Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Gweld
A200110 Cais Llawn Pantyrhwch, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LY

Change of season for established tourism business from March - End October to cover year usage.

A200109 Caniatad Hysbyseb Pantyrhwch, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LY Display of signage
A200068 Cais Llawn Penybont, Tregaron, Ceredigion, SY25 6LG

Temporary change of use from agricultural field to touring caravan use for maximum 11 days.

A200134 Cais Llawn Land At Cilgraig Capel Dewi, Llandysul, Formation of a new agricultural field access.
A200133 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge of condition 8 (cladding matterials) from planning permission A180001

A200136 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Known As "the Hay Field", Part Of Dolffynnon Farm Betws Ifan, Newcastle Emlyn,

Discharge condition 18 of planning permission A190227 roof slate samples

Beulah Beulah
A200116 Cais Llawn Penysarn, Talybont, Ceredigion, SY24 5HJ

Change of use of agricultural field for siting of 5no. camping pods and associated works (for holiday let).

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A200138 Cais Llawn Craig Y Deri Prengwyn Road, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LR Proposed new dwelling & garage off existing access, separation of existing house with new access. Capel Dewi Llandysul
A200135 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Known As "the Hay Field", Part Of Dolffynnon Farm Betws Ifan, Newcastle Emlyn,

Discharge condition 10 of planning permission A190227 access

Beulah Beulah
A200131 Cais Llawn Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Erection of a dwelling

Llandyfriog Llandyfriog
A200132 Cais Deiliaid Tŷ Crudyrawel Clarach Road, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LN

Extension to dwelling


to the dwelling through the addition of a first floor to the existing garage and the construction of a new 2 storey link

Borth Borth
A200087 Cais Llawn Llwyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JY Proposed Agricultural Earth Banked Nutrient Storage Lagoon  Llangybi Llanfair Clydogau
A200128 Cais Llawn Llawryglyn, Bontgoch, Talybont, Ceredigion, SY24 5DP Erection of a garage/workshop, including minor alterations to existing access.
A200127 Diwygiad Ansylweddol Porthceri, 21 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HB

Minor amendment to planning application A160278 amended plans

Aberporth Aberporth
A200125 Diwygiad Ansylweddol Plots 3 & 4, Land Adjacent To Villa Maria Croeslan, Llandysul, SA44 4JW

Amended plans for plot 3 and 4 of planning application A180657

Troedyraur Troedyraur
A200123 Cais Llawn Penrhiw, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY Slurry Lagoon and yard for dairy cow winter accommodation.  Llansantffraid Dyffryn Arth
A200124 Cais Llawn Wern Meirch, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY

Tracks for dairy cows to access grazing fields.

A200121 Cais Llawn Penrhiw Farm, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY

Dairy Cows Tracks 

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200063 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Maesyffynnon, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9ER

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy condition imposed on planning permission D1/264/89

A200118 Cais Deiliaid Tŷ Pen-y-cae, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EH

Erection of double garage

Penbryn Llangrannog
A200119 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 12 Heol Glanrafon, Trefechan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BY

Erection of an extension 

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A200120 Cais Llawn Bryncesig, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QL

Proposed 5 Shepherds huts and installation of package treatment plant

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad
A200117 Cais Llawn Gilfach Aur, Horeb, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JE

Erection of agricultural building

A200114 Cais Amlinellol Plot Adj Dolau Gwyn Dole, Bow Street, Aberystwyth, SY24 5AE Erection of a dwelling
A200112 Cais Amlinellol Land Adjacent To Arosfa, Tremain, Cardigan, SA43 1SL

Erection of one open market and one affordable dwelling.

Penparc
A200115 Cais Llawn Brynamlwg, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RA

Proposed shepherds hut.

A200078 Cais Llawn Ty Bryneirin, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QR

Retention of viewing terrace, store and extension of residential area

Penbryn Penbryn
A200111 Cais Amlinellol Plot Adj To Llainywen Ferwig, SA43 1QA

Erection of a single affordable dwelling with annex.

Penparc
A200113 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Former Arriva Bus Depot & Old Candle Works Coedlan Y Parc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PG

Demolition of building

A200107 Diddymu/Amrywio Amod(au) Bronhelem, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6PY

Variation of condition 1 of planning permission A190490 plans and siting

A200108 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cwmllechwedd, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4ST

Erection of an agricultural building for storage of machinery and feeds

Ystwyth Llanilar
A200084 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 8 of planning permission A190028 (Details of central glazed lantern).

A200083 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 7 of planning permission A190028 (Details of fascia board and insulation).

A200079 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 3 of planning permission A190028 (Photographic Survey).

A200080 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 4 of planning permission A190028 (Floor finish to lower ground floor).

A200081 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 5 of planning permission A190028 (Handrail detail).

A200082 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 6 of planning permission A190028 (Details of proposed new meeting room and toilet cubicle).

A200085 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 9 of planning permission A190028 (Details of proposed rooflights).

A200086 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 13 of planning permission A190028 (Details of entrance points).

A200100 Cais Llawn Montana, Brynllethi Heol Y Graig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4DY  Alterations to Existing Flats. Llandysul
A200097 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Glandwr , Replacement Pant Afon, Machynlleth, SY20 8QD

Use of caravan for residential purpose 

A200065 Diddymu/Amrywio Amod(au) Delfan, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AW

Variation of Condition 3, i, ii, iii of planning permission 950938 - Occupation of the dwelling

A200104 Cais Llawn West Wales Airport, Blaenporth, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DZ Proposed New Hangar Aberporth Aberporth
A200106 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Hafod, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PU

Construction of storage lagoon for organic fertiliser 

Caniatâd ei angen
A200096 Cais Deiliaid Tŷ Glanhelen Cae Dash, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AJ Rear Ground Floor Extension and Garage Conversion Lampeter
A200101 Cais Llawn Awelfryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6JA

Parking and operating of hot and cold food take away business

A200102 Diwygiad Ansylweddol Cwmsylltyn, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PN

Amendment to wording regarding implementation of conditions.

Beulah Beulah
A200095 Cais Llawn Blaenpant Farm, Ponthirwaun, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2RA

Erection of rural enterprise dwelling

Beulah Beulah
A200062 Cais Llawn Bwlch Nant Yr Arian Visitor Centre Ponterwyd, SY23 3AD Removal of an existing reservoir outlet pipe and construction of a new open channel spillway with a pedestrian footway crossing. Melindwr Melindwr
A200092 Cais Llawn Natwest Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HS Change of use from A2 (financial services) to self-serviced holiday accommodation use, and associated repairs and alterations to the existing bank building Tregaron Tregaron
A200093 Cais Adeilad Rhestredig Natwest Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HS

Change of use from A2 (financial services) to self-serviced holiday accommodation use, and associated repairs and alterations to the existing bank building

Tregaron Tregaron
A200098 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tanfforest, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8HW

Erection of an agricultural feed and implement storage shed.

Llangybi Llanfair Clydogau
A200072 Cais Llawn Penwig Hotel Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NN Minor exterior alterations at the ground floor to the rear of the pub, comprising the installation of a compound and walk-in fridge and freezer unit.
A200009 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwmsylltyn, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PN

Discharge of condition 5 (ventilation) from planning permission A160824

Beulah Beulah
A200073 Cais Adeilad Rhestredig Penwig Hotel Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NN

Minor alterations at the ground floor to the rear of the pub, comprising the installation of a compound and walk-in fridge and freezer unit

A200060 Cais Llawn Land Adjacent To Sarnau Park Land Adjacent To Sarnau Park, Sarnau, Llandysul, SA44 6QS

Erection of four new  dwellings comprising two affordable houses and two bungalows, with private access road in to the site.

A200090 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nat West, 2 - 4 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2ND

Discharge of condition 3 (sample of material) from planning permission A190258

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A200008 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwmsylltyn, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PN

Discharge of condition 4 (soundproofing) from planning application A160824

Beulah Beulah
A200091 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Royal Pier, Aberystwyth, SY23 2AZ

Discharge of condition 3 (details of windows) of planning permission A180414

A070998 Materion wedi'u gadw nol Former farm buildings at rear of Bryn Seion, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 3EN Codi ty Erection of a house Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A200089 Cais Deiliaid Tŷ Pengeulan Cwm Rheidol, Aberystwyth, SY23 2NA Erection of two story extension
A200061 Cais Adeilad Rhestredig Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Locate 3 no. air source heat pump primary units on the roof.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A200036 Cais Llawn Maesmynach, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LZ

Erection of 5 glamping units

A070429 Cais Llawn Gwrthwynt, Beulah, Newcastle Emlyn, SA38 9QE Ffurfio man dan do fel gorsaf drosglwyddo gwastraff Formation of covered area for waste transfer station Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200077 Cais Llawn Arch View, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Proposed 4no. chalet units and associated works.

A200076 Diwygiad Ansylweddol Rhydlewis School Rhydlewis, Llandysul, SA44 5PR

Alterations to windows and doors from planning permission A140662

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd
A200071 Cais Llawn Blaenberllan, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RG

Erection Above Ground Circular Nutrient Storage Tank

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A200074 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Rheidol Developments Ltd, Cwm Rheidol, Tairllyn, Aberystwyth, SY23 2NA

Amending Section 106 agreement from building no 2 to building no 1

Melindwr Melindwr
A200075 Cais Llawn Plot Adjacent To Maescelyn Primrose Hill, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT

Proposed dwelling and associated works

Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr
A200011 Cais Deiliaid Tŷ Greenfields, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NX Erection of single storey rear extension Llangybi Llangybi
A200067 Cais Llawn Tesco Stores Ltd Heol Aberystwyth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1NA Installation of 1x Media EV charger with screen, 1x fast EV charger and 2 steel flagpoles
A200066 Caniatad Hysbyseb Tesco Stores Ltd Heol Aberystwyth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1NA

Display of signage

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A200027 Cais Llawn Cilgynlle Fawr, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SQ Erection of a New Dwelling New Quay
A200057 Cais Deiliaid Tŷ 14 Heol Y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AU

Demolition of existing sun room and erection of extension

Aberaeron Aberaeron
A200055 Cais Llawn Felinhen, Capel Madog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HY

Roof over existing slurry and manure store

Trefeurig Trefeurig
A200058 Cais Adeilad Rhestredig 14 Heol Y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AU

Demolition of Sun Room and Erection of an extension 

Aberaeron Aberaeron
A200048 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ysgol Trefilan Trefilan, Talsarn, SA48 8QZ

Variation of condition 2 (revised plans) from planning permission A181205

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A200054 Cais Llawn 2 Penrheidol, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QW

Erection of extension and associated work to existing dwelling

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth
A200059 Cais Llawn Land Adjacent To Peterwell Maestir Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PA

Formation of a new access.

Lampeter
A191022 Cais Llawn Clywedog Ffordd Llanbadarn -, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EY Demolition of existing garage/shed and proposed extension and associated Internal Alterations Aberystwyth Bronglais Aberystwyth
A200056 Cais Llawn Land Adjacent To Moyddin Fawr Troedyrhiw, Cribyn, Lampeter, SA48 7QW

Retention of existing log cabin to be used as an affordable dwelling to include alterations to existing access

A200006 Cais Adeilad Rhestredig 43 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JN Internal alterations. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A200046 Cais Deiliaid Tŷ Dolawel, Y Gors, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LY

Demolition of porch and erection of single storey sun lounge

Ystwyth Trawsgoed
A200047 Cais Llawn Ty Fosi, Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EF Change of use of land to residential garden area and retrospective erection of retaining wall, decking area and garden room. Melindwr Melindwr
A200052 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BN

Discharge of condition 6 (Details of new road access) of planning permission A190304

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200049 Cais Llawn Berth Lwyd, Llanon, SY23 5NA

Construction of a 20m x 40m exercise arena 

A040496 Cais Llawn Blaenwenen Farm, Llangoedmor, Trosi ysgubor i 3 uned wyliau a newidiadau i'r ffordd fynediad Conversion of barn into 3no holiday units and alterations to access Penparc Llangoedmor Caniatawyd gydag Amodau
A200013 Cais Adeilad Rhestredig 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Change of Use of first and attic floor (currently retail) into Managers accommodation.

Aberaeron Aberaeron
A200045 Diwygiad Ansylweddol Plot Of Land Adjacent To Gorwel Maesymeillion, Llandysul,

Minor amendment to planning application A180490 (amended plan - addition of integral garage).

Caniatawyd
A200015 Cais Llawn 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Change of Use of first and attic floor (currently retail) into Managers accommodation.

A200026 Cais Deiliaid Tŷ Talyryn, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TU

Erection of an extension.

A200042 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Variation of condition 2 of planning permission A190027 revised plans

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A200041 Cais Llawn Parcnewydd, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DR Construction of agricultural equipment and vehicle storage shed, and demolition of existing Aberporth Aberporth
A200043 Cais Llawn 8 - 9, Black Lion Mews High Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1HJ

Replacement of windows and doors

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A200044 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Variation of condition of planning permission A190028 revised plans

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A200023 Cais Deiliaid Tŷ Haulfan, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BZ Erection two story side extension. Borth Geneu'r Glyn
A200002 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llanwnen, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LJ Demolition of part of former primary school to form a single dwelling & Erection of 2 detached dwellings, one being an affordable dwelling. Llanwenog
A200031 Cais Adeilad Rhestredig Capel Mynach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ Modification to internal layout of listed building.  Melindwr Pontarfynach
A200032 Cais Adeilad Rhestredig Capel Mynach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ Provision of new extension to accommodate wc's and kitchen/meeting room. Melindwr Pontarfynach
A191048 Caniatâd Ardal Gadwraeth Brig Y Don, Penbanc Heol Yr Esgob, Llanon, Ceredigion, SY23 5HR

Proposed vehicular parking bay and demolition of 6.5 m length of stone wall frontage with county road.

Llansantffraid Llansantffraed
A191046 Cais Deiliaid Tŷ Brig Y Don, Penbanc Heol Yr Esgob, Llanon, Ceredigion, SY23 5HR

Proposed vehicular parking bay and demolition of 6.50m length of stone wall frontage with county road.

A191054 Cais Deiliaid Tŷ Trecregyn Villa Rhiw Y Rofft, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DF

Demolition of existing porch, building of enlarged porch including ground floor cloakroom, addition of 1st floor sun room and balcony on top of existing ground floor extension.

Llangybi Llanfair Clydogau
A200039 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 6 Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL Discharge of Condition 4 of Planning Permission A160598 ( Landscaping). Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200028 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot At Gwernllwyn Piercefield Lane, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX

Variation of condition 2 (new scheme drawing) and condition 13 (omit reference to footpath) of planning permission A190693. 

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200040 Cais Deiliaid Tŷ 8 Pencnwc Isaf, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NT

Single storey extension to front of bungalow, removal of flat roof to existing attached garage and replacement with a pitched roof to match dwelling and the erection of a new boundary roadside wall to North and West boundaries.

Caniatawyd gydag Amodau
A200034 Materion wedi'u gadw nol Land Known As "trem Y Gorwel", Adj To Hillcrest Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QU

Erection of an affordable dwelling 

Penbryn Penbryn
A200037 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Of Land At Llwynderi Sarnau, Llandysul, SA44 6PX

Discharge of Condition 3 of planning permission A190259 ( Access Details).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200038 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 6 Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

Discharge of Condition 3 of Planning Permission A160598 (Materials).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200020 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 5 (details of structure repair work to timber structure) to planning permission A190044

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A200019 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 4 (clintec repair work) of planning permission A190044

A200018 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 3 (fire and acoustic separation) from planning application A190044

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A191017 Diwygiad Ansylweddol 82 Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AG

Extend the garage (Approval A140834) by 2m.

Lampeter Gwrthodwyd
A200030 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of condition 3 (internal photographic record) from planning permission A180770

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200029 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 9 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

Discharge of condition 7 (written scheme of investigation) from planning permission A190276

A200024 Cais Deiliaid Tŷ Tyuchaf, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PF Demolition of the existing rear extensions and erection of a new extension.
A200025 Ymgynghoriad Trydan Nant Cleirch Cwmllechwedd, Cwmllechwedd, Trawscoed, Aberystwyth,

Electricity lines

Ystwyth Llanilar Dim gwrthwynebiad
A200012 Cais Deiliaid Tŷ Y-moyddin, Maesymeillion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4NG

Demolition of garage and erection of an extension.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200022 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Land Ar Derwen Deg Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BZ

Erection of 20.5m lightweight lattice communication mast, antennas and ground based apparatus.

Llandysiliogogo Llandysiliogogo
A200021 Ymgynghoriad Trydan Land At Aberystwyth-ponterwyd, Ponterwyd, Aberystwyth,

Electricity lines

Melindwr Melindwr Dim gwrthwynebiad
A200014 Diwygiad Ansylweddol Cenarth Falls Cenarth, Adpar/ Newcastle Emlyn, Ceredigion,

To amend all references within the construction Environmental Management Plan and Ecological Impact assessment (planning permission A190395) that restricts drilling into rock between 28th February and 30th November to read that drilling works should be restricted between 1st May and 30th November.  Drilling will therefore be undertaken between 30th November and 30th April. 

Beulah Beulah Caniatawyd
A200016 Cais Llawn Plot Adjacent Silver Ridge Ffordd-y-fulfran, Y Borth, Ceredigion, Erection of new 3-bed dwellinghouse at land adjacent to Silver Ridge, Ffordd y Fulfran Borth Borth
A200017 Ymgynghoriad Trydan Summerdale, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BQ

Electricity lines

Ystwyth Trawsgoed Dim gwrthwynebiad
A200003 Cais Adeilad Rhestredig Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY Minor variations to plan and elevations of the extension granted planning approval under Permissions A180160 and A180161.
A191040 Cais Llawn Llangynllo Farm, Coed Y Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 5LT Erection of steel portal frame storage shed to store farming equipment/machinery Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200010 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BN

Discharge of condition 3 (Construction Method Statement) of planning permission A190304

Lampeter Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190502 Cais Llawn 35 Morfa Mawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2HN Retention of the lower ground floor flat Aberystwyth
A191049 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Alexandra Hall Of Residence Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH

Use as hostel and student accommodation.

A200007 Cais Llawn Rock House, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BL New camping pods
A191055 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ger Y Nant Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LG

Variation of condition 5 of planning permission A171000 - No industrial activity of any kind, except loading and unloading, shall take place outside the proposed storage shed and within the curtilage of the site

Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A191053 Cais Llawn Y Dyfodol Cyf, The Old School, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JE

Proposed Re-Siting of as-built classroom

Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A191002 Cais Llawn Esgairwen Fawr, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RN The erection of 2 sheds which would be side to side. The purpose of one is to cover an existing cattle feeding area and the second for the storage of farmyard manure under cover as advised by AgriPlan Cymru. Caniatawyd gydag Amodau
A191044 Cais Llawn Co-operative Supermarket, Co-operative Supermarket Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AF

New refrigeration plant to be installed in plant area, install new 2.4m high fence to rear of store, redecoration of shop front, new works to car park and service yard.

 

Lampeter
A191050 Cais Llawn Plot 3 Site Adj Brig-y-don, Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NT Proposed dwelling (revised siting to that approved under A100071) Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A191038 Cais Amlinellol Garden View, Aberarth, SA46 0LN Replace a disused cottage with 1 replacement dwelling.
A191052 Diwygiad Ansylweddol Land Opposite Parc Y Pratt, Cardigan,

Minor amendment to condition 4 of planning application A190432 (Access).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A191051 Cais Llawn Morrisons Supermarket Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TL Erection of sheltered canopy for the loading of home shopping vans within the store's service area
A191039 Materion wedi'u gadw nol Land To The Rear Of Talbot Yard, Cylch Caron Dewi Road, Tregaron, Ceredigion, Erection of a Class D1 Integrated Health Care Centre, Class C2 extra care housing and associated works. Tregaron Tregaron
A191047 Cais Llawn Llys Pedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DD Alterations to parking area, extend existing bin store, internal alterations to main entrance area, installation of new lift and associated works. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A191043 Cais Llawn Sychpant Farm Blaencil Llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Enlargement of existing slurry lagoon and alterations to silage clamps.

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A191041 Cais Llawn Pencnwc Holiday Park, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NL

Erection of an extension to existing bar & restaurant

Caniatawyd gydag Amodau
A191032 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge of condition 4 (Invasive Non Native Species) of planning permission A180161

Ceulanamaesmawr Tynnwyd yn ôl
A190989 Cais Llawn Mynachlog Fawr Land Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Erection of Rural Enterprise Dwelling and Garage

Lledrod Ystrad Fflur
A191026 Cais Llawn Penrhiwpal Idaf Penrhiwpal, Llandysul, SA44 5QF

Temporary siting of static caravan and 2 storage containers.

Caniatawyd gydag Amodau
A191030 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge of condition 3 (mitigation measures) from planning permission A180161

Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190998 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ

Cover open cattle feeding area and slurry pit

Caniatâd ei angen
A191028 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ynys Tudor, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Erection of agricultural storage shed

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A191031 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 3 of planning permission A180160 - Method Statement

Tynnwyd yn ôl
A191036 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 7 of planning permission A180160 - Rainwater goods

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191033 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 4  of planning permission A180160 - Slate

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191037 Cais Llawn Nant-y-coed Aberporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DF Renewal of planning consent A140142 for improvements to the site access. Caniatawyd gydag Amodau
A191035 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 6 of planning permission A180160 - Existing external walls & Proposed extension walls

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191034 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 5 of planning permission A180160 - Stonework

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191021 Cais Deiliaid Tŷ Dyffryn, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TP Erection of a rear two-storey extension & domestic garage Caniatawyd gydag Amodau
A191027 Cais Llawn Land Adjacent To Pren Cwm Felinfach, Lampeter, SA48 7PG

Proposed open public space to be used in conjunction with planning A181211

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad
A190953 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Brynyrodyn Blaenpennal, Aberystwyth, SY23 4TT

Confirmation of commencement of works

Caniatawyd y Tystysgrif
A191025 Cais Llawn Daphne Jones Collections, 18 Stryd Lincoln, Llandysul, Ceredigion, SA44 4BU

Change of Use from retail to residential (1 dwelling)

A190977 Cais Deiliaid Tŷ Ar Lan Y Mor, 12 Stryd Y Cware, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9PL

Proposed Installation of velux roof windows

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A191023 Ymgynghoriad Trydan Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PS

Divert 11kv overhead line

Penbryn Penbryn Dim gwrthwynebiad
A191024 Cais Llawn The Curlews, Maesycrugiau, Llandysul, Ceredigion, SA39 9NA Erection of a Stable Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A191019 Cais Deiliaid Tŷ 9 Dol Pistyll, Talybont, Ceredigion, SY24 5DL

Erection single storey side extension 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A191018 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Felinhen, Capel Madog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HY

Erection of a Canopy Roof.

Caniatâd ei angen
A191001 Cais Llawn Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PS Storage Slurry Lagoon 
A190990 Cais Llawn Land To The South Of Cox Wood, Lampeter, SA48 8NH Use of land for siting of six shepherd huts as tourist accommodation; laying of footpath track; creation of parking and turning area; siting of cesspit and siting waste and re-cycling storage Llangybi Llangybi
A191016 Cais Deiliaid Tŷ 1 Ffordd Y Bedol, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ET Erection of a rear extension. Caniatawyd gydag Amodau
A190999 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon The Old Barn, Bryntairllyn, Penuwch, Aberystwyth, Ceredigion, SY25 6RA

Occupation of holiday let as dwelling house.

Llangeitho Llangeitho
A191008 Cais Deiliaid Tŷ Vaelog Villa, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NE

Demolition of porch and erection of extension to dwelling


Llangybi Llanfair Clydogau
A190995 Cais Deiliaid Tŷ Rogo Penffordd, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4UE Rear extension and front porch Llanfarian Llanfarian
A190992 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land Adj. To Maes Y Pentre Pontgarreg, Pontgarreg, Llandysul,

Commencement of works in connection with the implementation of planning permission granted under application A080622 and subsequent Reserved Matters Approval.

Penbryn Llangrannog Caniatawyd y Tystysgrif
A191015 Materion wedi'u gadw nol Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Erection of 4 dwellings

Caniatawyd gydag Amodau
A191013 Cais Llawn Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

 Change of use of from Agricultural land to domestic curtilage to all  4 dwellings.

Caniatawyd gydag Amodau
A191009 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gelly Garneddau, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NJ

Variation of condition 3 and 4 of planning permission A150108 -

condition 3 No waste materials other then agricultural manure, farm slurries, feed crops and category 3 commercial food waste (where necessary for technical reasons to ensure effective running of the Anaerobic Digestion process) shall be used as a feed stock for the anaerobic digester hereby approved.

condition 4 No slurry shall be imported on to the farm to be used as a feed stock for the anaerobic digester hereby approved.

Llangybi Llangybi
A191005 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Cae Plas, Llanddeinol, Aberystwyth, SY23 5AW

Discharge of Condition 21 of planning permission A090155 ( Roof).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191006 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land At Cae Plas, Llanddeinol, Aberystwyth, SY23 5AW

To confirm that the planning permission A090155 had been implemented by the installation of the access and dwelling slab.

Caniatawyd y Tystysgrif
A191007 Cais Deiliaid Tŷ Fieldings Lon Helyg, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2NE

Erection of a garage

Penparc Llangoedmor Tynnwyd yn ôl
A191003 Cais Deiliaid Tŷ 9 William Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1EL Demolition, replacement and extension of existing kitchen/bathroom to rear of property Caniatawyd gydag Amodau
A190964 Cais Llawn Pontbrenddu, Derwen Gam, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RP

Erection of an annex 

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A191010 Diddymu/Amrywio Amod(au) Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge of condition 4 (ground floor windows) from panning permission A190268

A191011 Cais Llawn Llangrannog Car Park Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SL Retention and Completion of Parking Ticket Machine and One Security Camera. Penbryn Llangrannog
A191004 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Cae Plas, Llanddeinol, Aberystwyth, SY23 5AW

Discharge of Condition 20 of planning permission A090155 ( Solar panels)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190941 Cais Llawn Kingdom Hall Of Jehovahs Witnesses, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EB proposed new entrance doors and roof cowls for  Installation. Caniatawyd gydag Amodau
A190983 Cais Llawn Land Adjacent To Ty Hen Farm Sarnau, Llandysul, SA44 6RD Erection of a steel portal frame shed and polytunnel including the relocation of the field entrance Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190993 Cais Llawn Rhoswerdd, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ED Demolition of two existing dwellings and erection of one dwelling. Gwrthodwyd
A190996 Cais Llawn Swn Y Mor, 15 Y Ro Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JX

Change of use of HMO property into 5 self contained flats.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A191000 Cais Llawn Protherics Uk Ltd Blaenwaun, Ffostrasol, Llandysul, SA44 5JT The upgrade of Building 4 includes: 1. A new extension. 2. Re-cladding of the existing roof. 3. Siting of building services equipment including air handling units and a chiller around the existing building externally. 4. Siting an oil tank and associated enclosure outside the existing building footprint. Caniatawyd gydag Amodau
A190982 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cymerau Hall, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SS

Erection of a agricultural machine shed/store

Ceulanamaesmawr Caniatâd ei angen
A190997 Cais Deiliaid Tŷ 13 Hillfield Place, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DJ

Erect a second storey onto an existing single storey extension to create two additional bedrooms.

A190991 Ymgynghoriad Trydan Bow Street Station Bow Street, Aberystwyth, SY24 5AT

Proposed Ground Mounted Electricity Substation

Tirymynach Tirymynach Dim gwrthwynebiad
A190994 Cais Llawn Caffi Sgadan, West Street Ffordd Yr Odyn, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DB

Form an additional holiday apartment to replace cafe area to first floor.  Ground floor to remain takeaway only.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190945 Cais Deiliaid Tŷ Y Gorlan, 3 Stryd Thespis, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JW

Replacement of Windows.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A190987 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 7 of planning permission A180001 Provide a method statement and scope of works to cover the installation of the parapet guttering overlining to the LPA for approval. Written confirmation from LPA to be provided prior to commencement of works.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190986 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 6 of planning permission A180001 Provide method statement describing how new roof ventilation is to be installed and all setting out details of new roof ventilation for approval by the LPA. Details to be signed off by LPA prior to commencement of the roof works.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190985 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 5 of planning permission A180001 Provide full details of construction used to replace kitchen wall and flat roof for LPA's approval prior to the commencement of construction.

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190984 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 4 of planning permission A180001 All rainwater downpipes are to be refurbished. Justification must be provided prior to replacement of any Rainwater pipes or hoppers. Any replacement must be on a like for like basis in cast iron.

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190988 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod St Davids Club Flat, 35 Y Porth Bach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AR

Discharge of condition 3 from planning permission A161100 (sound transmission test)

A190969 Cais Llawn Rhoswerdd, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ED Replacement dwellings. Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190975 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ffosrodyn, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TS

Variation of condition 2 of planning permission A171045 revised plans

A190978 Cais Llawn Cwmllechwedd Uchaf, Trawsgoed, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4HU Change of use of existing barn (which has consent for residential holiday accommodation on which the works have commenced) into an affordable dwelling
A190971 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 5 of planning permission A190160 full details of horizontal service runs and                  co-ordinated service riser plans of vertical risers to be submitted to the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190972 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 11 of planning permission A190160 Method Statement fo removal of asbestos to be submitted to the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190906 Cais Llawn Greenfields Caravan Park, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HF Change of 50 Touring Caravans to 50 Static Caravans, change of use of land for the siting of 28 existing static caravans as part of site 'thinning out', associated infrastructure improvements and Ecological mitigation & Enhancement Penbryn Llangrannog
A190970 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 4 of planning permission A190160 full details of sprinkler installation, including all pipe runs and penetrations through walls and structure to be submitted to the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190968 Diwygiad Ansylweddol Plot 4 Garreg Wen, Aberporth,

Non-Material Amendment to application A030212 addition of a planning condition 

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A190960 Caniatad Hysbyseb Ffwrnais Car Park, Machynlleth,

Interpretation board about Cwm Einion Celtic Rain forest site to promote habitat.

Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190973 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 12 of planning permission A190160 full details of raised floors to be submitted to the LPA 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190899 Cais Llawn Rhandir Hen, Llangwyryfon, Tregaron, Ceredigion, SY23 4EX

Demolition of existing dwelling and erection of replacement dwelling, demolition of existing agricultural building and erection of a new agricultural building and garage and new driveway.

Llangwyryfon
A190976 Cais Llawn Ffynnon Fendigaid, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5SR Change of Use of existing Cabin from anciliary domestic to holiday / tourism Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A171045 Cais Llawn Ffosyrodyn, Blaenpennal, Aberystwyth., SY23 4TS Newid Defnydd, 5 caban gwyliau gyda gweithfeydd trin pecynnau, trosi ysgubor i ddigwyddiadau / clwb gyda chegin a thoiledau ynghlwm, codi ysgubor amaethyddol / storfa / gweithdy tractor a pharcio cysylltiedig, codi bloc cawod Change of Use, 5 holiday cabins with package treatment plants, conversion of barn into an events/clubhouse with kitchen and toilets attached, erection of an agricultural barn/tractor store/workshop and associated parking, erection of shower block Lledrod Caniatawyd gydag Amodau
A190954 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tyllwyd, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QF

Erection of a single storey extension.

Caniatawyd y Tystysgrif
A190961 Cais Adeilad Rhestredig 2, Ty Mawr, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SX To change 1x metal 'crittal' window to hardwood frame window
A190966 Diwygiad Ansylweddol Plot 1a Land Adjacent To Brynteg, Llanwnnen, Lampeter, Llanwnnen, SA48 7LD

Residential development (11 houses including 4 affordable houses) including access road and ancillary works.

Llanwenog Caniatawyd
A190974 Cais Llawn Land At Plynlimon Fawr Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, SY23 3LE Installation of a 20ft high shipping container with 1 x 2.4m and 1 x 1.2m dishes.  Melindwr Blaenrheidol
A190967 Cais Deiliaid Tŷ Cefnfaenor Fawr, Capel Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HS Extension and alterations to dwelling
A190965 Diwygiad Ansylweddol Plot Adj To Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ER

Re-positioning of dwelling

Caniatawyd
A190957 Cais Llawn Sion Evans Fitness, Y Bont Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DY

Erection of an extension and alterations to provide changing room facilities and a disabled wet room open to the general public to include change of use of previous stores into gym.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190963 Materion wedi'u gadw nol Tir Ger/land Adjacent Fuches Goch Taliesin, Machynlleth, SY20 8JS Codi Ty Fforddiadwy / Erection of an affordable dwelling  Caniatawyd gydag Amodau
A190952 Diwygiad Ansylweddol Plot 12 Adj. To Pentir Llyn Y Fran Road, Llandysul, SA44 4JW

Amended design

Llandysul Caniatawyd
A190962 Cais Llawn Penlan Y Mor, Llanarth, Ceredigion, SA47 0QE

Erection of agricultural building

Caniatawyd gydag Amodau
A190950 Cais Deiliaid Tŷ Ger Y Garth, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NW Bedroom extension Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190903 Cais Adeilad Rhestredig Fedw Fawr, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QF Alterations and renovation of dwelling Llangeitho Llangeitho
A190926 Cais Llawn Dyffryn Teifi Secondary School Heol Llyn Y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP RESIDENTIAL DEVELOPMENT OF 12 DWELLINGS
A190947 Cais Llawn Hafod Arms Hotel, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JL Refurbishment, external and internal alterations of hotel.  Melindwr Pontarfynach
A190958 Cais Deiliaid Tŷ 11 Ffordd Min Y Bryn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LZ Alterations to dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A190929 Cais Deiliaid Tŷ Clydfan, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RH Demolish rear extensions and replace with two storey extension. Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A190916 Cais Llawn Tynant, Talybont, Ceredigion, SY24 5DN Erection of a poultry unit including silos and all associated works Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A190949 Cais Adeilad Rhestredig Hafod Arms Hotel, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JL

Refurbishment, external and internal alterations of hotel. 

A190956 Cais Deiliaid Tŷ O'r Diwedd, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LD Single Storey Side Extension Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A190955 Ymgynghoriad Trydan Abercwmdolau, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LN

Electricity lines

Melindwr Melindwr Dim gwrthwynebiad
A190928 Cais Llawn Abereinon, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PP Change of use from former agricultural building to form two holiday letting units including amenity areas and parking. Also redesign of the access to comply with highway requirements and demolition of derelict redundant lean to building Capel Dewi Llandysul Tynnwyd yn ôl
A190948 Cais Llawn Plot 1 And Plot 2 Dolheulog Land Panteg, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0FP

Erection of 2 dwellings (open market)

Aberaeron Aberaeron Gwrthodwyd
A190938 Cais Deiliaid Tŷ Porthrhiw, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6SW

Erection of single storey extension 

Caniatawyd gydag Amodau
A190898 Cais Deiliaid Tŷ Dan Y Wenallt, Adpar, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9EL

Erection of a conservatory

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190925 Cais Llawn Dutch Car Wash Lon Yr Ysgol, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2BA

Erection of car wash storage extension

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190946 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge condition 11 of planning permission A180296 Archaeological constraints

Tirymynach Tirymynach Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190847 Cais Deiliaid Tŷ Golwg Y Bae, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EZ

Erection of an extension.

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A190940 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Lluest Newydd, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4EP

Removal of Section 106 Agreement D1/1167/89 (outline) and D1/543/91 (Reserved Matters)

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd
A190939 Ymgynghoriad Trydan Bronllys, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LR

Electricity lines

Melindwr Melindwr Caniatawyd
A190936 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Block 5 Parc Melin, Glanyrafon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ

Discharge of Condition 3 of planning permission A180715 ( Drainage Scheme)

A190934 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Block 6 Parc Melin, Glanyrafon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ

Discharge condition 14 of planning permission A180719 drainage scheme

Llanfarian Llanfarian
A190935 Cais Llawn Ffrwd Ganol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5ED Formation of a 20m x 60m all weather outdoor equestrian riding arena Caniatawyd gydag Amodau
A190932 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Wenallt Farm, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AX

Discharge condition 4 of planning permission A180651 Construction Traffic Management Plan

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190933 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llancynfelyn, Taliesin, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8JG Change of use of the south side of the former Llangynfelyn School to a dwelling. Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A190923 Cais Llawn Memorial Hall Towyn Road, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9QQ

Proposed replacement windows and doors.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190892 Caniatad Hysbyseb Parc Yr Ysgol Blaenporth, Cardigan, SA43 2BA

Display of signage

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190864 Cais Llawn Dolau Inn Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NT Erection of a two-storey extension to provide additional visitor accommodation. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190922 Cais Deiliaid Tŷ Fron Heulog, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5PS

Erection of a single storey extension to rear of dwelling.

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190931 Cais Deiliaid Tŷ Garreglwyd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6RR

Erection of a single storey extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190930 Cais Amlinellol Land Adj To Tyddyn Gwyn Rhydowen, Llandysul, SA44 4PX

Erection of a single affordable dwelling

Capel Dewi Llandysul Legal – Resolve to grant subject to S106 agreement
A190921 Cais Deiliaid Tŷ Gweled Y Mor, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JL Alterations and extensions Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190919 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pontfaen, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QW

Discharge condition 5 of planning permission A180764 landscaping  scheme

Llanarth Llanarth
A190915 Cais Llawn Pentraeth, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JL Change of use from Dwelling house to Guesthouse and associated works. Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190920 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pontfaen, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QW

Discharge condition 9 of planning permission A180764 a scheme shall be submitted to provide a physical barrier to prohibit parking on the roadside of the proposed holiday unit and within the vision splay.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190924 Caniatad Hysbyseb Specsavers, 31 High Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1HJ

Internally illuminated fascia & projecting sign

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190907 Cais Llawn Glancarrog, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AL

Erection of cattle housing shed

Caniatawyd gydag Amodau
A190918 Cais Llawn Maesllan, Nebo, Llanon, Ceredigion, SY23 5LJ Proposed 3 log cabins, installation of package treatment plant and alterations to existing access Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190917 Cais Deiliaid Tŷ Brynmair, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TW

Proposed New Vehicular Access and Parking Bays.

Caniatawyd gydag Amodau
A190912 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of condition 10 of planning permission A180769 (Revised bat mitigation and amended plan).

Llansantffraid Dyffryn Arth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190913 Cais Llawn Nat West Bank, 1 Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0NW

Proposed Change o use of former Natwest Bank into 5 self contained flats, including demolition of strong room to rear of building 

Aberaeron Aberaeron
A190909 Cais Llawn Gwarfelin, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JN 2no. Shepherd's Huts with a separate Shower/Toilet Facility, with access improvements and associated works. Melindwr Pontarfynach
A190914 Cais Amlinellol Land Adjacent To Llysmeini Beulah,

Erection of 5no. dwellings to comprise 3 speculative and 2 affordable units

Beulah Beulah
A190908 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Hendre Philip, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QB

A-Fram steel building adjoining existing building with box profile roof and cladding to cover existing sheep handling yard.

Llangybi Nantcwnlle Caniatâd ei angen
A190911 Cais Amlinellol Part Of Towyn Farm Land Plot Adjacent Ash Grove, SA45 9RE

Erection of a dwelling

Tynnwyd yn ôl
A190902 Diwygiad Ansylweddol The Presbytery North Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1LT

Minor amendment to planning permission A181064 (Amended plan).

Cardigan Caniatawyd
A190843 Cais Adeilad Rhestredig Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY Renovation of Existing Bothy and Dairy and alterations to openings and roof.
A190905 Cais Llawn Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Proposed siting of 66 static caravans/lodges in lieu of 155 touring caravans together with environmental improvements



Tirymynach Tirymynach
A190856 Diddymu/Amrywio Amod(au) Capel Mynach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Variation of condition 2 of planning permission A180098 (Amended Plans).

Caniatawyd gydag Amodau
A190793 Cais Llawn Dol Aur Beulah Road (beulah), Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QB Retrospective application for change of use from garage to holiday let and annex. Beulah Beulah
A190896 Cais Deiliaid Tŷ Swn Y Wylan Panteg, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EN

Erection of an extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190904 Cais Llawn Penlanlas Golf Club, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QE Conversion of Former Golf Club into Holiday Accommodation. Caniatawyd gydag Amodau
A190901 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 9 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

Discharge condition 4 of planning permission A190276 roof condition report, method statement and scope of works to cover the extent of roof repairs to be undertaken.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190801 Cais Llawn 1 Cae Erwfer Pennant, Llanon,

Siting of a residential caravan for a temporary period of 5 years.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190897 Cais Llawn Ser Bach, Ty Ysgol, Llanwenog, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UU

Chang of use from D1 (creche) to C3 (dwelling)

Caniatawyd gydag Amodau
A190883 Cais Llawn Tynewydd, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TH

3 no Glamping Units, track and infrastructure including store shed (part-retrospective)

Troedyraur Troedyraur
A190890 Cais Llawn Cae Rwgan Aberbanc, Llandysul, SA44 5NQ

Erection of 9 dwellings

Llandyfriog Llandyfriog
A190790 Cais Llawn 11 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HS

Retrospective permission for change of use from retail store to tattoo studio.


Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190895 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tir Grug, Llandysul, SA44 4XN

Use of log cabin as a dwelling

Llandysiliogogo Llandysiliogogo
A190893 Diwygiad Ansylweddol Cardigan Golf Club, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR

To reduce the size of the building from a 6-bay facility to a 3-bay facility

Caniatawyd
A190882 Cais Llawn Penllethr, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RD

Conversion of redundant outbuilding and extension to create hobby room/studio.

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A190885 Diwygiad Ansylweddol Ty Nant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JS

Reduction in size of conservatory as shown on planning application A180810

Caniatawyd
A190887 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Between Crynfryn Farm And Cryn Fryn Villa Penuwch, Tregaron, SY25 6RE

Variation of condition 2 of planning permission A180649 amended plans

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190881 Cais Deiliaid Tŷ Penllethr, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RD

Demolition of roof over garage and extension over rear and erection of single storey extension and alterations to dwelling

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A190880 Ymgynghoriad Trydan Fron Farm, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LT

Replace existing wooden pole overhead line

Dim gwrthwynebiad
A190886 Cais Llawn Pengarreg, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TR Formation of all weather outdoor equestrian riding arena Lledrod Lledrod
A190879 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon The Stables, Byrlip Farm, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9TU

Use as a dwelling 

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd y Tystysgrif
A190777 Cais Llawn Conrah Country Hotel, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4DF

Creation of a touring caravan / camping park

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190878 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of condition 6 of planning permission A190770 (window details)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190846 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pilot Lane New Quay, Ceredigion, SA45 9SA (none) New Quay Caniatawyd y Tystysgrif
A190850 Cais Adeilad Rhestredig Strata Florida Trust, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Conversion of Ty pair of Coach house to high end resource centre

Lledrod Ystrad Fflur
A190849 Cais Llawn Strata Florida Trust, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Conversion of Ty pair of coach house to high end resource centre

Lledrod Ystrad Fflur
A190806 Cais Llawn Land Adjacent To Cartrefle, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4HZ Creation of a new access  Caniatawyd gydag Amodau
A190862 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 2JH

Variation of condition 1 of planning permission A180465 extension of time for development to commence

Caniatawyd gydag Amodau
A190781 Cais Llawn Teifi Boating Club Coronation Drive, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PP

Erection of two boat sheds.

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190866 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 4 of planning permission A180465 ( Brick & Ridge Tile)

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190870 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 21 of Planning Permission A180465 ( Written Scheme of Investigation)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190863 Cais Adeilad Rhestredig Quay Wall Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, Utilise existing crevice of Quay Wall for surface water outflow in association with the approved residential development on land at Quay Street and Market Lane (A180465). Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A190865 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of condition 3 of planning permission A180465 ( slate).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190871 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 22 of planning permission A180465 ( Foundation details)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190869 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 20 of planning permission A180465 ( Enclosure to screen garden sheds)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190852 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Derwent, Llanon, Ceredigion, SY23 5LY

Discharge of Condition No 14 of planning permission A140288 ( Landscaping)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190868 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 19 of Planning Permission A180465 ( Existing & Proposed levels)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190867 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 9 of planning permission A180465 ( Surface Water System).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A190855 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land Known As Cae Fishponds Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Aberystwyth, SY25 6ES

Erection of agricultural building for farming purpose

Lledrod Ystrad Fflur Caniatâd ei angen
A190845 Cais Llawn Nantcoy, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ

Change of use from agricultural land to two holiday cabins.

Caniatawyd gydag Amodau
A190520 Cais Deiliaid Tŷ Rickeson, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BD Erection of a shed. Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A190861 Cais Llawn Penrhiwpal Isaf Penrhiwpal, Llandysul, SA44 5QF

Temporary siting of static caravan and 2 storage containers throughout construction of re-building 

Troedyraur Troedyraur Tynnwyd yn ôl
A190815 Cais Llawn Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PP

Erection of an agricultural building & roof over existing cattle collecting yard.

Caniatawyd gydag Amodau
A190859 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Great Abbey Farm Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6ES

Erection of an agricultural building

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190858 Cais Deiliaid Tŷ Wedrosfa, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BN

Convert lean-to garage to provide ground floor bedroom and shower room.

Caniatawyd gydag Amodau
A190812 Cais Llawn Highbury House Hotel Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JU Conversion of guest house into two dwellings Caniatawyd gydag Amodau
A190860 Cais Deiliaid Tŷ Pentre Coed, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5EE

Extension to Annex to include demolition of porch and removal of roof covering.

Gwrthodwyd
A190830 Cais Llawn Rose Hill, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LG 5 no camping plots with timber decking and bell tents
A190853 Cais Deiliaid Tŷ 5 Terrace Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6EG

Erection of a porch

Caniatawyd gydag Amodau
A190844 Caniatâd Ardal Gadwraeth Land Adjoining Cnwc-y-lili Tan Y Cae, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JL

Demolition of Boundary Wall.

Caniatâd wedi ei roi
A190851 Diwygiad Ansylweddol Ysgol Trefilan Trefilan, Talsarn, SA48 8QZ

Variation of condition 2 (revised plans) from planning permission A181205

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd
A190842 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of Condition 12 of Planning Permission A180769 ( Lighting Design).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190838 Cais Adeilad Rhestredig Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ Renovation of fire damaged hotel. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190836 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glan Y Wern Ffordd Yr Odyn, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2EP

Remove condition 5 from planning permission A170780 - two year temporary period.

Caniatawyd gydag Amodau
A190827 Cais Llawn Agricultural Field Between Rhos Y Garth And Lledrod,

Adjustment to existing two vehicular gates


Caniatawyd gydag Amodau
A190724 Cais Deiliaid Tŷ Llwynderi, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TD Demolition of existing building (former hall) and erection of a garage. Llandyfriog Llandyfriog
A190841 Ymgynghoriad Trydan Rhosgoch, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QT

Erection of 11kv overhead power line with low voltage underground cable

Dim gwrthwynebiad
A190835 Cais Deiliaid Tŷ The Vicarage Piercefield Lane, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX Double Storey Side Extension and Other Minor Internal Works. Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190833 Cais Deiliaid Tŷ Gwynedd, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NR

Erection of a Garage

Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A190832 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolchenog, Cwmystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AG

Installation of a 15m high lattice mast

Lledrod Ysbyty Ystwyth Caniatâd ei angen
A190834 Materion wedi'u gadw nol Plot Adj To 7 Jampot Cottage Heol Yr Wylan, Aberporth, Ceredigion, SA43 2HE Demolition of existing garage and erection of a dwelling Aberporth Aberporth
A190837 Cais Llawn Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ Renovation of fire damaged hotel and conversion into 4 flats. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Tynnwyd yn ôl
A190839 Cais Llawn Hot Bread Shop, 1 Lon Cambria, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NT Proposed change of use of first and second floors from office use into two self contained flats Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A190730 Cais Amlinellol Plot Adjacent To Ty Mawr Rhiw Y Rhofft, Aberporth, Cardigan, SA43 2DA

Erection of a dwelling

Aberporth Aberporth Gwrthodwyd
A190831 Cais Llawn Plot Adj Ty Alaw Ponthirwaun, Cardigan, Ceredigion, SA43 2RL

Erection of new bungalow and workshop

Beulah Beulah
A190816 Cais Llawn Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Proposed alterations & conversion of basement to dwelling

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190732 Cais Llawn Pant Mawr Cwmrheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NF Installation of a 15m high lattice mast (16.3m to the top of the antennas) on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes. The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2700x2450x2500mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10m x 10m compound surrounded by a 1.8m high mesh fence together with 165m of 3m wide crushed stone access track. Melindwr Melindwr
A190825 Caniatad Hysbyseb Mcdonalds Restaurants Ltd Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TL

Installation of 4 new digital freestanding signs and 1 15" digital booth screen

Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A190807 Cais Llawn Bryn Lluest, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RJ

Erection of an agricultural shed for storage.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A190819 Cais Adeilad Rhestredig Highbury House Hotel Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JU

Conversion of guest house into two dwellings

Caniatawyd y Tystysgrif
A190828 Cais Llawn Ysgoldy Brynwyre Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AD Change of use and extension of redundant religious meeting house into holiday accommodation, including formation of vehicular access and new boundary hedgerow. Caniatawyd gydag Amodau
A190829 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Arti, Stag's Head, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QU

Discharge of planning obligation section 106 for Arti, Stags Head, Llangeithio.

Llangeitho Llangeitho
A190823 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Derylyn, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9ET

Discharge of Condition Number 3 of Planning Permission A080737 ( Slate)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190824 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Agronfa, Goginan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3PQ

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy condition imposed on planning permission D1/968/87

Melindwr Blaenrheidol Tynnwyd yn ôl
A190817 Cais Llawn Plots 1, 3, 4 & 5 Land Adjacent To Bronwydd Pennant, Llanon, SY23 5JH

Erection of 4 dwellings (2 affordables & 2 speculative).

Caniatawyd gydag Amodau
A190826 Cais Llawn Land Adj Bryn Siriol Fifth Avenue, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RE Erection of three dwellings
A190820 Cais Amlinellol Plot Adj Ystrad Blaengeuffordd, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LN Erection of an affordable dwelling. Melindwr Melindwr Tynnwyd yn ôl
A190803 Cais Llawn Land At Gilfachafael Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AD

Erection of new affordable dwelling, new vehicular access and installation of package treatment plant.

A190821 Cais Llawn Efail Y Gof Cwmrheidol, Capel B Angor, Aberystwyth, SY23 3NB

Conversion of outbuilding to holiday accommodation and associated works

Caniatawyd gydag Amodau
A190811 Cais Llawn Unit 5 Glan-yr-afon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ

Retention of building and use as a cafe (A3)

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190818 Cais Adeilad Rhestredig Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Proposed alterations and conversion of basement to additional dwelling unit

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190808 Caniatad Hysbyseb Coed Cwm Einion At Footbridge, Furnace, Machynlleth, SY20 8TE

Display of signage

Caniatawyd gydag Amodau
A190814 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plots 8 & 9 Cae'r Gof, Mydroilyn, Lampeter, SA48 7QY

Variation of condition 2 (approved plans) and 3 (schedule of materials) of planning permission A080690 

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A190810 Cais Llawn 46 Dolhelyg, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GZ

Erection of extension and alterations to dwelling

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A190749 Cais Llawn Cae Villa, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5EQ

Demolition of existing garage and erection of new garage

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190804 Diwygiad Ansylweddol Land Adj To Brig Y Coed, Llandysul, SA44 5NT Revised Siting of Plots 1 and 2  Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A190805 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwm Ifor Estate New Quay, New Quay, Ceredigion, SA45 9QW

Variation of condition 1 and 3 of planning permission A150564 (extension of time for commencement of development) 

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190752 Cais Llawn Lisburn House, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LA Erection of glamping hut and small open barn  Ystwyth Trawsgoed
A190800 Cais Adeilad Rhestredig Richmond Hotel, 45 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2BX

Minor internal alterations to compose two new en-suite bedrooms.

Aberystwyth
A190799 Cais Llawn Richmond Hotel, 45 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2BX

Minor internal alterations to compose two new en-suite bedrooms.

Aberystwyth
A190809 Diwygiad Ansylweddol Clos, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HT

Proposed extension to side/front, increasing roof height of main dwelling, and enlarged opening complete with Juliet Balcony to side elevation

Caniatawyd
A190780 Cais Llawn Plot At Morfa Uchaf Llangrannog, Llanrannog, Llandysul, SA44 6RU Erection of dwelling Penbryn Llangrannog Tynnwyd yn ôl
A190756 Cais Adeilad Rhestredig Glengower Hotel Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH

Replacement doors to front and rear entrances and internal adaptations.

A190797 Diddymu/Amrywio Amod(au) Oakvale, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LF

Variation of condition 1 of planning permission A160566 (to extend permission for the caravan).

Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190802 Cais Llawn Troedyfoel, Trefenter, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4HJ

Conversion of outbuilding into Holiday Let.

Caniatawyd gydag Amodau
A190795 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Oakvale, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LF

Discharge condition 23 (Foul and Surface Water Disposal) from planning permission A160191

Caniatawyd
A190796 Materion wedi'u gadw nol Land At Y Stablau Upper Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0JX

Demolition of existing stables and erection of an affordable dwelling and associated works.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190598 Cais Adeilad Rhestredig Llangorwen Church Hall, Clarach, Ceredigion, Modifications to roof lights and modification of external door. Tirymynach Tirymynach Caniatawyd gydag Amodau
A190784 Cais Deiliaid Tŷ Cri'r Wylan, 81 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HD

Proposed first floor extension to include roof lights.   Slope and small porch extension to the side.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190770 Cais Adeilad Rhestredig Eglwys St Cynfelyn Llangynfelyn, Aberystwyth, SY20 8PU Amendments to previously approved new internal layout Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A190787 Cais Llawn Land At Feinog Uchaf Adjacent To Maesymeillion, Dihewyd, Lampeter, SA48 7QR

Erection of an Affordable Dwelling and associated works

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad
A190792 Diddymu/Amrywio Amod(au) Summerdale, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BQ

Variation of condition 2 (change to holiday let) from planning permission 960920

Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A190775 Diwygiad Ansylweddol Ffosrodyn, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TS

Increase the eaves and ridge height, change the porch from glass to timber frame and removal of window detail from the rear

Lledrod Lledrod Gwrthodwyd
A190791 Cais Llawn Penpompren, Trawsgoed, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LL Proposed demolition of the existing agricultural farm buildings and the erection of a new agricultural storage shed, complete with improvements to the existing site access. Caniatawyd gydag Amodau
A190786 Cais Llawn Church House Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BB Change of use from Dwelling to Family Centre (D1) Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190753 Cais Llawn Hafod Fach, Cross Inn, Llanon, Ceredigion, SY23 5NH

Change of use of agricultural land for siting of 1 no. glamping pod with associated works.

Llansantffraid Dyffryn Arth
A190789 Cais Llawn Synod Inn Garage, Post Mawr, Llandysul, Ceredigion, SA44 6JE

Proposed new MOT and servicing bay

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A190768 Cais Llawn Tanrallt, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RP

Relocation of new homes approved under planning application A161149

Caniatawyd gydag Amodau
A190782 Cais Llawn Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cwrtnewydd, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YN Erection of new steel framed building. Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190785 Cais Deiliaid Tŷ Ynys Werdd, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AU

Demolition of Garage & Rear porch & Erection of an extension. 

Caniatawyd gydag Amodau
A190674 Cais Llawn House Adjacent To Poplars Rhydlewis, Llandysul, SA44 5RJ

Siting of a mobile home/caravan to provide temporary living accommodation during construction of dwelling.

Caniatâd dros dro
A190783 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 17 Maes Maelor, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SZ

Erection of an Extension

Caniatawyd y Tystysgrif
A190778 Diwygiad Ansylweddol Land Adj To Pennant Falcondale Drive (private), Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7SB

Revisions to dwelling design, inc internal garage, omission of rear conservatory and insertion of rear dormer window

Lampeter Caniatawyd
A190746 Cais Deiliaid Tŷ Tynewydd, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BS

Internal alterations to existing dwelling.  Demolition and rebuilt existing barn as part of dwelling.  Demolition of existing outbuildings.

Lledrod Ystrad Fflur
A190788 Materion wedi'u gadw nol Mcewans Field (adjacent To Manod), Nebo,

Erection of new dwelling and garage/workshop 

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190776 Cais Deiliaid Tŷ Irfon Ffordd Llanbadarn -, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EY Demolition of existing pillars and erection of two stone pillars at the driveway entrance. Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Tynnwyd yn ôl
A190773 Cais Llawn Lax Lodge, Rhyddlan, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9XB

Erection of 3 Lodges & Associated Works

Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190772 Cais Llawn Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HN Erection of a multi-purpose building (Part Retrospective) Faenor Faenor
A190771 Cais Llawn Tynddraenen, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AL Proposed retention of biomass boiler installed within an existing farm outbuilding and a CHP system installed within and adjacent an existing steel framed store building. Lledrod Ystrad Meurig Caniatawyd gydag Amodau
A190769 Cais Llawn Ck's Supermarket Rhoshendre, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QH

Installation of new shopfront &  creation of openings within the external facade.

Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A190767 Cais Llawn Penlan, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4RG Erection of agricultural implement storage and feed shed Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A190774 Cais Llawn Melindwr Farm, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8TF Conversion of agricultural barn to holiday accommodation Caniatawyd gydag Amodau
A190762 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent Tegfryn Allt Y Blaca, Llanybydder, Lampeter, SA40 9SS

Removal of Conservatory & Change to footprint

Caniatawyd
A190621 Cais Llawn Cefngarn, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TF Retention of Menage Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190765 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Trysor, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QR

Use of Trysor as separate dwelling house to Ty Bryn.

Caniatawyd
A190764 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 16 College Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

Discharge of condition 7 (external surface details) from planning permission A160659

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190751 Cais Deiliaid Tŷ Llais Yr Aeron Ffordd Y Goitre, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DS

External Alterations to Roof

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190729 Diddymu/Amrywio Amod(au) Disused Railway Line, Tregaron,

Variation of condition 1 of planning permission A140275 extension of time to commence development.

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190813 Cais Llawn Avicenna, Bidaren, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RL

Erection of a packaging and distribution building.

A190742 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Argoed Fawr, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AH

Erection of an agricultural building

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190766 Cais Llawn 16 College Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY Change of use from office to dwelling Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190720 Cais Llawn Waun Uchaf, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QJ Change the use of the existing barns into a motorcycle dismantling and recycling business.  Caniatawyd gydag Amodau
A190763 Cais Llawn Karenza Napier Gardens, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1EG

Retention of the building and the temporary use of the building as a dwelling for a period of 2 years

Cardigan
A190754 Cais Llawn Glengower Hotel Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH Replacement doors to front and rear entrances and internal adaptations.
A190747 Cais Llawn Pilbach Caravan Park, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RT Change of use of land for the siting of 19 additional static caravans, construction of associated infrastructure, construction of package treatment plant, landscaping and ecological mitigation & enhancement. Partly in retrospect.
A190758 Cais Deiliaid Tŷ 1 Bridge Street, Llanon, Ceredigion, SY23 5HA

Demolition of lean-to and sun room, erection of extensions and alterations.

Llansantffraid Llansantffraed
A190757 Cais Llawn 19 Y Porth Bach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AR Replacement of Windows Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A190760 Cais Amlinellol Land Adjacent To Ty Maesymeillion Maesymeillion, Llandysul, SA44 4NJ

Erection of an affordable dwelling.

Legal – Resolve to grant subject to S106 agreement
A190504 Cais Amlinellol Glandwr , Replacement Pant Afon, Machynlleth, SY20 8QD Erection of a Replacement Dwelling Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Tynnwyd yn ôl
A190759 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge condition 3 (management and maintenance of proposed vehicular access) from planning permission A190043

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190761 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 4 (archaeologist written scheme of investigation) from planning permission A190043

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190713 Cais Deiliaid Tŷ Tanyfron, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2QJ

Erection of a single storey extension

Penparc Llangoedmor Caniatawyd gydag Amodau
A190750 Cais Amlinellol Mock, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TH

Proposed erection of an affordable dwelling

Troedyraur Troedyraur
A190755 Cais Llawn Land Adjoining Tandre, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AA

Retrospective application for shed and associated works.

Lledrod Ystrad Meurig
A190721 Cais Llawn Cwrt Hen Bach, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QS Erection of shed for agricultural and equine use and formation of equine exercise area. Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190748 Cais Deiliaid Tŷ 3, Aeron Court, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QT Erection New Porch Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190646 Cais Llawn Llanychaearn Church Rhydyfelin, Rhydyfelin, Aberystwyth, Detached external timber framed single storey compost toilet (no mains water service is available on site) accommodation for use by congregation with access for mobility users. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190745 Cais Deiliaid Tŷ 12 Heol Francis, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9QL Demolition of existing rear gable and erection of an extension. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190744 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bryn Du Fach Bryn Du Fach, Llandewi Brefi, Llandewi Brefi,

A new forestry road

Llangeitho Llanddewi Brefi Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190740 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 4 of planning permission A180004 Ecological enhancements

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190731 Cais Llawn Esgair Garn, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LL Conversion of outbuildings to holiday accommodation Caniatawyd gydag Amodau
A190727 Diddymu/Amrywio Amod(au) Derwent, Llanon, Ceredigion, SY23 5LY

Variation of condition 2 of planning permission A140288 (Amended Plans).

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190737 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of Condition 6 of planning permission A180296 ( Construction Traffic Management Plan)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190743 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tynrhos, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PE

Portal Frame Building

Llangybi Llangybi Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190741 Diwygiad Ansylweddol Golygfa Deg, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DR

Amended plans, planning permission A190266

Lledrod Ysbyty Ystwyth Caniatawyd
A190739 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of Condition 12 of planning permission A180296 ( Construction Environmental Management Plan)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190736 Cais Llawn Bronant, 3 Heol Y Dwr, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9PF

Demolition and alterations of existing and erection of two and single storey extension

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190738 Cais Llawn Hillcrest Felin-y-mor Road, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BU The demolition of an existing dwelling  and the erection of a new replacement dwelling  Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd ar Apel gydag Amodau
A190734 Diwygiad Ansylweddol New Barn Bwlch Mawr, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EA

Re-instatement of stone wall, replacement of block work panel, re-build section of gable end.

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd
A190735 Cais Llawn Swn Y Mor, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JH Conversion of existing garage/storage into two holiday apartments. Caniatawyd gydag Amodau
A190726 Cais Llawn Banc Llety Spence, Cwmerfyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JD

Erection of agricultural shed for machinery storage

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A190722 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pencommins, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SS

Erection of a Agricultural building for storage of machinery.

Llangwyryfon Caniatâd ei angen
A190683 Cais Llawn The Cliff Hotel, Cardigan, SA43 1PP Extension to the existing conservatory Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190650 Cais Llawn O C Davies Penparc, Cardigan, SA43 1SB

Display area spotlights

Penparc Tynnwyd yn ôl
A190728 Diddymu/Amrywio Amod(au) Derwent, Llanon, Ceredigion, SY23 5LY

Variation of condition 1 of planning permission A140288 - to extend time for commencement of development.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190637 Cais Deiliaid Tŷ Awel Y Mor, 2 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Installation of external oil boiler, external oil tank and  internal heating system

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190725 Cais Llawn Penuwch Club, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RA Extension of kitchen to provide increased catering capability Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190638 Cais Adeilad Rhestredig Awel Y Mor, 2 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Installation of external oil boiler, external oil tank and internal heating system.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190715 Cais Llawn Cae Castell, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PR

Change of use from Annex to Holiday Accommodation 

Llangybi Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190690 Cais Deiliaid Tŷ Marian Cottage, Glandyfi, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SS First floor side extension Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190564 Diddymu/Amrywio Amod(au) New House At Bryntygwydd, Cwmcou, SA38 9PQ

Variation of condition 2 of planning permission A150303 & A170179 (amended plan - window detail). 

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190704 Cais Llawn Glaneirw, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HP Conversion of barn and erection of garage
A190718 Cais Llawn Llaindelyn, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5BD Change of use of small barn adjoining house into holiday accommodation Llangwyryfon Caniatawyd gydag Amodau
A190719 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent To Pendorlan. Penbontrhydybeddau, Aberystwyth, SY23 3EZ Erection of a dwelling Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A190716 Cais Llawn Llwyniorwerth Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LL

Erection of an agricultural building

Caniatawyd gydag Amodau
A190709 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent To Bryncerdin Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TJ

Erection of a TAN 6 dwelling.

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A190514 Cais Deiliaid Tŷ Porthkerry, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JE Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A190658 Cais Deiliaid Tŷ Gilfachgwyddil, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QJ Erection of 2 storey extension.   Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190706 Cais Deiliaid Tŷ Hillside, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AL Single storey extension to rear of dwelling Lledrod Ystrad Meurig
A190717 Caniatad Hysbyseb 9 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NY

Display of signage.

Caniatawyd gydag Amodau
A190714 Cais Llawn Land Adjacent To Brynteg Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AT

Erection of a dwelling, entrance and associated works

Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr
A190712 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Site Adjacent To Pentir Llyn-y-fran Road, Llandysul, SA44 4JW

Discharge of condition 16 of planning permission A180217 (Sustainable drainage system).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190711 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Discharge condition 4 of planning permission A180936 (Extract/Ventilation system details).

Aberaeron Aberaeron Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190692 Cais Llawn Zefyr House, Adjacent To Tandisgwylfa Plwmp, Llandysul, SA44 6HS Erection of a bungalow Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd gydag Amodau
A190708 Cais Deiliaid Tŷ Roseland, 11 Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DP

Erection of an extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A190707 Cais Llawn Quarry Cottage Llanwennen Road (pentrebach), Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7JR Replacement of a former/abandoned dwelling with a 2 bedroom single storey dwelling and associated works Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190559 Cais Adeilad Rhestredig 8 Bro Yr Hafan, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BB

Erection of a domestic garage, internal alterations and reinstatement of cobblestone to front elevation.

Aberaeron Aberaeron Caniatâd wedi ei roi
A190710 Cais Llawn Yr Efail, Pontsian, Llandysul, Ceredigion, SA44 4UA Change of use of an outbuilding to a Holiday Let. Caniatawyd gydag Amodau
A190558 Cais Deiliaid Tŷ 8 Bro Yr Hafan, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BB Erection of detached domestic Garage, Internal Alterations and reinstatement of cobblestones to front elevation Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190540 Cais Llawn Glanbran, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RT

Glamping site with 5 en-suite pods with associated access and parking

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A190702 Cais Llawn Bryneithyn Yard, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5DN Change of use from Bus Depot into Four Industrial Units.
A190668 Cais Deiliaid Tŷ Glennydd Chapel Street, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HD

Install new casement windows, alterations to porch, new oak door, rendered brick front and new window.

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190701 Cais Deiliaid Tŷ Ty Mawr Llan, Llancynfelyn, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PU Erection of a second story to existing rear extension The replacement of the flat roof with a pitched roof including three velux windows, to the kitchen annex . Window enlargement of the kitchen window and replacement of all windows Re modeling of the internal space of the cottage Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau
A190700 Cais Llawn Awelfryn, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ

Proposed Four Static Caravans & Associated Works.

A190703 Diwygiad Ansylweddol Plots 10 & 11, Land Adj To Pentir Llynyfran Road, Llandysul, SA44 4JW

Minor amendment to planning permission A180217 (Change of roofing material).

Llandysul Caniatawyd
A190639 Cais Llawn Rheidol Retail Park , Aberystwyth , SY23 1LL Amalgamation of Units 3 and 4 and erection of front and rear extensions including demolition, external works to the existing car park, elevational changes and new loading bay to service the new unit. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A190697 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Integrated Care Centre Bath House Road, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1JD

Discharge condition 14 (Travel Plan) of planning application A150846

Caniatawyd
A190592 Cais Llawn Land Located At Maes Y Glyn Aberffrwd, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3ND Erection of a rural enterprise dwelling with associated private amenity and car parking facilities. Gwrthodwyd
A190689 Cais Llawn Cei Bach Country Club Parc-y-brwcs, Cei Bach, New Quay, SA45 9SL

Change of use from store room in the club house into holiday let.

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd gydag Amodau
A190611 Cais Llawn Banc Glanyrafon, Part Enclosure 7982 Llanbadarn Fawr, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, Erection of an agricultural shed for housing livestock. Caniatawyd gydag Amodau
A190695 Cais Llawn Quay Fresh & Frozen Food Ltd Stryd Y Cware, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9PL

Demolition of existing offices and replacement with new offices

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190693 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot At Gwernllwyn Piercefield Lane, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX

Variation  of Condition 2  of Planning Permission A180208 ( Revised Plans)

Caniatawyd gydag Amodau
A190685 Cais Amlinellol Ysgol Gynradd Llandysul Heol Llyn Y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP Outline for erection of seven dwellings Llandysul
A190687 Cais Llawn The Barn, Llanrhystud, SY23 5EE

Retention of Barn as Holiday Accommodation 

Caniatawyd gydag Amodau
A190630 Cais Deiliaid Tŷ Church House, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2NH Proposed New Garage to replace the outbuilding Caniatawyd gydag Amodau
A190681 Cais Deiliaid Tŷ Southcote Stryd-yr-ysgol, Llanon, Ceredigion, SY23 5HY

Demolition of existing garage and erection of a two storey extension.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190694 Cais Llawn Meithrinfa North Road, Aberystwyth, SY23 2EE

Change of use of dwelling to a guest house

Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190691 Cais Deiliaid Tŷ Cornel, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB Erection of a Conservatory Caniatawyd gydag Amodau
A190620 Cais Llawn Afallen Deg Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth, SY24 5AZ

Relocation of vehicular access, new external hard and soft landscaping, formation of new car parking facilities

Tirymynach Tirymynach Caniatawyd gydag Amodau
A190664 Cais Llawn Mynachdy Cottage, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AB  Change of use of a outbuilding into an annexe accommodation for use in connection with the existing dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A190682 Caniatâd Ardal Gadwraeth Old Oak Insurance, Old Oak House, 12 Priory Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1BU

Erection of an extension & new pedestrian access from Priory Street

Caniatâd ddim ei angen
A190671 Cais Deiliaid Tŷ Yr Onnen, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RA Construction of a new sewing room extension on the site of the existing porch Adaptation of the adjoining garage/workshop building into a fully accessible bedroom with accessible en-suite bathroom Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190688 Caniatâd Ardal Gadwraeth Hungry Trout Restaurant, 2 Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NG

Proposed Refurbishment of existing Restaurant/Cafe and extension to rear to provide two holiday units to include  removal of existing flat roof and Demolition of existing garage to be replaced with new garage.

New Quay Caniatawyd
A190590 Cais Llawn Land Adjoining Persondy, Ceredigion, SA48 8QG Erection of a dwelling Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Gwrthodwyd
A190684 Cais Deiliaid Tŷ Gelli Genlas, Llanarth, Ceredigion, SA47 0PH

Extension and alterations to dwelling

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A190614 Cais Deiliaid Tŷ Riverside, Clarach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DW Erection of an extension. Tynnwyd yn ôl
A190653 Cais Amlinellol Land Adjacent Maes Cynllo, Llangoedmor, Cardigan, SA43 2LJ Erection of one affordable dwelling. Penparc Llangoedmor Gwrthodwyd
A190686 Cais Llawn Hungry Trout Restaurant, 2 Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NG

Proposed Refurbishment of existing Restaurant/Cafe and extension to rear to provide two holiday units to include  removal of existing flat roof and Demolition of existing garage to be replaced with new garage.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190676 Materion wedi'u gadw nol Land At Maenelin Uchaf Llanddeiniol, Aberystwyth, SY23 5AR

Erection of a rural enterprise dwelling and new vehicular access.

Llangwyryfon Caniatawyd gydag Amodau
A190680 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coed Dolgoed Coed Dolgoed, Pontrhydfendigaid, SY25 6ER

Discharge condition 12 of planning permission A140742 Method Statement of how badgers will be protected during the construction.

Caniatawyd
A190677 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coed Dolgoed Coed Dolgoed, Pontrhydfendigaid, SY25 6ER

Discharge condition 6 of planning permission A140742 detailed engineering drawings of all the proposed ponds

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd
A190675 Cais Llawn Corgam, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QR

Proposed 2no. cabins and associated works

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190673 Cais Deiliaid Tŷ 1 Dolphin Court, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9TA

Extension and alterations to dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190678 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coed Dolgoed Coed Dolgoed, Pontrhydfendigaid, SY25 6ER

Discharge condition 8 of planning permission A140742 scheme for the drainage of the site

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd
A190679 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coed Dolgoed Coed Dolgoed, Pontrhydfendigaid, SY25 6ER

Discharge condition 10 of planning permission A140742 full details of proposed culverts

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd
A190660 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwyncelyn, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LQ

Discharge of condition 6 (photographic survey) of planning permission A180630

Ystwyth Trawsgoed Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190669 Cais Llawn Maesrug Fach Llangeitho, Llangeitho, Tregaron, Replacement dwelling including parking and amenity space (resubmission of planning application no. A180518) Llangeitho Llangeitho
A190663 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Integrated Care Centre Bath House Road, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1JD

Discharge of condition 17 of planning permission A150846 (Internal direction signing and carriageway markings).

Caniatawyd
A190672 Materion wedi'u gadw nol Ger Y Nant, Bontgoch, Talybont, Ceredigion, SY24 5DP Reserved matters for the erection of a dwelling along with formation of a new access. Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190657 Caniatad Hysbyseb Box Of Delights, Aeron House Stryd Y Bont, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AP

Display of Signage.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190597 Cais Adeilad Rhestredig Llangorwen Church Hall, Clarach, Ceredigion, Change internal layout Tirymynach Tirymynach Caniatawyd gydag Amodau
A190661 Diwygiad Ansylweddol Plot 4 Land At Hawen Hall, Rhydlewis, Llandysul,

Non material amendment sought to A090731 and A140327 amended design

Caniatawyd
A190635 Cais Deiliaid Tŷ Fourwinds, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR To extend the existing small balcony to the rear of the property. Caniatawyd gydag Amodau
A190656 Cais Llawn Box Of Delights, Aeron House Stryd Y Bont, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AP  Installation of an ATM. Caniatawyd gydag Amodau
A190666 Cais Llawn Land Known As "the Hay Field", Part Of Dolffynnon Farm Betws Ifan, Newcastle Emlyn,

Temporary siting of caravan during erection of dwelling

Beulah Beulah Caniatâd dros dro
A190659 Cais Llawn Land Adjacent To The A486 (pentre Isaf) Pentre'r Bryn, Llandysul, SA44 6JY Installation of a metal pedestrian gate. Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Tynnwyd yn ôl
A190648 Cais Adeilad Rhestredig Principality House Middle Mwldan, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HW Change the use of the two upper floors to a single two bedroom flat. The ground and first floor as a community art space. Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatâd wedi ei roi
A190662 Diwygiad Ansylweddol Rhydygarreg, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BD

Small timber balcony addition to outside the 1st floor french windows, steps up to balcony from side.

Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd
A190655 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Ffynnon Gloch Farm, Llanarth, Ceredigion, SA47 0NJ

Discharge of S106 agreement relating to planning permission A090744 (tying of agricultural land to dwelling)

Llanarth Llanarth Caniatawyd
A190667 Cais Deiliaid Tŷ Cwmrhys, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LS Extensions to dwelling Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190654 Caniatad Hysbyseb 11 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DE
Advertisement signage with external lighting and digital media screen to be displayed within the shopfront
Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190468 Cais Llawn Canolfan Teifi Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL Change of use from A1 to B1 Caniatawyd gydag Amodau
A190628 Cais Adeilad Rhestredig 19 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DB

Demolition of flat roof structure, bay window, rear first floor and pitched roof, garage outbuilding and rear wall.  Alterations and extensions including erection of garage.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190629 Cais Llawn Coleg Ceredigion, Park Place Gwbert Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB Erection of a single storey extension. Additional works include re-modeling the existing bricklaying workshop to accommodate a new a Motor Vehicle Innovation Area, introducing a new teaching/office space and disabled toilet facilities. Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190613 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penrhiw Farm, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY

Erection of a multi purpose agriculture building

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatâd ddim ei angen
A190652 Diddymu/Amrywio Amod(au) Dolau Inn Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NT

Variation of condition 2 of planning permission A180073 (amended plan)

New Quay Tynnwyd yn ôl
A190649 Caniatad Hysbyseb O C Davies Penparc, Cardigan, SA43 1SB New Image Signage for Renault Car Dealership. Display Area Spotlights. Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190643 Cais Deiliaid Tŷ Cwmtawel, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PQ

Proposed Extension

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190647 Cais Adeilad Rhestredig Parc Y Pratt, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3DR

Replacement of 4 timber sash windows based on original pattern.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190616 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolfelin, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HL

Erection of an agricultural shed for storage of machinery and feed.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190644 Cais Llawn Telephone Exchange Pine Grove, Llanarth, Ceredigion, SA47 0NW Installation of 1 No. new externally mounted FAU and 1 No. new PRV with louvre installed in existing window opening on the ground floor. Caniatawyd gydag Amodau
A190645 Cais Llawn Meillionen, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PH Change of use of outbuilding into 2 holiday units, laundry room and formation of 4 parking bays.  Conversion of outbuilding to part of current dwelling. Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A190636 Cais Deiliaid Tŷ Argoed Fach, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JR

Proposed alterations and extension to dwelling

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190641 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rhyd-yr-wyn Talgarreg, Llandysul, SA44 4EU

Discharge condition 5 of planning permission A190087 drawings of elevation s of the house revised to show the location of the external lighting

Caniatawyd
A190632 Cais Llawn Rhosgoch, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QT Erection of agricultural cattle shed Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A190634 Cais Llawn Wern Fach, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QY

Change of use of outbuilding to holiday unit.

Caniatawyd gydag Amodau
A190642 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Rhiwonnen, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PF

Removal of 25.5 ha  from S106 agreement relating to planning approval A120732 

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad
A190571 Cais Llawn The Royal Pier Glan Y Mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AZ Demolition of a store building and replace single storey rear extension with balcony seating area. Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A190640 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rhyd-yr-wyn Talgarreg, Llandysul, SA44 4EU

Discharge condition 3 of planning permission A190087 internal and external photographs of the house

Caniatawyd
A190624 Cais Llawn Bryngwyn, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RD Replacement of a substandard dwelling with an environmentally sustainable alternative Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190604 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Rhos Rhydiol, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QR

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy conditions 871000 & 900787. 

Gwrthodwyd
A190633 Cais Deiliaid Tŷ Penrallt Llangeitho, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TR

Extension to dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190547 Cais Llawn Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QS Erection of Bungalow and garage, dog breeding kennels and stables.  Siting of temporary static caravan during construction. Beulah Beulah Tynnwyd yn ôl
A190625 Cais Llawn Llain Wen, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NP

Erection of garage 

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190626 Cais Deiliaid Tŷ Brynreithyn, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BS

Demolition of existing extension and re-build extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A190627 Diddymu/Amrywio Amod(au) 19 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DB

Variation of condition 2 of planning permission A170616 amended plan

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190615 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Noddfa, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AZ

Erection of an agricultural shed for storage of machinery and fodder.

Caniatawyd
A190618 Cais Deiliaid Tŷ Plas Bach, Tregaron, Ceredigion, SY25 6ND

Erection of a conservatory

Tregaron Tregaron Caniatâd ddim ei angen
A190596 Cais Llawn Tynlon, Minffordd, Talybont, Ceredigion, SY24 5HE Demolish and Erect a new dwelling Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A190612 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj. Cross Hill Cross Inn, Nebo, SY23 5LF

Discharge of Condition 3 of planning permission A190059 ( Materials).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190617 Cais Deiliaid Tŷ 20 Dolwerdd, Penparc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RF

Erection of an Conservatory

Caniatawyd gydag Amodau
A190622 Cais Llawn Penrhos Golf And Country Club, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY Proposed extension to accommodate the siting of 34 additional static caravans  Caniatawyd gydag Amodau
A190610 Cais Deiliaid Tŷ Pentir Aberporth, Cardigan, SA43 3DT

Erection of extension, workshop, carport and garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A190600 Diwygiad Ansylweddol Llangorwen Church Hall Clarach, Ceredigion, SY23 3DP

Change of use and conversion of grade 2 listed former church hall, into domestic accommodation 

Tirymynach Tirymynach Caniatawyd
A190609 Cais Llawn Nantygarth Isaf, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NN Formation of an outdoor equestrian riding arena Caniatawyd gydag Amodau
A190608 Cais Adeilad Rhestredig Belle Vue Royal Hotel Glan Y Mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BA Part reconstruction of fire damaged North end of Hotel.  Works to include re-building of party wall, rear elevation, front elevation, gable and roof, with replacement of UPVC windows to front elevation. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A190490 Diddymu/Amrywio Amod(au) Bronhelem, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6PY

Variation of condition 1 of planning permission D1/1001/83 (date of approved plans)

Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190607 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Esgairwen, Cwmystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AG

Installation of a 15m high lattice mast on concrete base accommodating 3No. antennas and 2No. 600mm transmission dishes, satellite dish equipment cabinets and associated works.

Melindwr Pontarfynach Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190606 Cais Llawn Cliff View Lon Tan Y Fron, Southgate, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SG

Erection of an extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190602 Cais Llawn 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Demolish storage area and rebuild as a  managers accommodation

Aberaeron Aberaeron Gwrthodwyd
A190603 Cais Adeilad Rhestredig 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Demolish storage area and rebuild as a managers accommodation

Aberaeron Aberaeron Tynnwyd yn ôl
A190563 Cais Llawn Llain, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NJ Conversion of outbuilding to annexe Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190403 Cais Deiliaid Tŷ Llwyncelyn Mawr, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB Demolition of porch and lean to and erection of two storey extension to rear. Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190588 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge of condition 9 of planning permission A190160 (Door, architraves details and ironmongery proposals).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190589 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge of condition 10 of planning permission A190160 (Ceiling works).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190601 Cais Llawn 20a High Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1JJ

Change of use from retail to A3 use (takeaway).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Gwrthodwyd
A190605 Caniatad Hysbyseb 58 Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JR

Display of Signage.

Caniatawyd gydag Amodau
A190599 Cais Deiliaid Tŷ Eirlysen Parcgweydd Hill, Llandygwydd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2QX

Erection of an extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190539 Cais Deiliaid Tŷ Pisgah, Gorsgoch, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9TL Erection of a single storey extension Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A190591 Cais Llawn Penyberth Isaf, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ Erection of a dwelling Trefeurig Trefeurig Gwrthodwyd
A190531 Cais Adeilad Rhestredig 4 Rock Terrace Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Erection of an extension

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190537 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brynmeherin, Tynygraig, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AH

Discharge of condition 5 (LPA approval before work to commence on glasshouse) from planning permission A170559

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190536 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brynmeherin, Tynygraig, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AH

Discharge of condition 4 (works to the windows) from planning permission A170559

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190593 Cais Llawn Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PP

Retention of agricultural building as erected

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190587 Cais Llawn Hafan Glyd, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PJ Extension to rear of dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A190594 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Opposite Dwr Cymru Pumping Station, Felinfach, Lampeter, SA48 8AE

Discharge of condition 4 (Bio-Security Risk Assessment) from planning permission A190313

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd
A190578 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 3 of planning permission A190160, general arrangement drawings at 1:50 scale which include setting out dimensions of all internal walls, including room doors.

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190595 Cais Llawn Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PP

Erection of agricultural building 

Caniatawyd gydag Amodau
A190579 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 6 of planning permission A190160 Making good details sheet, and proposed remedial works details drawing sheet.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190584 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots Adjacent To Madiwela, Cardigan, SA43 1PP

Discharge of condition 9 (submitting a sample of the catnic roofing) from planning permission A180291

Caniatawyd
A190585 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Aeron Park, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TT

Replace pole barn with steel framed barn

Llangeitho Llangeitho Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190583 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots Adjacent To Madiwela, Cardigan, SA43 1PP

Discharge of condition 12 (bat access) from planning permission A150850

Caniatawyd
A190586 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Coed Erglodd Talybont,

Erection of an Agricultural Shed for storage of machinery and feed

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatâd ei angen
A190562 Cais Deiliaid Tŷ Pendre Sunny Hill, Llanarth, Ceredigion, SA47 0NH Erection of as-built garden studio  Caniatawyd gydag Amodau
A190582 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots Adjacent To Madiwela, Cardigan, SA43 1PP

Discharge of condition 11 (light spillage scheme) from planning permission A150850

Caniatawyd
A190573 Cais Adeilad Rhestredig The Royal Pier Glan Y Mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AZ

Demolition and Replacement of single storey extension with balcony seating area.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A190576 Diwygiad Ansylweddol Pant Haul, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LL

Change external of the property from face brick to smooth render 

Caniatawyd
A190577 Cais Llawn Bronglais Hospital Ffordd Caradog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ER Site was formerly used as a gas storage facility. Now being used as a site for a modular building. Caniatawyd gydag Amodau
A190581 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots Adjacent To Madiwela, Cardigan, SA43 1PP

Discharge of condition 10 (Ecology survey) from planning permission A150850

Penparc Caniatawyd
A190575 Cais Llawn Land Adjoining 13 Coed Y Buarth Buarth Mawr, Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 1NE

Erection of dwelling 

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth
A190580 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots Adjacent To Madiwela, Cardigan, SA43 1PP

Discharge of condition 9 (landscaping plan) from planning permission A150850

Caniatawyd
A190560 Cais Adeilad Rhestredig 11 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DB

Removal and replace ground floor roof of lean-to with natural slate and internal alterations. 

Aberaeron Aberaeron Caniatâd wedi ei roi
A190572 Cais Llawn Baravin, Llys Y Brenin Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AP

Retention of extractor flue to rear of Baravin

Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190574 Cais Llawn Land At Rear Of No.1 Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0NW

Erection of dwelling and installation of vehicular access

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190569 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land West Of Penrallt Hotel, Aberporth, Cardigan, Aberporth, SA43 2BS

Application for a Certificate of Lawful Development (Proposed Development) under Section 192 of the Town and Country Planning Act (1990) as amended, to establish that the erection of 8no. holiday self-catering units (Use Class C3) and associated works can be undertaken (in accordance with planning permission D1/175/96) in light of the lawful implementation of planning permission D1/175/96.

Aberporth Aberporth Caniatawyd y Tystysgrif
A190566 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tan Y Banc, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TT

Discharge condition 5 (percolation test) from planning permission A181224.

Caniatawyd
A190524 Cais Llawn Gomer Press, Unit 1 Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL STORAGE BUILDING LINKED TO SIDE OF EXISTING BUILDING Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A190567 Ymgynghoriad Trydan New Barn Bwlch Mawr, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EA

Electricity service line

Llanfarian Llanfarian Dim gwrthwynebiad
A190521 Cais Amlinellol Plot Adjacent To 4 Cwm Halen, Cei Newydd, New Quay, Ceredigion, SA45 9SF Erection of a dwelling New Quay
A190568 Cais Deiliaid Tŷ Henfaes, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RJ PROPOSED DEMOLITION OF SINGLE STOREY SIDE LEAN-TO AND CONSERVATORY EXTENSION AND PROPOSED REBUILT SINGLE STOREY SIDE KITCHEN AND DINING ROOM. Caniatawyd gydag Amodau
A190552 Cais Llawn Murmur Y Nant, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AP Erection of a residential annex and  workshop to the existing garage with demolition to existing store. Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A190556 Cais Llawn Rallt, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LE Retention of the installation of a biomass boiler and water tank into an existing building. Caniatawyd gydag Amodau
A190557 Cais Deiliaid Tŷ 11 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DB

Removal of existing roof material and replace with natural slate and roof lights.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190561 Cais Llawn 18 Bach Y Rhiw, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QS Erection of a new dwelling Llanfarian Llanfarian
A190553 Cais Amlinellol Land Adjacent To Arfon Teras Clifton, Llandysul, Ceredigion, SA44 4BY

Erection of a dwelling incorporating existing garage and parking space and provision of terrace for three further parking spaces.

Llandysul Gwrthodwyd
A190551 Cais Llawn Rhydyrafon Heol Minafon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PP New Extension Forming Altered Entrance; New Bin Store & Mobility Scooter Store; New Hard & Soft Landscaping with Amenity Space to Rear. Caniatawyd gydag Amodau
A190494 Cais Llawn Land At Plynlimon Fawr Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, SY23 3LE Temporary base station installation of a secured 20ft high shipping container with 1 x 2.4m and 1 x 1.2m dishes Melindwr Blaenrheidol
A190555 Cais Deiliaid Tŷ Manorafon, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SL Replacement of existing timber balcony (due to H&S reasons) Penbryn Llangrannog Caniatawyd gydag Amodau
A190554 Cais Llawn 9 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NY Proposed change of use of ground floor from class A1 (retail) to class A3 (cafe) and security grille externally. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190542 Cais Adeilad Rhestredig Pwllhobi House, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3SL

New First Floor Window to Front Elevation

Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr CADW – Referred to CADW
A190543 Cais Llawn Land To Rear Of Can-y-gwynt Maenygroes, New Quay, SA45 9TB

Erection of a dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190545 Cais Deiliaid Tŷ Graig, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion, SY25 6PF

Demolition of existing garage and erection of an extension.

Llangeitho Llanddewi Brefi Caniatawyd gydag Amodau
A190544 Cais Adeilad Rhestredig Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Replacement of 2 windows and installation of conservation velux roof light

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A190541 Cais Deiliaid Tŷ Penffrwd, Cwmrheidol, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NB

Erection of a two storey extension

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190538 Cais Amlinellol The Stable Yard, Llandysul, SA44 5TY

Erection of a single affordable dwelling & attached annex.

Troedyraur Troedyraur
A190423 Cais Deiliaid Tŷ Llwynderi, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TD Extension of curtilage and erection of an extension. Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190535 Cais Llawn Union Villa, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LT Erection of a dwelling. Llansantffraid Dyffryn Arth
A190533 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bronglais Hospital Ffordd Caradog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ER

Variation of condition 2 (modular operating theatre) of planning permission A050173

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190534 Cais Llawn Plots Opposite Penparc Horeb, Llandysul,

Erection of 4 dwellings (2 speculative and 2 affordable) retention of 2 units part constructed  under application A161076 

Capel Dewi Llandysul
A190526 Cais Llawn Brynhoffnant Inn Brynhoffnant, Llandysul, Array, SA44 6EA

Alterations and erection of an extension

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190530 Cais Deiliaid Tŷ 4 Rock Terrace Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU Erection of an extension Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190513 Cais Adeilad Rhestredig Store House Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ystrad Meurig, SY25 6DP

Proposed re-roofing of the existing building, repointing of the chimney and new lead flashings/soakers, new rainwater goods and new door/windows

Lledrod Ysbyty Ystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190523 Cais Deiliaid Tŷ Dyfed St Dogmaels Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3BA

Erection of an extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190528 Cais Adeilad Rhestredig Loyalty, 13 Rhes Uchel, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NJ

Internal alterations, creation of 2 dormer windows & roof lights, re-roofing & associated works & erection of porch.

A190525 Cais Deiliaid Tŷ Loyalty, 13 Rhes Uchel, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NJ

Internal alterations, creation of 2 dormer windows & roof lights, re-roofing & associated works & erection of porch.

A190529 Cais Llawn Rock Mills, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PH Erection of agricultural shed Caniatawyd gydag Amodau
A190527 Cais Deiliaid Tŷ 14 Erwlas, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DQ 2 storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A190522 Cais Llawn Plot Rear Brook Terrace Llanbadarn Fawr, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3RE Erection of a detached dwelling Gwrthodwyd
A190463 Diwygiad Ansylweddol Old Primary School, Ferwig, Cardigan Proposed demolition and replacement of storeroom, external cladding and associated works Penparc Caniatawyd
A190440 Cais Deiliaid Tŷ Plot 6 Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EF Retention and completion of a garage Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190446 Cais Deiliaid Tŷ Cartref, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HR

Erection of a Conservatory 

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190519 Cais Deiliaid Tŷ Cae'r Nant, 9 Grove Park, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AX Extension to car port and erection of new lean to green house/conservatory  Caniatawyd gydag Amodau
A190518 Cais Llawn Land Adjacent To Typwll Ffos Y Ffin, Aberaeron, SA46 0HD

Proposed 6. no dwellings

Ciliau Aeron Henfynyw Gwrthodwyd
A190515 Cais Deiliaid Tŷ Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NL

Proposed extension to dwelling and demolition of garage

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd gydag Amodau
A190517 Cais Deiliaid Tŷ Arch View, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Proposed extension to dwelling

Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A190415 Cais Deiliaid Tŷ Manor Afon, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TN

Partial demolition of timber barn and stone lean-to and rebuild on a like for like basis

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190516 Cais Llawn Plot between Swn yr Awel & Maesteifi, Rhydyfawnog, Tregaron

Erection of a bungalow

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190508 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 11 (photographic record of the existing house pre demolition) from planning permission A130908.

Melindwr Blaenrheidol Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190505 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 5 (window and door specification) of planning permission A130908

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190511 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 19 (full details of parking and turning areas) from planning permission A130908.

Melindwr Blaenrheidol Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190503 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pwllybwmper Penparc, Cardigan, SA43 1RD

Discharge of Condition 14 of Planning Permission A170744 ( Bat Mitigation method statement)

Caniatawyd
A190510 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 14 (full details of new entrance) from planning permission A130908

Melindwr Blaenrheidol Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190499 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 4 (sample panel of masonry wall) from planning permission A130908

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190506 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 6 (sampling of roofing slate) from planning permission A130908

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190509 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 12 (soakaway and storm water drainage location and details) from planning permission A130908.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190507 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Discharge of condition 10 (pollution control method statement) to planning permission A130908.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190492 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Adj To Llwynpiod Ferwig Road, Cardigan, SA43 1PJ

Discharge of condition 5 (proposed surface water drainage system)from planning application A160425

Cardigan Caniatawyd
A190496 Cais Llawn Glan Nant Goy, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JA

Change of use of barn into a two bedroom residential dwelling.

Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A190500 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pwllybwmper Penparc, Cardigan, SA43 1RD

Discharge of Condition 11 of Planning Permission A170744 ( Plant Species)

Caniatawyd
A190353 Cais Llawn Old Oak Insurance, Old Oak House, 12 Priory Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1BU Erection of an extension & new pedestrian access from Priory Street Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190493 Caniatad Hysbyseb 12 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NP

Display of signage.

Caniatawyd gydag Amodau
A190412 Caniatad Hysbyseb Barclays Bank, Barclays Bank Stryd Y Gwynt, Llandysul, Ceredigion, SA44 4BG

Display of signage.

Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A190497 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pwllybwmper Penparc, Cardigan, SA43 1RD

Discharge of Condition No 3 of Planning Permission A170744 ( Roof Samples)

Penparc Caniatawyd
A190475 Diwygiad Ansylweddol Brynyrodyn Blaenpennal, Aberystwyth, SY23 4TT

Minor amendment to planning permission A150813 (roofing material)

Lledrod Lledrod Caniatawyd
A190501 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pwllybwmper Penparc, Cardigan, SA43 1RD

Discharge of Condition 12 of Planning Permission A170744 ( Landscaping Details)

Caniatawyd
A190498 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pwllybwmper Penparc, Cardigan, SA43 1RD

Discharge of Condition 4 of Planning Permission A170744 ( Brick samples)

Caniatawyd
A190495 Cais Llawn Penrhiw Farm, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY Erection of an agricultural building Tynnwyd yn ôl
A190486 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Cefnllwyd Goginan, Aberystwyth, SY23 3PD

Discharge of condition 4 (Ecological enhancements) from planning permission A180456

Melindwr Melindwr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190489 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Cefnllwyd Goginan, Aberystwyth, SY23 3PD

Discharge of condition 12 (surface water disposal) from planning permission A170153.

Melindwr Melindwr Caniatawyd
A190488 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Cefnllwyd Goginan, Aberystwyth, SY23 3PD

Discharge of condition 10 (parking and turning areas) from planning permission A170153.

Melindwr Melindwr Caniatâd ddim ei angen
A190482 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwrt Y Wern Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Aberystwyth, SY25 6EB

Variation of condition Number 2 of planning Permission A160748 - Formation of additional parking spaces.

Caniatawyd gydag Amodau
A190485 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Cefnllwyd Goginan, Aberystwyth, SY23 3PD

Discharge of condition 3 (schedule of materials) on planning application A180456

Melindwr Melindwr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190487 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Cefnllwyd Goginan, Aberystwyth, SY23 3PD

Discharge of condition 8 (works within highways) to planning permission A170153

Melindwr Melindwr Caniatâd ddim ei angen
A190469 Cais Llawn Teifi Valley Camping Pods, Maerdy Farm, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HE

Proposed second phase camping pod development.

A190491 Cais Llawn The Watch House Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NP

Erection of a galvanized steel framed balcony structure to afford outside seating area to existing restaurant.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190470 Materion wedi'u gadw nol Plot Adj To Llwynpiod Ferwig Road, Cardigan, SA43 1PJ Erection of  a dwelling and detached garage. Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190476 Cais Llawn Postman's Rest, Llandysul, SA44 6RJ Demolition of existing building and construction of single storey dwelling to provide holiday accommodation. Penbryn Llangrannog Gwrthodwyd
A190481 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land South West Of Brynele Bwlchllan, Lampeter, SA48 8QN

Condition 10 (outfall from pond) on planning permission A180811

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190484 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llanilar, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PA Erection of extension and minor internal alterations. Caniatawyd gydag Amodau
A190457 Cais Llawn Land Adjacent To Tawelfan Pontsian, Llandysul, SA44 4UL

Erection of a stable building for equestrian use.

Caniatawyd gydag Amodau
A190473 Caniatad Hysbyseb Shukers Land Rover Ltd Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TL

Display of signage

Llanbadarn Fawr Caniatâd wedi ei roi
A190483 Cais Llawn Plot 1, Llwynon, Sarnau, Llandysul, Ceredigion

Erection of a Domestic Double Garage

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190480 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land South West Of Brynele Bwlchllan, Lampeter, SA48 8QN

Discharge of condition 3 (sample of profiled steel cladding sheet) of planning permission A180811

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190448 Cais Deiliaid Tŷ Minfor Beach Parade, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BE

Extension and alterations

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190478 Cais Llawn Bow Street Football Club Cae Piod, Bow Street, Aberystwyth, SY24 5AW WC facilities and class-room / treatment room for multi use purpose for activities involved with youth and senior football of Bow Street Football Club. Tirymynach Tirymynach Caniatawyd gydag Amodau
A190460 Cais Deiliaid Tŷ Gorwel, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TL

Erection of an extension and alterations 

Caniatawyd gydag Amodau
A190479 Diwygiad Ansylweddol Plot 1 Llwynon, Sarnau, Llandysul, Ceredigion,

Change the integrol garage and replace the door.  Also, erection of a sun room to the rear of the dwelling.

Caniatawyd
A190477 Diwygiad Ansylweddol Crown Inn, Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BU

Minor amendment to condition 10 (external lighting) & 13 (occupation restriction) of application A180823 

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd
A190419 Cais Llawn Glaneri, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QA Conversion of existing barn to create a study , bedroom with alterations to existing utility room and associated works. Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190472 Cais Llawn Principality House Middle Mwldan, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HW Change the use of the two upper floors to a single two bedroom flat. The ground and first floor as a community art space. Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190471 Cais Llawn Bryncesig, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QL

Conversion of Outbuilding

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A190458 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Ger Y Nant Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LG

Existing yard space for storage of plant & machinery up to 8 tonnes in weight & turning/parking/loading & unloading of lorry.

Llandysul Caniatawyd
A190437 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Cottage, Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of conditions 6 & 11 of planning permission A180770 - window & porch details.

Llansantffraid Dyffryn Arth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190351 Cais Adeilad Rhestredig Edward Davies Building Coed Y Buarth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NG Replacement of existing steel beams which form part of the structure of the main entrance Portico of the Edward Davies Memorial Chemical Laboratories (now the School of Art), along with associated repairs to existing masonry and joinery/metalwork affected. Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Tynnwyd yn ôl
A190466 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gorwel For, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR

Variation of condition 1 planning permission A180506 - Approved plans

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190467 Cais Deiliaid Tŷ Belmont, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LX Demolition of the existing coal shed and lean-to structure and erection of an extension. Caniatawyd gydag Amodau
A190434 Cais Deiliaid Tŷ 2, Rhyd Fach, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NR Retention of existing storage shed to front garden area of dwelling. Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A190465 Cais Deiliaid Tŷ Plas Isaf, Llanarth, Ceredigion, SA47 0NG Drop a pedestrian kerb adjacent to property to create a car parking space Gwrthodwyd
A190461 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Dewi Las, Cross Inn, Llanon, Ceredigion, SY23 5ND

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy condition 3 planning permission D1.823.80

Llansantffraid Dyffryn Arth
A190464 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent To Villa Maria Croeslan, Llandysul,

Amended design to planning permission A161166 outline and A180657 Reserved Matters

Caniatawyd
A190462 Cais Deiliaid Tŷ Hendre Gwyndir, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AT

Erection of porch to front elevation, rear single storey extension, dormer.

Caniatawyd gydag Amodau
A190453 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land Known As Cae Fishponds Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Aberystwyth, SY25 6ES

Erection of a Agricultural building for storage of tools, equipment and supplies for farming purposes.

Caniatâd ei angen
A190436 Diwygiad Ansylweddol Cardigan Integrated Care Centre Bath House Road, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1JD Alterations and amendments to planning application A150846. Cardigan Caniatawyd
A190441 Cais Llawn Land Adjacent Maescrug, Aberystwyth, SY23 4EF Erection of a block of three dwellings, inclusive of a new vehicular access. Melindwr Melindwr
A190454 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Wern Isaf, Tregaron, Ceredigion, SY25 6UN

Erection of an agricultural building 

Caniatawyd
A190455 Cais Deiliaid Tŷ 5 Heol Y Cwm, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BB

Retention of boundary fence at the existing height.

Caniatawyd gydag Amodau
A190459 Cais Deiliaid Tŷ Dan Y Deri, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9ET

Erection of a detached games room for domestic/family use only.

Caniatawyd gydag Amodau
A190449 Cais Llawn Gogoyan Caravan Park Llandewi Brefi, Tregaron, SY25 6NZ

Extension to existing caravan park to include 4 no. touring pitches, 2 no. glamping pods and installation of package treatment plant.

Llangeitho Llanddewi Brefi
A190456 Cais Deiliaid Tŷ Trysor, 6 Heol Y Cwm, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BB

Retention of boundary fence at the existing height with Heatherstone Green.

Caniatawyd gydag Amodau
A190447 Cais Deiliaid Tŷ Llwynifan, 49 Maes Y Dderwen, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PE Disabled Gym/ Therapy Room and associated works Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190450 Cais Deiliaid Tŷ Rhoscyrnau Rhos Y Gell, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4RB Demolition of existing garage and erection of an single storey extension.  Caniatawyd gydag Amodau
A190426 Cais Amlinellol Land At Rhydlydan Farm Talgarreg, Llandysul, SA44 4XD

Erection of a Rural Enterprise TAN6 dwelling and shed in association with fencing and agricultural contracting business.

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd gydag Amodau
A190442 Cais Llawn Ysgol Gynradd Aberteifi Napier Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1EH Erection of a single storey extension to provide new main entrance and admin/ office space. Erection of a single storey extension to provide 2No. new classrooms, staff support areas and link between existing single storey infant and junior sections of school. Erection of a two storey extension to rear of two storey junior building to provide additional fire exit and WC facilities. Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190438 Cais Deiliaid Tŷ 1 Bro Henllys, Felinfach, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AD

Construction of a two storey extension.

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A190451 Cais Llawn Manaros, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5ED

2 single storey extensions and extension to curtilage

Caniatawyd gydag Amodau
A190433 Cais Deiliaid Tŷ Gardeners Cottage, The Walled Gardens, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LQ

Demolition of existing bedroom and conservatory, erection of an extension & replacement of conservatory and associated works.

Penparc Llangoedmor Caniatawyd gydag Amodau
A190443 Diwygiad Ansylweddol Plot 3, Llandysul, SA44 5NP

Amendment to application A161121 providing a first floor window and a pair of velux roof lights to serve a master bedroom and en-suite within a purpose built attic truss.

Caniatawyd
A190445 Cais Deiliaid Tŷ 28 Glan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GG

Replace existing pitched roof and create roof terrace 

Gwrthodwyd
A190414 Cais Llawn Y Glyn, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NR

Erection of an agricultural shed for storage of machinery and animal feed.

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190444 Cais Deiliaid Tŷ 39 Heol Alun, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BB

Demolition of existing conservatory and erection of single storey rear extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A190435 Diwygiad Ansylweddol Plot Adj To Llwynpiod Ferwig Road, Cardigan, SA43 1PJ

Non- Material amendment planning application A160425


Cardigan Caniatawyd
A190431 Caniatad Hysbyseb Penparc Motors, Penparc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1SB

Display of Signage

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190439 Cais Llawn 1 Stryd Ioan, Cei Newydd, New Quay, Ceredigion, SA45 5NP

Conversion and extension of former Westminster Bank to residential use, workshop and parking area to rear.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190432 Cais Llawn Land Opposite Parc Y Pratt, Cardigan,

Erection of an agricultural shed for storage.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190417 Cais Llawn Penrhiw Cerdin, Bwlchygroes, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JX

Erection of hobby use garage building and extension of curtilage.

Capel Dewi Llandysul Gwrthodwyd
A190430 Cais Llawn Basement To Old Scout Hall Stryd Yr Eglwys, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QX

Change of use of basement to a residential unit together with the formation of a car parking area.

Llandysul
A190428 Cais Deiliaid Tŷ Hawthorn Grange, Penparc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1SA Erection of an Extension Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190429 Cais Llawn Land Adjacent To Penrhiwdulais, Betws Ifan, Beulah, Newcastle Emlyn, SA38 9ET

Erection of a stable block

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190425 Cais Llawn Highmead Arms, Highmead, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9SP Erection of a dwelling. Llanwenog Llanwenog Gwrthodwyd
A190420 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Brynffynnon, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NS Removal of planning obligation allowing severance of Brynffynnon from agricultural holding of Moelcerni, Borth Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd
A190421 Cais Llawn Bronwydd, Coed Y Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 5LY Erection of agricultural building to house livestock Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A190418 Cais Llawn Wyvern Pools Brongest, Newcastle Emlyn, SA38 9ET Erection of a ticket office and toilet for the use of the fishery and associated works and retrospective planning for parking area. Troedyraur Troedyraur Tynnwyd yn ôl
A190416 Cais Deiliaid Tŷ Garth, Tremain, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1SJ

Erection of a two storey extension.

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190410 Cais Deiliaid Tŷ Hafod Brynog Caravan Park, Ystrad Aeron, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AE Erection of first floor extension. Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A190413 Cais Llawn Clwb Rygbi Tregaron Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HY

Erection of an extension and alterations, including removal of portacabin and demolition of outhouse.

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190411 Cais Llawn Barclays Bank, Barclays Bank Stryd Y Gwynt, Llandysul, Ceredigion, SA44 4BG Change of use of former Barclays Bank (Class A2) to Funeral Home  Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A190407 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Blaensilltyn Farm, Newcastle Emlyn,

Discharge of condition 3 of planning permission A160902 (Landscaping Scheme).

Caniatawyd
A190404 Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Fron, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PZ Erection of a domestic garage. Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190396 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Adj To The Old Rectory Llangoedmor, Cardigan, SA43 2LH

Discharge of condition 8 of planning permission A181220 (Dyfed Archaeology Report).

Penparc Llangoedmor Caniatawyd
A190398 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Adj To The Old Rectory Llangoedmor, Cardigan, SA43 2LH

Discharge of condition 7 of planning permission A181220 (Access).

Gwrthodwyd
A190332 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pontfaen, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QW

Discharge of Condition 9 of planning permission A180764 ( Plan of proposed barrier)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190397 Cais Llawn Old Garage Site Maesglas, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1BG Demolition of existing garages & erection of 2 wheelchair friendly bungalows. Cardigan Tynnwyd yn ôl
A190331 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pontfaen, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QW

Discharge of Condition 5 of planning permission A180764 ( Summary of planting scheme)

Gwrthodwyd
A190401 Cais Llawn Cwpwrdd Cwl, 24 Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AA

Change of use of ground floor store room and loft conversion to provide 2 flats.

Gwrthodwyd
A190400 Materion wedi'u gadw nol Gwar Cwm Uchaf, Taliesin, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8JS

Codi annedd amaethyddol/Erection of an agricultural dwelling.

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190378 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brynmeherin, Tynygraig, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AH

Discharge of Condition 5 of A170559 Listed Building Consent (glasshouse details).

Lledrod Ystrad Meurig Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190399 Cais Llawn Castle Hill, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SB  Erection of a shed for storage of manure. Caniatawyd gydag Amodau
A190392 Cais Llawn Bolahaul, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AD Conversion of an attached outbuilding into living accommodation along with conservatory extension to link the outbuilding. Penbryn Llangrannog Caniatawyd gydag Amodau
A190312 Cais Llawn Pantmawr, Pisgah, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NF 6 camping pods for holiday let accommodation with new track and access on to the highway. Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190338 Cais Llawn Pentre Bannau, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JQ

Change of use of existing outbuilding into ancillary accommodation 

Caniatawyd gydag Amodau
A190395 Cais Llawn Cenarth Falls Cenarth, Adpar/ Newcastle Emlyn, Ceredigion,

Installation of a boardwalk along a public footpath running alongside the river Teifi in Cenarth

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190393 Cais Deiliaid Tŷ Llanerch, Maenygroes, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9RL

Erection of a two storey extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A190359 Cais Llawn Aberystwyth Ambulance Station Llanbadarn Fawr, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QS

Demolish existing ambulance station and replace with new ambulance station.

Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A190380 Cais Deiliaid Tŷ Glyngarw, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EU

Create a new access

Caniatawyd gydag Amodau
A190394 Cais Deiliaid Tŷ Garden Villa, Maenygroes, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9RL

Erection of a garage.

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Tynnwyd yn ôl
A190323 Cais Deiliaid Tŷ 18 Greenland Meadows, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AJ Erection of a rear extension. Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190385 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hafod Waenog, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SH

A181154 - Demolition of existing cottage and erection of replacement dwelling on same site. Erection of temporary accommodation.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190390 Cais Llawn Llyn Y Fran Surgery Heol Llyn Y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JX

Erection of an extension to form additional consulting/treatment rooms to existing surgery and formation of 12 no. additional parking spaces within existing site.

Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A190006 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Plas Y Bryniau, Talybont, Llanarth, Ceredigion, SY24 5EQ

Erection of an agricultural building

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190388 Cais Deiliaid Tŷ Pensarn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4JD Erection of an extension Tynnwyd yn ôl
A190389 Cais Llawn Waun Uchaf, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QJ Erection of a single storey granny annexe  Caniatawyd gydag Amodau
A190386 Cais Llawn Olmarch Isaf, Llangybi, Tregaron, Ceredigion, SA48 8NQ

Erection of a agricultural building for storage of hay & straw.

Caniatawyd gydag Amodau
A190379 Ymgynghoriad Trydan Morlais, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LT

Electricity Lines

Dim gwrthwynebiad
A190383 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

A180004 - External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access and provision of turning area. 

Caniatawyd gydag Amodau
A190384 Ymgynghoriad Trydan Mast Site Winllan, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, SY24 5DJ

Electricity Lines

Dim gwrthwynebiad
A190328 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cefnrhyddlan Isaf, Llanwenog, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UP

Slurry lagoon.

Caniatawyd
A190382 Cais Deiliaid Tŷ 41 Stryd Cae Glas, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PJ

Erection of an extension to the rear of the property

Caniatawyd gydag Amodau
A190335 Cais Deiliaid Tŷ Elerch Vicarage, Bontgoch, Talybont, Ceredigion, SY24 5DP Installation of greenhouse to front to replace existing greenhouse Caniatawyd gydag Amodau
A190376 Materion wedi'u gadw nol Plot Adjacent To Gorwel, Maes Y Meillion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4NG

Erection of a dwelling.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd
A190326 Cais Llawn Barclays Bank Plc The Square, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL Change of use of ground floor from former bank to provide cafe/bistro (A2 to A3), the demolition of the rear single storey flat roof extension and its replacement with larger single storey extension and alterations. The division of the first and second floor living accommodation to provide an additional flat. Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190374 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot Adjacent Gwarcwm , Aberystwyth, SY23 4BD

 Variation of condition 2 of planning permission A140970 (extension of time to complete development).

Ystwyth Trawsgoed
A190375 Ymgynghoriad Trydan Ffosygravel Uchaf, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NX

Electricity Lines

Dim gwrthwynebiad
A190370 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Winllan, Aberystwyth, SY24 5AQ

Discharge of condition 9 of A180255 - Highway Arrangements 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190364 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Moel Cyneiniog Quarry, Artists Valley Forest Block,

Location for proposed borrow pit within NRW land management boundaries. 

Caniatawyd
A190369 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Winllan, Aberystwyth, SY24 5AQ

Discharge of condition 8 of A180255 - Vehicular Movement 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd
A190365 Cais Llawn 46 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BB Alterations to the interior ground & first floor. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190368 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Winllan, Aberystwyth, SY24 5AQ

Discharge of condition 7 of A180255 - Surface Water Disposal 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190367 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Winllan, Aberystwyth, SY24 5AQ

Discharge of condition 6 of A180255 - Means of access. 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190371 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

A180001 - External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and previous turning heat. 

A190366 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Winllan, Aberystwyth, SY24 5AQ

Discharge of condition 5 of A180255 - Construction Traffic Management Plan 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190372 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

A180001 - External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and previous turning heat. 

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190373 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

A180001 - External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and previous turning heat. 

Caniatawyd gydag Amodau
A190358 Cais Deiliaid Tŷ 6 Pen-y-graig, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JA Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A190317 Cais Deiliaid Tŷ Torn Sails, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JG Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A190362 Diwygiad Ansylweddol 8 Greenland Meadows, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AJ

Variation to condition 2 (amended plans) of planning permission A181212 (extension to provide en-suite bedroom) to allow for the re-positioning of the extension approx. 450mm away from the boundary

Caniatawyd
A190361 Diwygiad Ansylweddol St Thomas Methodist Chapel St Thomas Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DQ Variation to condition 2 of planning permission A180262 to allow for amendment to the design of the external doors Caniatawyd
A190363 Cais Llawn Bronawel, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JT

Change of use of domestic garage to business use 

Caniatawyd gydag Amodau
A190352 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penrhiw Farm, Aberarth, SA44 0LY

Multi-purpose agricultural building

Caniatâd ei angen
A190357 Diwygiad Ansylweddol Clos, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HT Change the design of the proposed development approved under planning permission A180842 Caniatawyd
A190356 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road, Blaenporth, Cardigan, SA43 2BE

Discharge of condition 5 (landscaping) of reserved matters approval A180555 - erection of three dwellings 

Caniatawyd
A190350 Cais Adeilad Rhestredig Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Proposed alterations to existing dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190354 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road (blaenporth), Blaenporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DE

Discharge of condition 3 - (sample of slate & ridge tile) of reserved matters approval A180555 - erection of three dwellings

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A190360 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent Remberance Garden Oakford, Llanarth, SA47 0RW

Variation of condition 2 (revised design including reduced footprint) of reserved matters approval A180617

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A190355 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road, Blaenporth, Cardigan, SA43 2BE

Discharge of condition 4 - (details of surface water disposal) of reserved matters approval A180555 - erection of three dwellings

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A190178 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Windy Rise, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QJ

Occupation of dwellinghouse in breach of agricultural occupancy condition.

Beulah Beulah Caniatawyd y Tystysgrif
A190348 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llechwedd Hen, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UX

Discharge of condition 17 (scheme provision of passing places) of planning permission A130967 - erection of 5 treehouses along with associated decking, formation of car park.

Gwrthodwyd
A190347 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llechwedd Hen, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UX

Discharge of condition 14 (method statement) of planning permission A130967 - erection of 5 treehouses along with associated decking, formation of car park

Gwrthodwyd
A190349 Cais Deiliaid Tŷ Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Proposed alterations to existing dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190345 Cais Deiliaid Tŷ Heol Gwyddalis, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PN

Erection of a domestic garage

Caniatawyd gydag Amodau
A190346 Cais Llawn Glebelands Glebelands Market Garden, St Dogmaels Road, Cardigan , Cardigan, SA43 3EA

Erection of extensions to existing building and landscaping scheme 

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A190343 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod John Davis Architectural Services, Coed Celyn Saron, Saron, Llandysul, SA44 5DY

Discharge of condition 3 (hedge planting scheme) of planning permission A190104 - Siting of temporary accommodation 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190341 Cais Deiliaid Tŷ The Pines, 5 Llwyn Afallon, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2EZ

Proposed parking bay 

Caniatawyd gydag Amodau
A190342 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Winllan, Aberystwyth, SY24 5AQ Discharge of condition 4 of A180255 - Construction Method Statement.  Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190339 Cais Llawn Land Adjacent To Alltgoch, Aberystwyth, SY23 5AW

Erection of an affordable dwelling

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190340 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llechwedd Hen, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UX

Discharge of condition 8 (LHMP) of planning permission A130967 - Erection of 5 Treehouses along with associated decking, formation of car park. 

Llanwenog Llanwenog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190344 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glebelands Glebelands Market Garden, St Dogmaels Road, Cardigan , Cardigan, SA43 3EA

Removal of condition 9 (hedgebank) of planning permission A160478 - extension of existing poly tunnels and erection of 1 no.of new poly tunnel (permission for 15 years)

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A190336 Cais Llawn Plas Antaron Hotel Coedlan Antaron, Southgate, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SF

Change of use of hotel into day hospice and offices with associated parking.

Caniatawyd gydag Amodau
A190333 Diwygiad Ansylweddol Blaencoed Ponthirwaun, Cardigan, SA43 2RJ

Minor amendment to planning permission A180276 (conditions 12 & 13 - highways sign).

Caniatawyd
A190334 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ystrad Meurig Quarry, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DB

Discharge of Condition 44 of planning permission A120072MN (soil storage, seeding and managment plan)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190330 Diwygiad Ansylweddol 17 Bach Y Rhiw, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QS

Minor amendment to planning permission A180915 (Stonework and garage door to window)

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd
A190321 Diddymu/Amrywio Amod(au) Fronfelen, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4DF

Variation of condition 3 of planning permission A0160921 - to extend time for submission of reserved matters.

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190452 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Arad Goch, Yr Hen Festri Stryd Y Baddon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2NN

Rhyddau amod 3 o ganiatâd cynllunio A180478 (Samplau o ddefnyddiau)/Discharge of condition 3 of planning permission A180478 (Samples of materials).

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190329 Cais Adeilad Rhestredig 26 Ffordd Y Gogledd, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0JG

Erection of an extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190298 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Penrhiw Farm, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RG

Use of building in breach of planning permission A021336

Gwrthodwyd
A190290 Cais Llawn Pentwyn, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NL

Change of use of land for siting of 5 camping pods with associated works.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190327 Cais Llawn Ty Gwyn Cottages, Borth, SY24 5LA  Erection of two holiday homes
A190180 Cais Llawn Glanwern, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8BE

Erection of an agricultural shed for storage of silage.

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A190307 Cais Llawn J & P Home Improvements Ltd, Unit 5d Lampeter Industrial Estate, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LT Erection of an extension at 1st floor level to form additional floor/office space and erection of an extension at ground floor level to rear of existing unit. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190325 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Santander, 1 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DE

Discharge of condition 3 of planning permission A180940 ( windows)

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190324 Diddymu/Amrywio Amod(au) Neuadd Y Bryn, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QS

Variation of condition 2 of planning permission A180714 - amended design.

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190322 Ymgynghoriad Trydan Tynant, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SF

Electricity Lines

Dim gwrthwynebiad
A190318 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bryn Lluest, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RJ

Erection of an Agricultural building for storage of machinery 

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Gwrthodwyd
A190314 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adjacent To Crynfryn Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4UA

Variation of condition 1 pf planning permission A170674 to extend time for commencement of development

Llanfarian Llanfarian
A190319 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tygwyn Barn, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6EJ

Erection of a timber framed garden building in association with dwelling.

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd y Tystysgrif
A190320 Cais Llawn Crown Inn, Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BU Relocation of residential caravan including change of use of land Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatâd dros dro
A190313 Cais Llawn Land Opposite Dwr Cymru Pumping Station, Felinfach, Lampeter, SA48 8AE New over ground pipe bridge and new gated pedestrian access Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A190288 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Ger Y Nant, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QS

Discharge of section 106 agreement.

Penbryn Penbryn Caniatawyd
A190304 Cais Llawn Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BN Demolition of the existing single storey enterprise centre building. Creation of a new enterprise centre with associated car parking and access. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190315 Cais Deiliaid Tŷ Oak Ridge, Taliesin, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8JP Replacement of an existing lean-to car port with a lean-to car port with two enclosed rooms to the rear of the house. Installation of a pellet boiler and flue located to the rear of the house. Caniatawyd gydag Amodau
A190316 Cais Adeilad Rhestredig Oak Ridge, Taliesin, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8JP

Replacement of an existing lean-to car port with a lean-to car port with two enclosed rooms to the rear of the house.  Installation of a pellet boiler and flue located to the rear of the house.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau
A190293 Cais Llawn 36 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DE Change of use from use Class A1 (Retail) to Use Class A3 (Cafe/Restaurant), shopfront alterations and the installation of an extraction system. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A190294 Cais Adeilad Rhestredig 36 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DE

Change of use from Class A1 (retail) to Use Class A3 (Cafe/Restaurant) shopfront alterations and the installation of an extraction system.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A190271 Cais Deiliaid Tŷ Benledi, Blaenannerch, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2AL Erection of extension Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190292 Cais Llawn Ffrwydwenith Isaf, Felinwynt, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RW

 Erection of an agricultural building for storage of farm implements.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190274 Cais Llawn Safle Ger Canolfan Croeso, Aberaeron, SA46 0BT

Codi estyniad a newidd defnydd o stora i fragdy meicro/Erection of an extension and change of use from store to micro brewery.

Aberaeron Aberaeron Gwrthodwyd
A190311 Cais Llawn Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ER Erection of a dwelling and temporary siting of caravan during construction of dwelling. Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190227 Cais Llawn Land Known As "the Hay Field", Part Of Dolffynnon Farm Betws Ifan, Newcastle Emlyn,

Erection of a single affordable dwelling

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190309 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gorwel, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PL

Erection of an agricultural building.

Beulah Beulah Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190310 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Rhosyn Bach, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RP Proposed discharge/removal of S106 agreement relating to planning permission A120566 pertaining that the building known as Rhosyn Bach shall not be sold separately from the building and land included within the application (A120566). Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd
A190305 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pwllcornel Mill, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NZ

Discharge of condition 8 of planning permission A181081 (Method statement)

Caniatawyd
A190300 Cais Llawn Maesyglyn, Bwlchygroes, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY Demolish existing dilapidated dwelling and replace with new dwelling. Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A190291 Cais Llawn The Boat Yard - Tegfan, Aberaeron, SA46 0JR

Proposed erection of steel/portal framed maintenance building 

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190306 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road, Blaenporth, Cardigan, SA43 2BE

Minor amendment - variation of conditions 3, 6 & 7 of outline planning permission A160731 as revised by Non Material Minor Amendment A190102 to clarify that the existing telegraph pole can remain, despite exceeding the 600mm and 150mm height limit for obstruction within the verge and to alter the phasing of the development. 

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190308 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cwmplas, Maesllyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 5LP

Erection of a agricultural building for storage of feed and machinery

Troedyraur Troedyraur Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A190303 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Coed Ger Y Llyn, Aberystwyth, SY23 4JF

Erection of a building for processing of timber and storage of equipment. 

Lledrod Lledrod Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190302 Cais Llawn Cae Celyn Llanfair Road, Lampeter, SA48 8JX Re-submission of a retrospective planning application (under reference A180867) for the installation of a Biomass Log Dryer Kiln, two Biomass Boilers, and two Chimneys, relating to the original planning permission (reference A160157) for the erection of a detached building with associated access, engineering and landscaping works.
A190299 Cais Deiliaid Tŷ Glyntawel, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NG

Erection of an extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A190301 Cais Llawn Site At Md Recycling Crugmor Farm, Cardigan, SA43 1QY Construction of a new kitchen display unit, with office space & storage Cardigan
A190296 Cais Llawn Cae Castell, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PR

Retention of use of garage as annex for use in conjunction with the dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190278 Cais Llawn Y Lolfa Talybont, Aberystwyth, SY24 5AP Extension to storage building and associated works. Caniatawyd gydag Amodau
A190286 Cais Deiliaid Tŷ Pwllhobi House, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3SL

Proposed renovations and improvements.

Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A190287 Cais Adeilad Rhestredig Pwllhobi House, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3SL

Renovations and improvements.

Caniatawyd gydag Amodau
A190284 Cais Deiliaid Tŷ Brongeneu, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BS

Proposed demolition of single storey element to be replaced with new single storey extension.

Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd gydag Amodau
A190217 Cais Adeilad Rhestredig 3 Stryd Buddug, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DA

Demolition of small single storey kitchen and porch to rear of property and erection of a single storey extension and associated internal works.

Caniatawyd gydag Amodau
A190289 Cais Llawn Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HN Erection of an agricultural building (Part Retrospective) Faenor Faenor Gwrthodwyd
A190283 Cais Llawn Letty Fach, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SW Change of use of disused garage space to pizzeria restaurant and take away, including alterations to façade of property and installation of flue and extraction system. Caniatawyd gydag Amodau
A190277 Cais Llawn Salon, Crud Yr Awel, Pennant, Llanon, Ceredigion, SY23 5PB

Retrospective planning for retention of use of beauty salon

Caniatawyd gydag Amodau
A190282 Cais Llawn Clettwr Cafe, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PN Erection of a Log Cabin with-in the Cletwr boundary for use by Cletwr staff. Caniatawyd gydag Amodau
A190279 Cais Llawn Safle Ger Dolau Meurig Ystrad Meurig, Pontrhydfendigaid, SY25 6AA

Change of use of agriculture field for the siting of 2 no.  glamping pods and associated works for holiday let.

Caniatawyd gydag Amodau
A190280 Cais Amlinellol Llanfair Fach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JZ Erection of a dwelling and garage Gwrthodwyd
A190281 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Clydfan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3SR

Discharge of Condition 4 of planning permission A190032 (Boundary Wall)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190273 Cais Deiliaid Tŷ Berllan Llandyfriog, Newcastle Emlyn, SA38 9HB

Erection of a retaining wall structure along the South side of the application site, along applicants boundary to enable the infilling of the part sloping ground to create a more useable and enlarged parking area, also the siting of a shipping container for use a domestic motorcycle garage and hobby building. (motorcycle repairs etc.)

Caniatawyd gydag Amodau
A190269 Cais Deiliaid Tŷ Blaenpant, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PJ Proposed demolition of the existing attached outbuilding and replacement with proposed new extension. Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A190275 Diddymu/Amrywio Amod(au) Staff Development Office, University Of Wales, 9 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

Variation of condition 2 of planning permission A180303 amended plans

Caniatawyd gydag Amodau
A190272 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffynnonbedr Primary School Bryn Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7EF

Discharge of condition 10 of planning appeal reference APP/D6820/A/18?3203152 (Planning ref A171092).

Lampeter Caniatawyd
A190255 Materion wedi'u gadw nol Plot Adjacent To Heol Y Felin Penparc, Cardigan, SA43 1RL

Erection of a dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A190276 Cais Adeilad Rhestredig Staff Development Office, University Of Wales, 9 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU Proposed conversion of the main building and garage into 6 self contained apartments. Demolition of part of the existing boundary wall to accommodate a relocated site access, along with formation of car parking in part of the garden. Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190391 Cais Llawn Ffynnonoer, Pontshaen, Llandysul, Ceredigion, SA44 4UT Formation of a 20m x 40m all weather outdoor equestrian riding arena Caniatawyd gydag Amodau
A190263 Cais Adeilad Rhestredig Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 3AA Internal alteration works to facilitate the change of use to hotel  Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatâd wedi ei roi
A190270 Diwygiad Ansylweddol Crown Inn, Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BU

Minor amendment to planning permission A180823 - variation of conditions 10 (external lighting) & 13 (occupation restriction).

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd
A190262 Cais Llawn Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Ceredigion, Change of use from commercial & residential to hotel. Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190239 Cais Llawn Clyn Bach Gwbert, Cardigan,

Reinstatement of dwelling and erection of an extension

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190267 Cais Deiliaid Tŷ Glascoed Napier Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1ED Erection of an extension, new bifold doors to kitchen and erection of a single storey brick shed in rear garden. Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190268 Cais Adeilad Rhestredig Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX Proposed removal and replacement of timber sash windows and steel 'crittall' type windows . The new windows to match existing in appearance and style. Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190258 Cais Adeilad Rhestredig 6 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2ND Removal of 1no. ATM and reinstatement of granite plinth and cill to match existing elevation. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatâd wedi ei roi
A190254 Cais Amlinellol Llyn Bedw, Llanarth, Ceredigion, SA47 0QN Erection of a dwelling with associated vehicle access and landscaping. Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190233 Diddymu/Amrywio Amod(au) Maesgwyn, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HR

Removal of agricultural occupancy condition -planning permission B/672.

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A190260 Cais Llawn Plot 17 Heol Y Cwm, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BB

Erection of a dwelling.

Caniatawyd gydag Amodau
A190265 Diwygiad Ansylweddol Pilbach Caravan Park, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RT

Minor amendment to condition 8 of planning permission A180319 (landscaping).

Caniatawyd
A190264 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HN

Erection of an agricultural storage building.

Caniatâd ei angen
A190245 Cais Llawn Wern Mill Caravan Site, Gilfachrheda, New Quay, SA45 9SP

Retention of office/reception area for caravan park.

Caniatawyd gydag Amodau
A190248 Cais Llawn 1, Grosvenor House, 66 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AJ Convert existing bedsits into 4 self contained flats. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190249 Cais Adeilad Rhestredig 1, Grosvenor House, 66 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AJ

Convert existing bedsits into 4 self contained flats.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth CADW – Referred to CADW
A190247 Cais Deiliaid Tŷ The Glass House Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3SE

Erection of no.2 single storey extensions to existing dwelling.

Caniatawyd gydag Amodau
A190256 Cais Deiliaid Tŷ New Haven Clarach Road, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LJ

Proposed 2no. balconies - one at first level and at second floor level.

Caniatawyd gydag Amodau
A190261 Diwygiad Ansylweddol Hen Ysgol Y Ferwig Ferwig, Cardigan, SA43 1PX

Minor amendment to planning application A101006 (amended plans).

Gwrthodwyd
A190259 Cais Llawn Plot Of Land At Llwynderi Sarnau, Llandysul, SA44 6PX

Erection of an affordable dwelling.

Caniatawyd gydag Amodau
A190257 Cais Llawn Troedyrhenrhiw, Ystumtuen, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AE Formation of a 20m x 40m all weather outdoor equestrian arena. Caniatawyd gydag Amodau
A190253 Cais Llawn Mor Annedd Tan Y Cae, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JS

Conversion of property currently an HMO (House in Multiple Occupation) into 2 self contained flats and associated works.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190251 Cais Deiliaid Tŷ 7 Pen-y-graig, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JA Reinstatement and enlargement of garage and front entrance with additional first floor extension. Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190252 Cais Deiliaid Tŷ 26 Brynglas Road, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QR Rear dormer and kitchen extension and the extension and change of use of the garage to domestic accommodation. Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A190244 Cais Llawn Land Adjacent To Rhyd Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NR

Erection of a dwelling and garage

Ystwyth Llanilar
A190246 Cais Deiliaid Tŷ Juniper, Cross Inn, Llanon, Ceredigion, SY23 5NB

Erection of a domestic garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A190210 Cais Deiliaid Tŷ 27 Maesceinion, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QQ

Extend above existing kitchen to create a bedroom for disabled child and re-configure bathroom

Caniatawyd gydag Amodau
A190250 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cwm Berwyn Plantation 3 Miles South East Of Tregaron, Tregaron,

Establishment of a borrowpit for the purpose of constructing forestry infrastructure to enable safe and clean forest management operations to be conducted.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190241 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Plasyberllan, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HR

Remove section 106  obligation and the occupancy condition tied to the new dwelling and kiln barn approved under planning permission A050973

Tynnwyd yn ôl
A190242 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Wileirog Isaf, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NU

Erection of an agricultural building

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190240 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plasyberllan, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HR

Remove section 106 obligation and the occupancy condition tied to the new dwelling and kiln barn approved under planning permission A050973.

Tynnwyd yn ôl
A190243 Cais Deiliaid Tŷ The Vetch, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2AW Proposed erection of a log store, garden store and front lean-to porch. Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190232 Cais Deiliaid Tŷ Esgaireithin, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JG

Remove existing boot room to side elevation and erect a summer room to side and rear elevation

Caniatawyd gydag Amodau
A190238 Diwygiad Ansylweddol Plot 2 Llwynon Sarnau, Llandysul,

To mirror/hand the existing approved bungalow design to plot 2 

Caniatawyd
A190236 Cais Llawn Carwyn James Building Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FD Demolition of glazed rear entrance lobby. Infilling of 7 no.. high level windows. Construction of new rear entrance lobby. Construction of new external walled plant compound including extract flues. Erection of new fences. Internal layout modifications. Caniatawyd gydag Amodau
A190237 Cais Deiliaid Tŷ Garreg Lwyd, Pennant, Llanon, Ceredigion, SY23 5JH

Erection of a bedroom extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190216 Cais Deiliaid Tŷ 3 Stryd Buddug, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DA

Demolition of small single storey kitchen and porch to rear of property and erection of a single storey extension and associated internal works.

Caniatawyd gydag Amodau
A190235 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Hillside, 14 Ael Dinas, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BT

Proposed single storey extension to rear of dwelling

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd y Tystysgrif
A190231 Cais Llawn Perthygwenin, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5BZ

Proposed slurry lagoon.

Caniatawyd gydag Amodau
A190234 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots Opposite Penparc, Horeb, Llandysul,

Discharge condition 3 of planning permission A161076 materials

Caniatawyd
A190230 Cais Llawn Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HN Proposed demolition of existing single storey extension and construction of a two storey and basement extension to main dwelling Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A190229 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ffosygravel Uchaf, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NX

Erection of an agricultural shed for storage of implements and feeds.

Caniatâd ddim ei angen
A190223 Cais Llawn Rnli, Aberystwyth Lifeboat Station, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JY Internal alterations including new external window Caniatawyd gydag Amodau
A190228 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plas Llangoedmor, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LB

Property has historically been a private dwelling with no known intervening uses.  It is proposed that the use of the property as a B & B with no more than 4 guest bedrooms would not constitute a material change of use of the property and that the property would remain as a private dwelling house (use class C3)

Caniatawyd y Tystysgrif
A190226 Cais Llawn Land Opposite Bwadrain Goginan, Aberystwyth, SY23 3PQ Proposed new agricultural building with new site access and access road. Caniatawyd gydag Amodau
A190224 Diwygiad Ansylweddol Gwynfryn, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5BY

Plant room increase in size from 4235mm to 4895mm long.

Caniatawyd
A190225 Cais Llawn Land Off Cae Gwen Mydroilyn, Lampeter, Erection of 3 dwellings along with parking and turning area. Llanarth Llanarth Gwrthodwyd
A190219 Diddymu/Amrywio Amod(au) Frondolau Workshop Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, New Quay, Ceredigion, SA45 9PB

Variation of condition 2 of planning permission A140697 changes in the design proposals-extension re-sited marginally and windows and doors changes.

New Quay Gwrthodwyd
A190218 Cais Adeilad Rhestredig Frondolau Workshop Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, New Quay, Ceredigion, SA45 9PB

Variation of condition 2 of listed building consent A140698 changes in the design proposals-extension re-sited marginally and windows and doors changes.

New Quay Gwrthodwyd
A190158 Cais Deiliaid Tŷ Derllys, 15 Bro Gorwel, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PJ Rear single storey extension to form open plan kitchen diner with utility Caniatawyd gydag Amodau
A190222 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Nant Y Gido, Maenygroes, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9TR

use of dwelling, outbuildings and residential curtilage

Caniatawyd y Tystysgrif
A190220 Cais Deiliaid Tŷ Capel Gorffwysfa, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BP

Erection of a detached garage

Caniatawyd gydag Amodau
A190221 Ymgynghoriad Trydan Land Adj Blaenwaun Fach Plwmp, Llandysul,

Electricity Line

Dim gwrthwynebiad
A190215 Cais Deiliaid Tŷ Maesllwyn, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JF Erection of detached domestic garage Caniatawyd gydag Amodau
A190212 Caniatâd Ardal Gadwraeth The Old Sorting Office Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, Ceredigion,

Demolition of the former post office sorting building

Caniatawyd gydag Amodau
A190214 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm Llanwnnen, Lampeter, SA48 7LY

Discharge condition 7 of planning permission A140754 Construction Traffic Management Plan

Caniatawyd
A190209 Cais Llawn 12-13 Stryd Lincoln, Llandysul, Ceredigion, SA44 4BU

Retrospective planning for Change of Use of 13 Lincoln Street from class use A1 to A2 to be used in conjuction with 12 Lincoln Street known as James Jones Son & Francis Solicitor

Caniatawyd gydag Amodau
A190193 Cais Llawn The Daffodil Inn, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NG

Proposed siting of glamping site, with 4 pods and 1 shepherd hut in association with Y Daffoldil, Penrhiwllan, and use of first floor premises for staff and owners in association with ground floor restaurant.

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190191 Cais Llawn 23 & 24 Lampeter Industrial Estate, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, Ceredigion, SA48 8LT

Retention of part retail area.

Caniatawyd gydag Amodau
A190208 Cais Llawn Banc Glanyrafon, Part Enclosure 7982 Llanbadarn Fawr, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, Proposed Roof Enclosure of existing yard between existing buildings Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190174 Cais Deiliaid Tŷ Gelli Cottage, Capel Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HX

2 storey rear extension with new roof and dorma windows to existing building

Caniatawyd gydag Amodau
A190211 Caniatad Hysbyseb Pizza Time, 19 Stryd Y Dolborth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JS

Retrospective application for external signage

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190204 Cais Deiliaid Tŷ Aberdwr House Chapel Street, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HA Erection of a garden shed. Caniatawyd gydag Amodau
A190205 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Between Crynfryn Farm And Cryn Fryn Villa Penuwch, Tregaron, SY25 6RE

Discharge condition 15 of planning permission A180649 SUDS maintenance plan

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190206 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Between Crynfryn Farm And Cryn Fryn Villa Penuwch, Tregaron, SY25 6RE

Discharge condition 16 of planning permission A180649  Dwr Cymru approval of entrance works

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190203 Cais Llawn The Old School Rhydypennau, Aberystwyth, SY24 5AD

Conversion of existing childrens leisure centre into no. 3 self contained (market) residential dwellings and associated works.

Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd gydag Amodau
A190207 Cais Llawn 18 Ffordd Portland, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2NL

Change of use of HMO to 4 flats

Caniatawyd gydag Amodau
A190201 Cais Llawn Coed, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DH

Proposed farmyard manure storage building and proposed roof building over feeding yard for agricultural use.

Caniatawyd gydag Amodau
A190126 Cais Llawn Tourist Information Centre Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NZ Proposed change of use from Tourist Information Centre to a coffee and cake shop with indoor seating. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190177 Cais Adeilad Rhestredig Victoria House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DQ

Removal of an existing external emergency stair. Demolition of part of an existing lean-to extension. Construction of a new external wall to demolished lean-to extension incorporating a new emergency exit door. Installation of new steel helical / spiral emergency stair.

Aberystwyth Caniatâd wedi ei roi
A190192 Cais Llawn Aberaeron Playing Fields Stryd Buddug, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DA

Proposed seating stand to replace existing and installation of concrete path for disabled access

Caniatawyd gydag Amodau
A190176 Cais Llawn Victoria House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DQ Removal of an existing external emergency stair. Demolition of part of an existing lean-to extension. Construction of a new external wall to demolished lean-to extension incorporating a new emergency exit door. Installation of new steel helical / spiral emergency stair. Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190198 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Hen, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QE

Discharge condtion 17 of planning permission A180835 full details of the site and the exact design details of the proposed Dirty Water Tank, together with design calculations showing that the capacity of the system is adequate shall be submitted to and approved in writing by the Local Planning Authority.

Gwrthodwyd
A190195 Diddymu/Amrywio Amod(au) J & P Home Improvements Ltd, Unit 5d Lampeter Industrial Estate, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LT

Variation of condition 2 of planning permission A160182 (amended plans).

Lampeter Tynnwyd yn ôl
A190199 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Hen, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QE

Discharge condition 20 of planning permission A180835 details of external lighting

Caniatawyd
A190197 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Hen, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QE

Discharge condition 12 of planning permission A180835 a scheme for the installation of sound insulation within the building shall be submitted to and approved by the LPA.

Gwrthodwyd
A190194 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwyncerdinen, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5PQ

Discharge condition 4 of planning permission A180691 detailed bat avoidance mitigation measures

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190200 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Hen, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QE

Discharge condition 21 of planning permission A180835 details of existing ground levels and proposed finished ground and floor levels 

Caniatawyd
A190196 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Hen, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QE

Discharge condition 8 of planning permission A180835 a detailed landscaping scheme for the point of access has been submitted to and approved in writing by the LPA.

Caniatawyd
A190185 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 7 of planning permission A180276 A hedgerow survey

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190184 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 6 of planning permission A180276 trees and hedges not approved for removal within 10 m of any works shall be protected using HERAS style fencing at a minimum distance specified by a Root Protection Area calculated in accordance with BS5837:Trees in relation to design, demolition and construction or as agreed with the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190190 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 14 of planning permission A180276 the access and visibility splays

Gwrthodwyd
A190188 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 10 of planning permission A180276 location and full details of the ten bird boxes 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190266 Cais Llawn Golygfa Deg, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DR Erection of extension for double garage and bedroom Caniatawyd gydag Amodau
A190187 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 9 of planning permission A180276 no trees shall be felled , uprooted, willfully damaged without the prior written consent of the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190183 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 5 of planning permission A180276 a scheme of landscaping

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190186 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaencoed Stables Ponthirwaun, Cardigan,

Discharge condition 8 of planning permission A180276 details of replacement tree planting scheme

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190166 Cais Adeilad Rhestredig Alltyrodyn Hall, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PS

Renovations and alterations

A190182 Diwygiad Ansylweddol Tanllan, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TZ

Alter roof design from hipped Edwardian to a gabled front

Llangeitho Llangeitho Caniatawyd
A190179 Cais Llawn Plot Adjacent To Maescelyn Primrose Hill, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT

Erection of a dwelling and associated works.

Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr Gwrthodwyd
A190164 Cais Llawn Central Stores Talybont, Aberystwyth, SY24 5EZ

Retention of 3 flats as built.

A190175 Cais Llawn Clydfan, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EE The construction of a stable block and outdoor riding arena for personal use. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190175 Cais Llawn Clydfan, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EE The construction of a stable block and outdoor riding arena for personal use. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190167 Cais Adeilad Rhestredig Aberystwyth Post Office, 8 - 10 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DE Repair to front facade including lowering of level of window cill by 510mm.  Modification of shopfront window and alterations to post box to new window. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190144 Cais Llawn Y Bwthyn Gwyn Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HB Proposed new single storey log cabin / chalet at land opposite Bwthyn Gwyn, for holiday accommodation Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190160 Cais Adeilad Rhestredig Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX Proposed internal remodelling of Pantycelyn Hall of Residence to provide 198 en suite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas and refectory accommodation for students.   Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A180221 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 2 Pengeulan, Cwmrheidol, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NA

Discharge of condition 6 Contamination report

Melindwr Melindwr
A190168 Cais Llawn Land Off B4570 Llangoedmor, Cardigan, Erection of a new detached two storey dwelling, double garage and retail unit under the rural enterprise policy (TAN6).  Works to include new vehicular access to existing B4570 and external accommodation including parking and turning area for proposed retail unit, parking and turning area for dwelling and amenity spaces serving the new dwelling. Penparc Llangoedmor
A190173 Cais Deiliaid Tŷ 2 Garth Hendre, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DG Demolition of existing garage and erection of new garage, alterations and extensions to existing bungalow. Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A190170 Cais Llawn Yha, Dolgoch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6NR New roof windows and internal alterations Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190165 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pilbach Caravan Park, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RT

Discharge condition 8 of planning permission A180319 detailed landscaping plan

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190171 Cais Amlinellol Land At Aberystwyth Holiday Village Ffordd Penparcau, Trefechan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1TH

Erection of 4 no. dwellings

A190169 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Yr Hen Stablau Devils Bridge, Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3JL

Lawful development certificate to demonstrate that planning permission 950128 is extant and capable of full implementation

Melindwr Pontarfynach Caniatawyd y Tystysgrif
A190163 Cais Deiliaid Tŷ Afallon, Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EF

Detached garage/shed

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190163 Cais Deiliaid Tŷ Afallon, Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EF

Detached garage/shed

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190143 Cais Deiliaid Tŷ Coedmor Felin Road, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ER Proposed bin store covered area and internal alterations, including balcony to rear. Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190134 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Adjacent Llys Terfyn Waunfawr, SY23 3AX

Discharge condition 4 of planning permission A171012 surface water system

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190161 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caravan Site, Llanborth, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QL

Discharge condition 4 of planning permission A180912 cross section drawings of the site depicting the existing and proposed/finished ground levels.

Caniatawyd
A190156 Cais Deiliaid Tŷ Argoed Ffordd-y-fulfran, Y Borth, Ceredigion, SY24 5ND

Erection of an extension and alterations.

Caniatawyd gydag Amodau
A190159 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Y Glyn, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NR

Erection of an agricultural building for the storage of machinery and straw/animal feeds

Melindwr Melindwr Caniatâd ei angen
A190157 Diddymu/Amrywio Amod(au) Hirnant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AG

Variation of conditions of planning permission A130908 condition 1 extension of time of commencement of development, condition 2 new revised plans, condition 5 material of the windows, condition 17 amended plan of access.

Caniatawyd gydag Amodau
A190151 Materion wedi'u gadw nol Plot 3 Adj To Crib Y Gwynt Ferwig, Cardigan, SA43 1QA

Erection of a dwelling and detached garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A190149 Materion wedi'u gadw nol Greenfield, Penparc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RG Erection of two dwellings with integral garages. Caniatawyd gydag Amodau
A190152 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road (blaenporth), Blaenporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DE

Discharge condition 3 of planning permission A180555 sample of slate and ridge tile

Gwrthodwyd
A190153 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road (blaenporth), Blaenporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DE

Discharge condition 4 of planning permission A180555 details of surface of water disposal

Gwrthodwyd
A190148 Cais Llawn 2 & 3 Greenfields, Penparc, Cardigan, SA43 1RG Erection of Two Detached Bungalows with Integral Garages. Caniatawyd gydag Amodau
A190154 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Ty Mawr Lady Road (blaenporth), Blaenporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DE

Discharge condition 5 of planning permission A180555 Landscaping details

Gwrthodwyd
A190124 Cais Llawn Cribor Fach, Maesymeillion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4UU Erection of an Agricultural Building to Accommodate a new Rotary Parlour and Collecting Yard Caniatawyd gydag Amodau
A190155 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Awelfryn, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ

Discharge condition 8 of planning permission A170842 licence

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190150 Diddymu/Amrywio Amod(au) Hafod Waenog, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SH

Remove condition 10 of planning permission A181144 

Lledrod Lledrod Caniatawyd gydag Amodau
A190146 Cais Llawn Pengeulan Cwm Rheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NA Erection of a Dwelling, Car Parking, Landscaping, Ancillary Works and Change of Use of an Open Market Dwelling to a Holiday Let Melindwr Melindwr Gwrthodwyd
A190147 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ffarm Caradog (next To Rhydcaradog) Maesycrugiau, Pencader, SA39 9LN

Erection of an agricultural building for storage.

Capel Dewi Llandysul Caniatâd ddim ei angen
A190136 Cais Deiliaid Tŷ Henllys Lon Ty Llwyd, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4UH

Balcony to first floor elevation  facing West, to existing pair of doors.

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190142 Cais Adeilad Rhestredig Old College, King Street And 1 & 2 Rhodfa Newydd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BH

Proposed redevelopment of the Old College and 1 & 2 New Promenade including the change of use into a hotel and the demolition and redevelopment of the two properties at King Street.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A190141 Cais Llawn Old College, King Street And 1 & 2 Rhodfa Newydd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BH Proposed redevelopment of the Old College and 1 & 2 New Promenade including the change of use into a hotel and the demolition and redevelopment of the two properties at King Street. Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190139 Diwygiad Ansylweddol Maesyfelin, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8BY

Minor amendment to planning permission A170654 (change to the Morphpod cabin design).

Caniatawyd
A190138 Cais Deiliaid Tŷ Manorafon, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SL Proposed new velux roof window on rear elevation. Caniatawyd gydag Amodau
A190140 Diwygiad Ansylweddol Plot 4 & 5 Llwynon, Sarnau, Llandysul, Ceredigion,

Minor amendment to planning permission A170509 (amended plan - additional rooflights to front and rear).

Penbryn Penbryn Caniatawyd
A190135 Diddymu/Amrywio Amod(au) Llechwedderi Uchaf, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LF

Variation of condition 1 of planning permission A060008MN to allow a further 3 year period only until 16th March 2022  for extraction and a following 12 months for restoration.

Llanwenog
A190129 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Sunnybank, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3NH

Discharge of condition 3 of planning permission A181148 (External Lighting).

Caniatawyd
A190137 Cais Llawn Aber Instruments, Unit 5 Science Park (private), Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Proposed entrance lobby extension, alterations and landscaping.

Caniatawyd gydag Amodau
A190128 Cais Deiliaid Tŷ Bronwydd, Maenygroes, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9RQ

Proposed extension and alterations

Caniatawyd gydag Amodau
A190133 Cais Deiliaid Tŷ Rose Cottage, Goginan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NY Single storey extension to accommodate lounge/dining room Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190131 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Sunnybank, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3NH

Discharge of condition 5 of planning permission A181148 (Pollution Prevention Plan).

Caniatawyd
A190130 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Sunnybank, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3NH

Discharge of condition 4 of planning permission A181148 (Reasonable Avoidance Measures Method Statement (RAM)).

Caniatawyd
A190099 Cais Adeilad Rhestredig Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX Proposed restoration of external envelope of Pantycelyn Hall of Residence.  New reception extension and alterations to external areas including widening of existing entrance gates and remodelling of pathways. Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190132 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Sunnybank, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3NH

Discharge of condition 6 of planning permission A181148 (Biosecurity Risk Assessment).

Caniatawyd
A190089 Cais Llawn Pilbach Caravan Park, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RT Change of use of land for the siting of 19 additional static caravans, construction of associated infrastructure, construction of package treatment plant, landscaping and ecological mitigation and enhancement.  Partly in retrospect. Beulah Beulah Tynnwyd yn ôl
A190100 Cais Deiliaid Tŷ Bronwydd, Adpar, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PX Extension to rear and new parking bays to front Caniatawyd gydag Amodau
A190125 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Situated At Allt Cefn Ffynnon Allt Cefn Ffynnon, Llanarth,

Discharge condition 10 of planning permission A171099 Badger Survey

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190127 Diddymu/Amrywio Amod(au) Manorafon Ffordd Penparcau, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BP

Variation of condition 2 of planning permission A170984 amended drawings

Caniatawyd gydag Amodau
A190117 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanwern, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AN

Discharge of condition 6 of planning permission A150826 (Protected Species Survey).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190118 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanwern, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AN

Discharge of condition 10 of planning permission A150826 (Private sewage disposal works).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190116 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanwern, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AN

Discharge of condition 5 of planning permission A150826 (Landscaping).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190121 Cais Deiliaid Tŷ 17 Bro Dewi, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TL