planning Act (1990) as amended.

A180151 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed High Havens, SA43 1PR

Use of land for siting of caravans (holiday accommodation on a year round basis)

A171073 Full Planning 4 Bryn y Mor, Aberaeron, SA48 7HH Installation of an air source heat pump / Installation of an air source heat pump Approved Subject to Conditions
A180150 Householder Planning DELFRYN, SA43 2JG

Codi estyniad, balconi a garej.  Erection of an extension, balcony and garage.

W05000390 Approved
A180119 Full Planning KITOM, PEN Y ANGOR, SY23 1BJ

Dymchwel modurdy presennol a chodi modurdy newydd a gwaith cysylltiedig 

Demolition of existing garage and erection of a replacement garage and associated work

Approved Subject to Conditions
A180066 Full Planning PANTGWYN, SY23 5HW

Estyniad cwrtil/Extension of curtilage

W05000385
A180079 Full Planning MANORAFON, SA44 6HU

Busnes gwersylla yn cynnwys toiled bach / bloc cawod o adeiladu pren gyda thanc septig. 2 podiau pren gyda mynediad i drydan, uned gwaredu gwastraff cemegol a gwaith cysylltiedig.


Camping business consisting of a small toilet / shower block of timber construction with a septic tank.  2 timber pods with access to electricity, A chemical waste disposal unit and associated works.

W05000378
A180145 Full Planning No.17, SA44 5NQ

Ail-ddylunio annedd gymeradwyd ac estyniad i gwrtil i ganiatâd cynllunio A161121 - Plot 17.
Re-design of approved dwelling and extension to curtilage to planning permission A161121 - Plot 17.

A180149 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) SN 730 767, SY23 4QX

Codi adeilad amaethyddol.  Erection of an agricultural building.

Permission required
A180147 Full Planning No.16, SA44 5NQ

Addasiadau i'r darlun cymeradwy - Plot 16. Alterations to the approved drawing - Plot 16.

A180144 Full Planning DOLBEUDIAU, SY25 6EJ

Lleoli 2 gei bugeilio a gwaith cysylltiedig.   Siting of 2 shepherds huts and associated works.

W05000387
A180056 Full Planning CEFNGARN, SY25 6TF

Cadw adeilad amaethyddol newydd 

Retention of a replacement agricultural building

W05000382 Approved Subject to Conditions
A180142 Householder Planning ROCKSIDE, SY24 5LJ Dymchwel y bae blaen bach a'r to cysylltiedig ac adeiladu estyniad bae newydd gyda balconi uchod.  Demolishing the small front bay and associated roof and construction of new bay extension with balcony above. W05000368 Approved Subject to Conditions
A180143 Approval of Details Reserved by Condition ST MARYS HALL, SY23 2JD

Discharge of condition 6 of planning permission A130154 (Sample of Materials).

W05000364 Condition(s) Fully Discharged
A180141 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) LAN LAS, SA48 8DL

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw.
Erection of an agricultural building for livestock.

W05000385 Prior Approval Not Required
A180140 Full Planning Maes Mynach, Cilcennin, Lampeter Ailsefydlu annedd ac adeilad allanol.  Re-instatement of dwelling and outbuilding.
A180138 Full Planning LLANDYSUL SPORTS & FITNESS CENTRE, OLD POST OFFICE, SA44 4QJ Addasiadau i ffenestri newydd, cladin a wal newydd i'r drychiad blaen yn lle'r adeilad presennol. Alterations to existing building entailing replacement windows, cladding and new wall to front elevation. Approved Subject to Conditions
A180097 Full Planning FRONFELEN, SY25 6QJ

Codi adeilad i'w ddefnyddio fel catri a gwaith cysylltiedig/Erection of a building for use as a cattery and associated works.

W05000382
A180086 Modification or Discharge of Planning Obligations MAENUWCH, SY24 5NT

Dileu cymal 2 (3) - na chaiff yr annedd ei feddiannu heblaw gan berson a'i ddibynyddion sydd â bywydau o fewn radiws o 30 milltir i'r safle am y cyfnod o ddwy flynedd; cymal 2 (4), na ddylid gwerthu yr annedd i unrhyw berson dros 40 oed ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol; a chymal 2 (5) os bydd yr annedd sy'n cael ei etifeddu gan berson neu bersonau nad ydynt yn dod o fewn telerau cymalau (3) a (4) uchod, rhaid i'r tŷ fod ar gael i'w brynu, fodd bynnag, os digwydd rhywun sy'n etifeddu'r eiddo oddi wrth ei rieni a byw gyda hwy ar ddyddiad eu marwolaeth, ni ddylai'r cymal hwn fod yn gymwys, fodd bynnag, bydd y cytundeb yn berthnasol ar gyfer pob gwerthiant dilynol.


Removal of clause 2(3) - that the dwelling shall not be occupied other than by a person and his or her dependents who have lives within a radius of 30 miles of the premises for the period of two years ; clause 2(4), that the dwelling shall not be sold to any person over the age of 40 except in special circumstances approved by the local authority; and clause 2(5) in the event of the dwelling being inherited  by a person or persons who do not fall within the terms of clauses (3) and (4) above the dwelling shall be make available for purchase, however in the event of a person inheriting the property from his parents and living with them at the date of their death this clause should not apply however the agreement shall apply for all subsequent sales.

W05000392
A180133 Approval of Details Reserved by Condition STREET RECORD

Discharge condition 20 of planning permission A170803, boundary treatments.

W05000389 Approved
A180134 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Opposite Ty Newydd, SA44 4SS

Codi annedd. Erection of a dwelling.

Refused
A180131 Reserved Matters CRAIG Y DERI, SA44 4LR

Codi 5 annedd i gynnwys 2 fforddiadwy

Erection of 5 dwellings to include 2 affordable

Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
A180132 Approval of Details Reserved by Condition STREET RECORD

Discharge condition 19 of planning permission A170803 - landscaping scheme

W05000389 Approved
A180129 Full Planning Council land to the South West of 12 Maes Llanio, SY23 4DJ Dymchwel bloc modurdy a chodi 3 annedd fforddiadwy.
Demolition of garage block and erection of 3 affordable houses.
A180127 Approval of Details Reserved by Condition BRYNLLWYD, SY23 4RD

Discharge of condition 12 of planning permission A170808 (Landscaping Plan).

W05000388 Condition(s) Fully Discharged
A180135 Approval of Details Reserved by Condition BIRCHGROVE, SY23 4AT

Discharge of condition 4 of planning permission A170653 (Scale Details).

W05000396 Approved
A180126 Approval of Details Reserved by Condition BRYNLLWYD, SY23 4RD

Discharge of condition 10 of planning permission A170808 (Ecology Plan).

W05000388 Condition(s) Fully Discharged
A180137 Approval of Details Reserved by Condition BIRCHGROVE, SY23 4AT

Discharge of condition 10 of planning permission A170653 (Photographic Survey).

W05000396 Approved
A180136 Approval of Details Reserved by Condition BIRCHGROVE, SY23 4AT

Discharge of condition 6 of planning permission A170653 (Structural Details).

W05000396 Approved
A180130 Full Planning BLAENWERN, SA45 9PG

Dymchwel arfaethedig ac annedd newydd. Proposed demolition and replacement dwelling.

W05000389
A180125 Approval of Details Reserved by Condition BRYNLLWYD, SY23 4RD

Discharge condition 8 of planning permission A170808 (Lighting Plan).

W05000388 Condition(s) Fully Discharged
A180124 Advertisement Consent SANTANDER, 1, SY23 1DE

Arddangos arwyddion/Display of signage

W05000363 Approved Subject to Conditions
A180123 Listed Building Consent SANTANDER, 1, SY23 1DE
Adnewyddu tu fewn i'r adeilad, darparu ffilm finyl ar ffenestri, gosod system awyru a  thrydanol newydd, arwyddion newydd.
Internal refurbishment, provision of vinyl film to windows, installation of new ventilation and electrical plant, new signage.
W05000363 Approved Subject to Conditions
A180128 Full Planning adjacent, SA48 7SF Codi tair annedd. Erection of three dwellings.
A180091 Removal/Variation of Condition(s) Woodlands Holiday Village, SA45 9ST Amrywio amod A o 4179/5 chalets 40, 66, 70, 74 a 95 o 10 mis i 12 mis o ddeiliadaeth fel gwyliau yn unig.  Variation of condition A of 4179/5 chalets 40, 66, 70, 74 and 95 from 10 months to 12 months occupancy as holiday lets only. Approved
A180123 Listed Building Consent SANTANDER, 1, SY23 1DE
Adnewyddu tu fewn i'r adeilad, darparu ffilm finyl ar ffenestri, gosod system awyru a  thrydanol newydd, arwyddion newydd.
Internal refurbishment, provision of vinyl film to windows, installation of new ventilation and electrical plant, new signage.
W05000363 Approved Subject to Conditions
A180100 Full Planning SHUKERS LAND ROVER LTD, SY23 3TL Codi estyniad a gwaith cysylltiedig.  Erection of an extension and associated works. W05000376
A180122 Full Planning 18, SA43 2EL Codi estyniad unllawr.
Erection of a single storey extension.
W05000358
A180114 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 5 of planning permission A150325 re-pointing sample panel

Condition(s) Fully Discharged
A180118 Approval of Details Reserved by Condition PENGRAIG, SA44 5RL

Discharge condition 3 of planning permission A170713 Pollution prevention plan

W05000390 Approved
A180099 Listed Building Consent MYNACH CM CHAPEL, SY23 4QZ

Mân newidiadau i'r Capel presennol, er mwyn hwyluso ei ddefnyddio fel neuadd gymunedol, ac estyniad i'r ochr a gwaith cysylltiedig.
Minor alterations to the existing Chapel, in order to facilitate it's use as a community hall, and an extension to the side and associated works.

A180098 Full Planning MYNACH CM CHAPEL, SY23 4QZ Mân newidiadau i'r Capel presennol, er mwyn hwyluso ei ddefnyddio fel neuadd gymunedol, ac estyniad i'r ochr a gwaith cysylltiedig.
Minor alterations to the existing Chapel, in order to facilitate it's use as a community hall, and an erection of an extension to the side to and associated works.
A180113 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 4 of planning permission A150325 window and door drawings

A180112 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 3 of planning permission A150325 sample of roof slate

Approved
A180115 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 6 of planning permission A150325 photographic survey

Approved
A180113 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 4 of planning permission A150325 window and door drawings

A180116 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 7 of planning permission A150325 proposed internal wall and floor finishes

Condition(s) Fully Discharged
A180104 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 5 of planning permission A150324, re-pointing sample panel

Condition(s) Fully Discharged
A180107 Non-Material Amendment DOLAWELON, SA44 4HW

Incorporate dormer windows to rear elevations

W05000379 Approved
A180111 Full Planning Can y Gwynt, SA43 9EL

Codi 2 annedd  (pâr o dai semi arwahân) 

Erection of 2 dwellings  (a pair of semi-detached houses)

A180102 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 3 of planning permission A150324, sample of roof slate

Approved
A180105 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 6 of planning permission A150324, photographic survey

Approved
A180106 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 7 of planning permission A150324 provide a copy of a licence issued by Natural Resources Wales

Approved
A180103 Approval of Details Reserved by Condition Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 4 of planning permission A150324, window, door drawings

A180072 Removal/Variation of Condition(s) Y Stabl Fach, SA48 8RF

Amrywio amod 8 o ganiatâd cynllunio A150325 cyflwr llaith. Variation of condition 8 of planning permission A150325 dampness condition.

Approved Subject to Conditions
A180096 Full Planning MUSTARD SEED CAFE, 17, SA48 7DY Gosod ffliw echdynnu yn y gegin a man storio gwastraff.
Installation of kitchen extract flue and waste bin enclosure.
W05000373 Approved Subject to Conditions
A180185 Full Planning SAVANNAH, 27, SY23 2HN

Trosi ty gwestai i annedd preswyl a gwaith cysylltiedig.

Conversion of guest house into residential dwelling and associated work

W05000364
A180084 Non-Material Amendment 16, SA48 7DY

Amendment to plans to reduce rear porch

W05000373 Approved
A180093 Householder Planning FFYNNON HELYGEN, SA44 5QT
Adeiladu estyniad deulawr i'r ffermdy presennol i ddarparu cegin, ystafell fwyta a lolfa haul ar lefel y llawr isaf a dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. 
Construction of two storey extension to existing farmhouse to provide kitchen, dining room and conservatory at ground floor level and two bedrooms and bathroom at first floor level. 
W05000390 Approved Subject to Conditions
A180095 Full Planning Clarach Bay Caravan Park, SY23 3DT Estyniad i'r adeilad clwb yn yr iard bresennol i ffurfio mynediad ar y cyd i'r clwb, pwll nofio ac ardal chwarae meddal plant newydd. a chynyddu'r ardal fwyta i'r clwb. / Extension to the clubhouse building into the existing yard to form a joint access into the clubhouse, swimming pool and new children's soft play area. and increase the dining area to the clubhouse.
A180080 Full Planning STREET RECORD

Defnyddio'r fangre fel lleoliad ar gyfer priodasau priodas a sifil a seremonïau a derbyniadau partneriaethau sifil

Use of the premises as a venue for wedding and civil marriages and civil partnerships ceremonies and receptions  

W05000388 Approved Subject to Conditions
A180088 Removal/Variation of Condition(s) 38, SY23 3QR

Amrywio amod a 2 o ganiatâd cynllunio A150203 i ganiatáu estyn amser.Variation of condition 1 and 2 of planning permission A150203 to allow extension of time.

Approved Subject to Conditions
A180092 Full Planning ERW LLAWEN, SA44 5QU
Ail adeiladu adeiladau allanol presennol i ffurfio llety hanfodol i'r prif annedd - ail-gynnwys cais a gyfrifwyd A161017.
Replacement of existing dilapidated out-building(s) to form essential ancillary accommodation to main dwelling - resubmission of refused application A161017.

Approved Subject to Conditions
A180094 Full Planning PENLON FARM, SA38 9QU

Newid defnydd adeilad allanol i lety gwyliau.

Change of use of outbuilding into holiday accommodation.

W05000367 Withdrawn
A180089 Full Planning BRYNFFION, SY23 4AY

Codi annedd amaethyddol a ffurfio mynediad newydd i'r safle.

Erection of an agricultural dwelling and formation of new site access.

W05000396
A180090 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) BRYNGRANOD, SA40 9YS

Erection of an agricultural building for cattle feed and bedding

W05000386 Permission required
A180081 Full Planning CO-OP SUPERMARKET, CO-OP SUPERMARKET, SA43 1HR

Newid defnydd o archfarchnad i Ganolfan Cristnogol Bywyd Newydd gyda gweithgareddau cysylltiedig.

Change of use from supermarket to Newlife Christian Centre with associated activities.

W05000361 Approved Subject to Conditions
A180070 Approval of Details Reserved by Condition GLANPAITH, SY23 4LU

Discharge of condition 3 of planning permission A170275 (photographic Survey)

Condition(s) Fully Discharged
A180085 Full Planning ST MARYS HALL, SY23 2JD

Dymchwel tŷ presennol a chodi annedd

Demolition of existing house and erection of a dwelling

W05000364 Approved Subject to Conditions
A180049 Full Planning GOETRE VILLA, SA48 8QJ Codi estyniad a newidiadu i'r annedd presennol ac ailosod ysguboriau presennol gyda dwy uned llety gwyliau.Erection of an extension and alterations to an existing dwelling and the replacement of existing barns with two holiday accommodation units. W05000381
A180083 Householder Planning Gwynfryn Hall Mews, SY20 8PU Alterations and extension Approved Subject to Conditions
A180034 Approval of Details Reserved by Condition LLYS CERI, SA38 9NY

Discharge of condition 2 of planning permission A170737 - Surface Water Disposal.

Condition(s) Partially Discharged
A180082 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved CAPTAINS HOUSE, SY24 5LX

Codi annedd. Erection of a dwelling.

W05000368
A180071 Approval of Details Reserved by Condition GLANPAITH, SY23 4LU

Discharge of condition 5 of planning permission A170275 (Underpinning)

Condition(s) Fully Discharged
A180078 Removal/Variation of Condition(s) CWM DERW, GLASDIR, SY23 4JT

Tynnu amodau 2 a 3 o benderfyniad A040695 i alluogi defnyddio bwthyn fel llety parhaol

Removal of conditions 2 and 3 of decision A040695 to enable use of cottage as permanent accommodation

A180076 Advertisement Consent SPECSAVERS, 30, SY23 1DE

Arddangos arwyddion/Display of signage,

W05000363
A180073 Full Planning DOLAU INN, SA45 9NT Newid defnydd o Ddosbarth A3 (Sefydliad Yfed) i Ddosbarth C1 (Gwesty) arfaethedig. Change of use from Class A3 (Drinking Establishment) to a proposed Class C1 (Hotel). W05000389 Approved Subject to Conditions
A180075 Full Planning RHEIDOL STORES HOUSE, SY23 1RR

Dymchwel estyniadau presenol. Codi estyniad a newidiadau i ddarparu 3 uned / fflat hunangynhwysol / Demolition of existing rear extensions.  Alteration and  erection of extension to provide 3 self contained units/flats

W05000365
A180074 Non-Material Amendment 1, BRO CRANOG, SA44 6RJ

Amended drawings

W05000390 Approved
A180067 Full Planning Y POPTY, 41, SY23 2AE Newid arfaethedig arfaethedig o loriau cyntaf, ail a thrydydd i mewn i 3 lety preswyl. / Proposed change of use of first, second and third floors into 3 residential accommodation. W05000363
A180054 Full Planning Fron Farm , SY23 3LT Codi annedd gyda chyfleusterau hamdden preifat a meysydd parcio cysylltiedig. Erection of a dwelling  with associated private amenity and car parking facilities.
A180068 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent to Pendorlan., SY23 3EZ Codi annedd.Erection of dwelling.
A180069 Full Planning 19, SY23 2LJ Newid defnydd o A1 (siop) i A3 (bwyd a diod). Change of use from A1 (shop) to A3 (food and drink). W05000363
A180068 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent to Pendorlan., SY23 3EZ Codi annedd.Erection of dwelling.
A180064 Removal/Variation of Condition(s) DOLCNIW, SY23 3LN

Tynnu amod 4 o gais A041027 (Codi estyniadau) i'w ddefnyddio fel lle byw fel rhan o Dolcniw. / Removal of condition 4 of application A041027 (Erection of extensions)  to be used as living accommodation as part of Dolcniw.

W05000388 Approved Subject to Conditions
A180062 Approval of Details Reserved by Condition JUMARO , SA43 1PP

Rhyddhau amod 8 - Rhaid darparu ar gyfer parcio a throi cerbydau yn unol â'r Arolwg a'r Cynllun Safle Arfaethedig (Lluniadu CD47-02) cyn cychwyn ar adeiladu'r tŷ annedd / Discharge of condition 8 - Provision shall be made for parking and turning of vehicles in accordance with Survey & Proposed Site Plan (Drawing CD47-02) prior of commencement on the construction of the dwellinghouse

Condition(s) Fully Discharged
A180059 Approval of Details Reserved by Condition Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan SA43 1PR

Discharge of condition 4 - Access and access road to be constructed in accordance with drawing - CD747-02

Condition(s) Fully Discharged
A180060 Householder Planning LLWYNCELYN, SA43 1RS

Codi Porth car, Sied arddio a Ystafell Wydr 

Erection of Carport, Potting Shed and Greenhouse


W05000358 Approved Subject to Conditions
A180057 Removal/Variation of Condition(s) CEFN ESGAIR ONNEN, SA47 0NT

Mixed Use Redevelopment-

A) Conversion of 1no barn to Guest House, 1no barn to Holiday Cottage, associated change of use from agricultural to tourism and ancillary works including new access.

B) Change of use of remaining land and outbuilding to commercial equestrian use using existing access. 

W05000374
A180061 Approval of Details Reserved by Condition CNWCYWYLAN, SA43 1PR

Rhyddhau amod 6 - Rhaid gosod a llunio mynediad i'r plot yn unol â Chynllun nodweddiadol Rhif 1 a osodwyd yn ôl o'i gymharu â cherbydffordd 4.8m ac ymyl 1m cyn cychwyn ar ddatblygiad ar adeiladu'r tŷ annedd / Discharge of condition 6 - Plot access shall be laid out and constructed in accordance with typical Layout No1 set back relative to a 4.8m carriageway and 1m verge prior to commencement of development on the construction of the dwellinghouse

W05000391 Condition(s) Fully Discharged
A180055 Householder Planning GWYNFA, SY23 4JY

Dymchwel y ty dŷ a chodi estyniad deulawr i'r annedd  /  Demolition of outhouse and erection of two storey extension to dwelling

W05000396
A180001 Listed Building Consent PANTYCELYN HALL OF RESIDENCE, SY23 3BX

Gwaith adfer allanol (waliau a tho), codi derbynfa newydd, ehangu ffordd fynediad a darparu man troi.  

External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and provision of turning area.

W05000362
A180004 Full Planning PANTYCELYN HALL OF RESIDENCE, SY23 3BX

Gwaith adfer allanol (waliau a tho), codi derbynfa newydd, ehangu ffordd fynediad a darparu man troi,

External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and provision of turning area.

W05000362
A180065 Non-Material Amendment BRYNHAWK, SA45 9SB

Change the flat roof with atrium to a slated pitched roof with velux

W05000389 Approved
A180053 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed PLAS PLWCA, SY23 3NB

Cadarnhad bod y gwaith i'r estyniad yn gyfreithlon. Confirmation that the works to the extension are lawful.

W05000388 Certificate Granted
A180052 Full Planning NANTSIDYLL, SA48 7RJ

Newid a throsi adeilad allanol traddodiadol segur yn 2 uned llety gwyliau.

Proposed Change of Use and Conversion of Redundant Traditional Outbuilding to 2 units of Holiday Accommodation.

W05000374 Approved Subject to Conditions
A180027 Listed Building Consent 35, SA43 1HE Adnewyddu'r to llechi presennol a gwaith atgyweirio cysylltiedig (fflachiadau plwm, gwteri, fascias ac ati)Replacement of existing slate roof & associated repairing works (lead flashings apron, gutters, fascia & etc.) W05000361 Consent Granted
A180014 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved McEwans Field (adjacent to Manod)

Codi ty a garej/gweithdy.

Erection of dwelling and garage/workshop

A180051 Approval of Details Reserved by Condition Aberystwyth Football Club, Park Avenue

Erection of a mix of social rented and intermediate rented apartments.

Approved
A180051 Approval of Details Reserved by Condition Aberystwyth Football Club, Park Avenue

Erection of a mix of social rented and intermediate rented apartments.

Approved
A180035 Full Planning NANTSIDYLL, SA48 7RJ

Newid a throsi adeilad allanol traddodiadol segur yn 2 uned llety gwyliau.

Proposed change of use and conversion of redundant traditional outbuilding into 2 units of holiday accommodation. 

W05000374 Approved Subject to Conditions
A180046 Prior Telecommunications Notice Llether Farm, SY25 8PG

Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office (overall structure height 16.3m to top of antennas) on land at Llether Farm (Forestry Land), Tregaron, Ceredigion, SY25 8PG (NGR: 272537,253883). The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2660x2160x2800mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10mx10m compound surrounded by a 2.4m high mesh fence.

Prior Approval Not Required
A180037 Full Planning PENWERNFAWR, SA38 9PG

Adeiladu morlyn slyri amaethyddol ar gyfer y fuches laeth.

Construction of agricultural slurry lagoon for dairy herd. 

W05000367 Approved Subject to Conditions
A180048 Householder Planning GYRLAIS, 6, SY23 3SF Infill and extension to the rear of a terraced dwellinghouse. W05000376 Approved Subject to Conditions
A180048 Householder Planning GYRLAIS, 6, SY23 3SF Infill and extension to the rear of a terraced dwellinghouse. W05000376 Approved Subject to Conditions
A180047 Approval of Details Reserved by Condition BANC Y FELIN, SY24 5EE Discharge of Conditions 3 & 4. Approval of Materials W05000370 Condition(s) Fully Discharged
A180030 Approval of Details Reserved by Condition BANC Y FELIN, SY24 5EE

Estyniadiadau a newidiadau gan gynnwys y llawr cyntaf, dymchwel modurdy a gwaith cysylltiedig

Extensions and alterations to to include first floor, demolition of garage and associated works

W05000370
A180047 Approval of Details Reserved by Condition BANC Y FELIN, SY24 5EE Discharge of Conditions 3 & 4. Approval of Materials W05000370 Condition(s) Fully Discharged
A171063 Reserved Matters rear of Trenchard Estate, Parcllyn, Aberporth, Datblygiad preswyl 21 annedd Residential development 21 dwellings
A180045 Full Planning KINGS ARMS PUBLIC HOUSE, SA44 4DL

Rhannu'r adeilad yn ddwy uned a gwaith cysylltiedig. (Uned ychwanegol - Bwyty a Llety Rheolwr uwchben)


Divide building into two units and associated works. (Additional unit - Restaurant & Manager's accommodation above)

W05000379 Approved Subject to Conditions
A180040 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 12 (Dwr Arwyneb) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 12 (Surface Water) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 

Approved
A180015 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 3 (Sampl Llechen) o ganiatad cynllunio A170123 - Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig

Discharge of Condition 3 (Slate Sample) of planning permission A170123 - Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works

Approved
A180042 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 7 (Archaeoleg) o ganiatad cynllunio A170123 - Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig

Discharge of Condition 7 (Archaeology) of planning permission A170123 - Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works

Partial Approval
A180038 Full Planning RHOSGOCH, SY23 4QT Proposed construction of 2No holiday accommodation tree houses, upgrading of the existing access track and new section of new track, new parking area and new foul treatment works.
A180044 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 16 (Tirlunio) o ganiatad cynllunio A170123 -  Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 16 (Landscaping) of planning permission A170123 -  Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works

Approved
A180041 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 15 (Tirlunio) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 15 (Landscaping) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 

Approved
A180039 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 6 (Archaeoleg) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 6 (Archaeology) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 

Partial Approval
A180043 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 13 (Dwr Arwyneb) o ganiatad cynllunio A170123 - Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 13 (Surface Water) of planning permission A170123 - Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works.

Approved
A180017 Approval of Details Reserved by Condition THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 3 (Sampl Llechen) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 3 (Slate Sample) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 
Approved
A180008 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved CILGYNLLE FAWR, SA45 9SQ

Ty Newydd / New Dwelling

W05000389
A180033 Full Planning Shukers Land Rover Ltd, SY23 3TL

Codi estyniad unllawr ar gyfer gwerthu ceir yn unig ac ardal arddangos cerbydau cysylltiedig a pharcio i gwsmeriaid.

Erection of a single storey Car Sales only building and associated vehicle display and customer parking.

A180036 Full Planning MOYDDYN FAWR, SA40 9TL

Codi adeilad amaethyddol ar y sied bresennol, ailosod rhan o'r sied bresennol. Adeilad i'w ddefnyddio ar gyfer da byw ar wely gwellt.

Erection of an agricultural building onto on existing shed, part replacement of existing shed. Building to be used for housing livestock on straw bedding. 

Approved Subject to Conditions
A171088 Full Planning GWYNFRYN, SY23 5BY

Addasiadau ac estyniadau i gynnwys ffurfio mynediad, llety gwyliau a throsi modurdy i ofod hamdden.
Alterations and extensions to include formation of access, holiday let and  conversion of garage into recreational space.

W05000385
A171098 Modification or Discharge of Planning Obligations Daear ym Mharcllyn, Aberporth / Land at Parcllyn, Aberporth Modification of S106 agreement to change the phasing of the approved development. To allow 3 no. open market dwelling to be built before building 2 no. affordable then build a further 2 no. open market. 
A180031 Removal/Variation of Condition(s) CWMDERI, SA44 6QG

Diddymu Amodau 17 ac 20 o 930720 ac Amod 2 o ganiatad cynllunio A001163 (amod meddiant).

Removal of Condition 17 and 20 of 930720 and Condition 2 of planning permission A001163 (occupancy condition).

W05000390
A180029 Reserved Matters Plot 5, Clos Llwynpiod, Ferwig Road, Cardigan

Codi Annedd (Materion wedi eu neilltuo)

Erection of Dwelling (Reserved Matters)

A180032 Removal/Variation of Condition(s) CENTRAL GARAGE, SA48 7JR

Tynnu Amod rhif 3 o gais rhif A170195 - Cynllun Mynediad.

Removal of Condition 3 of application number A170195 - Access Layout

W05000386
A180028 Householder Planning YR ANFIL GWENLLI, SA44 6JJ Estyniad ac Addasiadau Extension and Alterations Approved Subject to Conditions
A180026 Removal/Variation of Condition(s) PLAS GOGERDDAN, SY23 3EB

Cynlluniau diwygiedig, datganiad draenio wedi'i ddiweddaru, drafftiau wedi'u diweddaru a manylion y ddarpariaeth ystlumod / adar ar cais A161170 (Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu Cyfleusterau Campws Arloesedd a Menter tair llawr (AIEC) a gwaith cysylltiedig / 

Revised plans, updated drainage statement, updated drawings and details of bat/bird  provision of application A161170 (Demolition of existing buildings and construction of a three storey Innovation and Enterprise Campus Facility (AIEC) and associated works)

W05000393 Approved Subject to Conditions
A180024 Householder Planning BRODEG, SA48 8NQ Chalet newydd am lety gorlenwi i'r brif dŷ. Ailosod y tanc septig presennol gyda gwaith trin budr newydd / Replacement  chalet for overspill accommodation to the main house. Replacing the existing septic tank with a new foul treatment works W05000383 Approved Subject to Conditions
A180025 Full Planning THE SHACK, SA43 2DA

Atgyweirio a gwella y gweithdy pren a'r siediau storio presennol. 

Proposed repair and improvement of existing timber workshop and storage sheds. 


W05000358 Approved Subject to Conditions
A180022 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed PENCNWC HOLIDAY PARK, SA44 6NL

Defnydd o'r safle ar gyfer safleoedd carafannau teithiol ym Mharc Gwyliau Pencnwc. 

Use of site for touring caravan pitches within the existing Pencnwc Holiday Park.

A180021 Full Planning CYMERAU FARM, SY20 8TF

Gwaredu y cwlfert presennol, newid llethrau cefn i ongl ddiogel, llunio wal sy'n cynnwys basgedi gabion i warchod polyn trydan a gwaith cysylltiedig / Removal of existing culvert, batter back side slopes to a safe angle, construct a wall consisting of gabion baskets to protect an electricity pole and associated works

W05000370
A180023 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed PENCNWC HOLIDAY PARK, SA44 6NL

Defnydd o'r safle ar gyfer safleoedd carafannau teithiol ym Mharc Gwyliau Pencnwc. 

Use as site for touring caravan pitches within the existing Pencnwc Holiday Par

A171094 Householder Planning GREATREE, SA44 6RP

Estyniad i ffurfio ystafell wely ac ystafell ymolchi ac ychydig o waith mewnol

Extension to form additional bedroom and wet room and some internal re-configuration works

Approved
A171063 Reserved Matters rear of Trenchard Estate, Parcllyn, Aberporth, Datblygiad preswyl 21 annedd Residential development 21 dwellings
A180020 Full Planning BERWYN, SY23 4PU

Estyniad ac addasiadau i annedd (gan gynnwys dymchwel ystafell ddefnyddiol) / Extension and alterations to dwelling (including demolition of utility room)

W05000380 Approved Subject to Conditions
A180018 Householder Planning 17, SY23 3PT

Estyniad deulawr arfaethedig i'r annedd, ac addasiad i fynediad i ddarparu parcio ychwanegol oddi ar y ffordd / Proposed two-storey extension to dwelling, and alteration to access to provide additional off-road parking

W05000372 Approved Subject to Conditions
A180019 Householder Planning MEIRION, SY24 5HY Dymchwel cyfleusterau, ystafell ymolchi, storfa a modurdy presennol. Adeiladu estyniad newydd gan gynnwys cyfleustodau, ystafell ymolchi, ystafell wely, ystafell wely ac astudio newydd Ail-fodelu llawr gwaelod y tŷ presennol / Demolition of existing utility, bathroom, store and garage. Build new extension including new utility, bathroom, sum-room, bedroom and study Re-model ground floor of existing house. W05000368 Approved Subject to Conditions
A171095 Full Planning Bryntirion, Brynhoffnant

Codi un anedd fforddiadwy

Erection of one affordable dwelling

A180012 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Cerrig farm land - land south of Nantegryd and Cwmtegryd (Cerrig Farm land)

Erection of a polytunnel for market gardening

Refused
A180012 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Cerrig farm land - land south of Nantegryd and Cwmtegryd (Cerrig Farm land)

Erection of a polytunnel for market gardening

Refused
A171099 Full Planning Allt Cefn Ffynnon, Llanarth

Datblygiad Un Blaned sef un annedd ddi-garbon, effaith isel. 

A One Planet development consisting of one low impact, zero carbon dwelling.

A180002 Listed Building Consent NATIONAL LIBRARY OF WALES, SY23 3BU Erection of a water tank, pump housing and associated fence enclosure. W05000362 Approved Subject to Conditions
A180010 Full Planning National Library of Wales, SY23 3BU

Codi tanc dwr, tai pwmp a chaead ffens cysylltiedig / Erection of a water tank, pump housing and associated fenced enclosure

Approved Subject to Conditions
A180009 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Tywi North

Maintenance of existing forest road network for harvesting operations

A180007 Non-Material Amendment YSGOL GYNRADD GLYNARTHEN, SA44 6NX (none) Approved
A171096 Full Planning TAL Y WERN, SA43 2RL

Codi ty 3 ystafell wely gyda garage

Erection of a 3 bedroom bungalow with integral garage

Approved Subject to Conditions
A180003 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) PYLLAUR BRYN, SA44 4QA

Steel Portal Frame Building

W05000369 Prior Approval Refused
A171091 Non-Material Amendment Dworek, SA44 6PX

Condition 3 to be changed to "Prior to roof slating works being carried out samples of the slates to be submitted for approval"

Refused
A180005 Householder Planning 15, SA45 9PJ

Ffenestri 'Dormer' newydd i du blaen a chefn y ty, to newydd i'r cefn ac addasiadau. 

Proposed dormers to front and rear elevations, new roof to rear elevation and alterations. 

W05000389 Approved Subject to Conditions
A180006 Listed Building Consent NATIONAL LIBRARY OF WALES, SY23 3BU

Addasiadau i'r adeilad storio llyfrau presennol (Stac Lyfrau 1 - Gogledd); i gynnwys gosod system newydd ar gyfer llethu tân sy'n defnyddio anwedd dŵr, ac uwchraddio'r drysau tân gwreiddiol yn ogystal â rhai drysau tân modern.

Alterations to existing book storage building (Bookstack 1 - North); to include the installation of a new water mist suppression system, and the upgrade of existing original fire doors as well as the replacement of some modern pattern fire doors.

W05000362 Approved Subject to Conditions
A180058 Householder Planning GWEL AFON, SY24 5ND
Estyniad Dau Stor/Two Storey extension
W05000368 Approved Subject to Conditions
A170980 Full Planning Dolawelon, Gilfach Road, Llandysul., SA44 4HW Estyniad ac addasiadau Extension and alterations Approved Subject to Conditions
A171097 Listed Building Consent PANTYCELYN HALL OF RESIDENCE, SY23 3BX Ail-fodelu mewnol i ddarparu ystafelloedd gwely en-suite, mannau dysgu, mannau hyblyg, swyddfeydd, ardaloedd ategol a llety ffreutur i fyfyrwyr. / Internal re-modelling   to provide en-suite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas and refectory accommodation for students. 

W05000362 Approved Subject to Conditions
A171092 Full Planning FFYNNONBEDR PRIMARY SCHOOL, SA48 7EF

Dymchwel adeiladau Ysgol a chodi 20 anheddau preswyl fforddiadwy â pharcio cysylltiedig, tirweddu a gwaith atodol

Demolition of School buildings and erection of 20 affordable residential dwellings with associated parking, landscaping and ancillary works

W05000373
A171084 Prior Telecommunications Notice BRYN CEIRO, SY23 3LB

Gosod mast dellt 15m o uchder ar sail concrid sy'n cynnwys antenau 3No a seigiau trawsyrru 2No 600mm Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes

Prior Approval Not Required
A171093 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) LLONYDDWCH, SY23 5NJ

Upgrading of track to facility extraction of timber

W05000381 Prior Approval Not Required
A171046 Full Planning 125 & 126 Woodlands Park, Gilfachreda, New Quay, SA45 9TH Amrywio amod A o ganiatâd cynllunio 4179/5 - Deiliadaeth 10 mis i ddeiliad 12 mis Variation of condition A of planning permission 4179/5 - 10 month occupancy to 12 month occupancy Approved (with Conditions)
A171046 Full Planning 125 & 126 Woodlands Park, Gilfachreda, New Quay, SA45 9TH Amrywio amod A o ganiatâd cynllunio 4179/5 - Deiliadaeth 10 mis i ddeiliad 12 mis Variation of condition A of planning permission 4179/5 - 10 month occupancy to 12 month occupancy Approved (with Conditions)
A171090 Non-Material Amendment TY HIR, SA48 8JX

Change finishes from rendered to larch cladding

W05000373 Approved
A171089 Non-Material Amendment PENBRYNRODYN COTTAGE, SY23 3SU

Newidiadau i lefelau / adrannau a gosod gabions llawn carreg Changes to levels/sections and installation of stone filled gabions 

W05000375
A171002 Full Planning Ger-y-Wydden, Pontgarreg, Llandysul., SA44 6AH Codi estyniad, garej a charport. Erection of an extension, garage and carport. Approved (with Conditions)
A171053 Full Planning PANT Y BUTLER, SA43 2LL Codi annedd newydd Erection of a replacement dwelling W05000391 Approved Subject to Conditions
A171083 Householder Planning 6, SA45 9QB Single storey rear extension and 1st floor side/rear extension W05000389
A171008 Full Planning Blaenglowon Fach, Talgarreg, SA44 4ET Adeiladu to dros iard casglu a man trin da godro Works to construct roof over dairy collecting yard and handling area Approved (with Conditions)
A171082 Prior Telecommunications Notice RHOSYRHIW, SY25 6DX

Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office

Prior Approval Not Required
A171000 Full Planning Ger y Nant, Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul., SA44 4LG Sied storio ar gyfer gweithfeydd a pheiriannau a gwaith cynnal ysgafn ar raddfa fach. Storage shed for small-scale plant & machinery and light maintenance activities. Approved (with Conditions)
A171076 Approval of Details Reserved by Condition Bryn yr Odyn, SY23 4JJ Discharge condition 4 planning appeal decision APP/D6820/A/16/3160580 (Details of means of access and parking and turning) Approved
A171077 Approval of Details Reserved by Condition Bryn yr Odyn, SY23 4JJ Discharge condition 6 planning appeal decision APP/D6820/A/16/3160580 (position, height, design and materials of boundary treatments) Approved
A171075 Approval of Details Reserved by Condition Bryn yr Odyn, SY23 4JJ Discharge condition 3 planning appeal decision APP/D6820/A/16/3160580 (details of materials) Approved
A171065 Non-Material Amendment SARNAU PARK, SA44 6QS Diwygiad i amod 10 (samplau waliau cerrig) a chaniatâd cynllunio cyflwr 12 (samplau o lechi) A041583. Amendment to condition 10 (stone walling samples) and condition 12 (samples of slate) planning permission A041583. W05000390 Refused
A171070 Full Planning Plots 6-9 Cae’r Felin, Llanrhystud, Aberystwyth., SA44 4SY Codi 4 annedd i gynnwys 1 fforddiadwy. Erection of 4 dwellings to include 1 affordable.
A171068 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Bwlch Castell, Cilcennin, SY25 6AD Erection of agricultural storage shed - machinery, hay and straw Prior Approval Not Required
A171030 Non-Material Amendment GER Y WYDDEN, SA44 6AS Minor amendment to planning permission A050916 (Amended drawing) W05000390 Approved
A171026 Full Planning Commercial Inn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8RF Newid Defnydd o'r presenol er mwyn creu cyfanswm o 4 uned byw (sef 2 yn ychwanegol at y ddau presenol), ynghyd a newidiadau mewnol a man newidiadau allanol er mwyn caniatau hynny. Change of use to create two further residential units with internal and external alterations (four units in total).
A171027 Listed Building Consent Commercial Inn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8RF Newid Defnydd o'r presenol er mwyn creu cyfanswm o 4 uned byw (sef 2 yn ychwanegol at y ddau presenol), ynghyd a newidiadau mewnol a man newidiadau allanol er mwyn caniatau hynny. Change of use to create two further residential units with internal and external alterations (four units in total).
A171079 Trydan-Ym/ Electricity cons Felin, Pontfaen, Llangwyryfon, Aberystwyth, LL14 4DU Electricity lines Approved
A171001 Full Planning The Bryn, North Road, Lampeter, SA48 7HZ Newid defnydd o swyddfa i breswyl Change of use from office to residential
A171047 Non-Material Amendment Plot 31 Glanarberth Estate, Cardigan., SA43 3AG Addasiad i newidiadau lleoli a dylunio (Cais cynllunio A020623) Adjustment to siting and design changes(Planning application A020623) Approved
A171061 Full Planning 11 Cefn Llan Science Park, Aberystwyth., SY23 3AH Variation of condition on planning permission A170151 approved plans Approved Subject to Conditions
A171072 Approval of Details Reserved by Condition Land adj. to Hengoed, Bontgoch, Talybont, Aberystwyth., SY24 5DP Discharge condition 3 of planning permission A170734 (schedule of materials and finishes) Approved
A171036 Full Planning Coed Alltgoch and land, Llanddewi Brefi, SY25 6RZ Datblygiad un blaned gan gynnwys codi annedd di-garbon / One planet development including erection of a zero carbon dwelling
A171051 Non-Material Amendment Penrhos, Llanrhystud, RG18 0UX Minor amendment to planning permission A160086 (revised design) Approved
A171071 Full Planning Plot 3, Cae'r Felin, adjacent to Maes Carrog, Llanrhystud, SA44 4SY Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A110146 (Dyluniad a lleoliad diwygiedig) Variation of condition 2 of planning permission A110146 (Revised design & siting)
A171042 Full Planning Pantyronnen, Aberarth, Aberaeron., SA46 0LA Change of use of granary into holiday let
A171057 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Allt Olmarch, Dark Lane, Llangybi, Lampeter., SA48 8NG Erection of agricultural shed Prior Approval Refused
A170979 Section 63 (Retention) Cartrefle, Pennant, Llanon., SY23 5PB Retention of storage/hobby shed for use as storage and maintenance of vintage vehicles. Approved Subject to Conditions
A171066 Full Planning Allt y Dyffryn, Tresaith, Cardigan, SA44 6RS Codi estyniad cefn isaf ar y llawr gwaelod gyda lolfa haul/orendy newydd dros y llawr gwaelod uchaf a dormer yn y cefn gyda balconi bach Erection of lower ground floor rear extension with replacement conservatory/orangery over at upper ground floor level and dormer in rear roof with small balcony Approved Subject to Conditions
A171055 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Parc Meurig, Abermeurig, GU6 7QU Use as dwelling house. Certificate Granted
A171062 Full Planning Ffynnonwen, Capel Bangor, Aberystwyth, CF64 5UJ Codi estyniad unllawr Erection of a single storey extension
A171059 Reserved Matters Plot 4 Gotrel Farm, Ferwig Road, Cardigan., SA43 1PS Codi ty Erection of a dwelling Approved Subject to Conditions
A171064 Full Planning 1 Heol y Mynydd, Beulah, SA38 9QF Dymchwel adeilad a chodi estyniad cefn a phorth blaen / Demolition of building and erection of rear extension and front porch Approved Subject to Conditions
A171049 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed 4 Lon Llewelyn, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3TP Erection of a conservatory and extension of utility room. Certificate Granted
A171060 Full Planning 11 Dolypandy, Capel Bangor, Aberystwyth., SY23 3LY Addasiadau a chodi estyniadau Alterations and erection of extensions Approved Subject to Conditions
A171050 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Adj to Heol Y Felin, Penparc, Cardigan., Codi ty. Erection of a dwelling. Refused
A171058 Non-Material Amendment 18 Pen y Cei, Felin-y-Mor Road, Aberystwyth, SY23 1BS Minor amendment to planning permission A160685 (Fenestration to South East Elevation)
A171048 Non-Material Amendment The Barn, Ffynnon Gloch Farm, Llanarth, SA47 0NJ Minor amendment to condition 15 of planning permission A090744 (Removal of permitted development rights) Refused
A171007 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Flat 3, The Railway Steps, Station Road, Tregaron, SY25 6HX Certificate of Lawfulness for use as dwelling in excess of 10 years
A171054 Full Planning Waun Fach, Cwmcou, Newcastle Emlyn., SA38 9PE Addasiadau ac estyniad Alterations and extension Approved Subject to Conditions
A170950 Listed Building Consent Troedrhiw Fawr, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad ochr dau lawr, ail-doi a gwelliannau mewnol ac addasiadau Erection of two storey side extension, re-roofing and internal improvements and alterations Approved Subject to Conditions
A171041 Listed Building Consent National Library of Wales, Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU Addasiadau I'r adeilad storio llyfrau presennol (Stac llyfrau 1 - Gogledd); I gynnwys symud lloriau llwyfan asbestos ac ailosod lloriau newyd ynghyd â gwaith trydanol cysylltiedig. Alterations to existing book storage building (Bookstack 1 - North); to include removal of asbestos platform floors and replacement with new flooring and finish, along with associated electrical works. Approved Subject to Conditions
A171031 Full Planning Pyllaur Bryn, Rhydowen, Llandysul., SA44 4QA Dileu ty presennol a chodi annedd ar leoliad ar wahân. Remove existing dwelling and erection of a dwelling on a separate location. Approved (with Conditions)
A171033 Full Planning Land opposite Cysgod y Coed, Blaenpennal, Aberystwyth., SY23 4TW Ffurfio mynediad maes amaethyddol Formation of agricultural field access Approved Subject to Conditions
A170988 Listed Building Consent The Beudy, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SA48 7HZ Newid defnydd parlwr godro segur i ddefnydd swyddfa gyda gwaith trin carthffosiaeth newydd Change of use of redundant milking parlour to office use with new packaged sewage treatment plant Approved Subject to Conditions
A171022 Full Planning Pantglas, Cellan, Lampeter, SA488JD Demolition of 5 outbuildings and erection of a multi purpose barn for storage of agricultural machinery, workshop and for storage of wood, bales and feedstuffs Approved
A170987 Full Planning The Beudy, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SA48 7HZ Newid defnydd parlwr godro segur i ddefnydd swyddfa gyda gwaith trin carthffosiaeth newydd Change of use of redundant milking parlour to office use with new packaged sewage treatment plant Approved Subject to Conditions
A171016 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Aelybryn, Bronant, Aberystwyth., SY23 4TG Codi dau annedd Erection of two dwellings
A171044 Approval of Details Reserved by Condition Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TN Discharge condition 5 of planning permission A170613 (scheme of landscaping) Approved
A171043 Approval of Details Reserved by Condition Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron., SY25 6TN Discharge condition 3 from planning permission A170613 (materials/finishes) Approved
A171040 Approval of Details Reserved by Condition Ynysgoch Fach,Bronant., SY23 4TQ Discharge condition 3 of planning permission A170519 (sample of slate) Discharged
A171003 Full Planning Aberarthen, Glynarthen, Llandysul, CF3 0EW Dymchwel adeilad presennol a storio / gweithdy domestig newydd ar yr un safle. Demolition of existing building and replacement domestic storage/workshop on same site. Approved Subject to Conditions
A170957 Listed Building Consent Royal Oak, 38 High Street, Lampeter., SA48 7BB Newidiadau mewnol i'r llawr cyntaf a'r ail lawr Internal alterations to first and second floors
A171024 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Nantcoy, Bethania, Llanon., SY23 5NJ Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Prior Approval Refused
A171015 Full Planning Maesteg, Bronant, Tregaron., Sy25 6LT Mynediad newydd ac ymestyn cwrtil New access and extension of curtilage Approved Subject to Conditions
A171025 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Penglanowen Farm, Dyffryn Paith, Aberystwyth, ST23 4EU Erection of an agricultural shed for storage of farm machinery and animal feeds Prior Approval Refused
A171039 Full Planning Taliesin Court, Lampeter, CV2 2TX Adeiladu ramp mynediad i fferyllfa Construction of access ramp to pharmacy premises Approved Subject to Conditions
A171035 Full Planning MACHLUD TEIFI, SA38 9NP Codi estyniad llawr cyntaf uwchlaw'r modurdy presennol Erection of first floor extension above existing garage W05000377 Approved (with Conditions)
A171038 Full Planning Plot 2, Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul, SA38 9DA Codi byngalo Erection of a bungalow Approved Subject to Conditions
A171029 Non-Material Amendment Maesydderwen, Llanarth, Aberaeron, SA47 0PU Minor amendment to planning permission A140358 (amended drawings) Approved
A171034 Full Planning Rhiwlas Uchaf, Cilcennin, Lampeter., SA48 8RT Codi sied amaethyddol a gwaith cysylltiedig. Erection of agricultural shed and associated works. Approved Subject to Conditions
A171028 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Penderllwyn-Goch, Tynygraig, Ystrad Meurig, SY25 6AQ, SY25 6AQ Codi sied amaethyddol i storio bwyd anifeiliaid / Erection of agricultural building for storage of feed for animals Prior Approval Refused
A170929 Full Planning Land Near Pwllpridd, Lledrod, SY23 4HZ Codi uned ieir ofednod i ddarparu ar gyfer 16,000 o (cynhyrchu wyau) ynghyd â biniau bwyd anifeiliaid , mynediad mewnol i'r fferm a gwaith cysylltiedig. Erection of a poultry unit to accommodate 16,000 free range chickens (egg production) together with associated feed bins, internal farm access and associated works Approved Subject to Conditions
A171006 Section 63 (Retention) Bidaren, Cilcennin, Lampeter., SA48 8RL Cais ôl-weithredol ar gyfer symud rhan o wrychoedd ac ail-leoli gatiau i fynedfeydd presennol. Retrospective application for the removal of a section of hedgerow and re-positioning of gates to existing accesses. Approved Subject to Conditions
A171010 Full Planning Plas Llangoedmor, Llangoedmor, Cardigan., SA43 1LB Amrywio amod 2 (cymeradwyo cynlluniau) o ganiatâd cynllunio A150279. Variation of condition 2 of planning permission A150279 (approved plan). Approved Subject to Conditions
A171009 Full Planning KINGS WAREHOUSE, SA38 9QA Codi annedd i ffurfio llety rheolwr Erection of a dwelling to form manager's accommodation Withdrawn
A171012 Full Planning Plot adj to Llys Terfyn, Waunfawr, Aberystwyth, SY24 5BF Codi annedd a mynediad i'r safle Erection of dwelling and site access Approved Subject to Conditions
A171020 Full Planning Ffynnondwrgi Fach, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9PF Codi garej ddomestig Erection of domestic garage Approved Subject to Conditions
A171005 Full Planning Glebelands Market Garden, St Dogmaels Road, Cardigan, SA43 3BA Amrywio amod 9 o ganiatâd cynllunio A160478 (gwrychoedd) Variation of condition 9 of planning permission A160478 (hedgebank)
A171011 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Caegarn, Cilcennin, Lampeter, SA48 8QA Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Prior Approval Refused
A171013 Full Planning Plot 1, land adjacent to Glynmelyn, Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6QS Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling
A171014 Full Planning Plot 2, land adjacent to Glynmelyn, Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6DS Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling
A171017 Full Planning Pencnwch, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A170797 (Dyluniad Diwygiedig) Variation of condition 2 of planning permission A170797 (Amended Design) Approved Subject to Conditions
A171018 Full Planning Cardigan Castle, Bridge Street, Cardigan, SA43 1JA I newid llawr uchaf y stablau i mewn i lety gwyliau hunanarlwyo a chreu ardal lobi yn y llawr gwaelod i gadw at reolau tân To change the top floor of the stables block into self-catering holiday accommodation and create a lobby area in the bottom floor to adhere to fire regs Approved Subject to Conditions
A171019 Listed Building Consent Cardigan Castle, Bridge Street, Cardigan, SA43 1JA Newid defnydd llawr uchaf y bloc stablau i lety gwyliau hunanarlwyo a chreu ardal lobi yn y llawr gwaelod I gadw at reolau tân Change of use of top floor of stable block into self-catering holiday accommodation and create a lobby area in the bottom floor to adhere to fire regs Approved Subject to Conditions
A170998 Approval of Details Reserved by Condition Nant-y-Maen Farm, Tregaron, SY25 6NW Discharge of condition 4 of planning permission A170111 (Pollution Prevention Plan) Discharged
A170997 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Tynbanadl, Penuwch, Tregaron, SY256QZ Codi annedd a mynediad newydd i gerbydau Erection of dwelling and new vehicular access
A170999 Approval of Details Reserved by Condition Brynmeheryn, Tynygraig, Ystrad Meurig, SY25 6AH Discharge of condition 4 of planning permission A170559 (Schedule of Works prior to replacement of windows) Discharged
A170990 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Burnt Oaks, Gilfachreda, New Quay., SA45 9SR Cadarnhau maint cwrtil preswyl a chyfreithlondeb garej domestig. Confirm the extent of residential curtilage and lawfulness of domestic garage. Certificate granted
A170964 Full Planning Unit D, Ystwyth Retail Park, Aberystwyth, SK9 3RN Gosod llawr mesanin i'w ddefnyddio ar gyfer manwerthu a/neu gyfleuster gofal a thriniaeth anifeiliaid anwes, gosod 8 uned aerdymheru ac uned storio botel nwy Installation of mezzanine floor to be used for retail and/or a pet care and treatment facility, installation of 8 air conditioning units and a gas bottle storage unit Approved Subject to Conditions
A170991 Section 63 (Retention) TREBERFEDD, SA48 7NW Cadw adeilad ymylol arddull 'hobbit' adeiledig, cadw toiled / cawod cawod a charafán 1910. Retention of built 'hobbit' style ancilliary building, retention of built toilet/shower block and 1910 caravan. W05000381 Approved Subject to Conditions
A170995 Full Planning Glan Yr Afon, Crueddyn Bridge, Lampeter., SA33 5NB Newid amod 5 o ganiatâd cynllunio D1.124.88 (amod meddiannaeth) Variation of condition 5 of planning permission D1.124.88 (occupancy condition) Approved Subject to Conditions
A170960 Full Planning The Old Cobbler's Shop, Llanarth, P011 9QZ Dymchwel sied storio anniogel ac adeiladu sied storio newydd Demolition of unsafe storage shed and construction of new storage shed Withdrawn
A170978 Non-Material Amendment Pengeulan, Cwm Rheidol, Capel Bangor, Aberystwyth., SY23 3HR Diwygiad i eiriad amodau 6, 11, 14, 16 a dileu amod 13 o ganiatâd cynllunio A110156. Revision to wording of conditions 6, 11, 14, 16 and removal of condition 13 of planning permission A110156. Approved
A170989 Full Planning Ty Paddy, Brondeg, Gwbert, Cardigan., SA31 3QU Newid defnydd y llety gwyliau yn llety preswyl. Change of use from holiday let to residential let. Refused
A170970 Full Planning Hafan, Cnwc y Dintir, Cardigan, SA43 1AW Dymchwel y garej presennol a chodi anecs nai Demolition of existing garage and erection of granny annexe Approved Subject to Conditions
A170976 Full Planning Bronglais Hospital, Caradog Road, Aberystwyth, SA31 2AF Trosi man storio allanol bresennol i gyfleuster offer llyfrgell arfaethedig / Conversion of existing external storage area to a proposed equipment library facility Approved Subject to Conditions
A170992 Full Planning Pwll-y-Grifft Yard, Tanygroes, Cardigan, SA43 2HR Erection of an agricultural building
A170984 Full Planning Manorafon, Penparcau Road, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1BP Estyniad deulawr arfaethedig ac unllawr i'r annedd Proposed two storey and single storey extension to dwelling Approved Subject to Conditions
A170977 Reserved Matters Plot 5 Gotrel Farm, Ferwig Road, Cardigan., SA43 2DS Codi ty. Erection of a dwelling. Approved Subject to Conditions
A170986 Full Planning Plas Bach, Bontnewydd, Aberystwyth., SY23 1PJ Adfer hen annedd sydd wedi mynd a'i ben iddo gydag estyniad unllawr a newid defnydd yr adeiladau allanol presennol. Reinstatement of an abandoned dwelling with a single storey extension and change of use of the existing outbuildings.
A170974 Approval of Details Reserved by Condition Ty Hir, Cilcennin, Lampeter, CF48 1HS Discharge of condition 17 of planning permission A170541 (Landscaping scheme and site access) Condition(s) Partially Discharged
A170985 Full Planning Ger yr Afon, Tregaron, SY25 6HL Dymchwel ystafell haul presennol a chodi estyniad unllawr i'r cefn a chodi estyniad llawr cyntaf dros y brif byngalo Demolition of existing sunroom and erection of single storey extension to rear and erection first floor extension over main bungalow Approved Subject to Conditions
A170963 Full Planning Blaenwenen Cottage, Llangoedmor, Cardigan, SA43 2ND Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A120113 a chaniatâd cynllunio A150925 (cynlluniau diwygiedig) a dileu amodau 7, 8 a 9 o ganiatâd cynllunio A120113 (Cod ar gyfer amodau Cartrefi Cynaliadwy) Variation of condition 2 of planning permission A120113 and planning permission A150925 (amended plans) and remove of conditions 7, 8 and 9 of planning permission A120113 (Code for Sustainable Homes conditions) Approved Subject to Conditions
A170968 Reserved Matters Land to the west of Caebislan Isaf, Aberarth, Aberaeron, SA48 7SF Codi annedd Erection of a dwelling
A170975 Non-Material Amendment Farm Shop and Café, Bargoed, Llwyncelyn, Minor amendment (approved plans) to planning permission A100699 (Proposed farm shop, café, childrens play area and extension to lake at Bargoed Farm) Approved
A170983 Section 63 (Retention) Meillionen, Llanilar, Aberystwyth., SY23 4AP Cadw'r annedd presennol a adeiladwyd fel llety rheolwyr. Retention of existing dwelling built as managers accommodation.
A170981 Approval of Details Reserved by Condition Gorwel For, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Amod rhyddhau 4 o ganiatâd cynllunio A170656 (Arolwg Coed). Discharge condition 4 of planning permission A170656 (Tree Survey). Discharged
A171023 Approval of Details Reserved by Condition Land adj Ty Newydd, Ponterwyd, SY23 3LB Discharge of condition 9 of planning permission A090097 (sample of slate) Approved
A170972 Non-Material Amendment Land at Bath House Farm Cardigan, Minor changes to engineering operations including reduction in extent of western embankment Approved
A170956 Full Planning Ty Cornel, Tresaith, Cardigan, SA43 2JL Codi estyniad cefn, mân newidiadau I ymddangosiad allanol a ffurfio pwll newydd Erection of a rear extension, minor alterations to external appearance and formation of new pool Approved (with Conditions)
A170952 Full Planning Plot adj to Llyn y Felin, Gwbert Road, Cardigan, SA43 3DY Amrywio amodau 2 (cynlluniau a gymeradwywyd), 3 (ni chaiff cerbydau eu storio ar y safle) a 7 (deunyddiau drysau) ar ganiatâd cynllunio A170206 (codi garej unllawr domestig) Variation of conditions 2 (approved plans), 3 (no vehicles shall be stored on site) and 7 (materials of doors) on planning permission A170206 (erection of single storey domestic garage) Approved Subject to Conditions
A170953 Full Planning The Beeches, Bryn yr Eglwys, Lampeter, SA4 9ZQ Newid defnydd annedd breswyl i ddarparu cyfleuster cartref gofal seibiant ar gyfer adferiad cynorthwyol i'r henoed, gan gynnwys estyniad lolfa haul Change of use of residential dwelling to provide respite care home facility for assisted recovery for the elderly, including sun lounge extension Approved Subject to Conditions
A170958 Full Planning Gwesty'r Conrah Hotel, Ffosrhydgaled, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4DF Dymchwel estyniad to fflat, gwella'r waliau a'r mynedfa a chodi porth newydd Demolition of flat roof extension, making good to walls and entrance and erection of new entrance porch Approved Subject to Conditions
A170966 Approval of Details Reserved by Condition Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn, Drefach., SY23 3UE Discharge condition 6 of planning permission A141017 (Travel Plan) Approved
A170959 Full Planning Lisburne House, Bath Street, Aberystwyth., SY23 4RN Amrywio amod 2 o caniatâd cynllunio A170150 (ychwanegu goleuadau to) Variation of condition 2 of planning permission A170150 (addition of roof lights) Approved (with Conditions)
A170967 Approval of Details Reserved by Condition Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn, Drefach., Discharge condition 15 of planning permission A141017 (Landscaping and Habitat Management Scheme) Approved
A170923 Full Planning Fronheulog, Capel Bangor, Aberystwyth., SY23 3NR Dymchwel ty a chodi dau ty pâr Demolition of house and erection of two semi detached houses
A170954 Non-Material Amendment Ysgol Gynradd Glynarthen, Glynarthen, Llandysul, BN43 5WP Minor amendment to planning application A150934 (amended plans) Refused
A170962 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Blaen y Waun Farm, Borth., SY24 5NX Codi adeilad amaethyddol. Erection of an agricultural building. Prior Approval Refused
A170973 Full Planning Rogo, Penffordd, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 1DZ Dymchwel adeilad allanol, addasiadau, estyniadau i'r ochr a'r cefn a chladin I'r ty presennol. Demolition of outbuilding, alterations, extensions to side and rear and cladding to the existing house. Withdrawn
A170971 Full Planning Ysgubor Lwyd, Pontfaen Farm, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7JN Newid defnydd ysgubor i mewn i salon gwallt a harddwch Change of use of barn into hair and beauty salon Approved Subject to Conditions
A170892 Full Planning Brynhawk, New Quay, SA45 9SB Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170969 Full Planning Land between Meads & The Wigwam, Ynyslas, Codi 2 fflat gwyliau Erection of 2 holiday apartments Approved Subject to Conditions
A170940 Full Planning Rhydygarreg, Llanafan, Aberystwyth, SY23 4BD Codi estyniad sy'n cynnwys storfa ar y llawr gwaelod ac estyniad llawr uchaf I ystafell wely. Erection of extension consisting of ground floor storage and upper floor extension to bedroom. Approved Subject to Conditions
A170939 Full Planning Synod Parc, Synod Inn, Llandysul., CF37 2DA Estyniad i annedd a newid defnydd adeilad allanol yn ystafell gerdd. Extension to dwelling and change of use of outbuilding into music room. Approved Subject to Conditions
A170926 Full Planning Derwent, Tresaith, Cardigan, SA43 2JN Dymchwel estyniad a chodi estyniad unllawr, newid to brig gyda tho fflat (ar estyniad presennol) a ffurfio ffenestri dormer i'r cefn Demolish extension and erection of single storey extension, replace pitched roof with flat roof (on existing extension) and formation of dormer windows to rear Approved Subject to Conditions
A170882 Full Planning Tegfan, 30 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AA Newid defnydd o swyddfeydd i dy preswyl Change of use from offices to residential house Approved Subject to Conditions
A170955 Full Planning Gwachal Dwmbo/100 acre Wood, SA38 9LA Variation of Condition 2 of planning permission A100864 - Amended road improvement drawings (drawing no's 0199, 013, 13; 004-0199F received 20/05/2011) to be replaced with;1150/15 Revision E;17146 - 03F;17146 - 04E;17146 - 05C;17146 - 06C;17146 - 07C;17146 - 08C;17146 - 09A; Approved Subject to Conditions
A170946 Full Planning Existing Barn/Cowshed, rear of Wern Driw, Mount Walk, Lampeter, SA48 7PA Trosi adeilad allanol i annedd preswyl, codi estyniadau a newidiadau a ffurfio mynedfa newydd wedi'i wella i gerbydau Conversion of outbuilding to residential dwelling, erection of extensions and alterations and formation of new improved vehciular access Approved
A170866 Full Planning CAMBRIAN, SA45 9NN Newid defnydd bwyty llawr cyntaf (annedd gynt) i ffurfio fflat hunangynhwysol. Change of use of first floor restaurant (formerly a dwelling) to form self-contained flat. W05000389
A170897 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Llety'r Boda, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4QG Codi adeilad storio Erection of a storage building Prior Approval Refused
A170612 Full Planning Maesypwll, Lampeter, SA48 7JP Newid defnydd i arena marchogaeth awyr agored ar gyfer defnydd preifat Change of use to all weather outdoor riding arena for private use Approved Subject to Conditions
A170855 Full Planning Graig Cottage, Coed y Bryn, Llandysul, SA44 5LX Newid defnydd o'r uned wyliau i'r anecs Change of use from holiday unit to self contained annexe. Approved Subject to Conditions
A170943 Full Planning Mill Hill, Aberporth, Cardigan, SA43 2DT Codi ystafell haul Erection of conservatory Approved Subject to Conditions
A170944 Section 63 (Retention) Penydaith, Glanarberth, Llechryd, Cardigan., SA43 2QG Cadw'r annedd presennol a'r gwaith cysylltiedig â garej arfaethedig Retention of the existing dwelling and proposed garage inc associated works
A170948 Full Planning Moelgolomen, Talybont, Aberystwyth, SY24 5DW Amrywio amod 2 (Cynlluniau Cymeradwy) o ganiatâd cynllunio A170454 (Codi 5 ty coeden ar stiltiau, lle parcio a gwaith cysylltiedig) Variation of condition 2 (Approved plans) of planning permission A170454 (Erection of 5 tree houses on stilts, parking area and associated works) Approved Subject to Conditions
A170951 Full Planning Penygraig Caravan Park, Swn y Nant, Borth, Abeystwyth, SY24 5NR Ailosod caban gwyliau adfeiliedig gyda charafanau/porthdy newydd Replacement of dilpidated holiday cabin with new caravan/lodge Approved Subject to Conditions
A170949 Full Planning Troedrhiw Fawr, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad ochr deulawr, ail-doi a gwelliannau mewnol ac addasiadau Erection of two storey side extension, re-roofing and internal improvements and alterations Approved Subject to Conditions
A170941 Full Planning Bigni Farm, Mwnt, Cardigan., SA43 1QG Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Approved Subject to Conditions
A170868 Full Planning Creuddyn, Plas Avenue, Llangawsai, Aberystwyth, SY23 1HJ Dymchwel modurdy unllawr ar wahân a chodi modurdy unllawr newydd yn y lleoliad presennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd. Demolition of existing single storey detached garage and construction of new single storey garage in the existing location and construction of new single storey extension. Approved Subject to Conditions
A170938 Full Planning Watson and Pratts, 23 and 24 Lampeter Industrial Estate, Tregaron Road, Lampeter, SA48 8LT Codi estyniad I ddarparu caffi newydd a man eistedd Erection of an extension to provide new café servery and seating area Withdrawn
A170872 Full Planning Holmleigh, High Street, Borth, SY24 5JD Newid defnydd ystafell fyw yn siop fach a gweithdy bach Change of use of living room into small shop and workshop Approved
A170925 Full Planning 17 Clos Henry, Llanilar, Aberystwyth., SY23 4NJ Codi estyniad unllawr Erection of single storey extension. Approved Subject to Conditions
A170933 Approval of Details Reserved by Condition Gwachal Dwmlo, 100 Acre Wood, Cenarth, SA38 9LA Discharge condition 5 of planning permission A150971 (Geotechnical Report) Discharged
A170945 Full Planning Ty Marc, Dolybont, Borth, SY24 5LZ Tynnu amod 2 (cyfyngiad meddiannaeth amaethyddol) o 900538 Removal of condition 2 (agricultural occupancy restriction) of 900538 Approved Subject to Conditions
A161160 Full Planning Land adj to Hendre Rhys, Llanarth, SA47 0RH Codi canolfan newid teiars ac ecsost cerbydau Erection of vehicular exhausts and tyre changing centre Approved Subject to Conditions
A170934 Approval of Details Reserved by Condition Gwachal Dwmlo, 100 acre wood, Cenarth., SA38 9LA Discharge condition 6 of planning permission A150971 (lighting details) Discharged
A170947 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent to Fair View, Penyfron Road, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3TT Codi byngalo Erection of a bungalow
A170936 Approval of Details Reserved by Condition Natwest, Station Road, Tregaron., EH12 1HQ Cyflwr rhyddhau 4 o ganiatâd cynllunio A170399 (datganiad dull peirianwyr strwythurol) Discharge condition 4 of planning permission A170399 (structural engineers method statement) Condition(s) Fully Discharged
A170932 Approval of Details Reserved by Condition Gwarchal Dwmlo / 100 Acre Wood, Cenarth., SA38 9LA Discharge condition 3 of planning permission A150971 (Preparation and submission of a protected species report - reptiles) Discharged
A170927 Non-Material Amendment The Hungry Trout, 2 South John's Street, New Quay, SA45 9NG Revision of wording to planning conditions of A1050217 conditions 1-6 - materials Approved
A170942 Full Planning Danywarren, Llandyfriog, Newcastle Emlyn, SA38 9HD Amrywio amod 7 o ganiatâd cynllunio A020666 (bydd yr annedd bresennol yn dod i ben a'i ddymchwel ynghyd â'r adeilad allanol presennol) Variation of condition 7 of planning permission A020666 (existing dwelling shall cease use and demolished together with the existing outbuilding)
A170931 Approval of Details Reserved by Condition Glanpaith, Dyffryn Paith, Aberystwyth, Discharge of condition 6 (pointing) of A170275 Discharged
A170930 Approval of Details Reserved by Condition Glanpaith, Dyffryn Paith, Aberystwyth, Discharge of conditions 4 (slate samples) of A170275 Discharged
A170937 Full Planning Dolgoed Wood, Pontrhydfendigaid, SA20 0AL Ailwynebu 100m2 o fynedfa bresennol y goedwig o garreg llwyd wedi'i falu i darmac du Resurfacing 100m2 of existing forest entrance from crushed grey stone to black tarmac Approved Subject to Conditions
A170916 Full Planning Mor O Gariad, Tresaith, Cardigan, SA43 2JL Gosod cladin i ddrychiadau allanol a chodi veranda a balconi Installation of cladding to external elevations and erection of a veranda and balcony Approved Subject to Conditions
A170928 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Castle Hill Farm, Llanilar, Aberystwyth., SY23 4SB Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Permission required
A170924 Full Planning Rock Shop, Angorfa, White Street, New Quay., Newid defnydd y llawr gwaelod o ddosbarth 1 (manwerthu) i ddosbarth C3 (preswyl) ynghyd a man newidiadau. Change of use of the ground floor from use class A1 (retail) to use class C3 (residential) along with minor external alterations Refused
A170920 Full Planning Siop y Cardi, Priory Street, Cardigan, SA37 0HY Newid defnydd o siop i siop/becws/bwyty a siop goffi gan gynnwys arwyddion newydd a goleuadau allanol, ail agor lluser gwydr, newidiadau mewnol ac allanol a gwaith cysylltiedig Change of use from shop to deli/bakery/restaurant and coffee shop including new signage and external lighting, re opening of glass lantern, internal and external alterations and associated works Approved Subject to Conditions
A170935 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Tywi Forest, Crofftau, Strata Florida., SA20 0AL Forestry road. Prior Approval Refused
A170921 Advertisement Consent Siop y Cardi, Priory Street, Cardigan, SA37 0HY Arddangos arwyddion a goleuadau allanol Display of signage and external lighting Approved Subject to Conditions
A170889 Non-Material Amendment Plot 3, Towyn Road, Gwbert, Cardigan, Amendments to conditions 2, 4, 5, 6 and 8 of planning permission A170299 (change/retention of access road) A170299 - LIVE DECISION NOTICE REVISION 2 Approved Subject to Conditions
A170899 Section 63 (Retention) Heatherstone Green, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NG Cadw dwy sied gardd gan gynnwys adleoli un sied o fewn cwrtil eiddo a ffensys Retention of two garden sheds including relocation of one shed within curtilage of property and fencing Approved Subject to Conditions
A170870 Full Planning Ty Cariad Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, SY25 6DP Cadw’r estyniad i’r cwrtil, lle parcio ceir a sied offeryn. Ffurfio decio dan do ar gyfer gosod carafan ar gyfer deunyddiau, a llwyfan isel fel ardal waith artist. Codi ty gwydr newydd a lleoliad parhaol o cabin bugail. Retention of extension to curtilage, car parking and tool shed. Formation of covered decking for siting of caravan for materials and low platform as artist's work area. Replacement greenhouse and permanent siting of Shepherd's hut.'
A170914 Approval of Details Reserved by Condition Plot 4 Brynaeron, Aberaeron, SY23 5PG Discharge condition 3 of planning permission A161110 (sample of slate) Discharged
A170922 Reserved Matters Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SA38 9AB Codi 7 fflat a gwaith cysylltiedig / Erection of 7 apartments and associated works
A170890 Full Planning Land at Brynteg, Bethania, Llanon, SY23 5NA Newid defnydd tir o amaethyddol I farchogaeth a chodi sied storio i gynnwys stablau a ffurfio menage. Change of use of land from agricultural to equestrian and erection of storage shed to include stables and formation of menage. Approved Subject to Conditions
A170919 Approval of Details Reserved by Condition Glanmydr Fach, Neuaddlwyd, Aberaeron, CF83 1QP Discharge of condition 17 (SUDS) of decision A150436 Condition(s) Fully Discharged
A170874 Full Planning High Haven, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Codi estyniadau a newidiadau I'r byngalo presennol, codi ty haf a garej, estyniad I gwrtil ac ail-leoli 2 garafán. Erection of extensions and alterations to existing bungalow, erection of summer house and garage, extension to curtilage and re-siting of 2 caravans Approved Subject to Conditions
A170918 Approval of Details Reserved by Condition Glanmydr Fach, Neuaddlwyd, Aberaeron, CF83 2QP Discharge of condition 9 (occupation) of decision A150436 Discharged
A170915 Modification or Discharge of Planning Obligations Blodyn Aur and Awel Aur, Pencae, Llanarth, SA47 0QN Modification of section 106 legal agreement pertaining to planning permission A031556 in order to alter the residency clause. Approved
A170917 Approval of Details Reserved by Condition Glan Mydyr Fach Neuaddlwyd Aberaeron Aberaeron, CF83 2QP Discharge of condition 3 (details required prior to commencement of works) of decision A150436 Condition(s) Fully Discharged
A170904 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, Discharge of condition 17 of planning permission A160745 (Trees) Discharged
A170893 Full Planning Land to the East of Glanseilo, Penrhyncoch, Aberystwyth, WS7 0AE Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A170329 (cynlluniau a gymeradwywyd ar gyfer plotiau 12 & 13) Variation of condition 2 of planning permission A170329 (approved plans for plots 12 & 13) Approved Subject to Conditions
A170908 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 22 of planning permission A160745 (Biodiversity Enhancement Scheme) Discharged
A170902 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 9 of planning permission A160745 (Scheme for foul water, surface water and land drainage) Refused
A170907 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 20 of planning permission A160745 (Landscaping Plan & Planting Schedule) Refused
A170905 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 18 of planning permission A160745 (Details of translocation of hedgerow 5B) Discharged
A170900 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp). Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 6 of planning permission A160745 (Scheme for disposal of surface water) Refused
A170906 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 19 of planning permission A160745 (Ecology Construction Method Statement) Discharged
A170903 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 15 of planning permission A160745 (Lighting Plan) Discharged
A170901 Approval of Details Reserved by Condition Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 7 of planning permission A160745 (Surface water disposal from access road) Refused
A170909 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Penderlwyn Goch, Tyn y Graig, Ystrad Meurig., SY25 6AQ Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Permission required
A170880 Full Planning Estover, Bryn Hafod, Cardigan, SA43 1NS Codi annedd 5 ystafell wely Erection of a 5 Bedroomed Dwelling Withdrawn
A170912 Modification or Discharge of Planning Obligations Land at Tynlon, Cwrtnewydd, Llanybydder., SA40 9YR Discharge of S106 relating to planning permission 970160 (relating to the tying of agricultural land to the agricultural workers dwelling)
A170887 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth., SA18 2LS Discharge condition 18 of planning permission A160744 ( wheel washing facilities) Discharged
A170896 Non-Material Amendment Plot M, Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4BP Amendment to planning permission A170028 (amendment to plans). Approved
A170894 Approval of Details Reserved by Condition Penffrwd Fach, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3LU Discharge of condition 5 of planning permission A150570 (Dyfed Archaeology) Discharged
A170895 Approval of Details Reserved by Condition Plot M Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BP Discharge condition 3 of planning permission A170028 (schedule of materials and finishes) Approved
A170898 Approval of Details Reserved by Condition Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4BP Discharge condition 7 of planning permission A11068 (before any building operations commence full engineering drawings and supporting calculations of the proposed retaining wall at the Northern boundary of the site and flanking the cycle route shall be submitted to and approved by the Local Planning Authority). Approved
A170891 Approval of Details Reserved by Condition Penffrwd Fach, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3LU Discharge condition 3 of planning permission A150570 (Bat Licence) Discharged
A170878 Full Planning Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SA38 9AB Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio A140117 - estyniad amser ar gyfer cyflwyno materion a gadwyd yn ôl Variation of condition 3 of planning permission A140117 - extension of time for submission of reserved matters Approved Subject to Conditions
A170886 Approval of Details Reserved by Condition Parc Melyn, (formerly Golden Sands Caravan Park), Glan yr Afon Industiral Estate, Aberystwyth., SY23 3FF Discharge condition 15 of planning permission A161072 (the construction of any storage facilities for oil, fuels or chemicals shall be submitted to and approved in writing by the Local Planning Authority prior to the commencement of development on site) Consent not needed
A170885 Approval of Details Reserved by Condition Parc Melyn, (formerly Golden Sands Caravan Park), Glan yr Afon Industrial Estate, Aberystwyth., SY23 3FF Part discharge condition 14 of planning permission A161072 (a scheme for the provision and implementation of a surface water regulatory system) Approved
A170888 Approval of Details Reserved by Condition 7a Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 17 of planning permission A160749 (Wheel washing facilites) Discharged
A170883 Full Planning Perthu-Aur, Betws Ifan, Beulah, Newcastle Emlyn., SA38 9QL Codi modurdy dwbl ar wahân. Erection of a detached double garage. Approved Subject to Conditions
A170884 Approval of Details Reserved by Condition Parc Melyn, (formerly Golden Sands Caravan Park), Glan yr Afon Industrial Estate, Aberystwyth., SY23 3FF Part discharge condition 3 of planning permission A161072 (Schedule of materials and finishes). Approved
A170881 Full Planning Parc-y-Pys, Cardigan, TF2 8LH Addasiadau ac estyniad gan gynnwys dymchwel y storfa sydd ynghlwm. Alterations and extension including demolition of attached store. Approved Subject to Conditions
A170853 Full Planning Willows End, Troed y Bryn, Aberarth, Aberaeron., SA46 0LS Newid Defnydd pod I lety gwyliau masnachol. Change of Use of garden pod/outbuilding to commercial holiday let. Approved Subject to Conditions
A170864 Approval of Details Reserved by Condition Cwm Pennant, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EF Discharge condition 3 of planning permission A120765 - (Material Samples - roofing slate and brick) Approved
A170877 Full Planning Maengwyn, Blaenporth, Cardigan, SA43 2AS Newid defnydd i greu anecs nai ac estyniad ty o fewn yr adeiladau allanol presennol; ynghyd ag addasiadau ac estyniadau i ffermdy presennol Change of use to create granny annexe & house extension within the existing outbuildings; together with alterations & extensions to existing farmhouse Approved Subject to Conditions
A170871 Full Planning Ystrad Church Hall, Ystrad Aeron, Lampeter, SA48 8AE Newid ffenestr yn y drychiad dwyreiniol i ddrws newydd Change window in east elevation to a new door Approved Subject to Conditions
A170879 Full Planning BLAENFFOS, SA44 4LL Codi ty. Erection of a dwelling. W05000369 Approved Subject to Conditions
A170865 Approval of Details Reserved by Condition Cwm Pennant, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3DF Discharge of condition 4 of planning permission A120765 (Solar/PV Panels) Approved
A170876 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Bigni Farm, Mwnt, Cardigan., SA43 1QG Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Permission required
A170875 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Plot 1, Land Adj to Pellorwel, Talgarreg, Llandysul., SA444HB Confirmation of commencement of work A080905 (outline permission) A130214 (Reserved Matters) and A150290 (Variation of condition 1 of planning permission A130214 - extension of time for commencement of development) Certificate granted
A170833 Listed Building Consent Lodge Fach, Trawsgoed Mansion, Trawsgoed., SY23 4AY Newid ac ymestyn yr adeilad presennol a chodi garej/gweithdy Alteration and extension of existing building and construction of garage/workshop Approved Subject to Conditions
A170832 Full Planning Lodge Fach, Trawsgoed Mansion, Trawsgoed., SY23 4AY Addasu ac ymestyn adeilad presennol ac adeiladu garej / gweithdy Alteration and extension of existing building and construction of garage/workshop Approved Subject to Conditions
A170873 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Maesyfforest, Llangybi, Lampeter., SA48 8NE Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Prior Approval Refused
A170863 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Cwrcoed, Llangoedmor, Cardigan, SA43 2LG Erection of poly-tunnel Prior Approval Not Required
A170859 Full Planning Nantygwynfan, Dihewyd, Lampeter, SA46 0LP Newid defnydd ty yn 2 lety gwyliau ac addasiadau mewnol Change of use of dwelling into 2 holiday lets and internal alterations Approved Subject to Conditions
A170822 Approval of Details Reserved by Condition Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 6 of planning permission A170304 (implementation of a programme of archaeological work) Part-Approved
A170825 Approval of Details Reserved by Condition Ty Cai Bach, Llanfiar Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 9 of planning permission A170304 (The access shall be constructed and drained to the satisfaction of the Local Planning Authority before any other operations commence Discharged
A170821 Approval of Details Reserved by Condition Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 4 of planning permission A170304 (sample of stonework) Discharged
A170867 Prior Telecommunications Notice Land West of Llechryd Telehone Exchange, Llechryd., RG7 4SA Gosod mast colofn 15m o uchder i gefnogi tair antenâu a dau lloeren ynghyd â chypyrddau offer cysylltiedig o fewn ardal wedi'I ffensio. Installation of 15m high column mast supporting three no. antennas and two no. dishes together with associated equipment cabinets within a fenced compound. Prior Approval Refused
A170824 Approval of Details Reserved by Condition Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 8 of planning permission A170304 (Visibility splays) Discharged
A170823 Approval of Details Reserved by Condition Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 7 of planning permission A170304 (widen vehicle access) Discharged
A170820 Approval of Details Reserved by Condition Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 3 of planning permission A170304 (sample of slate) Discharged
A170861 Full Planning Land at Ffynnon Ddewi, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HW Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A150013 (cynllun a gymeradwywyd) Variation of condition 2 of planning permission A150013 (approved plan) Approved Subject to Conditions
A170860 Full Planning Moyddin Mawr, Gorsgoch, Llanybydder., SA44 4BD Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Approved Subject to Conditions
A170862 Full Planning 13 Heol y Porthmyn/Drovers Road, Llambed/Lampeter., SA48 9YN Newid defnydd y swyddfa’n annedd. Change of use from office into dwelling.
A170846 Full Planning THE SURGERY, SA46 0JB Dymchwel yr hen feddygfa a chodi 2 anedd preswyl Demolition of former surgery and erection 2 residential dwellings W05000357
A170856 Full Planning Pen y Bryn Llangybi Lampeter, SA48 8NW Estyniad ac addasiad annedd a chodi ardal decio Extension and alteration of dwelling and erection of decking area Approved Subject to Conditions
A170793 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Devil's Bridge Station, Devil's Bridge, Aberystwyth, SY23 1PG Newid defnydd tir I barcio ceir Change of use of amenity land to car parking Refused
A170851 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent to Bryncerdin (formerly part of), Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4SZ Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling Refused
A170858 Trydan-Ym/ Electricity cons Rhydypennau Bach, Bow Street, Abersytwyth., LL14 4DU Electricity lines No Objection
A170857 Full Planning Lower Flat Manorafon, Llangrannog, Llandysul., SA44 6SL Balconi cefn newydd Replacement rear balcony Approved Subject to Conditions
A170799 Full Planning Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TN Cadw lleoli carafán sefydlog yn ystod adeiladu ty Retention of siting of static caravan during construction of dwelling Approved Subject to Conditions
A170852 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent to Maes-yr-Wyn, Llanwnnen, Lampeter, SA48 7LB Codi ty. Erection of a dwelling. Refused
A170850 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved TY BLAENCWM, SA44 6ED

Codi 4 annedd gan gynnwys 2 fforddiadwy.

Erection of 4 dwellings to include 2 affordable.

W05000390
A170842 Full Planning Awelfryn, Bethania, SY23 5NJ Addasiadau ac estyniadau Alterations and Extensions Approved Subject to Conditions
A170702 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved GER Y LLYN, SA46 0HH

Datblygiad preswyl - 9 ty (Cam 3)

Residential Development - 9 dwellings (Phase 3)

A170843 Full Planning Llwyn, Llanfair Road, Lampeter, SA48 8JY Codi adeilad amaethyddol i gartrefi da Erection of agricultural building to house livestock. Approved
A170849 Full Planning Llanina Caravan Park, Llanarth, SA48 8AE Erection of extension to existing shower and toilet block building Approved Subject to Conditions
A170812 Full Planning Nantcrymanau Farm, Llechryd, Cardigan, SA43 2NH Adeiladu ffatri prosesu a photeli Erection of milking process and bottling plant Approved Subject to Conditions
A170829 Full Planning Cwmdu Villa, Llandewi Brefi., SY25 6RL Ffenestri newydd Replacement windows Withdrawn
A170848 Full Planning Tan-y-Ffordd, Bronant, Aberystwyth, SY23 4TJ Newid defnydd ysgubor hir i ganolfan goginio gwyliau preswyl/Gwely a Brecwast, yn ogystal a chodi ysgubor newydd. Dymchwel yr ysguboriau presennol i wneud lle ar gyfer ysgubor newydd a baeau parcio Change of use of long barn from storage to residential holiday cooking centre/B & B, plus erection of new barn. Existing barns to be demolished to make way for proposed new barn and parking bays Approved Subject to Conditions
A170845 Full Planning Frongoch, Llechryd, Cardigan., SA43 2QL Estyniad a porth car. Extension and carport. Approved Subject to Conditions
A170841 Reserved Matters Plots G - N, Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BP Datblygiad preswyl - 10 annedd gan gynnwys 3 annedd fforddiadwy Residential development - 10 dwellings including 3 affordable dwellings Approved Subject to Conditions
A170844 Full Planning 130 Woodlands, Gilfachreda, New Quay, B61 7ND Amrywio amod A o ganiatâd cynllunio 4179/5 - Deiliadaeth 10 mis i ddeiliad 12 mis Variation of condition A of planning permission 4179/5 - 10 month occupancy to 12 month occupancy Approved Subject to Conditions
A170817 Modification or Discharge of Planning Obligations Willow Hill, Cross Inn, Llandysul, SA44 6LX Removal of Section 106 agreement from planning permission D1/1619/90 - Removal of the occupancy obligation, land tied to the dwelling and obligation removing the permitted development rights under Part 6 Class A of the Town and Country Planning Act (General Permitted Development) Order 1995. Discharged
A170710 Approval of Details Reserved by Condition Land adj to Awel y Coed, Oakford, Llanarth, SA44 6QA Discharge of condition 4 of planning permission A170211 (materials) Approved
A170681 Section 63 (Retention) Sunnydale, Llangorwen, Aberystwyth, SY23 3DT Cadw'r garej Retention of a garage Approved Subject to Conditions
A170838 Approval of Details Reserved by Condition Land part of Gwelfor, Gwbert, Cardigan, SA43 1BE Discharge condition 3 of planning permission A160310 (sample of slate) Discharged
A170818 Full Planning Ty'r Morfa, Pontycleifion, Cardigan., SA43 2LD Codi estyniad ac addasiadau. Erection of an extension and alterations. Approved Subject to Conditions
A170808 Full Planning Brynllwyd, Devil's Bridge, Aberystwyth, SY23 4RD Codi pod gwyliau a gwaith mynediad cysylltiedig Erection of holiday pod and associated access works Approved Subject to Conditions
A170819 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Hendy, Llangeitho, Tregaron, Erection of agricultural sorage - hay and animal feed Prior Approval Refused
A170746 Full Planning Rhiwlas, Ffair Rhos, Ystrad Meurig., Tynnu amod 2 o ganiatâd cynllunio D1/1215/85 (amod meddiannaeth amaethyddol) Removal of condition 2 of planning permission D1/1215/85 (agricultural occupancy condition) Approved Subject to Conditions
A170839 Approval of Details Reserved by Condition Land part of Gwelfor, Gwbert, Cardigan, SA43 1BE Discharge condition 12 of planning permission A160310 (detailed landscaping scheme). Discharged
A170840 Approval of Details Reserved by Condition Land part of Gwelfor, Gwbert, Cardigan, SA43 1BE Discharge condition 14 of planning permission A160310 (pre-construction survey to determine the presence of badgers on the development site) Discharged
A170835 Listed Building Consent 58 Marine Terrace, Aberystwyth, Newid defnydd Ty Amlfeddiannaeth 9 ystafell wely’n 6 fflat un ystafell wely Change of use from 9 bedroom HMO into 6 one bedroom flats Approved Subject to Conditions
A170678 Full Planning Maesllwyd, Cribyn, Lampeter, SA48 7ND Newid defnydd o dir amaethyddol i arena pob marchogaeth tywydd Change of use from agricultural land to an all weather riding arena Approved Subject to Conditions
A170834 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved CWMDERW, SA44 5RR

Codi annedd gydag anecs annibynnol ar gyfer tad yr ymgeisydd.

Erection of dwelling with integrated self-contained annex for applicant's elderly father. 

W05000367 Refused
A170815 Full Planning 3 Caerfelin, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AX Codi estyniad ac estyniad i gwrtil Erection of extension and extension to curtilage Approved Subject to Conditions
A170830 Full Planning Cnwc-yr-Hedydd, Llanarth, SA47 0PE Codi sied storio ar gyfer amaethyddiaeth a defnydd masnachol. Erection of a storage shed for agriculture and commercial use Approved Subject to Conditions
A170814 Full Planning Morawel, Clarach, Aberystwyth., SY23 3DP Mynediad i gerbydau newydd yn lle'r presennol New vehicle access to replace existing Approved Subject to Conditions
A170801 Full Planning Cornel, Drefach, Llanybydder, SA40 9YB Erection of garden shed, boundary fence and access walls/gates Approved Subject to Conditions
A170718 Advertisement Consent Status, 16 North Parade, Aberystwyth, EC2Y 9AL Arddangos arwyddion Display of signage
A170767 Full Planning Pantyrhedyn, Ystumtuen, Aberystwyth., SY23 3AE Dymchwel estyniad deulawr a chodi estyniad deulawr. Demolition of lean-to and erection of two storey extension Approved Subject to Conditions
A170807 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Great Abbey Farm, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6ES Erection of an agricultural shed for housing sheep, straw and machinery Prior Approval Refused
A170827 Full Planning Land on North side of A486 part of Blaencwmerwydd Farm, Horeb, Llandysul, SA44 4DE Codi annedd ac adeilad allanol amaethyddol Erection of a dwelling and an agricultural outbuilding
A170828 Advertisement Consent Lloyds Pharmacy, Taliesyn Surgery, Bridge Street, Lampeter., CV2 2TX Arddangos arwyddion. Display of signage. Approved Subject to Conditions
A170809 Full Planning 11 High Street, Cardigan, E14 5HQ Variation of condition 2 of application of A160926 - amended drawings to lessen impact structurally and within the building. LIVE DECISION NOTICE Approved Subject to Conditions
A170794 Non-Material Amendment The Old Bakery, Betws Ifan, Newcastle Emlyn, SA43 1RF Minor amendment of planning permission A100416 (amended plans) Approved
A170826 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed 2, TY RHOS, SA43 2NH Confirmation that if material operations have commenced under A140087 no requirement to comply with S106 W05000391
A170765 Section 63 (Retention) Minafon, Ponterwyd, Aberystwyth., SY23 3LB Cadw garej. Retention of garage. Approved Subject to Conditions
A170795 Full Planning Tymawr, Llanfihangel y Creuddyn, Aberystwyth, SY23 4LB Erection of a 2 storey extension, minor internal alterations and erection of a porch to the front elevation. Approved Subject to Conditions
A170806 Full Planning Café, Devil's Bridge Waterfalls, Devil's Bridge, SY23 3JW Dymchwel y parlwr hufen iâ presennol a siop presenol a codi adeilad newydd Demolitoin of existing ice cream parlour and shop and erection of new building Approved Subject to Conditions
A170763 Full Planning Trawscoed Farm, Trawsgoed, SY23 3BX New Two Bay Open Silage Pit 56.5 x 16.0 x 3m high. Approved Subject to Conditions
A170706 Full Planning Land at Cefn Esgeronen, Llanarth, SA45 9ST Codi ysgubor at ddibenion cyffredinol Erection of a general purpose barn Approved Subject to Conditions
A170811 Full Planning Cil y Gorwel, Blaencelyn, Llandysul, SA44 6AN Adnewyddu estyniad unllawr presennol gydag estyniad unllawr mwy gyda balconi teras tô fflat Replacement of existing single storey extension with larger single storey extension with flat roof terrace balcony Approved Subject to Conditions
A170816 Full Planning Abercoed, Tregaron, SY25 6HX Trosi adeilad allanol i lety gwyliau Conversion of outbuilding into holiday let Approved Subject to Conditions
A170813 Full Planning Edward Llwyd Building, Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth., SY23 3BX Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160184 (cynlluniau diwygiedig) Variation of condition 2 of planning permission A160184 (revised plans) Approved
A170800 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Cornel, Drefach, Llanybydder, SA40 9YB Access constructed over 4 years (excluding walling to either side of the access and associated access gates) Certificate granted
A170810 Listed Building Consent 11 High Street, Cardigan, E14 5HQ Amrywio amod 2 caniatâd cynllunio A160927 lluniau diwygiedig i leihau’r effaith yn adeileddol ac oddi mewn i’r adeilad. Variation of condition 2 of application of A160927 - amended drawings to lessen impact structurally and within the building. LIVE DECISION NOTICE Consent Granted
A170804 Approval of Details Reserved by Condition Maes y Beudy, Ysbyty Ystwyth., SY25 6DG Discharge condition 3 of planning permission A140988 (sample of slate) Approved
A170586 Advertisement Consent Shop, 28 Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AE Gosod arwyddion ffasgia ac arwyddion mynedfa Installation of fascia signage and recessed entrance signage Approved Subject to Conditions
A170737 Full Planning Llys Ceri, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9NY Ehangu llwybrau presennol ar gyfer defnydd mynediad ar gyfer amwynder a rheoli defnydd coetiroedd Widen existing tracks for access use for amenity and woodland management use. Approved Subject to Conditions
A170753 Full Planning Land north of Bronhelem, Llanddewi Brefi, RG7 4SA Installation of a 20m lattice mast accommodating two no. antennas and two no. dishes with two no. ground based cabinets within a fenced compound at the northern hill of Bronhelem, Llanddewi Brefi SY25 6UT NGR: 265594, 255537 Approved Subject to Conditions
A170768 Full Planning 1 Bro Cranog, Llangrannog, Llandysul, SA44 6RJ Codi estyniad newydd Erection of replacement extension Approved Subject to Conditions
A170744 Full Planning Pwllybwmper, Penparc, Cardigan, SA34 0UD Dymchwel annedd presennol a chodi 2 annedd dormer a garejys Demolition of existing dwelling and erection of 2 dormer dwellings and garages
A170695 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Rhydfene, Rhydowen, Llandysul., SA44 4QE Extension to agricultural building Prior Approval Refused
A170762 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Blainllain, Tregroes, Llandysul., SA44 4NP Erection of an agricultural building. Permission not required
A170803 Full Planning Plots 16 to 25 Heol y Cwm, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NG Variation of condition 2 (revised design) and condition 9 (amend the light spillage plan) of planning permission A160237. Approved Subject to Conditions
A170805 Non-Material Amendment Pantyrhwch, Llanwnen, Lampeter., SA48 7LY Extend the season to include October (planning permission A11005 and A161144) Approved
A170802 Full Planning Seacroft, 23 Dinas Terrace, Aberystwyth., SY23 5DT Estyniad. Extension. Approved Subject to Conditions
A170798 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent to The Curlews, Heol-y-Waun, Maescrugiau, Pencader., SA44 2LR Codi ty Erection of a dwelling
A170614 Full Planning Land at Maes Yr Onnen, Parc y Plas, Aberporth, Codi canolfan wyliau, yn cynnwys gwesty boutique / gwesty bach, tri hunanarlwyo cabanau gwyliau pren, gweithdy, tirlunio a mannau agored Erection of holiday centre, comprising boutique hotel/guesthouse, three self-catering timber holiday lodges, workshop, landscaping and open space
A170698 Full Planning Glyniscoed, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TF Codi parlwr godro Erection of milking parlour Approved Subject to Conditions
A170757 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Coed Esgairgors, Mynydd Brith Forest, Blaunpennal, Aberystwyth., ST19 5EQ Siting of a shipping container, hard standing and access track. Prior Approval Refused
A170779 Non-Material Amendment Sainsburys site, Bath house Road, Cardigan, BS32 4JT Extension of the permitted working hours - MON-FRI - 07:00 0 19:00 and SAT - 08:00 - 17:00 Approved
A170781 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Cilfallen Cwm Cou Newcastle Emlyn, SA38 9PY Codi adeilad amaethyddol Erection of agricultural building Prior Approval Refused
A170797 Full Planning Pencnwch, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170739 Listed Building Consent Cardigan Castle, Green Street Bridge Street, Cardigan, SA43 1JA Newid y fynedfa bresennol i ddarparu mynedfa fwy gweladwy a gwahodd i'r castell. Mae'r gwaith yn cynnwys adfer wal i ymgorffori set newydd o gatiau. Bydd dyluniad y giât yn adlewyrchu brand y castell. Mae gwaith hefyd yn cynnwys darparu canopi newydd o fewn y cwrt i ddarparu cysgod a chysgod. Bydd siop bin newydd wedi ei leoli y tu ôl i'r Alteration of the existing entrance to provide a more visible and inviting entrance to the castle. Works include the reinstatement of a wall to incorporate a new set of gates. The gate design will reflect the branding of the castle. Works also include the provision of a new canopy within the courtyard to provide shelter and shade. A new bin store will be located behind the new wall. Approved Subject to Conditions
A170738 Full Planning Green Street / Bridge Street Cardigan, SA43 1JA Newid y fynedfa bresennol i ddarparu mynedfa fwy gweladwy a gwahodd i'r castell. Mae'r gwaith yn cynnwys adfer wal i ymgorffori set newydd o gatiau. Bydd dyluniad y giât yn adlewyrchu brand y castell. Mae gwaith hefyd yn cynnwys darparu canopi newydd o fewn y cwrt i ddarparu cysgod a chysgod. Bydd siop bin newydd wedi ei leoli y tu ôl i'r Alteration of the existing entrance to provide a more visible and inviting entrance to the castle. Works include the reinstatement of a wall to incorporate a new set of gates. The gate design will reflect the branding of the castle. Works also include the provision of a new canopy within the courtyard to provide shelter and shade. A new bin store will be located behind the new wall. Approved Subject to Conditions
A170749 Approval of Details Reserved by Condition Quay West Holiday Park, New quay, HP2 4YL Discharge condition 6 of planning permission A130830 (vehicular access/pedestrian crossing) Part-Approved
A170796 Full Planning Land adj to Bronwydd, Pennant, Llanon, Sy23 5JH Amrywio amod 2 (cynlluniau gymeradwywyd) a dileu amodau 12, 13 a 14 (cod ar gyfer cartref cynaliadwy) ar ganiatâd cynllunio A130758 Variation of condition 2 (approved plans) and removal of conditions 12, 13 and 14(code for sustainable home) on planning permission A130758
A170750 Approval of Details Reserved by Condition Quay West Holiday Park, New Quay., HP2 4YL Discharge condition 7 of planning permission A130830 (Traffic Regulation Order) Withdrawn
A170784 Full Planning Glan y Wern, Ffordd yr Odyn, Aberporth, SA43 2EP Change of use for the land adjacent to application site A061431 in order to support the existing operational function. Approved Subject to Conditions
A170780 Full Planning Glan y Wern, Aberporth, Cardigan, SA43 2EP Full planning permission for a temporary kitchen structure servicing cafe relating to phase 1 of application A061431. Approved Subject to Conditions
A170751 Approval of Details Reserved by Condition Quay West Holiday Park, New Quay., HP2 4YL Discharge condition 11 of planning permission A130830 (Tree retention/protection plan) Discharged
A170727 Full Planning Land at Black Lion adj to The Old Smithy, Betws Ifan, Beulah, SA38 9QJ Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling
A170756 Full Planning Awel y Gan, Blaenporth, Cardigan., SA43 2AW Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170758 Full Planning Cambrian Coast Caravan Park, Ynyslas, Borth., SY24 5JN Extension and alterations to existing club house. Approved Subject to Conditions
A170745 Full Planning Lletyr Castan, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PS Tynnu amod 2 ac amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio D1 / 1163/88 Removal of condition 2 and variation of condition 3 of planning permission D1/1163/88 Approved Subject to Conditions
A170764 Approval of Details Reserved by Condition Land adjacent Hafdir, Gwbert, Cardigan, SA431PP Discharge of condition 7 (cross sections through the site and details of retaining walls) of reserved matters approval A170474 Part-Approved
A170754 Non-Material Amendment Cwm Pennant, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EF Non material amendment to condition 3 to amend time Approved
A170752 Full Planning Haulfryn, Temple Bar, Lampeter, SA48 8BQ Codi modurdy ar gyfer defnydd domestig Erection of garage for domestic use Approved Subject to Conditions
A170630 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adjacent Tynbanadl, Penuwch, Tregaron, SY25 6QZ Codi ty a creu mynedfa Erection of dwelling and formation of access Refused
A170742 Trydan-Ym/ Electricity cons Rhos, Llanllwnu, SA39 9HT Electricity line No Objection
A170761 Full Planning Plas Gogerddan, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EB Removal of condition 5 of A161181 - pre-commencement - Construction Method Statement/Construction Phase Plan Approved Subject to Conditions
A170760 Full Planning Plas Gogerddan, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EB Removal of condition 3 of A161181 - Pre Commencement - Drainage Strategy Approved Subject to Conditions
A170743 Full Planning Hillcroft, Tenby Road, Cardigan, SA43 3AH Codi estyniad unllawr cefn, tynnu teras to a'r estyniad llawr cyntaf yn y cefn Erection of rear single storey extension, removal of roof terrace and first floor rear extesnion Approved Subject to Conditions
A170730 Approval of Details Reserved by Condition Min Aeron, Vicarage Hill, Aberaeron, SA31 3BB Discharge condition 4 of planning permission A170086 (Motorcycle parking bays) Discharged
A170734 Reserved Matters Hengoed, Bontgoch, Talybont, SY24 5DP Erection of a dwelling (Outline A170223) Approved Subject to Conditions
A170731 Approval of Details Reserved by Condition Min Aeron, Vicarage Hill, Aberaeron, SA31 3BB Discharge condition 5 of planning permission A170086 (Emergency flood evacuation procedure) Discharged
A170724 Non-Material Amendment Pier Cottage, Aberaeron, Minor amendment of planning permission A161074 (amended plans) Approved
A170729 Approval of Details Reserved by Condition Min Aeron, Vicarage Hill, Aberaeron, SA31 3BB Discharge condition 3 of planning permission A170086 (Travel Plan) Discharged
A170725 Non-Material Amendment Land adj to Witchwood, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9PA Minor amendment of planning permission A130168 (amended plan - location of treatment plant and soakaway pit) Approved
A170726 Approval of Details Reserved by Condition Llain Delyn, Aberporth, Cardigan., LL11 5YH Discharge of condition 3 of planning permission A170392 (Landscaping) LIVE DECISION NOTICE REVISION A Discharged
A170717 Full Planning Ysgol Gynradd, Commins Coch, Brongwinau, Aberystwyth, SY23 3UE Dymchwel y caban porth presennol. Codi estyniad unllawr newydd i ddarparu ystafell ddosbarth, gosod canopi i'r brif fynedfa ac ar gyfer gwaith dosbarth a gwaith cysylltiedig Demolition of existing porta-cabin. Erection of a new single storey extension to provide classroom, installation of canopy to the main entrance and for classroom and associated works Approved Subject to Conditions
A170740 Full Planning Penrhiwlas, Llanarth, SA47 0PE Codi adeilad amaethyddol a chadw defnydd ar gyfer gwaith peirianneg Erection of an agricultural building and retention of use for engineering works carried out. Approved Subject to Conditions
A170707 Full Planning Penrhyn Bungalow, New Quay., SA45 9TY Estyniad i ddarparu porth a lolfa haul. Extension works to provide porch & sun lounge. Approved Subject to Conditions
A170708 Trydan-Ym/ Electricity cons Erw'r Delyn, Abermagwr, Crosswood., LL14 4DU Electricity lines (retrospective) Approved
A170736 Modification or Discharge of Planning Obligations Cae Rwgan, Aberbanc, Llandysul, SA38 9NW Modification of Section 106 on planning permission A161121 and A150976 affordable housing delivery, removing the obligation from Phase 2 Plot 1A and designating Phase 1 Plot 9 as the affordable dwelling Approved
A170720 Section 63 (Retention) Otago, Borth., SY24 5JP Cadw porth car. Retention of car port. Approved
A170735 Full Planning Maesnant, Glandyfi, Machynlleth, SY20 8SS Codi garej/gweithdy Erection of garage/workshop
A170732 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved SYCHARTH, SA43 2NE

Codi annedd

Erection of a dwelling

A170699 Full Planning Tan-y-Banc, Blaenpennal, Aberystwyth., SY23 4TT Codi garej a phorth. Erection of a garage and porch. Approved Subject to Conditions
A170733 Listed Building Consent Plas Cefngwyn, Bontgoch, Talybont, SY24 5DP To newydd, adnewyddu nwyddau dwr glaw, a gosod drysau newydd. Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors. Approved Subject to Conditions
A170619 Full Planning Penuwch Club, Penuwch, Tregaron., SY25 6RA Trosi rhan o eiddo masnachol presennol yn preswyl i greu anecs ar gyfer perthnasau oedrannus, a llety ategol ar gyfer maes carafanau teithiol a lleoli carafán sefydlog i'w gosod ar gyfer llety gwyliau. Conversion of part of existing commercial premises into residential to create an annexe for elderly relatives, and ancillary accommodation for touring caravan park and siting of static caravan for holiday let. Approved Subject to Conditions
A170722 Full Planning Pen y Parc, Llwyndafydd, SA44 6HG Trosi 2 adeilad fferm ddiangen yn llety gwyliau gyda boeler cysylltiedig Conversion of 2 redundant farm buildings into holiday accommodation with associated boiler house Approved Subject to Conditions
A170697 Full Planning Cartref, 2 Pen-y-Graig, Aberystwyth., SY23 4PL Newidiadau ac estyniad Alterations and extension Approved Subject to Conditions
A170696 Full Planning Land adj to Meirion, Llwyncelyn, Aberaeron, SA38 9NP Codi annedd Erection of dwelling
A170723 Full Planning Tanglewood, Lon Glanfred, Llandre, Bow Street, SY24 5BY Codi ystafell haul Erection of a conservatory Approved Subject to Conditions
A170721 Full Planning Llysalaw, Sarnau, Llandysul, SA44 6QT Codi garej Erection of a garage Approved Subject to Conditions
A170692 Full Planning Land to the north of Pant Villa, Llanddewi Brefi., CF5 1PD Adeiladu ffordd fynedfa amaethyddol Construction of a new agricultural access road Approved Subject to Conditions
A170719 Full Planning Land at Y Gorlan, Llanilar, Aberytwyth, SY23 3NA Removal of condition 30 (footway) of A070061 Refused
A170674 Full Planning Land adjacent to Crynfryn, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4DF Extension of time for submission of outstanding reserved matters (Condition 1 on planning permissions A041415, A120389, A160801 and A160944)
A170685 Full Planning Lower Barn, Noyadd Fawr, Ponthirwaun, Cardigan, SA43 2RF Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A060863 (cynllun cymeradwy - garej) Variation of condition 2 of planning permission A060863 (approved plan - garage) Withdrawn
A170772 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanamor, Cenarth., SA18 2LS Discharge condition 15 of planning permission A160744 (Full details of play equipment and landscaping to be installed within the open space as approved by the block plan)
A170776 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2 L Discharge condition 34 of planning permission A160744 (Reptile Mitigation Method Statement) Discharged
A170777 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 35 of planning permission A160744 (pre-construction survey to determine the presence of badgers on the development site or adjacent to it) Discharged
A170773 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 17 of planning permission A160744 (A management scheme to ensure the subsequent maintenance of the open space) Discharged
A170694 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Ffynnon Helygen, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QT Erection of a shed for storage of machinery and fodder Prior Approval Refused
A170792 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 35 of planning permission A160749 (Light spillage scheme)
A170778 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 36 or planning permission A160744 (a light spillage scheme)
A170791 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 34 of planning permission A160749 (Pre-construction survey to determine the presence of badgers on the development site or adjacent to it) Discharged
A170715 Full Planning Former HSBC Bank, 9 Lincoln Street, Llandysul, Newid defnydd lloriau uwch ac isaf (islawr a lefel y stryd) yn fflat annibynnol Change of use of upper and lower ground floors (Basement and street level) into self-contained flat Withdrawn
A170770 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 9 of planning permission A160744 (Scheme for the disposal of surface water) Discharged
A170604 Section 63 (Retention) Penrallt Hotel, Aberporth, Cardigan, SA43 2BS Newid defnydd o lety gwyliau i annedd gyda newidiadau ac estyniad Change of use from holiday let to dwelling with alterations and extension Refused
A170775 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 33 of planning permission A160744 (Pollution prevention statement) Discharged
A170714 Trydan-Ym/ Electricity cons Pwll Pridd, Lledrod, Aberystwyth., SA39 9HT Electricity lines No Objection
A170774 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 18 of planning permission A160744 (Scheme for the provision of wheel washing facilities) Refused
A170782 Approval of Details Reserved by Condition 7a, Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth., SA38 2LS Discharge condition 3 of planning permission A160749 (sample of roofing slate) Approved
A170785 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 13 of planning permission A160749 (plan idicating positions, design, dimensions and materials of the boundary treatment)
A170787 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 16 of planning permission A160749 (maintenance of open space) Discharged
A170788 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 17 of planning permission A160749 (scheme for the provision of wheel washing) Refused
A170771 Approval of Details Reserved by Condition Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 14 of planning permission A160744 (plan indicating the positions, design, dimensions andmaterials of the boundary treatment to be erected)
A170677 Full Planning Blaenrhiwafallen, Talsarn, Lampeter., SA48 8QP Trosi llawr cyntaf adeilad fferm i ddarparu anecs i Blaenfallen Convert first floor of farm building to provide an annex to Blaenfallen Approved Subject to Conditions
A170662 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Llangynllo Farm, Coedybryn, Llandysul, SA44 5UG Codi annedd Erection of a dwelling
A170769 Approval of Details Reserved by Condition Maesawmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 3 of planning permission A160744 (sample of slate) Approved
A170786 Approval of Details Reserved by Condition 7A, Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 14 of planing permission A160749 (full details of the play equipment and landscaping to be installed in the open space)
A170790 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 33 of planning permission A160749 (Reptile Mitigation Method Statement) Discharged
A170789 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 32 of planning permission A160749 (Pollution prevention statement) Discharged
A170783 Approval of Details Reserved by Condition 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 8 of planning permission A160749 (scheme for the disposal of surface water from the site) Discharged
A170709 Listed Building Consent Yr Hen Orsaf, 26 Alexandra Road, Aberystwyth., WD24 4QL Gwella’r balwstradau presennol nad ydynt yn cydymffurfio ar y prif risiau i gwsmeriaid. Upgrading of existing non-compliant balustrading to main customer staircase. Approved Subject to Conditions
A170713 Full Planning Pengraig, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5RL Dymchwel bwthyn presennol a gosod porth ceir pren gyda storfa uwchben Demolish existing cottage and replace with timber framed carport with room above Approved Subject to Conditions
A100542DT Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Waunfawr, Bethania, SA48 7SG Agricultural storage shed Withdrawn
A170194 Full Planning Bargoed Farm, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL Cadw cynllun diwygiedig y safle ar gyfer 30 o leiniau carafanau teithiol a 20 o bebyll, lleoliad diwygiedig ar gyfer bloc cawodydd, gwaith mynediad a thirlunio (cynllun diwygiedig caniatâd cynllunio A110299). Retention of revised site layout for 30 touring caravan plots and 20 tent pitches, revised location for shower block, access work and landscaping (Revised layout to planning permission A110299) Approved Subject to Conditions
A170705 Full Planning Maes y Dderwen, Llanarth, Aberaeron, SA47 0PU Trosi adeilad allanol i lety gwyliau Conversion of outbuilding into holiday let Approved Subject to Conditions
A170704 Reserved Matters Plot adjacent Llys Terfyn, Waun Fawr, Aberystwyth., SY24 5BF Codi annedd a mynediad i'r safle. Erection of dwelling and site access. Approved Subject to Conditions
A170703 Full Planning Esgaironw Fawr, Talgarreg, Llandysul., SA44 4XF Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160485 (cynlluniau cymeradwy) Variation of condition 2 of planning permission A160485 (approved plans) Approved Subject to Conditions
A170553 Full Planning 119, SA43 1LT Codi annedd Erection of dwelling W05000360
A170691 Trydan-Ym/ Electricity cons Tynyffordd, Ponterwyd., LL14 4DU Electricity lines (retrospective) No Objection
A170676 Approval of Details Reserved by Condition Hafod Estate Office, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, SY25 6DX Discharge condition 5 of planning permission A170351 (Archaeological Watching Brief) Discharged
A170690 Listed Building Consent Eglwys St Cynfelyn, Llangynfelyn, BA2 7WG Trosi eglwys i annedd. Conversion of church to a dwelling. Approved Subject to Conditions
A170689 Full Planning Eglwys St Cynfelyn, Llangynfelyn., BA2 7WG Trosi eglwys i annedd. Conversion of church to a dwelling. Approved Subject to Conditions
A170688 Full Planning GLANDULAIS, SA44 5RR Codi annedd fforddiadwy Erection of an affordable dwelling W05000367 Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
A170635 Full Planning Gwel y Waun, Cellan, Lampeter, SA48 8JA Codi adeilad amaethyddol pwrpas cyffredinol Erection of a general purpose timber framed agricultural building Approved Subject to Conditions
A170687 Approval of Details Reserved by Condition Ffynnon Ddewi, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0NA Discharge of condition 14 of planning permission A150013 (Reptile Mitigation Method Statement Discharged
A170683 Approval of Details Reserved by Condition 46 Bridge Street, Aberystwyth, CF39 8EP Discharge condition 4 of planning permission A150972 (location and plan of bird box) Discharged
A170684 Full Planning 46 Bridge Street, Aberystwyth., CF39 8EP Newid defnydd i ddarparu fflat un ystafell wely ar ran o'r llawr gwaelod. Change of use to provide a one bedroom apartment on part of the ground floor.
A170682 Approval of Details Reserved by Condition 46 Bridge Street, Aberystwyth., CF39 8EP Discharge condition 3 of planning permission A150972 (Insulation Scheme) Discharged
A170655 Full Planning Former St David's Church (Cilcelyn), Bro Celyn, Blaencelyn, Llandysul, NP10 8PA Dileu amod 3 (cyflwr cwblhau) ac amod 8 (cartrefi am oes) o ganiatâd cynllunio A140571 Removal of condition 3 (completion condition) and condition 8 (lifetime homes) of planning permission A140571. Approved Subject to Conditions
A170422 Listed Building Consent Market Hall, Cardigan, SY23 3UE Mae angen rhoi sylw i faint y coed er mwyn atgyfnerthu’r cyplau ac adeiledd y to. Trwsio’r cafnau dwr ac ati yn ogystal â gwter plwm y to cafnog a gwaith cysylltiedig Sizing of the timbers require attention in order to strengthen the trusses and to benefit the existing roof structure. Repair of rainwater goods together with the existing lead valley gutter and associated works Approved Subject to Conditions
A170680 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed 1st Floor Flat, Castle Street, Abersytwyth., SY24 5BU Use of first floor as a flat. Certificate granted
A170656 Full Planning Gorwel For, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Codi estyniad a newidiadau a adnewyddu ychwanegol i'r annedd presennol yn cynnwys pwll therapi a gwaith cysylltiedig Erection of an extension and alterations and refurb to existing dwelling including a therapy pool and associated works Approved Subject to Conditions
A170649 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Llechwedd Farm, Llanwenog, Llanybydder, SA44 4HW Codi sied amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid Erection of an agricultural shed for housing livestock Prior Approval Refused
A170651 Full Planning Birchgrove, Traswgoed, Aberystwyth, SY23 4AT Newidiadau ac dymchwel atodiad de-orllewin, dymchwel porth ac adfer agoriadau hanesyddol, newidiadau i'r llawr gwaelod a gosod ffenestr i'r glyd, a lleihau dau annedd i un Alterations and demolition of south west annex, demolition of porch and reinstatement of historical openings, alterations to ground floor and installation of window to the snug, and reducing two dwellings to one Approved Subject to Conditions
A170759 Approval of Details Reserved by Condition Land to the West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge condition 28 of planning permission A150846 (Archaeology) Part-Approved
A170658 Full Planning Ton y Mor, High Street, Borth, LD8 2NU Erection of single storey rear extension with replacement balcony and alterations to dormer roofs Approved Subject to Conditions
A170675 Full Planning Trewindsor Mill, Llangoedmor, Cardigan, HP22 5TQ Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170653 Listed Building Consent Birchgrove, Trawsgoed, Aberystwyth, SY23 4AT Addasu a dymchwel anecs i’r de-orllewin, dymchwel porth ac adfer mynedfeydd hanesyddol, newidiadau i'r llawr gwaelod a gosod ffenestr yn y parlwr cefn, a lleihau dau annedd i un. Alterations and demolition of south west annex, demolition of porch and reinstatement of historical openings, alterations to ground floor and installation of window to the snug, and reducing two dwellings to one Approved Subject to Conditions
A170654 Full Planning Maesyfelin, Ciliau Aeron, Lampeter, SA48 8BY Retention of conversion of former barn into workshop/garage. Conversion of outbuildings to provide an extension to the main dwelling. Erection of a Morphpod. Approved Subject to Conditions
A170657 Approval of Details Reserved by Condition Plot adj to Bryn-y-Wawr, Maesybedw, Aberporth, Cardigan, SA43 2HS Discharge of conditions 2a, 5, 10 & 13 of planning permission A081056 (slate sample, access, footway, parking & foul sewage) Approved
A170671 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Land adj. Helen House, Stag's Head, Llangeitho., SA31 1GZ Confirmation that works have commenced and that the planning permission A110503 is extant. Refused
A170646 Full Planning Glyn Cottage, South John Street, New Quay, SA44 6LJ Newid defnydd o siop llawr isaf (gynt yn annedd) i ffurfio fflat 1 ystafell wely annibynnol Change of use of ground floor shop (formerly a dwelling) to form self-contained 1 bedroom flat Refused
A170672 Reserved Matters Penlanoleu, Capel Bangor, Aberystwyth., OX17 1GY Codi ty. Erection of a dwelling. Approved Subject to Conditions
A170643 Full Planning Ysgol Gynradd Llanilar, Llanilar, Aberystwyth, SY23 3UE Codi ystafell ddosbarth newydd yng nghefn yr adeilad sy'n cynnwys defnyddiau allanol i gydweddu a'r ymddangosiad presennol Erection of a new classroom to the rear of the building consisting of external materials to match the existing appearance Approved Subject to Conditions
A170666 Approval of Details Reserved by Condition New House, Land adj. Carregwen, Nebo., SY23 2AZ Discharge condition 16 of planning permission A170078 (archaeological condition) Approved
A170626 Section 63 (Retention) Hen Efail, Blaenannerch, Cardigan, SA43 2AJ Estyniad i gwrtil Extension of curtilage Approved Subject to Conditions
A170665 Approval of Details Reserved by Condition New House, Land adj. Carregwen, Nebo., SY23 2AZ Discharge condition 15 of planning permission A170078 (ecology mitigation). Approved
A170669 Full Planning Salop, Heol-y-Dwr, Llanon, SY23 5HQ Codi estyniad deulawr Erection of a two storey extension Approved Subject to Conditions
A170661 Full Planning Plots at Bryn Ardwyn, Aberystwyth, SY16 2BA Codi 2 annedd Erection of 2 dwellings Refused
A170670 Full Planning The White House, Cae Melyn, Aberystwyth, SY23 2HA Codi estyniad a decin Erection of an extension and decking Approved Subject to Conditions
A170667 Advertisement Consent Thompson Travel, 1 North Parade, Aberystwyth, LU29TN Arddangos arwyddion Display of signage Approved Subject to Conditions
A170603 Full Planning Land at Bach y Rhiw, Ffostrasol, Llandysul, SA44 5SB Codi ty fforddiadwy ac adeilad amaethyddol Erection of an affordable dwelling and an agricultural building Refused
A170664 Approval of Details Reserved by Condition New House, Land adj Carregwen, Nebo., SY23 2AZ Discharge condition 3 of planning permission A170078 (materials) Approved
A170668 Full Planning Glandwr, Llwyncelyn, Aberaeron., SA46 0HN Adeiladu storfa garej a gardd. Erection of a garage and garden store. Approved Subject to Conditions
A170663 Full Planning Glan y Don, High Street, Borth, HR1 2JB Dymchwel estyniad unllawr a chodi estyniad cefn deulawr a newidiadau mewnol Demolition of single storey extension and erection of two storey rear extension and internal alterations Approved Subject to Conditions
A170639 Approval of Details Reserved by Condition Crown Inn, Llwyndafydd, Llandysul, SA45 9ST Discharge of condition 5 (roofing slate) of decision notice A081165 Discharged
A170644 Non-Material Amendment Esgaironw Fawr, Talgarreg, SA44 4XF Amendment to A160485 - Two storey extension with internal alterations (decision was for single storey with dormer windows) Refused
A170660 Full Planning Plots at Bryn Ardwyn, Aberystwyth, SY16 2BA Codi 2 annedd Erection of 2 dwellings Refused
A170579 Full Planning Llwyngwinau Uchaf, Tynreithin, Tregron., SY25 6LW Codi sied amaethyddol Erection of an agricultural building. Approved Subject to Conditions
A170645 Non-Material Amendment Land adjacent to Dolau Hirion, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 3NA Minor amendment of planning permissions A130009 ( Conditions 10, 11, 12, & 19) A160436 (Conditions 10,11,12 & 16) & A160442 (Conditions 3, 4, 8 & 11) Part-Approved
A170558 Listed Building Consent Capel Carmel, Llanilar, Aberystywth, SY23 4SA To newydd Replacement roof Approved Subject to Conditions
A170627 Listed Building Consent Former County Offices, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2DE Manylion pared/ lloriau / palis arfaethedig y rhandai posibl ym mhen gogleddol yr adeilad ar yr ail a’r trydydd lawr (Gogledd) Proposed generic partition/flooring/bulkhead details to potential apartments to northern end of building at 2nd/3rd floor levels (North) Approved Subject to Conditions
A170610 Full Planning Ysgol Henry Richard, Lampeter Road, Tregaron, SY23 3UE Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160330 (goleuadau allanol) Variation of condition 2 of planning permission A160330 (external lighting) Approved Subject to Conditions
A170652 Full Planning Garn House Yard, Penygarn, Bow Street, SY24 5BQ Codi estyniad ar gyfer storio a dosbarthu Erection of extension for storage and distribution Approved Subject to Conditions
A170650 Full Planning Ael y Bryn, 24 Dinas Terrace, Aberystwyth, SY23 1BT Codi estyniad 2 lawr yn y cefn Erection of 2 storey extension to rear Approved Subject to Conditions
A170648 Full Planning 1, TY RHOS, SA43 2NH Amrywio amod 2 (cynllun safle amgen i ganiatáu mynediad arall i Plot2) o ganiatâd cynllunio A110051 Variation of condition 2 (alternative site plan to allow alternative access to Plot2) of planning permission A110051 W05000391
A170640 Non-Material Amendment Swn y Don, Clarach, Aberystwyth, SY23 3DT Minor amendment to planning permission A170465 (amended plan) Approved
A170641 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Olmarch Uchaf, Llangybi, Lampeter, SA48 8NJ Erection of an agricultural building Permission required
A170624 Listed Building Consent Deva, 33-34 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 3TL Adnewyddu ac atgyweirio ffenestri presennol drychiad blaen, ail-doi, nwyddau dwr glaw a newidiadau allanol Renewal and repair of the existing windows, re-roofing, replacement rainwater goods and external alterations Approved Subject to Conditions
A170631 Full Planning Y Berllan, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BX Dymchwel estyniad unllawr a chodi estyniad deulawr ac adeiladu garej ddwbl newydd Demolish single storey extension and erection of two storey extension and erection of new double garage Approved Subject to Conditions
A170647 Full Planning Blaenwaun, Ferwig, Cardigan, SA43 1QF Codi adeilad amaethyddol i gadw da (yn rhannol ôl-weithredol). Erection of agricultural building to house livestock (partly in retrospect). Approved Subject to Conditions
A170638 Listed Building Consent 4 Market Street, Aberaeron, SA46 0AS Cadw’r arwydd yng nghefn yr eiddo a’r gwaith rendro arfaethedig ar y golygon cefn Retention of signage to rear of property and proposed rendering of rear elevation Approved
A170615 Full Planning Ynys, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, SY25 6BP Codi garej Erection of a garage Approved Subject to Conditions
A170634 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 4 of planning permission A150524 (Lighting Plan) Part-Approved
A170637 Advertisement Consent 4 Market Street, Aberaeron, SA46 0AS Cadw arwydd Retention of sign Approved
A170629 Full Planning 77 Maesceinion, Waunfawr, Aberystwyth, SA23 8QQ Tynnu to unllawr presennol a chodi estyniad llawr cyntaf Removal of existing single storey roof and erection of first floor extension Approved Subject to Conditions
A170429 Full Planning Delville, New Street, Lampeter, SA48 7AJ Dymchwel adeilad ty allan a adeiladu estyniad i gefn yr annedd Demolition of outhouse and erection of extension to rear of dwelling Approved Subject to Conditions
A170633 Section 63 (Retention) Maesllwyd, Cribyn, Lampeter., SA48 7ND Cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd y tir i adeiladu llyn bychan. Retrospective application for change of use of land to construct a small lake. Approved Subject to Conditions
A170632 Full Planning Green Frog Power - B4343, Dewi Road Tregaron, B46 1JA Cadw gwaith - generadur ychwanegol i mewn i'r planhigyn presennol i ddarparu trydan wrth gefn ychwanegol Retention of works - additional generator into the existing plant to provide additional back-up electricity Approved Subject to Conditions
A170605 Full Planning Lon Goed, Llangoedmor, Cardigan., SA43 2LJ Lloches car Car shelter Approved Subject to Conditions
A170608 Full Planning 1 Heol y Neuadd, Llandysul, SA44 4QL Codi estyniad un llawr Erection of a single storey extension Approved Subject to Conditions
A170622 Full Planning Former HSBC, 31 North Road & 9 Alban Square, Aberaeron, SA46 0AW Troi 31 Ffordd y Gogledd, ynghyd â’r estyniad llawr cyntaf yn dy a 9 Sgwâr Alban yn 2 fflat annibynnol. Addasiadau mewnol ynghyd â'r newidiadau i'r drysau allanol. Conversion of 31 North Road, along with a first floor extension into a dwelling and 9 Alban Square into 2 self contained flats. Internal alterations along with alterations to the external doors. Approved Subject to Conditions
A170623 Listed Building Consent Former HSBC, 31 North Road & 9 Alban Square, Aberaeron, SA46 0AW Troi 31 Ffordd y Gogledd, ynghyd â’r estyniad llawr cyntaf yn dy a 9 Sgwâr Alban yn 2 fflat annibynnol. Addasiadau mewnol ynghyd â'r newidiadau i'r drysau allanol. Conversion of 31 North Road, along with a first floor extension into a dwelling and 9 Alban Square into 2 self contained flats. Internal alterations along with alterations to the external doors Consent Granted
A170578 Section 63 (Retention) The Old Garage, Goginan, Aberystwyth, SY23 5JH Newid defnydd i lety gwyliau (fflatiau 3 x 2ystafell wely) a gwaith cysylltiedig Change of use to holiday accommodation (3x 2bedroom apartments) and associated works Approved Subject to Conditions
A170611 Full Planning 10 Teifi Terrace, Adpar, Newcastle Emlyn, SA38 9EA Amrywio amod 2 (cynlluniau cymeradwy) y caniatâd cynllunio A120179 (Codi sied ddomestig a stiwdio newydd yn lle’r hen un) (cais ôl-weithredol) Variation of condition 2 (approved plans) of planning permission A120179 (Replacement of a domestic store shed and studio)(retrospective application) Approved Subject to Conditions
A170628 Listed Building Consent 2-4 North Parade, Aberystwyth, SY23 2ND Gosod Pwyntiau Mynediad Di-wifr mewnol Installation of Wireless Access Points internally Approved Subject to Conditions
A170620 Full Planning Site opposite 16 Maes Afallen, Bow Street, Aberystwyth., SY24 5BL Garej a gwaith cysylltiedig Garage and associated works.
A170554 Full Planning 4 Baker Street, Aberystwyth., SY23 5EL Newid Defnydd Asiantaeth Gosod Tai’n Stiwdio Tatws Change of Use from Letting Agency into Tattoo Studio Approved Subject to Conditions
A170572 Non-Material Amendment Plot 1, Hilltop Way, Parcllyn, Cardigan, Removal of condition 2 (code for sustainable homes) 3 and 4 (Interim Certificate and Final Certificate) of planning permission A120589 Approved
A170617 Full Planning 19 Alban Square, Aberaeron, Dymchwel strwythur to gwastad , ffenestri bae, llawr cyntaf yn y cefn a tho ar ongl, garej, adeilad allanol a wal i'r cefn. Newidiadau ac estyniadau yn cynnwys adeiladu modurdy. Demolition to flat roof structure, bay window, rear first floor and pitched roof, garage, outbuilding and rear wall. Alterations and extensions including erection of garage. Approved Subject to Conditions
A170618 Full Planning Ty Nant, 1 Cwm Halen, New Quay, SA45 9SF Decin i'r drychiad blaen Raised decking to front elevation Approved Subject to Conditions
A170616 Listed Building Consent 19 Alban Square, Aberaeron, SA46 0DB Dymchwel strwythur to gwastad, ffenestri bae, llawr cyntaf yn y cefn a tho ar ongl, garej, adeilad allanol a wal gefn. Newidiadau ac estyniadau yn cynnwys adeiladu modurdy. Demolition to flat roof structure, bay window, rear first floor and pitched roof, garage, outbuilding and erar wall. Alterations and extensions including erection of garage. Approved Subject to Conditions
A170621 Listed Building Consent Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth., SY23 3BX Ailfodelu mewnol Neuadd Breswyl Pantycelyn i ddarparu 200 o ystafelloedd gwely en-suite, mannau dysgu, mannau hyblyg, swyddfeydd, mannau ategol, a llety ffreutur ar gyfer myfyrwyr. Proposed internal remodelling of Pantycelyn Hall of Residence to provide 200 ensuite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas, and refectory accommodation for students. Withdrawn
A170531 Full Planning Gardeners Cottage, The Walled Gardens, Llangoedmor, SA43 2LQ Ymestyn y cwrtil a chodi garej ddomestig a gwaith cysylltiedig Extension of curtilage and erection of a domestic garage & associated works Approved Subject to Conditions
A170563 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed 4 Bro Gido, Gilfachreda, New Quay, SA47 0QE Codi estyniad un llawr Erection of single storey extension Approved Subject to Conditions
A170613 Reserved Matters Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TN Codi annedd Erection of dwelling Approved Subject to Conditions
A170601 Full Planning 58 Marine Terrace, Aberystwyth, WR15 8HW Newid defnydd ty 9 ystafell wely mewn meddiant lluosog yn 6 fflat un ystafell wely Change of use from 9 bedroom HMO into 6 one bedroom flats
A170580 Full Planning Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn, Drefach, SY23 3UE Amrywio amod 2 (datblygu a gynhaliwyd yn unol â'r cynlluniau a newidiwyd) a gwaredu amod 9 (darparu gwaith trin preifat a manylion cynllun cynnal a chadw) o ganiatâd cynllunio A141017 Variation of condition 2 (development carried in accordance with deposited plans) and removal of condition 9 (provision of a private treatment plant and details of maintenance plan) of planning permission A141017 Approved Subject to Conditions
A170569 Full Planning Plot 3, Hilltop Way Parcllyn, Aberporth, Codi ty Erection of a dwelling
A170600 Full Planning Llwyncelyn Farm, Mydroilyn, Lampeter, SA38 7RP Newid defnydd bloc stablau i 2 lety gwyliau Change of use of stable block to 2 holiday lets Approved Subject to Conditions
A170570 Approval of Details Reserved by Condition Plot 1, Hilltop Way, Parcllyn, Cardigan, Discharge of condition 2 (materials and finishes) of planning permission A041076 (erection of a dwelling) Approved
A170609 Full Planning Heol Las Fawr, Verwig, Cardigan, SA43 1QA Newid defnydd ysgubor i stiwdio artist, gweithdai, oriel a llety Change of use of barn to artist studio, workshop, gallery and accommodation Approved Subject to Conditions
A170568 Full Planning The Limit, High Street, Borth., SY245EQ Newid defnydd o 'bwyso to` i fferyllfa. Change of use of `lean to` to a pharmacy. Approved Subject to Conditions
A170543 Full Planning Troedyrhiw Shop, Cribyn, Lampeter, SA48 7QJ Estyniad i'r annedd presennol a throsi ysgubor i ddarparu llety ychwanegol. Extension to existing dwelling and conversion of barn to provide additional accommodation. Approved
A170606 Full Planning Wern Olau, Waun Fawr, Aberystwyth., SY23 3QD Estyniad llawr cyntaf. First floor extension. Approved Subject to Conditions
A170567 Full Planning Taliesin Court, Lampeter, CV2 2TX Newid defnydd gofal iechyd dosbarth D1 yn fferyllfa fanwerthu A1 gan gynnwys mynedfa newydd yn y ffenestr bresennol, canopi a gosod dwy uned gyddwysydd aerdymheru. Change of use from class D1 healthcare to retail pharmacy A1 to include new entrance in existing window opening, canopy and installation of two air conditioning condenser units Approved Subject to Conditions
A170607 Prior Telecommunications Notice Land North of Aberystwyth Rd., Cardigan, Gosod monopole 15m, 3 antena, dysgl trosglwyddo a gwaith cysylltiedig, cypyrddau a gwaith atodol Installation of a 15m nolopole, 3 antenna, 1 transmission dish and assoicated ground based cabinets and ancillary works Permission not required
A170602 Full Planning Abercwmdolau, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LN Trosi ysgubor yn fwthyn gwyliau a gwaith cysylltiedig Conversion of barn to holiday cottage and associated works
A170562 Full Planning Plot 1, Troedrhiw, Bethania, Llanon, SY23 4HD Codi estyniad un llawr Erection of single storey extension Approved Subject to Conditions
A170595 Listed Building Consent Wesley Villa, Tre'r Ddol, Machynlleth., SY20 8PN Codi garej, newidiadau ac estyniadau, dymchwel siediau a newid y man parcio a throi Erection of a garage, alterations and extensions, demolition of sheds and alteration to parking and turning area. Approved Subject to Conditions
A170594 Full Planning Wesley Villa, Tre'r Ddol, Machynlleth., SY20 8PN Codi garej. Newidiadau ac estyniadau. Dymchwel siediau a newid parcio a throi. Erection of a garage. Alterations and extensions. Demolition of sheds and alteration to parking and turning area. Approved Subject to Conditions
A170596 Full Planning Bancyfelin, Talybont, Aberystwyth, SY24 5EA Estyniadiadau a newidiadau gan gynnwys y llawr cyntaf, dymchwel modurdy a gwaith cysylltiedig Extensions and alterations to to include first floor, demolition of garage and associated works Approved Subject to Conditions
A170598 Advertisement Consent Home Bargains, Ystwyth Retail Park, Park Avenue, Aberystwyth., L11 0JA Arddangos arwyddion. Display of signage. Approved Subject to Conditions
A170599 Full Planning The Barn, Argoed Fach, Tregaron, SY25 6JR Newid defnydd ysgubor i fwthyn gwyliau Conversion and change of use of barn to rental holiday cottage Approved Subject to Conditions
A170592 Full Planning The Pavilion, Bridge Street, Pontrhydfendigaid, Gosod 2 antena a 2 ddysgl 0.6m mewn diamedr ar bolyn 20m a 3 o gabinetau, a chabinet ar gyfer mesurydd, a’r gwaith atodol cysylltiedig, y cyfan o fewn compond 8m x 5m a ffens balisâd 1.8m o amgylch y cyfan Installation of 2 no. antennas and 2 no. 0.6m diameter dishes on a 20m high monopole, and 3 no. cabinets, a meter cabinet, and associated ancillary works all contained within a 8m x 5m compound enclosed with a 1.8m high palisade fence Approved Subject to Conditions
A170564 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter., SG8 5QX Discharge condition 3 of planning permission A131001 (Scheme to deal with the risks associated with contamination of the site) Discharged
A170565 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd. Felinfach, Lampeter, SG8 5QX Discharge condition 14 of planning permission A131001 - (Reports on monitoring, maintenance and any contingency action carried out in accordance with a long-term monitoring and maintenance plan) Discharged
A170597 Full Planning Llaethliw, Neuaddlwyd, Lampeter., SA48 7RF Addasu adeilad allanol yn uned gwyliau. Conversion of outbuilding into holiday unit. Refused
A170590 Approval of Details Reserved by Condition Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 9 of planning permission A170299 (Reptile Mitigation). Approved
A170587 Approval of Details Reserved by Condition Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 4 of planning permission A170299 (Access road). Refused
A170591 Approval of Details Reserved by Condition Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 8 of planning permission A170299 (parking). Refused
A170556 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adj to Llangybi Stores, Llangybi, Lampeter, SA48 8NG Codi dwy annedd Erection of two dwellings
A170178 Full Planning Land at Troed-y-Bryn, Llwynygroes, SY1 2DP Gwaredu amod 13 o ganiatâd cynllunio A160018 (cwtogi ystlumod) Removal of condition 13 of planning permission A160018 (bat curtailment) Approved Subject to Conditions
A170545 Listed Building Consent Ty Coch, Hafod Estate Forestry Commission (Bwlchgwallter), Pontrhydygroes, SY25 6DX Tynnu penty a chodi estyniad newydd, newidiadau mewnol ac allanol Removal of lean-to and erection of new extension, internal and external alterations Approved Subject to Conditions
A170588 Approval of Details Reserved by Condition Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 5 of planning permission A170299 (Verge construction). Refused
A170589 Approval of Details Reserved by Condition Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 6 of planning permission A170299 (plot access) Refused
A170593 Full Planning Perthi Mawr, Cilcennin, Lampeter, SA48 8RS Dymchwel y gegin a'r ysgubor a chodi estyniadau Demolition of kitchen and barn and erection of extensions Approved Subject to Conditions
A170581 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 5 of planning permission A150524 (Landscaping Plan) Part-Approved
A170577 Approval of Details Reserved by Condition Rhos-y-gadair Fawr, Blaenannerch, Cardigan, SA43 1SW Discharge of condition 4 of planning permission A170268 (Vegetation clearance) Discharged
A170583 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 8 of planning permission A150524 (Protection of trees & hedgerows) Approved
A170574 Approval of Details Reserved by Condition Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 5 of planning permission A140571 (lighting scheme) Discharged
A170576 Approval of Details Reserved by Condition Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 11 of planning permission A140571 (details of the materials of the replacement bell tower) Discharged
A170585 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 10 of planning permission A150524 (Surface Water) Approved
A170551 Prior Demolition Notice Osian House, Ebens Lane, Cardigan., CF11 9NR Dymchwel adeilad. Demolition of building. Prior Approval Refused
A170582 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 7 of planning permission A150524 (Conifer trees) Refused
A170528 Full Planning 6 Pont-y-Cleifion, Cardigan, SA43 1DW Codi estyniad a gwaith cysylltiedig Erection of extension and associated works Approved Subject to Conditions
A170575 Approval of Details Reserved by Condition Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 10 of planning permission A140571 (boundary treatment, and assessment of the location of graves) Discharged
A170561 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adj Gwargerddi, Capel Salem, Penrhyncoch, B61 9HD Codi dau dy fforddiadwy Erection of two affordable dwellings Refused
A170584 Approval of Details Reserved by Condition Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 9 of p,lanning permission A150524 (Biosecurity Risk Assessment - Himalayan Balsam) Approved
A170573 Approval of Details Reserved by Condition Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 4 of planning permission A140571 (bat method statement and amended plans showing bat access points) Discharged
A170549 Full Planning Sea Breezes, Borth, LD8 2AF Dymchwel garej ac estyniad newydd Demolition of garage and new extension Approved Subject to Conditions
A170514 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Bugeilyn, Clarach Road, Borth., SY24 5LN Codi ty. Erection of a dwelling.
A170571 Full Planning Fronfelen, Oakford, SA47 0RT Codi sied aml bwrpas at ddefnydd amaethyddiaeth Erection of general purpose agricultural building Approved Subject to Conditions
A170520 Full Planning Penlan Fach, Ponthirwaun, SA43 2RB Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170566 Full Planning Capel Hermon, Trichrug, Talsarn, SY235LN Trosi Capel Hermon i dy Conversion of 'Capel Hermon' to dwelling
A170539 Full Planning Glaneirw, Tanygroes, Cardigan., SA43 2HP Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160525 (cynlluniau a Gymeradwywyd). Variation of condition 2 of planning permission A160525 (Approved plans). Approved
A170546 Full Planning Maes Awmor, Cenarth, Newcastle Emlyn, SA48 7HH Removal of condition 31 of planning permission A160744 Approved Subject to Conditions
A170560 Listed Building Consent Brynmeheryn, Tynygraig, Ystrad Meurig., SY25 6AH Atgyweiriadau mewnol i adeilad rhestredig. Internal repairs to listed building. Approved Subject to Conditions
A170559 Listed Building Consent Brynmeherin, Tynygraig, Ystrad Meurig, SY25 6AH Trwsio waliau allanol, ffenestri, olion dwr glaw a'r rhodfa wydr. Repair to external walls, windows, rain wear and glass walkway. Approved Subject to Conditions
A170555 Full Planning Pant Coch, Talybont, Aberystwyth, SY24 5DN Codi estyniad un llawr i'r ochr a'r blaen Erection of single storey extension to side and front Approved Subject to Conditions
A170552 Conservation Area Consent Osian House, Ebens Lane, Cardigan., CF11 9NR Dymchwel adeilad. Demolition of building. Approved Subject to Conditions
A170550 Full Planning Land at Dolifor, Llangeitho, SY23 2EE Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A100610 - cynlluniau cymeradwyiedig Variation of condition 2 of planning permission A100610 - approved plans Approved Subject to Conditions
A170548 Listed Building Consent Fedwen 36 Bakery, Stryd Fawr, Aberteifi. Fedwen Bakery, 36 High Street, Cardigan., SA42 0TF Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 i A2 a newid blaen y siop. Change of use of ground floor from A1 to A2 and a new shop front. Consent Granted
A170547 Full Planning 36 Fedwen Bakery, High Street, Cardigan., SA42 0TF Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 I A2 a newid blaen y siop. Change of use of ground floor from A1 to A2 and a new shop front. Approved Subject to Conditions
A170557 Listed Building Consent Eddleston House, Morfa Mawr, Aberystwyth Eddleston House, Queen's Road, Aberystwyth., SY23 2DG Peintio’r waliau allanol gyda Crown Historic Collection Palladian 15. Painting the external walls with Crown Historic Collection Palladian 15 Approved
A170532 Full Planning Penbont, Nebo, Llanon, SY23 5LF Newid defnydd rhan o adeilad allanol amaethyddol, sydd ynghlwm wrth annedd, i mewn rhan o annedd a ffurfio mynedfa drwy Change of use of part of attached agricultural outhouse into part of dwelling and forming access through Approved Subject to Conditions
A170522 Full Planning Ger- y -Nant, Temple Bar, Lampeter, SA48 7SA Codi estyniad a anecs Erection of extension and annexe Approved Subject to Conditions
A170540 Full Planning Llysteg, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EE Dymchwel estyniadau adfeiliedig presennol a chodi estyniad unllawr Demolition of existing dilapidated extensions and replacement with a single storey extension Approved Subject to Conditions
A170523 Full Planning Rhosalaw, Bwlchyfadfa, Talgarreg, SA44 4EW Codi estyniad a gwneud newidiadau. Erection of an extension and alterations Approved Subject to Conditions
A170537 Approval of Details Reserved by Condition Hen Fferm Cottage (formerley Maesypwll), Llanwnnen Road, Lampeter., CF64 1SJ Discharge condition 3 of planning permission A160847 (FCA mitigation measures) Approved
A170542 Full Planning Falklands, 18 Marine Terrace, New Quay, SA45 9PJ Newidiadau ac estyniad Extension and alterations Approved Subject to Conditions
A170541 Full Planning Ty Hir, Cilcennin, Lampeter., CF48 1HS Adeiladu llawr newydd ac estyniad I'r ffermdy presennol, addasu adeilad allanol i gartref gwyliau ystafell wely sengl, adeiladu uned storfa amaethyddol newydd a gwaith tirwedd cysylltiedig/Erection of new storey and extension to existing farmhouse, conversion of outbuilding into single bedroom holiday home, construction of new agricultural storage unit and associated landscape works. Approved Subject to Conditions
A170417 Listed Building Consent Pier Pavillion, Marine Terrace, Aberystwyth., M20 3JW Addasiadau mewnol. Internal alterations. Approved Subject to Conditions
A170536 Section 63 (Retention) Formerly Frongoch Land, Beulah, Newcastle Emlyn, SA38 9QP Cadw stablau ceffylau presennol Retention of existing stable block/equestrian use Approved
A170513 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Ochorgader, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4PH Codi sied amaethyddol ar gyfer storio peiriannau a gwellt Erection of an agricultural shed for storage of machinery and straw Prior Approval Refused
A170535 Non-Material Amendment Penffrwd Fach, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3LU Minor amendment to planning permission A150570 - (Amended design and materials) Refused
A170526 Full Planning Newbridge Sawmills, Cenarth, Newcastle Emlyn, SA38 9LA Variation of conditions 9 & 13 and removal of condition 10 of planning permission A160400 - (SUDS, Cut off Valve & Fence) Approved Subject to Conditions
A170538 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Dol Felyn, Craig-y-Penrhyn, Tre'r Ddol., SY20 8PN Annedd newydd yn lle byngalo presennol. New dwelling to replace the existing bungalow. Approved Subject to Conditions
A170511 Full Planning Aberystwyth Town Football Ground, Park Avenue, Aberystwyth, Newid defnydd rhan o adeilad y clwb yng Nghlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth i ganolfan brawf gyrru dros dro am hyd at 10 mlynedd. Change of use of part of the clubhouse at Aberystwyth Town Football Club to temporary driving test centre for up to 10 years. Temporary permission
A170534 Full Planning 32 Cwm Halen, New Quay., CF31 3LG Code estyniad un llawr. Erection of single storey extension. Approved Subject to Conditions
A170533 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Ffynnon Morgan, Talsarn, Lampeter, SA48 8QE Defnydd gweithdy coed fel garej ddomestig a storfa Use of carpentery workshop as a domestic garage and store Certificate granted
A170527 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Tir ger Bryn Mair, Rhydyfelin, Aberystwyth., SY23 4ED Codi annedd a ffordd fynediad newydd yn y cae cyfagos. Erection of a dwelling and new access road in adjacent field. Refused
A170515 Full Planning Gwelfor, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 4QD Dymchwel anecs is-safonol yn y cefn a llwybrau allanol a grisiau a chodi estyniadau newydd, ramp allanol, wal gynnal a man parcio i ddarparu mynediad lefel i ac o fewn yr annedd.Demolition of substandard rear annexe and external paths & steps and the erection of new extensions, external ramp, retaining wall and parking area to provide level access to and within the dwelling. Approved Subject to Conditions
A170510 Full Planning Alltfedw Fach, Trawscoed, SY23 4PF Tynnu amod 4 (cyfyngiad deiliadaeth) o ganiatâd cynllunio A040739 (Codi annedd mewn cysylltiad a busnes cyflenwi wyau) Removal of condition 4 (occupancy restriction) of planning permission A040739 (Erection of dwelling in connection with established egg supplying business)
A170530 Full Planning Seabreeze, Rhiwgoch, Aberaeron, SA46 0HR Codi ystafell hobïau/garej Erection of hobby room/garage Approved Subject to Conditions
A170206 Full Planning Plot adj to Llyn Y Felin, Gwbert Road, Cardigan, SA43 3DY Codi garej un llawr ar gyfer defnydd domestig Erection of a single storey garage for domestic use Approved Subject to Conditions
A170529 Section 63 (Retention) Sports centre Aberystwyth University Campus, Penglais Aberystwyth., SY23 3FD Amnewid rhwydi - o 1.2m uchder a 4.5mo i 5.0m a hyd 21m i 60m. (Ailosod astro turf ac uwchraddio'r ffens). Replace netting - increased height 1.2m and 4.5m to 5.0m and length 21m to 60m. (Replace astro turf and upgrade fencing) Approved Subject to Conditions
A170480 Approval of Details Reserved by Condition Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 23 (Ecology Operations) of planning permission A150846 Discharged
A170518 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land,adj. to telephone exchange, Bronant, Aberystwyth., SY23 4TJ Codi ty. Erection of a dwelling. Withdrawn
A170524 Full Planning 4, SA46 0HX Codi byngalo Erection of a bungalow
A170519 Listed Building Consent Ynys Goch Fach, Bronnant, ST10 2NA Atgyweirio’r to, newid to metal I to llechen, 2 o ffenestri to cadwraeth, gwteri upvc newydd ac atgyweirio’r simnai cadw ffenstri a gosod gegin a ystafell olchi newydd. Repairs to roof, replacement of metal sheet roof with slates provide 2 conservation skylights, replace upvc guttering, repair chimney retain windows and install new kitchen and bathroom. Approved Subject to Conditions
A170504 Full Planning Glanyrafon, Bro Allt-y-Graig, Aberaeron, B27 6HH Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170505 Full Planning 2 Lon Cledan, Stad Craigddu, Llanon, SY23 5AQ Codi garej Erection of garage Approved Subject to Conditions
A170506 Full Planning Brynawel Cottage, Plot 2 Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul, SA44 6QT Ymestyn cwrtil domestig yr eiddo o'r enw Bwthyn Brynawel a chodi garej newydd ddomestig ar wahân ac offeryn/storfa ardd ar lain 2 o safle datblygu preswyl a elwir yn Cae Llwyni Extension of domestic curtilage of property known as Brynawel Cottage and erection of a new detached domestic garage and tool/garden store on plot 2 of residential development site known as Cae Llwyni Approved Subject to Conditions
A170509 Full Planning Tir ger/Land adjacent to Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul., SA38 9DA Codi 5 annedd gan gynnwys 2 fforddiadwy. Erection of 5 dwellings including 2 affordable. Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
A170441 Full Planning Cefngaer, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6EJ Estyniad i fwthyn gwyliau presennol Proposed extension to existing holiday cottage Approved Subject to Conditions
A170517 Full Planning 41 Derwen Gardens, Adpar, Newcastle Emlyn, SA38 9PS Codi porth blaen Erection of front porch Approved Subject to Conditions
A170502 Full Planning Llechryd Water Treatment Works, Llechryd, NP10 8FZ Construction of a Pumping Station, Fuel Storage Tank and Bund, Transformer Unit and Compound, 2 Surge Vessels, Standby Generator, Motor Control Centre Kiosk, along with landscaping proposals Approved Subject to Conditions
A170503 Full Planning College Farm, Bro Allt y Graig, Aberaeron, SA46 0DU Newidiadau ac estyniad i annedd presennol ynghyd â storfa amaethyddol newydd Alterations and extension to an existing dwelling along with a new agricultural store building Approved Subject to Conditions
A170512 Full Planning Castell-Bach, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5BT Codi estyniad i'r annedd Erection of extension to dwelling Approved Subject to Conditions
A170452 Listed Building Consent Gwesty’r Royal Oak/Royal Oak Hotel, Stryd Fawr/High Street, Lampeter., SA48 7BB Addasiadau mewnol ac ystafell ardd. Internal alterations and garden room. Approved Subject to Conditions
A160892 Full Planning Cornhill, Blaenpennal, Aberystwyth, SY23 4NL Proposed 2-storey extension Approved Subject to Conditions
A170451 Full Planning Gwesty’r Royal Oak/Royal Oak Hotel, Stryd Fawr/High Street, Lampeter, SA48 7BB Addasiadau mewnol ac ystafell ardd. Internal alterations and garden room. Approved Subject to Conditions
A170489 Listed Building Consent 1 Gerddi’r Ffynnon/Spring Gardens, Cei Newydd/New Quay, SA45 9NP Ffurfio mynediad, parcio a throi ac adfer wal flaen ar hyd llain gwelededd Formation of access, parking and turning and reinstatement of front wall along visibility splay Consent Granted
A170450 Full Planning Gwarffynnon, Silian, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter, SA48 8AP Codi adeilad i gadw gwartheg Erection of a building for housing cattle Approved Subject to Conditions
A170481 Approval of Details Reserved by Condition Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 27 (Badger Survey) of planning permission A150846 Discharged
A170484 Approval of Details Reserved by Condition Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 31 (Contamination Verification Report) of Planning Permission A150486 Discharged
A170493 Full Planning Land to the rear of Long Mynd and 1 Min Y Don, Ynyslas, Borth, NP10 8FZ Gorsaf bwmpio 1, cyfarpar cysylltiedig, lloc a thrac mynediad. 1 pumping station, associated apparatus, enclosure and access track. Approved Subject to Conditions
A170378 Full Planning Land near Aelybryn, Bwlchllan, Lampeter, SA48 8QQ Erection of an extension to an existing building for the storage of agricultural machinery, tractors and materials Approved Subject to Conditions
A170508 Full Planning Clydfan, Tremain, Cardigan, SA43 2SN Dymchwel yr estyniad cefn a phorth ochr ac adeiladu estyniad newydd Demolition of rear extension and side porch and erection of new extension Approved Subject to Conditions
A170483 Approval of Details Reserved by Condition Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 29 (Geotechnical Interpretative Report) of planning permission A150486 Approved Subject to Conditions
A170491 Non-Material Amendment Plot C, Lon Llewelyn, Waunfawr, Aberystwyth., Change of roofing slate from Canadian Glacier slate to Cromleigh graphite rivendale slate (condition 3 of planning permission A160361) Approved
A170482 Approval of Details Reserved by Condition Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 28 (archaeology) of planning permission A150846 Refused
A170490 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Gwel y Waun, Cellan, Lampeter, SA48 8JA Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw a storio bwyd anifeiliaid a pheiriannau Erection of an agricultural building for housing livestock and storage of feed and machinery Permission required
A170507 Trydan-Ym/ Electricity cons Newbridge Sawmills, Cenarth., SA39 9HT Electricity lines No Objection
A170475 Non-Material Amendment Brongest (Land Opposite), Llanfair Road Lampeter, SA48 7HH Minor amendment to planning permission A140669 - (amend pre-commencement condition No.20) Approved Subject to Conditions
A170457 Full Planning Lisburne House, Bath Street/Ty Lisburne, Stryd y Baddon, Aberystwyth., SY23 4RN Newid defnydd y lawr gwaelod a'r llawr isaf o siop a storfa yn dy coffi, gwin a bar coctels. Change of Use of ground floor and basement shop and storage to coffee house, wine and cocktail bar. Approved Subject to Conditions
A170397 Approval of Details Reserved by Condition Land to the West of Gwelfor, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EQ Discharge of condition 7 of appeal decision APP/D6820/A/16/3160071 - (Materials)
A170395 Approval of Details Reserved by Condition Land to the West of Gwelfor, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EQ Discharge of condition 5 of appeal decision APP/D6820/A/16/3160071 - (Surface Water)
A170396 Approval of Details Reserved by Condition Land to the West of Gwelfor, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EQ Discharge of condition 6 of appeal decision APP/D6820/A/16/3160071 - (Foul Water)
A170447 Approval of Details Reserved by Condition Nant y Maen, Tregaron., SY25 6NW Discharge condition 6 of planning permission A160662 (Ecology condition) Discharged
A170448 Approval of Details Reserved by Condition Nant y Maen, Tregaron, SY25 6NW Discharge of condition 8 of planning permission A160662 (Location and details of bird boxes) Discharged
A170501 Full Planning 1 Cilbronnau Lodge, Llangoedmor, Cardigan., SA43 2LP Codi estyniad i weithdy saer. Erection of an extension to joinery workshop. Approved Subject to Conditions
A170495 Approval of Details Reserved by Condition Plot 2 adj Maesafallen, Aberystwyth, SY23 3QU Discharge of condition 11 (samples of materials) of planning permissin A120570 Discharged
A170445 Approval of Details Reserved by Condition Nant y Maen, Tregaron, SY25 6NW Discharge condition 4 of planning permission A160662 (Sample of natural stone) Discharged
A170500 Full Planning Plot adj Craig y Nos (18), Gelli Wen, Llechryd, SA43 2PQ Codi byngalo Erection of a bungalow Approved Subject to Conditions
A170446 Approval of Details Reserved by Condition Nant y Maen, Tregaron., SY25 6NW Discharge condition 5 of planning permission A160662 (Pollution Prevention Statement) Discharged
A170449 Approval of Details Reserved by Condition Nant y Maen, Tregaron, SY23 6NW Discharge condition 9 of planning permission A160662 (Written scheme of investigation) Discharged
A170444 Approval of Details Reserved by Condition Nantymaen, Tregaron., SY25 6NW Discharge condition 3 of planning permission A160662 (details of stone and slate) Discharged
A170498 Approval of Details Reserved by Condition Land at Rhos Crannog, Brynhoffnant, Llandysul., SA44 6EH Discharge condition 14 of planning permission A160188 (roadside hedge translocation method statement) Discharged
A170497 Approval of Details Reserved by Condition Land at Rhos Crannog, Brynhoffnant, Llandysul., SA44 6EH cyflwr Rhyddhau 13 o ganiatâd cynllunio A160188 (cynllun tirlunio) Discharge condition 13 of planning permission A160188 (Landscaping scheme) Discharged
A170499 Approval of Details Reserved by Condition Land at Rhos Crannog, Brynhoffnant, Llandysul., SA44 6EH Discharge condition 16 of planning permission A160188 (pre-construction survey to determine the presence of badgers) Discharged
A170496 Full Planning 2 plots adjacent Maes y Fallen, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth., SY23 1JX Dileu amodau 8, 9 a 10 o ganiatâd cynllunio A120570 (Cod ar gyfer cyflyrau cartrefi cynaliadwy). Remove conditions 8, 9 and 10 from planning permission A120570 (Code for sustainable homes conditions). Approved Subject to Conditions
A170468 Approval of Details Reserved by Condition Plots 2 & 3, Land at Hawen Hall, Rhydlewis, Llandysul., SA38 9DA Discharge condition 9 of planning permission A130538 (finishes) Approved
A170492 Full Planning Gelli Aur, 12 Albert Street, Aberaeron, SA46 0DQ Dymchwel yr estyniad presennol unllawr yn y cefn a wal gerrig gyda chodi estyniad newydd Demolition of existing single storey rear extension and stone wall with erection of new extension Approved Subject to Conditions
A170494 Listed Building Consent Gelli Aur, 12 Stryd Albert Street, Aberaeron, SA46 0DQ Dymchwel yr estyniad presennol unllawr yn y cefn a wal gerrig gyda chodi estyniad newydd Demolition of existing single storey rear extension and stone wall with erection of new extension Consent Granted
A170393 Full Planning Plot 1 Cwrt Castell Teifi, Rhes y Porth/Porth Terrace, Llandysul, SA38 9DX Codi 2 annedd ag 1 ystafell wely (newid y dyluniad gyda’r cais A060016) Erection of 2 x 1 bedroom dwellings (amendment to design on application A060016) Approved Subject to Conditions
A170477 Approval of Details Reserved by Condition Land to west of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Cardigan, Discharge of condition 9 (Construction Method Statement) of permission A150846 Discharged
A170313 Full Planning Blaendyffryn Hall Nursing Home, Horeb, Llandysul, RM16 6RG Gwaith adnewyddu i gynnwys 15 o ystafelloedd ychwanegol, newidiadau mewnol a chyfleusterau cysylltiedig Renovation works to include the creation of additional 15 rooms, internal alterations and associated facilities Withdrawn
A170476 Full Planning Noddfa, Pentre Isaf, Tregaron, SY25 6NB Dymchwel y balconi presennol a chodi estyniad llawr cyntaf ac ystafell wydr newydd Demolish existing balcony and erection of first floor extension and a new conservatory Approved Subject to Conditions
A170487 Trydan-Ym/ Electricity cons Cer y Nant, Capel Dewi, LL14 4DU Electricity lines No Objection
A170485 Full Planning Neuadd Festri, Fronwen, Llanarth., SA47 0RG Newid defnydd i annedd. Change of use to dwelling. Refused
A170479 Approval of Details Reserved by Condition Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 21 (Pollution Prevention) of planning permission A150846 Discharged
A170458 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) Bwlchwernen Fawr, Llwynygroes., SA48 8PS Codi adeilad amaethyddol Erection of agricultural building Prior Approval Refused
A170478 Approval of Details Reserved by Condition Land west of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 10 (Construction Management Plan) of planning permission A150846 Discharged
A170436 Non-Material Amendment Lisburne House, Bath Street, Aberystwyth, SY23 4RN Minor amendment to planning permission A170150 (amended design - 1st floor stairs, flats 2 & 4) Approved
A170488 Modification or Discharge of Planning Obligations Llety Gwyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth., BS1 5QT Modification of section 106 agreement on planning permission A070930 to comply with LDP and allow for guarantor for mortgages and for joint ownership in relation to Unit 4, Ty Padarn, Clos Llety Gwyn Modification
A170439 Full Planning Tir yn/Land at Pencoed, Llechryd, Aberteifi/Cardigan, SA43 2NE Datblygiad Un Blaned sef un annedd ddi-garbon ynghyd ag adeileddau eraill One Planet Development consisting on one zero carbon dwelling together with other structures
A170425 Full Planning Trellwyn Isaf, Llanwnen., SA48 7LJ Dileu amod 2 (cyflwr cwblhau) a diwygio amod 3 (dyluniad annedd) o ganiatâd cynllunio A140369. Removal of condition 2 (completion condition) and amendment of condition 3 (dwelling design) of planning permission A140369. Approved Subject to Conditions
A170461 Conservation Area Consent Tir ger Cnwc y Lili, Tan y Cae/Land adj Cnwc y Lili, South Road, Aberystwyth, SY23 4 Amrywio amod 1 caniatâd ardal gadwraeth A120323CA (dymchwel y wal derfyn flaen) - Ymestyn yr amser ar gyfer cychwyn y datblygiad Variation of condition 1 of conservation area consent A120323CA (demolition of front boundary wall) - Extension of time for commencement of development Consent Granted
A170462 Full Planning Land adj Cnwc y Lili, South Road, Aberystwyth, SY23 4UJ Amrywio amod 1 caniatâd cynllunio A120259 (Codi 2 fflat preswyl annibynnol) - Ymestyn yr amser ar gyfer cychwyn y datblygiad Variation of condition 1 of planning permission A120259 (Erection of 2 self-contained residential flats)- Extension of time for commencement of development Approved Subject to Conditions
A170413 Full Planning Bryngwyn, Capel Seion, Aberystwyth., SY23 4EE Estyniad un llawr. Single storey extension. Approved Subject to Conditions
A170421 Full Planning Bodelwy, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EE Dymchwel garej ac adeiladu estyniad i'r annedd Demolition of existing garage and erection of extension to dwelling Approved Subject to Conditions
A170472 Listed Building Consent Clwyd Ddu, Ciliau Aeron, Lampeter., SA48 8DG Adnewyddu’n fewnol ac yn allanol. Internal and external renovations. Permission not required
A170469 Approval of Details Reserved by Condition Plots 2 and 3, Land at Hawen Hall, Rhydlewis, Llandysul., SA38 9DA Discharge condition 10 of planning permission A130538 (boundary treatments) Approved
A170431 Modification or Discharge of Planning Obligations Land adjacent Ty'r Ysgol, Lledrod, Aberystwyth, SY23 3NA Addasu cytundeb Adran 106 er mwyn caniatáu swm gohiriedig yn hytrach na darpariaeth tai fforddiadwy Modification of Section 106 agreement to allow communited sum instead of affordable housing provision Modification
A170474 Reserved Matters Land adjacent Hafdir, Gwbert, Cardigan, SA43 1PP Codi annedd Erection of a dwelling Approved Subject to Conditions
A170465 Full Planning Swn y Don, Clarach., SY23 3DT Codi ystafell wydr. Erection of a conservatory Approved Subject to Conditions
A170471 Non-Material Amendment Plots 2 & 3, Land at Hawen Hall, Rhydlewis, Llandysul, SA38 9DA Minor amendment to reserved matters approval A130538 (Pre-commencement conditions) Approved
A170426 Section 63 (Retention) Penglais Day Nursery, Penglais Road, Aberystwyth, SY23 3FL Cadw'r newid defnydd o'r feithrinfa i swyddfa Retention of change of use from nursery to office Approved Subject to Conditions
A170470 Non-Material Amendment Land at rear of Brynawel, Sarnau, Llandysul, SA38 9DA Minor amendment to planning permission A160406 - (pre-commencement conditions) Approved
A170466 Approval of Details Reserved by Condition Land at the rear of Brynawel, Sarnau, Llandysul., SA38 9DA Discharge condition 3 of planning permission A160406 (materials) Approved
A170467 Approval of Details Reserved by Condition Land at the rear of Brynawel, Sarnau, Llandysul., SA38 9DA Discharge condition 16 of planning permission A160406 (Landscaping) Approved
A170464 Listed Building Consent Troedrhiw Fawr, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad ochr deulawr a newidiadau mewnol Erection of two storey side extension and internal alterations Withdrawn
A170432 Prior Telecommunications Notice Penbanc Farm, Talybont, AL10 9BW Tynnu polyn mono presennol 13m a gosod polyn 12.7m amnewid, gosod 2 cypyrddau offer newydd a datblygiadau ategol iddynt Removal of existing 13m monopole and the installation of a replacement 12.7m monopole,installation of 2 new equipment cabinets and ancillary development thereto Prior Approval Refused
A170463 Full Planning Troedrhiw Fawr, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad ochr deulawr a newidiadau mewnol Erection of two storey side extension and internal alterations Withdrawn
A170442 Full Planning Aelybryn, Furnace, Machynlleth, SY20 8PG Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170454 Full Planning Moelgolomen, Talybont, Aberystwyth, SY24 5DW Codi 5 ty coeden ar stiltiau, lle parcio a gwaith cysylltiedig Erection of 5 tree houses on stilts, parking area and associated works Approved Subject to Conditions
A170456 Full Planning 10 Dol Helyg, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3GZ Codi estyniad deulawr Erection of two storey extension Approved Subject to Conditions
A170460 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Dolwyre, Llanrhystud, Aberystwyth., SY23 5AA Extension Certificate granted
A170414 Section 63 (Retention) Pencefn Dryscol, Dewi Road, Tregaron, SY25 6NH Cadw Treuliwr Anerobig Planhigion cynnwys treulydd a thanc slyri a datblygiadau cysylltiedig Retention of Anaerobic Digester Plant including digester and slurry tank and related developments
A170459 Trydan-Ym/ Electricity cons Jasper Villas, Borth, LL14 4DU Llinell trydan Electricity Line No Objection
A170455 Full Planning 20 Heol Isfoel, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5BJ Codi garej Erection of garage Approved Subject to Conditions
A170438 Full Planning Pen-y-Caerau, Rhos y Garth, Llanilar, SY23 4NL Codi tyrbin gwynt Erection of a wind turbine Approved Subject to Conditions
A170453 Full Planning Trewen, Llwyncoed Road, Blaenannerch, SA43 2AN Adeiladu estyniad a newidiadau Erection of extension & alterations Approved Subject to Conditions
A170402 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved JAMPOT COTTAGE, 7, SA43 2HE W05000358
A170306 Full Planning Cefnrhyddlan Uchaf, Llanwenog, Llanybydder., SA40 9UR Newid defnydd y tir i lyn pysgota bras masnachol gyda arwynebedd cwt a car barcio pysgotwr. Change of use of land to commercial coarse fishing lake with a fisherman's hut and car parking area. Approved Subject to Conditions
A170443 Trydan-Ym/ Electricity cons Penparc Chapel, Penparc., SA39 9HT Electricity lines No Objection
A170367 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 9 of planning permission A140330 (Details of the Floodlighting Scheme) Approved
A170433 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved ARWEL, SA44 5LS

Codi dau dy fforddiadwy.

Erection of two affordable dwellings. 

W05000395 Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
A170440 Full Planning Outbuildings at Penrallt, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4QN Addasu adeilad allanol yn uned gwyliau Conversion of outbuilding into holiday unit Approved Subject to Conditions
A170435 Full Planning Allt y Dyffryn, Tresaith, Cardigan., SA44 6RS Rhannu annedd yn ddwy annedd a chodi estyniad Divide one dwelling into two dwellings and erect an extension Refused
A170434 Full Planning Pennar Cottage, Parcllyn, Aberporth, Cardigan, SA43 2DN Codi garej Erection of a garage Approved Subject to Conditions
A170365 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 6 of planning permission A140330 (Results of Chemical Testing on clean imported soil)
A170371 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 19 of planning permission A140330 (Details of temporary screen between buffer and eastern boundary) Approved
A170381 Full Planning Pysgoty, South Promenade, Aberystwyth., SY24 5BY Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170407 Approval of Details Reserved by Condition Land opp The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth, Sy25 2BJ Discahrge condition 16 of planning permission A140330 (Tree protection plan) Approved
A170370 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 15 of planning permission A140330 (Pollution prevention statement) Approved
A170403 Full Planning St Hilary's Church, Trefilan, Lampeter, SA48 8QZ Adeiladu estyniad bach i'r porth i gartrefu doiled hygyrch I gadeiriau olwyn yn cynnwys ramp hygyrch. Erection of small extension to porch to house an accessible WC to include wheelchair accessible ramp. Approved Subject to Conditions
A170368 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 11 of planning permission A140330 (Construction Method Statement) Approved
A170398 Full Planning Bronial Newydd, Beulah, Newcastle Emlyn, SA38 9QN Codi estyniad Erection of an extension Approved Subject to Conditions
A170369 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 13 of planning permission A140330 (Landscape Habitat Planting and Management Plan)
A170405 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Cwm Deri, Pen Bryn, Llandysul, SA44 6QG Certificate of lawfulness for residential use contrary to condition 2 (agricultural occupancy conditions) of planning permission A001163 Certificate granted
A170366 Approval of Details Reserved by Condition Land opp. The Starling Cloud, Mudiad Ysgol Feithryn, Boulevard St. Brieuc, Aberystwyth, SY23 3BJ Discharge condition 8 of planning permission A140330 (Details of the control and disposal measures for Japanese Knotweed and Himalayan Balsam to be submitted and agreed by the LPA) Approved
A170430 Full Planning Gardd-y-Nos, Aberporth, Cardigan., SA43 2HS Trosi bwyty yn llety gwyliau. Conversion of restaurant to holiday accommodation Approved Subject to Conditions
A170400 Section 63 (Retention) 12 Ridgeway, Cardigan, SA48 7HH Cadw defnydd fel annedd Retention of use as dwelling Approved Subject to Conditions
A170428 Advertisement Consent 3 Heathfield, Pendre, Cardigan, CF5 5TD Arddangos 5 arwydd ffasgia Display of 5 x fascia signs Approved Subject to Conditions
A170427 Trydan-Ym/ Electricity cons Garthowen, Llanrhystud, Aberystwyth, LL14 4DU Ail-leoli linell trydan presennol uwchben Re-position existing overhead power line No Objection
A160941 Full Planning 5 Clos Henri, Llanilar, SA46 0BQ Retention of use as a respite home for supporting young disabled people. Approved Subject to Conditions
A170419 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved LITTLE PADDOCKS, SA44 4SU

Codi annedd

Erection of a dwelling

Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
A170423 Advertisement Consent Principality Building Society, 15 Terrace Road, Aberystwyth., CF5 5TD Arddangos arwyddion. Display of signage. Approved Subject to Conditions
A170374 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Aeron Coast Caravan Park, North Road, Aberaeron, SA46 0JF Lawful development certificate for existing use for siting of 100 touring units between 1st March and 31st October
A170401 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Land adj Heol Y Felin, Penparc, Cardigan, S43 1SB Codi ty / Erection of a dwelling Approved Subject to Conditions
A170420 Reserved Matters Land adjacent to Can-y-Gwynt, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4SY Codi annedd. Erection of a dwelling. Approved Subject to Conditions
A170415 Full Planning 12 Edge Hill Road, Aberystwyth., SY23 1LZ Addasu’r gofod tô/atig yn ystafell wely ychwanegol. Mae'r gwaith yn cynnwys creu to dormer newydd yng nghefn yr eiddo, a ffenestr do velux ym mlaen yr eiddo. Conversion of existing roof space/ attic to provide an additional bedroom . Works to include forming a new dormer roof to rear of property, and the inclusion of a velux rooflight to front of property. Approved Subject to Conditions
A170416 Approval of Details Reserved by Condition Llynddwr, Llandysul, SA44 4JN Discharge condition 8 of planning permission A150844 (window details) Discharged
A170387 Full Planning 7 Parc Teifi, Cardigan, SA43 1BA Newid defnydd o fusnes B1 i D1 addoldy Change of use from B1 business to D1 place of worship Approved Subject to Conditions
A170379 Full Planning Maesypwll Newydd, Lampeter, SA48 7JP Codi ysgubor ar gyfer pwrpas cyffredinol/amaethyddol Erection of a general purpose barn/agricultural Approved Subject to Conditions
A170424 Advertisement Consent Principality Building Society, Yr Hen Arad, High Street, Lampeter., CF5 5TD Arddangos arwyddion. Display of signage. Approved Subject to Conditions
A170418 Full Planning 100B Ger y Llan, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3TR Codi garej Erection of garage Approved Subject to Conditions
A170406 Section 63 (Retention) Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3HN Cadw mynedfa newydd Retention of new access Approved Subject to Conditions
A170372 Full Planning Glyn Cottage, South John Street, New Quay, SA44 6LJ Newid defnydd o siop llawr isaf (gynt yn annedd) i ffurfio fflat 1 ystafell wely hunan gynhwysol Change of use of ground floor shop (formerly a dwelling) to form self-contained 1 bedroom flat. Withdrawn
A170337 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Fronbriallen, Church Lane, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4TA Defnydd preswyl o'r atodiad uwchben y garej Residential use of annex above garage Certificate granted
A170384 Non-Material Amendment Bwthyn y Wawr, Ystumtuen, Aberystwyth., SY23 3AE Omit the replacement pitched roof dormer and include additional conservation rooflights. (A160408) Approved Subject to Conditions