Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Gweld
A200706 Cais Llawn Brynhoffnant Inn, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6DU

Food preparation and cold store.

A200733 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Pair/cart House, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SY25 6ES

Discharge condition 3 of planning permission A190850 Provide a slate sample

Lledrod Ystrad Fflur
A200735 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Pair/cart House, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SY25 6ES

Discharge condition 6 of planning permission A190850 Written Scheme of Investigation

Lledrod Ystrad Fflur
A200703 Cais Deiliaid Tŷ White Oaks Cnwc Y Dintir, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1BA Replacement flat roof with pitched roof, internal alterations and boundary wall/fence and associated works.
A200734 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Pair/cart House, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SY25 6ES

Discharge condition 4 of planning permission A190850 detail of rainwater goods.

Lledrod Ystrad Fflur
A200731 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Rspb, Ynys Hir Nature Reserve, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8TA

Demolition of redundant wooden bird viewing hide.

A200725 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gwarcwm, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BD

Variation of condition 2 of planning permission A190374 to allow an extension of time to complete development

A200707 Cais Deiliaid Tŷ Cornel Clyd Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AT Erection of single storey conservatory at the side of the property.
A200727 Cais Amlinellol Site Opposite Terrace Row, Taliesin, Machynlleth, SY20 8JL

Erection of 4no. dwellings and associated works

A200718 Cais Adeilad Rhestredig Yr Hen Stablau Devils Bridge, Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3JL

Conversion of a former coach house into a single dwelling in addition to providing a single storey rear extension. 

A200719 Cais Llawn Yr Hen Stablau Devils Bridge, Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3JL Conversion of a former coach house into a single dwelling in addition to providing a single storey rear extension. 
A200723 Cais Llawn Clarach Bay Services, Cwm Nant Yard, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LL

Proposed storage compound for skips and storage containers to include new vehicular access

A200726 Cais Llawn The Shack Rhiw Y Plas, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DA Retrospective application for alterations to garden building 
A200724 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cri'r Wylan, 81 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HD

Discharge condition 3 of planning permission A190784 external finishes

A200722 Cais Llawn Co-op Convenience Store Ffordd Penparcau, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, Installation of New Plant Equipment in Existing Service Yard Aberystwyth Penparcau Aberystwyth
A200721 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod St Davids Church, Blaencelyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6DN

Discharge condition 5 of planning permission A170655 - bird spacers have been provided on/in the building

Penbryn Llangrannog
A200686 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge of condition 16 (details of fencing/screening) from planning permission A170922

A200720 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Crugywhil, Rhuddlan, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9XB

Erection of an agricultural building

Caniatâd ddim ei angen
A200713 Cais Llawn 10 Min Y Llyn Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG

Erection of an extension to existing unit.

Llanfarian Llanfarian
A200714 Cais Llawn 9 Stryd Y Baddon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2NN Proposed change of use of existing residential building from 1No 1 bed flat and 1No 4 bed flat to 8No 1 bed apartments, to include some demolition and an extension to the rear.
A200710 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Discharge of condition 7 (access) of planning permission A191015

A200709 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Discharge of condition 4 (visibility splays) of planning permission A191015

A200708 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Discharge of condition 5 (roadside frontage) of planning permission A191015

A200712 Cais Llawn Land Adj To New Dwelling At Maesglas Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TJ

Proposed erection of a modest dog kennel for domestic dogs.

A200684 Cais Deiliaid Tŷ Llysawel, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9EY Erection of a conservatory
A200642 Cais Llawn Plas Y Bryniau, Talybont, Llanarth, Ceredigion, SY24 5EQ

Two storey steel framed building for the storage of agricultural implements and harvested crop (hay)

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A200700 Cais Deiliaid Tŷ Seaford, Dol Y Efail Bro Yr Hafan, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BD

Erection of sun room extension to include demolition of existing conservatory.

A200705 Cais Llawn The Grange, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JH Proposed Replacement Dwelling
A200701 Cais Deiliaid Tŷ Maes Yr Haf Cae Crug, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QB

New gable elevation window to the first floor master bedroom

A200698 Cais Deiliaid Tŷ Tyglyn Lodge, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DD Rear extension to provide accessible bed and bathroom on ground floor and spare bedroom on first floor
A200704 Cais Llawn Tynrhos, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PE Erection of an agricultural building.
A200667 Cais Llawn Dolwen Fach, Llanwenog, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UR Agricultural Shed & Replacement Entrance
A200691 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cambrian Coast Caravan Park, Borth, SY24 5JU

Variation of condition on planning permissions 142/5, D1.1573.78, D1.979.82, D1.79.92 and CSDA21/049297 to allow holiday homes to be occupied between 1st March and 28th February each year.

A200696 Materion wedi'u gadw nol Land Off Heol Y Garreg, Pontgarreg, Llandysul, Llandsyul, Ceredigion, SA44 6AT Approval of all Reserved Matters Penbryn Llangrannog
A200694 Cais Llawn Penuwch Fawr, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4ND Change of use of holiday unit 5 into a Managers Accommodation
A200687 Cais Llawn Bryn Ardwyn Ffordd Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ED Change of use of building last used as a storage facility associated with a school, back to domestic property along with extension of a single storey wrap around extension to three sides of the existing building with associated garden landscaping.
A200690 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penysarn, Talybont, Ceredigion, SY24 5HJ

Discharge of condition 8 (written scheme of investigation) from planning permission A200116

A200665 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Cardigan Golf Club, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR

The erection of a field gate entrance into the academy area of Cardigan Gold Club off the adjacent unclassified field road

A200677 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pantycyfyng Uchaf, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QQ

Erection of an agricultural storage shed 

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A200682 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Mynachty Home Farm, Pennant, Llanon, Ceredigion, SY23 5JP

Erection of a storage shed 

A200676 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ffynnon Fair, Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7JR

Erection of an agricultural storage shed.  

Llanwenog
A200685 Cais Amlinellol Plot On Land At Calderbrook Lodge, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QJ

Erection of a TAN 6 dwelling in connection with an existing rural enterprise

Troedyraur Troedyraur
A200680 Cais Llawn Blaencannog Newydd, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PR Erection of an equestrian manège / sand school Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A200598 Cais Adeilad Rhestredig Abergeldie House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH

Demolishing the existing outbuildings in the rear yard and the erection of a student accommodation block containing bedrooms and ancillary use. 

A200683 Cais Llawn Morrisons Supermarket Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TL Store extension and vehicle parking canopy Llanbadarn Fawr
A200597 Cais Llawn Abergeldie House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH Demolishing the existing outbuildings in the rear yard and the erection of a student accommodation block containing bedrooms and ancillary use. Aberystwyth
A200675 Cais Llawn Newbridge Sawmills, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9LA Retrospective planning permission is being sort for the installation of a wood chip fueled Eta Hack VR BG3- 500 Kw boiler and wood chip drying floor in an existing timber storage building. The boiler is providing sustainable green energy for the drying of timber products in the form of a drying kiln and wood chip drying floor. Beulah Beulah
A200666 Cais Deiliaid Tŷ Bryn Cadno, Penrhiwnewydd, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EY

Garage with with concrete block and timber flat roof

Trefeurig Trefeurig
A200679 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ysgol Gynradd Llanwnen, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LJ

Removal/variation of condition 11 (landscaping, ecological enhancements and maintenance scheme) and 14 (written scheme of investigation) of planning permission A200002

A200618 Cais Llawn Old Capel Bangor Golf Course Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LL Proposed erection of an agricultural building with a new site access and access track.
A200678 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent Bryn Mair Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QA

Variation of condition 4 of planning permission A181181

Caniatawyd
A200631 Cais Llawn Goetre Isaf, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NP

Retrospective Change of Use of two outbuildings to tourism units.

A200629 Cais Adeilad Rhestredig Barclays Bank Plc, Barclays Bank Plc, 20 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AG

Removal of external ATM, signage and letter box and removal of internal counters and furniture.

A200650 Cais Amlinellol Plot 4 Gelli Aur, Pontsian, Llandysul, SA44 4UD

Erection of a dwelling

Capel Dewi Llandysul
A200671 Cais Llawn Llysathro, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BL

Proposed vehicle access to field as typical layout 6B

A200672 Cais Llawn Land At Sychpant Farm And Adj To Hafod, Blaen-cil-llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Erection of a new agricultural building to accommodate stall cattle.

A200615 Cais Llawn 12 Lon Cambria, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NT

Change of use of offices into 3 flats and 1 maisonette.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A200634 Cais Llawn Berllan Fach Cenarth, Newcastle Emlyn, SA43 2PJ

Replacement dwelling and extension.

Beulah Beulah
A200673 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Gwel Y Gelli, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QP

Modification/Discharge of section 106 planning obligation on planning permission 960855 relating to the agricultural occupation restriction 

Beulah Beulah
A200670 Cais Deiliaid Tŷ Whitehall Stryd Fawr, Llanon, Ceredigion, SY23 5HE

Proposed single storey extension to replace existing lean-to extension and conservatory

A200669 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maesmynach, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LZ

Discharge condition 8 of planning permission A200036 detailed ecological enhancements and management scheme

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200668 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maesmynach, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LZ

Discharge condition 3 of planning permission A200036 visibility splays

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatâd ddim ei angen
A200662 Cais Amlinellol Land Adj To Penwern Pennant, Demolition of two outbuildings and erection of one dwelling
A200661 Cais Llawn Land Adjacent To Glownant, Talsarn, Lampeter, SA48 8QE

Erection of an affordable dwelling to include vehicular access and installation of a package treatment plant

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Tynnwyd yn ôl
A200664 Cais Llawn Plot At Morfa Uchaf Llangrannog, Llanrannog, Llandysul, SA44 6RU

Erection of a dwelling

A200663 Cais Llawn Old Garden Centre, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0JR

Change of use of garage into dwelling to include extension

A200655 Cais Llawn Bolafron, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PU

Change of use to partial domestic use

Penparc
A200660 Cais Amlinellol Parc Y Pant, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SH

Erection of two dwellings

A200658 Diwygiad Ansylweddol Cri'r Wylan, 81 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HD

Amendment to planning application A190784, slight increase in floor area to side porch, by sliding the small wall some 700mm closer to the front of the dwelling, thus affording a larger lobby internally.  Also incorporating a front door with glazed screen to each side.

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A200603 Cais Llawn Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9JP Erection of a single storey extension to provide a link corridor between school building and nursery block
A200659 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 3AA

Discharge condition 4 of planning permission A200263 a level 2 recording report

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200653 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Discharge condition 4 of planning permission A180026 foul sewage discharge

A200589 Cais Llawn The Animalarium Y Rhyd, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NA Erection of 2 log cabins. Borth Borth
A200626 Cais Deiliaid Tŷ Brynarael Mydroilyn, Lampeter, SA48 7RN Extension to dwelling Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200657 Cais Llawn Land At Ty Bach Ffair Rhos, Pontrhydfendigaid, Tregaron, SY25 6BP

5 no. log cabins and installation of package treatment plant

Lledrod Ystrad Fflur
A200654 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Discharge condition 5 of planning permission A180026 offsite sewerage system improvements

A200640 Cais Deiliaid Tŷ 18 Heol Tyn-y-fron, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3RP Proposed single storey side and rear extension
A200656 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Rectory, 7 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

Discharge condition 6 of planning permission A200188 photographic record 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200648 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Porthmawr, Llanrhystud, Llanon, Ceredigion, SY23 5JZ

Erection of an agricultural building

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200651 Cais Llawn Land Adjacent Coedfryn, Blaenannerch, Cardigan, SA43 2AL Proposed Affordable Dwelling
A200652 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolawel, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TQ

Erection of an agricultural building

Lledrod Lledrod Caniatâd ei angen
A200649 Cais Llawn Land At Sychpant Farm & Hafod Blaen-cil-llech, Newcastle Emlyn,

Erection of an agricultural building to accommodate stall cattle.

A200644 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge condition 14 of planning permission A200044 Market stall management plan, historic images, current images, stall design/layout

A200638 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynadda Chapel Llechryd, Cardigan, Cardigan, SA43 2NN

Discharge condition 4 of planning permission A181013 Schedule of materials

Penparc Llangoedmor
A200645 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge condition 15 of planning permission A200044 - Electrical services design principals document

A200641 Cais Deiliaid Tŷ Hillside, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EZ

Extension to dwelling to include demolition of existing garage.

A200647 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynadda Chapel Llechryd, Cardigan, Cardigan, SA43 2NN

Discharge condition 5 of planning permission A181013 Photographic Survey

A200646 Cais Llawn Abbeyfield Society, Jasper House, 60 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DW Proposed change of use from residential care home to homeless persons hostel Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A200610 Diwygiad Ansylweddol Tyr Morfa, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LD

Change from 4 no. buildings to 1 no. larger building and change location of garage (previously approved) to new location

Cardigan Gwrthodwyd
A200639 Cais Llawn The Former Bakery, Machynlleth, Change of use from an existing storage building and former bakery into a single dwelling
A200301 Cais Llawn Tyglyn Davis Trust Holiday Centre And Gardens, Tyglyn Davis Trust Holiday Centre And Gardens, Aberaeron, SA48 8DE

Installation of a 13kW Air Source Heat Pump

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A200590 Cais Deiliaid Tŷ Penycwm Pennar Road, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DG Ground mounted solar photovoltaic panels and ancillary development Aberporth Aberporth
A200636 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Parc Melin (formerley Golden Sands Caravan Park) Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JQ

Discharge of condition 14 (drainage shceme) from planning permission A180719

A200530 Cais Deiliaid Tŷ Maesterfyn, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NS

Demolition of existing rear extension and Erection of side & rear extension and internal alterations and re-roofing.

Borth Geneu'r Glyn
A200637 Ymgynghoriad Trydan Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Upgrade overhead electricity line

Caniatawyd
A200635 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Retail Park, Parc Melin Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JQ

Discharge of condition 3 (drainage scheme) of planning permission A180715

A200628 Cais Llawn Barclays Bank Plc, Barclays Bank Plc, 20 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AG Removal of external ATM, signage and letter box and removal of internal counters and furniture.
A200632 Materion wedi'u gadw nol 4 Maes Wyre, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AH Design (Appearance and Layout etc) of the Proposed Dwelling.
A200630 Cais Deiliaid Tŷ Llwynyreos, Alltyblaca, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9SU Extension to dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200611 Cais Llawn Pengraig, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AB Erection of agricultural storage building and biomass boiler installation with wood chip storage.
A200627 Cais Llawn Land At Berthela Creuddyn Bridge, Lampeter, SA48 8BL

Erection of a stable building and menage/sand school for private use only.

Caniatawyd gydag Amodau
A200575 Cais Deiliaid Tŷ Ffynnon Lefrith Fach, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EU Erection of a conservatory  Caniatawyd gydag Amodau
A200608 Cais Llawn Plot Opposite Darfal, Adj The Rememberance Gardens Oakford, Llanarth,

Erection of a stable building and menage.

A200624 Cais Llawn Land At Plynlimon Fawr Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, SY23 3LE The installation of a guyed 30m container mounted lattice mast with 2 x 1.2m dishes and associated temporary ground based equipment and works for a period of 3 years.
A200622 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glebelands Market Garden St Dogmaels Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3BA

Variation of condition 8 of planning permission A190346 (height of hedge).

A200621 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glebelands Market Garden St Dogmaels Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3BA

Removal of condition 9 (landscaping) of planning permission A160478

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A200593 Cais Llawn Penparcau Community Centre Ffordd Penparcau, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1RU Erection of garden fence, two garden sheds and a shipping container storage unit within the compound.
A200619 Diwygiad Ansylweddol Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BN

Minor amendment to planning permission A190304 (external condenser unit).

Caniatawyd
A200623 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9JP

Discharge of condition 4 (method statement) from planning permission A200222

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200602 Cais Llawn Fferm Henllys Farm, Dol Y Bont, Borth, SY24 5LY

Proposed slurry lagoon and associated works.

A200616 Cais Deiliaid Tŷ Dol Aur, 8 Bryn Eglur, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BP

Erection of an extension.

A200617 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adj To Hengoed Croeslan, Llandysul,

Variation of condition 3 (Amended Design) & condition 24 (wording of condition) of planning permission A160776.

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200614 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Natwest Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HS

Discharge of condition 3 (method statement for roofing works) of planning permission A200093

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200585 Cais Deiliaid Tŷ 9, Heol Y Waun, Maesycrugiau, Pencader, Ceredigion, SA39 9NA We are looking at constructing a two storey rear extension in order to create additional living space and an extra bedroom.
A200613 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penrhos Golf And Country Club, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY

Discharge of condition 9 (drainage scheme) of planning permission A190622

A200518 Cais Llawn 41 Maesceiro, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BG

Change of use and extension to add 2 no. open market dwellings and associated works.

A200601 Cais Llawn Felin Rhiwarthen, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 4EL

Proposed conversion of Beudy Stable into holiday let

Melindwr Melindwr
A200596 Cais Llawn 3 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NY

Proposed alterations/improvements to existing second & third floor 3 bedroomed flat/maisonette approved under A050543 to include rear flat roof/decking area with improvements and alterations to the existing first floor bedsit to provide studio flat with an additional two bedroomed flat to the rear first floor area and general associated works.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A200605 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Llwyn Yr Eos, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SH

Discharge of condition 4 (proposed soackaway) of planning permission A200141

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200600 Cais Llawn Land Adjacent Ty Cornel, Pantycrug Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EF Proposed new equine building to house 2 stables, tack room and feed/trailer storage. Gwrthodwyd
A200599 Cais Adeilad Rhestredig 25 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ Installation of external ductwork associated with the kitchen extract ventilation system to the rear of the property and the installation of exterior lighting to the existing fascia of the front bay window and introduction of signage to be applied to the glass of the bay window. Aberaeron Aberaeron
A200587 Cais Llawn Pantyffwrn, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DT Proposed Mobile Home to form holiday accommodation
A200584 Cais Llawn Aberaeron Comprehensive School Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DT Proposed Extension to Aberaeron School Caniatawyd gydag Amodau
A200591 Diwygiad Ansylweddol Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9JP

Soakaway and drainage 

Beulah Beulah Caniatawyd
A200545 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The West Of Caebislan Isaf Aberarth, Aberaeron, Ceredigion,

Discharge condition 3 of planning permission A170968 sample of materials

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200580 Cais Deiliaid Tŷ 2, Beach Cottage Clarach Road, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LJ Proposed glass balustrade to form new balcony over existing flat roof. Gwrthodwyd
A200588 Cais Llawn Whitehall Garage Stryd Fawr, Llanon, Ceredigion, SY23 5HE

Proposed showroom and MOT/workshop building to replace existing workshop

Llansantffraid Llansantffraed
A200607 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent To Ty Maesymeillion Maesymeillion, Llandysul, SA44 4NJ

Erection of an affordable dwelling

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200515 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Drefach, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6LX

Cais i gael gwared ar gytundeb Adran 106 yn ymwneud â chais cynllunio A040161 a oedd yn ceisio rheoli deiliadaeth y ddau fflat a gymeradwywyd fel eiddo rhent ac i atal gwerthu'r fflatiau hyn â thir fel unedau ar wahân a thrwy hynny rannu’r uned amaethyddol / Application for removal of S106 agreement relating to planning application A040161 which sought to control the tenure of both flats approved as rental properties and to stop the sale of these flats with land as separate units thus breaking up the agricultural unit. 

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd
A200595 Cais Amlinellol Plot 7 Maes Hyfryd Forest Road, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AN Development of dwelling Lampeter Gwrthodwyd
A200565 Cais Llawn Schooner Park New Quay, SA45 9SG Change of use of land to re-site previously permitted park home residential caravans
A200592 Cais Llawn Flat, Yr Hen Arad Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BB Proposed conversion of original single flat into two separate flats. Replace windows with softwood windows to match existing.
A200583 Cais Llawn 20 Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AA

Change of Use for ground floor to residential use, property to be one residential dwelling.

Lampeter
A200586 Cais Deiliaid Tŷ The Laurels Gwbert Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AF

Erection of a mast to support radio antennae.  The mast will have an adjustable height the maximum being 9.2 metres.  It will also be capable of tilting.

Caniatawyd gydag Amodau
A200570 Cais Llawn Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6RN

Erection of a dwelling and vehicular access.

Llangeitho Llanddewi Brefi
A200582 Diwygiad Ansylweddol Phase 2 Awel Yr Afon, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AQ

Change of proposed tree types.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A200579 Cais Llawn Felin Cwm Hyar Tregroes Road, Llandysul, SA44 4NP

Change of Use of outbuilding into extension to dwelling to include demolition of existing garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A200576 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tyngraig, Talybont, Ceredigion, SY24 5HJ

Erection of an agricultural shed

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200539 Cais Deiliaid Tŷ 9 Bro Nant Cellan, Clarach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3PH Erection of a guest lodge/dwelling
A200581 Diwygiad Ansylweddol Hafod Waenog, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SH Amendment to ground floor plan Caniatawyd
A200573 Cais Deiliaid Tŷ Ffynnon Lefrith Fach, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EU Replacement of conservatory roof and side window. Caniatawyd gydag Amodau
A200571 Cais Llawn Rhyd Meironydd Farm, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NS

Change of use of agricultural outbuildings into 3no. holiday units to include a new vehicular access, package treatment plant and demolition of steel portal frame building.

A200574 Cais Deiliaid Tŷ Y Garth, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2NX Proposed first floor extension Caniatawyd gydag Amodau
A200577 Cais Deiliaid Tŷ Golwg Y Frenni Tanygroes, Cardigan, Ceredigion , SA43 3HZ

Erection of an extension 

Caniatawyd gydag Amodau
A200568 Cais Llawn Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6RN

Erection of a dwelling and vehicular access.

Llangeitho Llanddewi Brefi
A200578 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Delfan, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AW

Removal of S106 agreement from planning permission 950938 tying property of Delfan to land.

A200561 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Sisial Y Coed, Tregaron, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6PB

Erection of a storage shed.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200549 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio 12 Clos Gwilym, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GA

Modifying the S106 agreement to take account of the Ceredigion Local Development Plan instead of the Ceredigion Unitary Development Plan.

Llanbadarn Fawr
A200567 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Minor amendment to planning permission A190042 (amend wording to conditions 3, 12, 14, 15 & 18).

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200569 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Gogoyan Caravan Park Llandewi Brefi, Tregaron, SY25 6NZ

Discharge condition 3 of planning permission A190449 landscaping plan

A200562 Materion wedi'u gadw nol Plot 54 To 84 Ger Y Cwm, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ES Erection of 31 dwellings
A200552 Cais Llawn The Famous Pound Shop Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NZ Proposed change of use of ground and part first floor into a wine bar. Garage extension to the rear with new balcony to the side. Minor internal alterations with 2No new French doors to the side elevation. Existing rear basement to be extended.
A200564 Cais Deiliaid Tŷ Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ Demolition of existing garage & shed and replacement with single story extension to existing farmhouse Caniatawyd gydag Amodau
A200566 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Ceredigion,

Discharge condition 7 of planning permission A190262 submit a level 2 recording report

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200556 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwmtawel, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PQ

Variation of condition 2 of planning permission A190643, design, 

Caniatawyd gydag Amodau
A200538 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Driftwood Ffordd-y-fulfran, Y Borth, Ceredigion, SY24 5ND

Erection of an extension (permitted development).

Gwrthodwyd
A200522 Cais Llawn Ffosygravel Uchaf, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NX Replacement earth banked nutrient storage lagoon.
A200560 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Rear Of No.1 Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0NW

Variation of condition 2 of planning permission A190574 amended drawings

Caniatawyd gydag Amodau
A200555 Cais Llawn Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PS Proposed Agricultural Stock Unit Caniatawyd gydag Amodau
A200557 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ER

Discharge condition 3 of planning permission A190311-details and samples of the materials ro be used in construction of the external surfaces of the dwelling.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200558 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ER

Discharge condition 13 of planning permission A190311-prior to commencement of the development details of how water drainage from the drain running the length of the plot shall be managed shall be submitted to and approved by the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200499 Cais Adeilad Rhestredig Trewen Mill, Newcastle Emlyn, SA38 9PB

Conversion of former corn mill to single dwelling, detailing external work

A200559 Diwygiad Ansylweddol Ysgoldy Brynwyre Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AD

Amendment to planning application A190828 internal layout amendments including changes to windows and external doors and slight increase in footprint

Caniatawyd
A200554 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Discharge condition 3 of planning permission A190818 Method Statement

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200450 Cais Llawn The Bakery Pentre Uchaf, Tregaron, Ceredigion, SY25 6NF The renovation and re-roofing of the existing single storey building and change of use from the redundant bakery to ground floor offic and storage & first floor bunkhouse accommodation. Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A200553 Cais Amlinellol Land Adjacent To Nantllan Business Park, Aberystwyth, SY23 3DT Erection of a managers dwelling. Tirymynach Tirymynach
A200548 Cais Llawn Land At Rhydlydan Farm Talgarreg, Llandysul, SA44 4XD

Erection of a new TAN6 dwelling and a 60'x40' portal frame building, both in association with the applicants existing rural enterprise - fencing and agricultural contracting 

Caniatawyd gydag Amodau
A200551 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Pentwyn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RT

Modification of S106 to an affordable housing agreement.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A200493 Cais Llawn Volac International Ltd, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AG

Demolish and re-erect processing facility.

Caniatawyd gydag Amodau
A200544 Cais Llawn Dwelling Adj Coed-y-glyn, Lampeter, SA48 7SB Retention of Dwellinghouse with Proposed Sun Lounge Extension and Detached Double Garage, together with Extension of Garden Curtilage, Revised Vehicular Access and Boundary Treatment Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200547 Caniatad Hysbyseb 23 Stryd Portland, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DX Display of Signage Caniatawyd gydag Amodau
A200510 Cais Llawn Land Formerly Part Of Esgaireithin, Tresaith, Cardigan, SA43 2JG

Erection of a steel portal cattle shed

A200546 Diddymu/Amrywio Amod(au) Maesllan, Nebo, Llanon, Ceredigion, SY23 5LJ

Remove conditions 11, 12, 13, 14 and 15 from planning permission A000942

Llansantffraid Llansantffraed
A200540 Cais Llawn Derry Omond Railway Halt Betws Bledrws, Lampeter, SA48 8NP Change of use from former railway halt to holiday let unit
A200542 Cais Llawn Rhydypennau Inn, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AA

Retrospective application for a Marquee and associated works.

Caniatâd dros dro
A200543 Cais Deiliaid Tŷ Hafodhir Uchaf, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NR Proposed Alterations and Extensions.
A200535 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tygwyn, Mwnt, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QH

Retention of touring and static caravans and extension of the operating season.

Penparc
A200541 Cais Llawn Ffynnon Oer, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5PS Demolition of existing bungalow and replacement with new dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200532 Diwygiad Ansylweddol Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Non- Material amendment of planning permission A180026 (Amended plans & planting)

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd
A200536 Cais Llawn Plot Opposite Brongwyn Court Penparc, SA43 1SD Erection of a dwelling and garden store/hobby room
A200537 Cais Llawn Oakleigh, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RL

Proposed 3 no. shepherds huts to include installation of package treatment plan.

A200534 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ty Isaf Farm, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NP

Erection of a polytunnel 

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200533 Cais Llawn Land Adjacent To Bryncerdin Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TJ

Proposed extension of domestic curtilage, and erection of a dog kennel (domestic dogs).

Caniatawyd gydag Amodau
A200523 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Wern Newydd, Tregaron, Ceredigion, SY25 6UN

Agricultural Storage Shed

Caniatâd ei angen
A200516 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penfoel, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PL

Erection of a storage shed

Caniatawyd
A200527 Cais Llawn Glanbran, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RT

Glamping site with 5 en-suite pods, together with associated access and parking.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200531 Cais Llawn The Old Garage, Goginan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NT

Change of use into residential, single storey rear extension and associated works.

A200528 Cais Llawn Land At Cilgraig Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion ,

Formation of new agricultural field access 

A200526 Cais Deiliaid Tŷ Ty Coedmor, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LQ

Proposed Alterations & Extension

Caniatawyd gydag Amodau
A200520 Cais Deiliaid Tŷ 3, Pen Y Cei Felin-y-mor Road, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BS Erection of a two storey extension  Caniatawyd gydag Amodau
A200519 Cais Deiliaid Tŷ Riverside, Clarach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DW Proposed alterations and extension Caniatawyd gydag Amodau
A200524 Ymgynghoriad Trydan Mansel Davies And Sons Haulage, Temple Bar, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8BQ

Electricity Lines.

Dim gwrthwynebiad
A200521 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land To The West Of Caebislan Isaf Aberarth, Aberaeron, Ceredigion,

Confirmation of commencement of works

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd y Tystysgrif
A200525 Cais Llawn Land At Garreg Wen Aberporth, Aberporth, Ceredigion, SA43 2HB Retention of a holiday unit.
A200517 Cais Llawn Gorwelon, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0JU

Demolition of existing bungalow, erection of replacement dwelling and shed.

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200469 Cais Llawn Crudyrawel, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PU Erection of a new dwelling and the reconstruction of the existing access. Llanfarian Llanfarian
A200514 Cais Llawn Cwmllechwedd, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4ST Proposed erection of a general purpose agricultural building. Caniatawyd gydag Amodau
A200513 Cais Llawn Land At Troed Rhiw Bethania, Llanon, SY23 5NJ

Erection of an affordable dwelling to include vehicular access and installation of a package treatment plant

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200474 Cais Llawn Cloch Las Ynyslas, Ynyslas, Borth, SY24 5LB

Creation of an Arts and Wellness Retreat comprising of car and bike park, storage area for bins, erection of a marquee, sauna and toilet/shower block.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Tynnwyd yn ôl
A200508 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Clos Allt Fach Clos Allt Fach, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5DY

Modification of S106 agreement.

A200511 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Dewi Las, Cross Inn, Llanon, Ceredigion, SY23 5ND

Occupation of dwelling house in breach of Condition 3 of planning permission D1.823.80

Llansantffraid Dyffryn Arth Gwrthodwyd
A200509 Cais Llawn Iet Goch, Tregroes, Llandysul, Ceredigion, SA44 4NE

Retention of Change of use of agricultural land to residential garden.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200452 Cais Adeilad Rhestredig Glyn Padarn Ffordd Sulien, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3QU

Internal alterations

Llanbadarn Fawr Caniatâd wedi ei roi
A200512 Diwygiad Ansylweddol Milestone Fach, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PF

Minor amendment to planning permission A181168 (amended plans)

Caniatawyd
A200451 Cais Llawn Glyn Padarn Ffordd Sulien, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QU Change of use of part ground floor from communal facilities to offices and additional fire protection measures. Caniatawyd gydag Amodau
A200505 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 14 of planning permission A190042 Cross sections and FFL's

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200498 Cais Adeilad Rhestredig Trewen Mill, Newcastle Emlyn, SA38 9PB

Conversion of former corn mill to single dwelling detailing internal works.

A200501 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 3 of planning permission A190042  roofing slate

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200500 Cais Llawn Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Proposed installation of surface water attenuation (Stormcell) unit.

Caniatawyd gydag Amodau
A200502 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 4 of planning permission A190042 sample of stonework

Caniatawyd
A200504 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 12 of planning permission A190042 green area and open space

Llandyfriog Llandyfriog
A200507 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 18 of planning permission A190042 plot accesses layout

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200506 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 15 of planning permission A190042 estate road layout

Llandyfriog Llandyfriog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200418 Cais Llawn Dolchenog, Cwmystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AG Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office (overall structure height 16.3m to top of antennas). The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2700x2450x2500mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10mx10m compound surrounded by a 1.8m high mesh fence. A 20m x 3m loose stone twin track access track will also be installed. Lledrod Ysbyty Ystwyth
A200503 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 11 of planning permission A190042 roadside boundary treatment

Llandyfriog Llandyfriog
A200491 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tancastell Llanddewi Brefi, SY25 6SB

Discharge of condition 3 (roof material) from planning permission A180524

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200476 Cais Llawn Pendre, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TD

Erection of a storage building

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200480 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN

Discharge of Condition 9 (Drainage) of Planning Permission A190018

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200497 Diwygiad Ansylweddol Plots 3, 4 And 5 Land Adjacent To Bronwydd, Pennant, Llanon, SY23 5JH

Amendment to planning permission A190817 - Finish the semi's to plots 3 and 4 and the dwelling to plot 5 in all brick to match the approved dwellings to plots 1 and 2 

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd
A200487 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN

Discharge of Condition 10 (Landscaping) of Planning Permission A190018

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd
A200488 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN

Discharge of Condition 11 (Bird Survey) of Planning Permission A190018

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd
A200489 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN

Discharge of Condition 14 (Construction Traffic Management Plan) of Planning Permission A190018

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200471 Cais Llawn Colderbrooke Lodge, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QJ

Retention of all weather equestrian manège.

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200492 Materion wedi'u gadw nol The Stable Yard, Llandysul, SA44 5TY

Erection of a dwelling and attached annex

Caniatawyd gydag Amodau
A200495 Cais Llawn 26 Heol Y Cwm, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BB

Erection of a dwelling and detached garage

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn
A200496 Cais Deiliaid Tŷ 13 Hillfield Place, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DJ

Erection of a first floor extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200453 Cais Llawn Glanperis, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5EQ Replacement earth banked nutrient storage lagoon to comply with Environmental Permitting Regulations and SSAFO Regulations,  Caniatawyd gydag Amodau
A200494 Cais Deiliaid Tŷ Cilmeri, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NG

Erection of a garage

Caniatawyd gydag Amodau
A200490 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN

Discharge of Condition 22 (Archaeological Scheme) of Planning Permission A190018

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200482 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 3 from planning permission A120009

Caniatâd ddim ei angen
A200454 Cais Deiliaid Tŷ Fronlwyd Llanarth, Lampeter, SA47 0PL Proposed side extensions Caniatawyd gydag Amodau
A200481 Cais Amlinellol Land Adj Glan Denys And Carregwen Nebo, SY23 5LE Erection of a dwelling and adjusted site entrance.
A200484 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 5 (Code of Sustainable Homes) from planning permission A120009

Caniatâd ddim ei angen
A200486 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 23 (surface water drainage) of planning permission A120009

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200483 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 4 (Sustainable Homes) of planning permission A120009

Caniatâd ddim ei angen
A200485 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 6 (external material and finishes) of planning permission A120009

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200486 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 23 (surface water drainage) of planning permission A120009

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200479 Cais Llawn Maesrhug, Cross Inn, Llanon, Ceredigion, SY23 5ND Proposed extension and alterations to dwelling  Caniatawyd gydag Amodau
A200457 Cais Llawn Land Adjacent To Penlan Land Adjacent To Penlan, Penuwch, Tregaron, SY25 6RA

Proposed 3 no. glamping pods to include alterations to existing gate access and installation of package treatment plant.

Llangeitho Llangeitho
A200445 Cais Deiliaid Tŷ Werndeg, Glanwern, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LT Proposed extension to existing dwelling Borth Borth Caniatawyd gydag Amodau
A200473 Cais Deiliaid Tŷ Castle House, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9ET

Demolition and re-building of rear extension 

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200478 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adjacent Ger-y-cwm Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ES

Variation of condition 1 planning permission A130975 and condition 3 planning permission A180672 to Extend the time to submit the Reserved Matters by a further 12 months 

Trefeurig Tynnwyd yn ôl
A200472 Diddymu/Amrywio Amod(au) New Barn Bwlch Mawr, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EA

Variation of condition 2 (approved drawings) of planning permission A110976

Caniatawyd gydag Amodau
A200475 Cais Deiliaid Tŷ Ffynnonberw, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EF Dormer extension on rear elevation of house plus a ground floor extension at the front, with a basement plant-room and store Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A200470 Cais Llawn Esgair Llethr Llanddewi Gwyn, Tregaron, SY25 6PG Installation of a 40m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes.  Installation of a foul weather enclosure (2700x2450x2500mm) accommodating the equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 12mx9m compound surrounded by a 1.8m high mesh fence. A 12m x 10m loose stone access track/turning area will also be installed along with a 16m armco barrier.
A200461 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bryngwyn, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RD

Erection of an agricultural building for storage of hay and farm machinery.

Caniatâd ei angen
A200463 Cais Deiliaid Tŷ Gellideg, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PG

Erection of an extension and alterations.

Caniatawyd gydag Amodau
A200464 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Erw Las, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AL

Erection of an extension.

Caniatawyd y Tystysgrif
A200468 Cais Adeilad Rhestredig Victoria House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DQ

Internal alterations in order to convert existing office into a flat. 

Aberystwyth
A200466 Cais Amlinellol Vaynor Tresaith Road, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2EB

Erection of a dwelling

A200467 Cais Llawn Victoria House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DQ Conversion of existing office into a Flat. 
A200460 Cais Llawn Dyffryn Teifi Secondary School Heol Llyn Y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP DEVELOPMENT OF 12 DWELLINGS ON FORMER SCHOOL FIELD WITH NEW ROAD ACCESS Llandysul
A200462 Cais Llawn Llain Y Bryn Beulah Road (bryngwyn), Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QA REPLACEMENT OF EXISTING DWELLING TO FORM NEW DWELLING AND ONE DETACHED OPEN MARKET DWELLING
A200458 Cais Llawn Fronfelen, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4DF

Proposed replacement dwelling to include demolition of existing dwelling and alterations to existing access.

Llanfarian Llanfarian
A200459 Cais Llawn 25 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ Change of Use from former A1 (florist) to A3 (proposed restaurant) Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200455 Diwygiad Ansylweddol Plot At Clos Pentre James Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0JE

Minor amendment to planning application A160690 amended plans

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd
A200456 Cais Deiliaid Tŷ Four Winds Felin Road, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ER Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A200449 Cais Llawn Land Adjacent To Maes Wyre Llanrhystud, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 5DL

Erection of 2 open market dwellings with vehicular access.

A200447 Cais Deiliaid Tŷ Tynybryn, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BG Alterations and Extension Caniatawyd gydag Amodau
A200448 Cais Llawn Land Adjacent To Penlleinau, Tregaron, SY25 6HN

Erection of an affordable dwelling to include new vehicular access and installation of a package treatment plant

Tregaron Tregaron
A200440 Cais Llawn The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1RX Re-plan of plots 9 and 10 approved under planning permission A181165 to change the two semi-detached dwellings into one detached dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200442 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1RX

Discharge of Conditions 10 (Construction Method Statement) of planning permission A181165 

A200443 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1RX Discharge of Conditions 11 (Landscape scheme) of planning permission A181165  Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200441 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1RX

Discharge of Condition 3 (Materials) of planning permission A181165 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200399 Cais Llawn Land At Garreg Wen Aberporth, Aberporth, Ceredigion, SA43 2HB Erection of four residential units with reconfigured access and parking.
A200444 Diwygiad Ansylweddol Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN

Non-Material amendment for alterations to planning permission A190018

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd
A200439 Cais Deiliaid Tŷ Pentre Coed, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5EE

Erection of an extension to annexe to include demolition of porch.

A200411 Cais Deiliaid Tŷ Tynewydd, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BS Change of use of barn to extend dwelling. Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A200436 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwyncelyn, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LQ

Discharge of condition 5 (method statement roof structure) from planning permission A180630

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200434 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwyncelyn, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LQ

Discharge of condition 3 (sample of roofing) from planning permission A180630

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200437 Cais Amlinellol Banc Y Pennau, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AJ

Erection of dwelling and associated works

A200438 Cais Deiliaid Tŷ Rhosfach Nebo, Llanon, SY23 5LJ

Erection of an extension.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A200435 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwyncelyn, Cnwch Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LQ

Discharge of condition 4 (method statement of the cob wall) of planning permission A180630

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200428 Cais Llawn Caeglas, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LA Change of use of agricultural land for siting of two 'glamping' tents and basic facilities during the summer months. The tent and washroom would be temporary movable features with no ground works or services required. Ystwyth Trawsgoed
A200413 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tynrhos, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PE

Erection of an agricultural building.

Llangybi Llangybi Caniatâd ei angen
A200430 Ymgynghoriad Trydan Maes Y Cilyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8UA

Electricity Pole

Dim gwrthwynebiad
A200433 Cais Llawn Neptune Beach Parade, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BE

Proposed renovation to dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A200426 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Arch View, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Discharge of condition 4 of planning permission A190517 (Bird Survey).

Melindwr Pontarfynach Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200427 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Arch View, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Discharge of condition 7 of planning permission A190517 (Surface Water).

Melindwr Pontarfynach Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200429 Diwygiad Ansylweddol Hendre Gwyndir, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AT

Minor amendment to planning application A190462 (amend window details)

Caniatawyd
A200422 Cais Llawn Canolfan Steffan Peterwell Terrace, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BX Proposed new Camau bach building to replace existing building on site. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200432 Diddymu/Amrywio Amod(au) Pentwyn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RT

Variation of condition 4 (occupancy) of planning permission D1/1083/90

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200431 Caniatâd Ardal Gadwraeth Royal Indian Restaurant, Albion House Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NZ

Removal of garden wall to allow for off street parking.

Caniatâd wedi ei roi
A200425 Cais Deiliaid Tŷ Pantglas Bowls Road, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2AR

Proposed alterations & extension to existing dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A200421 Cais Deiliaid Tŷ Maesyrhedydd Lon Glan-fred, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BY

Proposed dormers to front and removal of chimney.

Borth Geneu'r Glyn
A200405 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Brynhyfryd, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QQ

Erection of an agricultural building for storage of feed and implements.

Caniatâd ddim ei angen
A200423 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Minor amendment to planning application A190042 (amended plan)

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200424 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adj To Garn Rhos Maesceiro, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BG

Variation of condition 1 (commencement date) of planning permission A180489

A200397 Cais Llawn Llysteg, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LJ Change of use of garage to hair salon. Caniatawyd gydag Amodau
A200420 Diwygiad Ansylweddol Awel Yr Afon, Cardigan, Ceredigion, SA43 3AQ

Removal of six trees from the soft landscaping scheme, planning permission A130988.

Gwrthodwyd
A200419 Cais Llawn 12 Heol Francis, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9QL Replacement retaining wall on north eastern boundary. Caniatawyd gydag Amodau
A200412 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land Formerly Part Of Esgaireithin Tresaith, Cardigan, SA43 2JG

Erection of an agricultural building for housing livestock.

Penbryn Penbryn Caniatâd ei angen
A200417 Diwygiad Ansylweddol Nant-y-coed Chalet Park Aberporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DF

Variation of Condition 2 of planning permission A150141 (Amend design of challet)

Caniatawyd
A200410 Cais Llawn Brynamlwg, Llangwyryfon, Tregaron, Ceredigion, SY23 4EX

Erection of an animal housing shed.

Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A200415 Cais Deiliaid Tŷ Cerrigcaranau Isaf, Dol-y-bont, Y Borth, Ceredigion, SY24 5EJ

Erection of a single storey side extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200416 Cais Adeilad Rhestredig Cerrigcaranau Isaf, Dol-y-bont, Y Borth, Ceredigion, SY24 5EJ

Erection of a single storey side extension.

A200414 Cais Llawn Plot Adj Haulfor Francis Road, Y Borth, Aberystwyth, Ceredigion, SY24 5NJ

Erection of a dwelling

Borth Borth Gwrthodwyd
A200391 Cais Llawn Pencnwc Holiday Park, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NL Hybrid application including a full application for the reconfiguration of caravan park to retain existing caravan units and an outline application for the redevelopment of a community leisure facility and associated works including workers accommodation.
A200403 Cais Llawn Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QS Relocation of existing Rural Enterprise comprising erection of bungalow and garage, dog breeding kennels and stables. Siting of temporary static caravan during construction. Beulah Beulah
A200409 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Abermarlais, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JD

Erection of an agricultural shed for storage of hay.

Llangybi Llanfair Clydogau Caniatâd ei angen
A200407 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 26 Maes Crugiau, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PP

Construction of new dormer to rear roof plane.

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd y Tystysgrif
A200402 Cais Llawn Morfa Caravan Park, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5BU

Proposed reception and shower block building to replace existing facilities.

A200404 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio 1 Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QQ

Discharge of Section 106 Agreement.

Penbryn Penbryn
A200401 Cais Deiliaid Tŷ 7 Millview Road, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AF Erection of an extension  Caniatawyd gydag Amodau
A200400 Cais Amlinellol The Animalarium Y Rhyd, Y Borth, Ceredigion, SY24 5NA Siting of 6 temporary static caravans at the northern end of the zoo for staff accommodation. Borth Borth Gwrthod ei benderfynu - Adran 70A
A200396 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pengeulan Cwm Rheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NA

Erection of an extension.

Caniatawyd y Tystysgrif
A200386 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pantmeillion, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6RP

Use of caravan for residential purpose 

Gwrthodwyd
A200394 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot Adjacent To Llannerch Wen Llanfihangel Y Creuddyn, Aberystwyth, SY23 4LA

Variation of condition 2 (commencement date) of planning permission A180906

Ystwyth Trawsgoed
A061322 Cais Llawn Plas Trefilan, Talsarn, Lampeter, Newidiadau Alterations Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A200392 Cais Deiliaid Tŷ Tanglewood Feidr Henffordd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1NL

Erection of an extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200393 Diwygiad Ansylweddol Argoed Fach, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JR Erection of front elevation wall Caniatawyd
A200395 Cais Adeilad Rhestredig 3 Stryd Buddug, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DA

Remove existing heating oil storage tank and install purpose made buried oil storage tank and associated pipe-work.

A200390 Cais Llawn 6 Y Cilgant, Ffosyffin, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0HX

Erection of a dwelling

Ciliau Aeron Henfynyw
A200337 Cais Adeilad Rhestredig Glanhelyg, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2NE Proposed internal and external refurbishment works. Caniatâd wedi ei roi
A200302 Cais Llawn Blaencannog Newydd, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PR Erection of building for storage of machinery ,feed and the inclusion of stabling for 3 horses Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200275 Cais Llawn Ty Isel, Spring Gardens St Dogmaels Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AU Addition of dormer window to front of house Caniatawyd gydag Amodau
A200366 Cais Llawn Cymmau Bach, Comins Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BG Erection of 4 new dwellings, with adjustment to the existing site access and to the existing access serving the existing dwelling, Cymmau Bach. Faenor Faenor
A200385 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lisburn House, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LA

Discharge of condition 7 (Written Scheme of Investigation) from planning permission A190752

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200265 Cais Deiliaid Tŷ Ddol Wilym, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4XF Double storey extension to existing detatched house, to include a new veranda to front, new roof roof terrace to rear plus all associated works Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd gydag Amodau
A200389 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Blaenclettwr, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4XE

Slurry Lagoon

Caniatâd ei angen
A200388 Cais Llawn Tynrhos, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PE Proposed agricultural building for livestock Caniatawyd gydag Amodau
A200387 Cais Llawn Dremddu Fawr, Creuddyn Bridge, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8BL Replacement Earth Banked Nutrient Storage Lagoon  Caniatawyd gydag Amodau
A200384 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Blaenclettwr, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4XE

Erection of a yard covered area

Caniatâd ddim ei angen
A200382 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Bryncerdin Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TA

Discharge of Condition 9 of planning permission A180862 ( Sewage Scheme)

Caniatawyd
A200381 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Bryncerdin Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TA

Discharge of Condition 3 of planning permission A190709 ( Roofing Slate)

Caniatawyd
A200379 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Natwest Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HS

Discharge of Condition 3 of planning permission A200092 ( Appropriate photographic survey)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200377 Cais Amlinellol Ty Llwyd, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NR Outline planning consent for 8 building plots and new site access.
A200378 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwmtawel, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PQ

Discharge of condition 5 (retaining wall) of planning permission A190643

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200373 Cais Llawn Phase 4 Cwrt Dulas, Mill Street, Lampeter, SA48 7HY

Erection of 8 dwellings and associated works

A200363 Cais Llawn Brynwichel, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ Erection of a shed Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A200375 Cais Deiliaid Tŷ Dolbenbont, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DS Formation of parking bay to existing dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A200376 Cais Llawn Land At Bryngwrog Farm Beulah Road, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QR

Proposed temporary siting of static caravan. 

Beulah Beulah
A200374 Cais Llawn Bryngwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QR

Erection of a stable building and formation of an all weather equestrian menage 

A200370 Cais Deiliaid Tŷ Rhewig Fach Nebo, Nebo, Llanon, SY23 5LF Erection of a garage Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200372 Cais Llawn Windy Gale Llwyncoed Road, Blaenannerch, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2AN Proposed Replacement Dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200371 Cais Llawn Abertrinant, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LG

Erection of an affordable dwelling to include new vehicular access and installation of package treatment plant.

Ystwyth Trawsgoed Tynnwyd yn ôl
A200369 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Off Heol Y Garreg Pontgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AU

Variation of Condition 1 and 2 of planning permission A181172 ( Extension of Time)

Penbryn Llangrannog Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200368 Diddymu/Amrywio Amod(au) Pengeulan Cwm Rheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NA

Variation of condition 2 (approved plans) of planning permission A110156

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A200365 Cais Deiliaid Tŷ Fedw Arian, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EE

Demolition of porch and erection of annex extension to dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A200367 Diddymu/Amrywio Amod(au) Bronant, 3 Heol Y Dwr, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9PF

Variation of Condition 2 of planning permission A190736 (Amended Plans).

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A200364 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Abertegan, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UX

Roof canopy over existing concrete walled clamp.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200361 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Quarry Cottage Llanwennen Road (pentrebach), Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7JR

Discharge of Condition 9 of planning permission A190707 ( Bio Security Assessment)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200362 Cais Llawn Abertegan, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UX Replacement Earth Banked Nutrient Storage Lagoon. Caniatawyd gydag Amodau
A200356 Cais Llawn Volac International Ltd, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AG Erection of portakabin  Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatâd dros dro
A200345 Cais Llawn Tynant, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TX

Erection of an affordable dwelling, vehicular access and installation of package treatment plant.

Llangeitho Llangeitho
A200360 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of condition 5 (Highways) from planning permission A180296

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200359 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of condition 3 (highways works) from planning permission A180296

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200358 Cais Llawn 1-2 Yr Hen Ysgoldy Llyshendre, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3PW Change of use residential to 4 bedroom HMO's (Class C4 use) Faenor Faenor Gwrthodwyd
A200357 Cais Amlinellol Unit 4 Aberystwyth Science Park, Cefnllan Lane, Aberystwyth, SY23 3AH Renewal of lapsed outline planning permission for two storey, high quality office/multi-media studio building.  Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A200344 Cais Amlinellol Plot Adj Bodnant Felin Y Mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BU

Erection of a dwelling

A041357 Cais Deiliaid Tŷ Tegfan, Trebedw, Henllan, Llandysul, SA44 5TN Cadw ffordd fynediad i gerbydau Retention of vehicular access Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A200317 Cais Llawn Ffynnonwen, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HT Change of use of barn to use as dwelling.  Aberporth Aberporth Legal – Resolve to grant subject to S106 agreement
A200339 Cais Deiliaid Tŷ 9 Rhiwgoch, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0HR Removal of existing single storey UPVC sun lounge & construction of new single storey extension Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A200351 Cais Llawn Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ Erection of an Agricultural Building  Caniatawyd gydag Amodau
A200353 Cais Llawn Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ Erection of an agricultural Covered Feed Yard Caniatawyd gydag Amodau
A200354 Caniatad Hysbyseb Neuadd Y Pentre Dihewyd, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PN

Post mounted external notice board.  

Caniatawyd gydag Amodau
A200347 Cais Llawn Royal Indian Restaurant, Albion House Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NZ

Formation of car park and revised entrance layout to the rear of restaurant. 

Caniatawyd gydag Amodau
A200284 Cais Llawn Cnwc Yr Hedydd, Llanarth, Ceredigion, SA47 0PE Demolition of dutch barn and conversion of outbuilding into 2 holiday units. Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200352 Cais Llawn Bryn Ardwyn Ffordd Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ED Change of use from storage facility associated with a school to domestic property. Tynnwyd yn ôl
A200340 Cais Amlinellol Land Opposite Parc Y Trap, Adpar, Newcastle Emlyn, Outline planning application for residential development comprising up to 35 dwellings with all matters reserved except access Llandyfriog Llandyfriog
A200349 Cais Llawn 10 Min Y Llyn Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG

Erection of extension to existing unit

Llanfarian Llanfarian Tynnwyd yn ôl
A200348 Diwygiad Ansylweddol The Curlews, Maesycrugiau, Llandysul, Ceredigion, SA39 9NA

Minor amendment to planning permission A191024 (external finishes to stables).

Caniatawyd
A200346 Cais Deiliaid Tŷ Highbury Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LQ Erection of a garage Caniatawyd gydag Amodau
A200343 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ty Gwyrdd, Gilfachrheda, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SR

Removal of Condition 3 ( Accommodation) & Condition 4 ( Occupied by same person) of planning permission A100562.

A200312 Cais Llawn Gwelfro, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RF

Erection of barn and menage and creation of a pond

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A200325 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plots Adjacent To Madiwela, Cardigan, SA43 1PP

Application for Certificate of Lawful Development (Proposed Development) under Section 192 of the Town and Country Planning Act (1990) as amended, to confirm that outline planning permission A150580 and reserved matters approval A180291 have commenced to enable future works to be implemented in line with both planning permissions.

Penparc Caniatawyd y Tystysgrif
A200245 Cais Adeilad Rhestredig Joseph Parry Building, 10 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU Internal renovation works. Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A200305 Cais Amlinellol Plot Adj, Awel Haf Dolau, Llandre, Aberystwyth, SY24 5AE Outline planning for 2 affordable dwellings Gwrthodwyd
A200341 Cais Llawn Station Chambers Alexandra Road , Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LH

Change of Use of restaurant into 4no mixed use units 

Caniatawyd gydag Amodau
A200342 Cais Adeilad Rhestredig Station Chambers Alexandra Road , Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LH

Change of use of restaurant into 4 no mixed use units

Caniatâd wedi ei roi
A200332 Cais Llawn Fferm Pencwmcanol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AS Erection of holiday let log cabin Tynnwyd yn ôl
A200307 Cais Llawn Unit 12 Science Park (private), Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH Change of Use to University training and education facility. Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A200331 Cais Llawn Land South Of Drybedd Above A44 Between Ponterwyd & Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, Aberystwyth, Installation and operation of a temporary lattice meteorological monitoring mast for a period of 3 years, the purpose of which is to record wind speed and wind direction. There will be no change to current land use and agricultural grazing will continue unaffected. Melindwr Blaenrheidol
A200338 Cais Llawn Plot Adjacent To Pen-y-marian Villa Spring Gardens, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AX

Erection of a dwelling and carport

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A200333 Cais Llawn Land South Of Pumlumon Fawr And North West Of Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, Installation and operation of a temporary meteorological testing mast for a period of up to 3 years, 80 metres high with 50m guy wires, for the purposes of measuring wind speed and wind direction. There will be no change of use to the land, and agricultural grazing will continue. Melindwr Blaenrheidol
A200335 Cais Amlinellol Land Adjacent To Dyffryn Pontgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AU

Erection of 4 dwellings, comprising 2 affordable and 2 speculative units.

Penbryn Llangrannog
A200334 Diwygiad Ansylweddol Plot 1 Greenfield Penparc, Cardigan, SA43 1RG

Minor amendment to planning application A140211 (amended plan)

Caniatawyd
A200330 Cais Deiliaid Tŷ Carreg Lwyd Lon Caron, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JH Erection of a Garage
A200321 Cais Deiliaid Tŷ Penlanlas, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QE Proposed extension to the existing farmhouse with internal alterations within the existing dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200326 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Mynherin Forest, Devils Bridge, Aberystwyth,

Forestry Road

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200318 Cais Llawn Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ Erection of an Agricultural Building  Tynnwyd yn ôl
A200297 Cais Amlinellol Land At Maes Moelfryn, Ffos Y Ffin, Aberaeron, SA46 0EY Residential development of 16 to 20 homes, including a minimum 20% affordable housing, together with access. Ciliau Aeron Henfynyw Gwrthodwyd
A200315 Cais Deiliaid Tŷ 10 Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7EH Erection of a single storey rear extension. Caniatawyd gydag Amodau
A200319 Cais Llawn Cefn Croes Wind Farm Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 4AA A 40m high Swann lattice tower within a 1100 high timber post and wire mesh fence on a 6.7 x 6.7m concrete base with 1100 handrail and access steps up from existing access track. Equipment to comprise weather forecasting apparatus, 2 No. 3000 mm dishes, 1 No 1800 mm dish and associated ground based equipment comprising 2 No. 36U equipment cabinets and an electrical meter cabinet. Caniatawyd gydag Amodau
A200212 Cais Deiliaid Tŷ Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HN Erection of a two storey and basement extension. Faenor Faenor
A200324 Cais Llawn Nantsidyll, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ

Erection of a building to accommodate a swimming pool, gym and fitness suite for use ancillary to the existing on-site holiday letting units and Change of Use of a small area of agricultural land to form recreational/play area.

Caniatawyd gydag Amodau
A200328 Diwygiad Ansylweddol Unit 6 Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

Removal of turf roof to front elevation for insulated metal panel, planning permission A160598.

Caniatawyd
A200231 Cais Llawn Land Adjacent To Gelli Gwenyn, Silian, Lampeter, SA48 8BN The proposal is for a temporary dwelling of 12m x 6m (static caravan) Llangybi Llangybi Caniatawyd gydag Amodau
A200327 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of Condition 11 of Planning Permission ( Bat Survey)

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd
A200329 Materion wedi'u gadw nol Pwllglas, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QR

Erection of a dwelling and agricultural building

Caniatawyd gydag Amodau
A200189 Cais Llawn Tygwyn Farm, Ynyslas, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LA Retrospective planning permission is sought for a campsite for 30 tents and 10 touring caravans and proposed 5 Glamping Cabins, 1 Static Caravan (Ty Gwyn Chalet) to be used as holiday accommodation, 1 site office (to replace Ty Gwyn Bach Caravan) and  1 Accessible toilet and Shower unit. Borth Borth
A200323 Cais Adeilad Rhestredig Hsbc, 11 High Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JN Replacement of 1no. existing external ATM signs, with 1no. new external ATM signs Caniatawyd gydag Amodau
A200313 Cais Deiliaid Tŷ Cwmfelin, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QL Erection of a two storey extension and a conservatory and alterations to a door and window at ground floor. Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A200311 Diwygiad Ansylweddol The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1RX

Minor amendment of condition 2 (revised plans) from planning permission A181165

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Gwrthodwyd
A200322 Caniatad Hysbyseb Hsbc, 11 High Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JN

Display of signage

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200308 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 1, Lodge Farm Cottage, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8QD

Use as a dwelling house

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A200320 Caniatad Hysbyseb Hsbc Harford Square, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DU

Display of signage

Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200257 Cais Llawn Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Demolition of the existing clubhouse and replacement with new reception building comprising pool, restaurant, reception and offices.

Tirymynach Tirymynach
A200316 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 3AA

Discharge of condition 4 (Written Scheme Historic Environment) from listed building consent A190263

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200314 Cais Llawn Land Adjoining Persondy, Ceredigion, SA48 8QG Construction of a detached affordable house. Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A200253 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynpiod, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PJ

Discharge of condition 5 (drainage system) of planning permission A160425

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200242 Cais Llawn Royal Indian Restaurant, Albion House Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NZ

To take out the central window to the first floor and replace with glazed french doors to the same width opening and fix a sheer glass balustrade behind the existing signage to the perimeter of the existing flat roof. 

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A200310 Cais Amlinellol Land Opposite Glyncaled Trebedw, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NH

Erection of a affordable dwelling

Llandyfriog Llandyfriog
A200255 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynpiod, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PJ

Discharge of condition 20 (landscaping, boundary treatment and equipment) of planning permission A160425

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200309 Cais Deiliaid Tŷ Voelas Villa, Taliesin, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8JP

Erection of a two storey extension

Caniatawyd gydag Amodau
A200306 Diddymu/Amrywio Amod(au) 1 Bwlch Y Graig, Pontrhydfendigaid, Ceredigion, SY25 6BU

Variation of condition 2 of planning permission A051066 change of bungalow design

Caniatawyd gydag Amodau
A200287 Cais Llawn Plot 1 And Plot 2 Dolheulog Land Panteg, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0FP

Erection of 2no. dormer dwellings 

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200187 Cais Llawn The Rectory, 7 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

The conversion of the existing dwelling into 4 self contained flats and one maisonette

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200299 Cais Llawn Plas Y Wennol, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RH

Extension of residential unit to include extended yard area and erection of a domestic storage building.

Caniatawyd gydag Amodau
A200273 Cais Deiliaid Tŷ 16 Clos Winifred, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LE Erection of a single storey outbuilding for use as a Hobbies Room Caniatawyd gydag Amodau
A200251 Cais Llawn Fire Station Heol Y Frenhines, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BY

Erection of a galvanised steel drill tower/lean-to in of the existing defective concrete tower which will be removed.

Caniatawyd gydag Amodau
A200300 Cais Llawn Rhoswerdd, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ED Subdivision of existing dwellings to create three units. Aberporth Aberporth Tynnwyd yn ôl
A200173 Cais Llawn Parc Yr Ysgol Blaenporth, Cardigan, SA43 2BA

Development of 3no. business units for A1, A2, A3, B1 and B8 uses.

Aberporth Aberporth
A200277 Cais Llawn 38 Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN New vehicular access with parking space(s). Caniatawyd gydag Amodau
A200298 Diwygiad Ansylweddol Crown Inn, Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BU

Non-material amendment of planning permission A180823 (Amended Plans)

Caniatawyd
A200263 Cais Llawn Plot 2 Rhos Y Mor Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HS

Erection of a dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A200276 Cais Llawn 37 Cylch Peris, Llanon, Ceredigion, SY23 5HN New vehicular access & parking space. Caniatawyd gydag Amodau
A200296 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Brynwichel, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ

Hay barn to store animal feed/bedding and agricultural machinery 

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatâd ei angen
A200292 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 7 (details of proposed fascia board and installation) from planning permission A200044

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A200249 Cais Llawn Ty Isaf Farm, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NP Change of use of agricultural grazing land to provide motor cross training area. Tynnwyd yn ôl
A200294 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 9 (rooflight) of planning permission A200044

Caniatawyd
A200291 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 6 (full design details of proposed new meeting room) from planning permission A200044

Caniatawyd
A200283 Cais Llawn Oakleigh, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RL

Proposed 5 no shepherds huts to include installation of package treatment plant

Llanarth Llanarth Gwrthodwyd
A200293 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 8 (details central glazed lantern) from planning permission A200044

Caniatawyd
A200295 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 13 (two proposed entrance points) from planning permission A200044

Caniatawyd
A200288 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 3 (photographic survey) of planning permission A200044

Caniatawyd
A200286 Cais Llawn 2 Castell Crug, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NT

Demolition of existing bungalow to allow residential development of 7 dwellings (2 affordable homes) and associated engineering and highways works.

Llandyfriog Llandyfriog
A200290 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 5 (handrail to the internal stairs) from planning permission A200044

Caniatawyd
A200272 Cais Llawn Mill Ponds, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QY Formation of 40 x 20 all weather Equestrian Arena/Turn out area Caniatawyd gydag Amodau
A200289 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 4 (scheme and methodology of the proposed floor finished) from planning permission A200044

Caniatawyd
A200266 Cais Llawn Y Lanfa Aberystwyth Y Lanfa, Trefechan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1AS Change of use of internal space from Business (A1) to Food and Drink (A3). Caniatawyd gydag Amodau
A200278 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 20 Glan Y Mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AZ

Discharge of condition 3 of planning permission A190073 (Acoustic treatment to floors & walls).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200280 Diddymu/Amrywio Amod(au) Commercial Inn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RF

Variation of  condition 1 of Planning permission A171026 - The Development shall begin no later than 18 months from the date of decision

Caniatawyd gydag Amodau
A200281 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fedw Fawr, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QF

Discharge condition 4 of planning permission A190903 Method Statement

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200279 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 20 Marine Terracce, Aberystwyth, SY23 2AZ

Discharge of condition 4 of planning permission A190073 (Relevant fire rating details).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200282 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fedw Fawr, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QF

Discharge condition 5 of planning permission A190903 Photograpic Survey

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200268 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Store House, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DP

Discharge condition 3 of planning permission A190513 provide large scale dimensioned details of doors and method statement and scope of works for undertaking works to repair existing doors.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200274 Cais Llawn Gwarfelin Llanilar, SY23 4PE Additional & Modified Parking Facilities within the Estate. Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A200270 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Store House, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DP

Discharge condition 5 of planning permission A190513 Provide sample of slate to match existing slate roof.

Lledrod Ysbyty Ystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200271 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Lleifior, Bwlchyfadfa, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4EW

Removal of  S106 Agreement, application number 920454 - Occupancy restrictions relating to the dwelling of Lleifior.  

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd
A200267 Cais Adeilad Rhestredig Castle Hill, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SB

Internal and External alterations

Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A200269 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Store House, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DP

Discharge condition 4 of planning permission A190513 provide large scale dimension sections and details of all new windows

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200250 Cais Llawn Llwynpiod, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PJ

Drainage scheme.

Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200160 Cais Llawn Troed Y Bryn, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LS

Erection of pod and extension to garden area

Caniatawyd gydag Amodau
A200264 Cais Amlinellol Land Adjacent To Canol Y Bryn Rhosygarth, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SE Erection of a dwelling and adaptation of the existing agricultural access, landscaping and associated works. Ystwyth Llanilar
A200258 Cais Llawn Pyllau Dwr, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QH

Retrospective planning for the retention of use of existing stables.

Caniatawyd gydag Amodau
A200260 Materion wedi'u gadw nol Llyn Bedw, Llanarth, Ceredigion, SA47 0QN Erection of a dwelling
A200262 Cais Llawn Land Adjacent To Bryncerdin Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TJ

Temporary siting of a static caravan

Caniatâd dros dro
A200261 Diddymu/Amrywio Amod(au) Heddfan, Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BZ

Variation of condition 2 (proposed plans) of planning permission A150122

Caniatawyd gydag Amodau
A200254 Cais Llawn Tower Hill Mill Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NZ

Proposed rehabilitation of existing dwelling and extension by change of use of former mill to include part demolition of mill, installation of bridge and package treatment plant.

Tynnwyd yn ôl
A200259 Caniatad Hysbyseb Cambrian Coast Caravan Park, Borth, SY24 5JU

Retention of signage

Caniatâd wedi ei roi
A200140 Diddymu/Amrywio Amod(au) Bryn Eirin, Bwlchyfadfa, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4EW

Variation of conditions on planning permissions D1/237/89 & D1/54/90 - to allow occupation of the property for holiday purposes.

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd gydag Amodau
A200252 Cais Llawn Brynglas, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QS Erection of 1st floor extension  Caniatawyd gydag Amodau
A200232 Cais Llawn Tanfforest, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8HW Erection of a shed for storage of hay, straw and related tools and machinery. Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A200243 Cais Llawn Land Opposite Penllwynbedw Fawr Tynreithin, Tregaron, Ceredigion, SY25 6LJ

Erection of  an affordable dwelling to include vehicular access and installation of package treatment plant.

Llangeitho Llangeitho
A200222 Cais Llawn Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9JP Erection of single storey extension. (Phase 1) Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200241 Diwygiad Ansylweddol Llwynpiod, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PJ

Minor amendment to condition 5 (Drainage) & 20 (Play area) of application A160425

Caniatawyd
A200247 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Discharge Of Condition 6 of planning permission A180026 ( Access from public highways)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200256 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Ceredigion,

Discharge of condition 7 (written scheme of historic environment mitigation) of planning permission A190262

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200239 Cais Deiliaid Tŷ The Grange, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JH Proposed extensions and alterations Caniatawyd gydag Amodau
A200236 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of Condition 8 of planning Permission A180770 ( Slate sample)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200198 Cais Llawn Land Opposite Dihewyd Primary School Dihewyd, Lampeter, SA48 7PN

Erection of a Garage/Garden store

Caniatawyd gydag Amodau
A200240 Materion wedi'u gadw nol Llwynpiod, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PJ

Erection of 5 dwellings details of layout and access.

Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200238 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of Condition 10 of Planning permission A180770 ( Window detail)

Llansantffraid Dyffryn Arth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200237 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of Condition 9 of Planning Permission A180770 ( Method Statement & Scope)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200230 Diddymu/Amrywio Amod(au) Nant-y-coed Aberporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DF

Variation of Condition 2 of Planning Permission A150141 ( Amend design of challet).

Caniatawyd gydag Amodau
A200229 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Felin Fach Llangeitho, Tregaron, SY25 6QG

Discharge condition 6 of planning permission A180890 photographic survey

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200227 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Felin Fach Llangeitho, Tregaron, SY25 6QG

Discharge condition 4 of planning permission A180891 sample of slate

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200196 Cais Amlinellol Pilot Lane New Quay, Ceredigion, SA45 9SA Demolition of existing garage and the development of 2 dwellings New Quay
A200224 Cais Llawn Pen Y Banc Garage Ffair Rhos, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, SY25 6BP

Use of the upper floor of the garage as a two bedroom flat for holiday accommodation use.

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A200163 Cais Adeilad Rhestredig Clydfan, Ystumtuen, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AE

Replacement of two windows and removal of rear chimney.

Melindwr Blaenrheidol Caniatâd wedi ei roi
A200226 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Felin Fach Llangeitho, Tregaron, SY25 6QG

Discharge condition 3 of planning permission A180891 Photographic Survey

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200217 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Blaencannog Newydd, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PR

Erection of an agricultural building for the storage of machinery and feed

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Gwrthodwyd
A200228 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Felin Fach Llangeitho, Tregaron, SY25 6QG

Discharge condition 5 of planning permission A180891 method statement on how roofing works will be undertaken

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200200 Cais Llawn Parcyllyn Land Nebo, Llanon,

Proposed cabin holiday unit.

Llansantffraid Llansantffraed Gwrthodwyd
A200186 Cais Llawn Land East Of Parc Teifi Business Park Parc Teifi Business Park, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1EW Retention of approved agricultural storage/ shelter  and construction of compost toilet building and wood store building and siting of small storage sheds and associated works (in retrospect). Caniatawyd gydag Amodau
A200223 Diddymu/Amrywio Amod(au) Teifi Valley Camping Pods, Maerdy Farm, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HE

Variation of condition 2 of planning permission A140303 -  the use shall be discontinued on or before 12th April 2020, Variation of condition 14 of planning permission A140303 -  Manufacturing

Penbryn Llangrannog Caniatawyd gydag Amodau
A200218 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bryn Bach, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AD

Erection of an agricultural building

Lledrod Ystrad Meurig Caniatâd ei angen
A200220 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pengraig, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AB

Agricultural Implement Storage

Caniatâd ei angen
A200188 Cais Adeilad Rhestredig The Rectory, 7 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

The conversion of the existing dwelling into 4 self contained flats and one maisonette

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatâd wedi ei roi
A200211 Cais Llawn Penygraig Farm, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QA Change of use of storage shed into brewery production area. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A200208 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 14 of planning permission  A180675 hours of use of cafe/restaurant.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200206 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 10 of planning permission A180675 improved visibility splays

Gwrthodwyd
A200213 Ymgynghoriad Trydan Land Off A487 Highway, Aberystwyth, SY23 4BX

Electricity lines

Llanfarian Llanfarian Dim gwrthwynebiad
A200202 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge of Condition 3 of Planning Permission A170922 (Materials)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200205 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 9 of planning permission A180675  The internal estate road(s) shall be designed and laid out in accordance with the ‘All Wales Estate Development Highways Design Guide’ and to the requirements of the Corporate Lead Officer – Highways and Environmental Services of Cyngor Sir Ceredigion.

Gwrthodwyd
A200219 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolau Aeron, Talsarn, Lampeter, SA48 8QJ

Erection of an agricultural building

Llangybi Nantcwnlle Caniatâd ddim ei angen
A200209 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge of Condition 5 of Planning Permission A170922 (Visibility Splays)

Gwrthodwyd
A200207 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 13 of planning permission A180675 scheme to dispose of surface water

Gwrthodwyd
A200204 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 5 of planning permission A180675 The development hereby approved shall not be occupied unless and until the land comprising the development has been transferred to or is in the ownership of a Registered Social Landlord (RSL).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200203 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 3 of planning permission A180675 Schedule of Materials

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200210 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge of Condition 14 of Planning Permission A170922 (Parking)

Gwrthodwyd
A200178 Cais Deiliaid Tŷ Penlan, 1 Trefaenor, Comins Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UB

Proposed conservatory with green roof

Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A200195 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adjoining Frongoch Tre'rddol, SY20 8PN

Variation of condition 3 of planning permission A180485 - to extend the time for the submission of reserved matters.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200199 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Alltgoch, Aberystwyth, SY23 5AW

Discharge condition 3 of planning permission A190339,  schedule of materials.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200201 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Anorfa, Goginan, Aberystwyth, SY23 3PQ

C3 (a) Dwelling house (unencumbered and without any agricultural conditions)

Melindwr Blaenrheidol Gwrthodwyd
A200176 Diwygiad Ansylweddol Former Ysgol Ffynonbedr Bryn Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7EF

Non-material amendment of planning permission A171092 (Materials)

Lampeter Caniatawyd
A200166 Cais Adeilad Rhestredig Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LF Fit out works to implement previously granted A3 use Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200194 Cais Adeilad Rhestredig Glanpaith, Dyffryn Paith, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LU

Take down existing unsafe garden wall and rebuild.

Caniatâd wedi ei roi
A200164 Cais Llawn Old Headmaster House Bryn Ardwyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EE Demolition of the existing headmaster's house (associated with the previous penweddig school), Erection of a new residential building. Tynnwyd yn ôl
A200192 Cais Llawn Esgair Tanglwst, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RY Conversion and Change of Use of redundant outbuilding to a holiday accommodation.   Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200182 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Discharge of condition 3 of planning permission A190816 (Photographic Survey).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200191 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge of condition 3 (method statement and scope of works for roof structure repairs)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200165 Caniatâd Ardal Gadwraeth Old Headmaster House Bryn Ardwyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EE

Demolition of the existing headmaster's house (associated with the previous penweddig school), Erection of a new residential building.

Tynnwyd yn ôl
A200183 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penrhos Golf And Country Club, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY

Discharge of Condition 5 of Planning Permission A190622 (Lighting).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200185 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penrhos Golf And Country Club, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY

Discharge of Condition 8 of Planning Permission A190622 (Archaeologist written scheme of investigation).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200184 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penrhos Golf And Country Club, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY

Discharge of Condition 6 of Planning Permission A190622 (Landscaping).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200181 Cais Amlinellol Replacement Pant Afon Tre'rddol, Machynlleth, SY20 8QD

Erection of a replacement dwelling.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200157 Cais Llawn Golden Grove Annexe, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HR Proposed extensions and alterations to an existing building used for holiday accommodation. Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A200180 Cais Llawn Old School Cross Inn, Llandysul, Llandysul, SA44 6NG

Change of use from old school building to dwelling (with previous permission for art studio/tea room).

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn
A200155 Cais Llawn Pontfaen Farm, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DF

Erection of farmyard manure storage shed, including roof over feeding shed and retention of roof over cattle shed

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200158 Cais Llawn Ffostrasol Arms Public House, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4SY Erect first floor storage facility over existing service yard and construct new glazed veranda over existing patio. Caniatawyd gydag Amodau
A200179 Materion wedi'u gadw nol Land Opposite Erw Las Aberarth, Aberaeron, SA46 0LA

Erection of two dwellings and improvements to existing access.

Caniatawyd gydag Amodau
A200105 Cais Llawn Henllys, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HR

Erection of dog boarding kennels and change of use of adjoining agricultural fields to dog exercise area.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200175 Cais Llawn Site Adj To Can Y Gwynt Talgarreg, SA44 4HB

Erection of a dwelling.

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd gydag Amodau
A200162 Cais Llawn Penlan Ganol, Cwrtnewydd, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YN

Retrospective retention of use of existing shepherds hut to include alterations to existing access.

Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A200172 Cais Llawn Pencnwc, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TN

Erection of a Glamping Pod

Llandyfriog Llandyfriog
A200174 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffynnonbedr Primary School Bryn Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7EF

Discharge of condition 7 of planning permission A171092 (Appeal Ref APP/D6820/A/18/3203152) (Boundary Wall Treatment).

Lampeter Caniatawyd
A200190 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge of condition 4 (INNS) of planning permission A180161

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200168 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 1, Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LF

Discharge condition 6 of planning permission A160274 - Unless otherwise agreed in writing no plant or machinery shall be erected on the site without planning permission from the Local Planning Authority.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200170 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 1, Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LF

Discharge condition 7 of planning permission A160275 - The proposals for each unit are to be submitted to the LPA for Listed Building Consent and each application shall include a scheme detailing all ventilation plant, ducting, filters or extraction vents to be used in connection with the use and be approved in writing by, the Local Planning Authority. No fitting out works are to commence prior to the granting of Listed Building Consent. The approved scheme shall be implemented prior to the use commencing.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200161 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot 4 Garreg Wen, Aberporth,

To vary condition 9 to refer to an amended set of proposed plans, which shall include a full schedule of external materials and finishes to also justify the removal of Condition no. 2 planning application A030212.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200167 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 1, Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LF

Discharge condition 5 of planning permission A160274.  Before the use hereby permitted begins, a scheme for the installation of

equipment to control the emission of fumes and smell from the premises shall

be submitted to, and approved in writing by, the Local Planning Authority. The

scheme shall be implemented in accordance with the approved details. All

equipment installed as part of the scheme shall thereafter be operated and

maintained in accordance with the manufacturer’s instructions.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200169 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 1, Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LF

Discharge condition 9 of planning permission A160724 - Details of the hours of opening for each of the respective units hereby granted full planning permission shall be submitted to and approved by the Local Planning Authority prior to the development is first brought into use. The units shall be open for business within the approved periods.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200126 Diwygiad Ansylweddol Plot 3, Llandysul, SA44 5NP

Alterations to rear sun room, changing the vaulted glassed gable to a flat roof with roof lantern 

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200137 Cais Llawn Lletty Cybi, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NN Creation of a single dwelling incorporating the existing house and the adjoining barn. Extension of the barn through the addition of a first floor and a rear extension. Addition of a small sun-room extension to the existing house. Addition of first floor balconies to the house and barn. Llangybi Llangybi Caniatawyd gydag Amodau
A200103 Cais Llawn Cefngwyddil, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NJ

Enlargement of existing field access

Caniatawyd gydag Amodau
A200152 Cais Llawn Plot 3, Land Adj To Capel Bryngwenith Bryngwenith, Henllan, Llandyul, SA44 5TY

Erection of a dwelling

Llandyfriog Llandyfriog
A200154 Cais Llawn Glynarthen House, Ceredigion, SA44 6NX

Retrospective Change of Use of front, Ground Floor part of building from former Post Office to living accommodation. To include retention of front elevation with former shop front & display window removed in favour of front door with window to either side.

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A200177 Diwygiad Ansylweddol 46 Dolhelyg, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GZ

Non-material amendment of planning permission A190810 (Amended Plans)

Caniatawyd
A200144 Cais Deiliaid Tŷ Y Gorlan, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DR Construct 3no. new dormers, creation of new vehicular access and associated works. Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200146 Cais Llawn Ffos Y Bleiddiaid Swyddfynnon, Ystrad Meurig, SY25 6AL

Erection of an agricultural shed for storage of manure.

Lledrod Ystrad Meurig Caniatawyd gydag Amodau
A200153 Diwygiad Ansylweddol Llwyncelyn Mawr, Drefach, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YB

Minor amendment to planning application A190403 (amended plans).

Caniatawyd
A200151 Cais Deiliaid Tŷ Llain Gwyddil, Capel Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HX

Removal of front door canopy and erection of new single storey conservatory

Caniatawyd gydag Amodau
A200099 Cais Llawn Tynylon, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8BE Demolition of existing dwelling and erection of a new dwelling. Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A200149 Cais Llawn Flat 2, Priordy Flats St Thomas Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DQ Form new opening, fix new front entrance door with new canopy over. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200141 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llwyn Yr Eos, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SH Construction of a New Nursery Building at Llwyn-Yr-Eos Community Primary School, Penparcau. Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200150 Cais Deiliaid Tŷ Fieldings Lon Helyg, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2NE

Erection of a garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A200148 Cais Deiliaid Tŷ 5 Coedlan Y Plas, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HJ Erection of rear extension. Caniatawyd gydag Amodau
A200139 Cais Llawn Cymerau Hall, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SS

Erection of an agricultural building

Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A200145 Ymgynghoriad Trydan Penrhos Depot, Bwlchygroes, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4SX

Electricity Lines

Troedyraur Troedyraur Dim gwrthwynebiad
A020190 Cais Llawn DH&S Morgan, Caerleon Pharmacy, 23 Pendre, Cardigan, SA43 1ST Newidiadau a thrwsiadau i'r drychiad blaen gan gynnwys darparu tu blaen newydd i'r siop a gosod ffenest fwa newydd ar y llawr cyntaf. Alterations and repairs to front elevation including provision of a new shopfront and reinstating the first floor bay window Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200129 Cais Llawn Crown Building Plascrug, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NQ

Demolition of water tank & associated housing to partial Change of Use From Office to Residential.

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth
A200122 Cais Llawn Penrallt-goch, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6LX

Change of use of agricultural shed into laundry facility to be used in conjunction with 'Pengarreg Laundry Service' to include alterations to existing access and installation of package treatment plant.

Caniatawyd gydag Amodau
A200142 Cais Llawn Towyn Caravan Park, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Redevelopment of existing caravan site, including reconfiguration of 6 no. authorised static caravans (partially in retrospect) and replacement of 6 no. permanent touring caravans, confirmed lawful under COLU A180151 with 6 no. camping pods, including demolition of existing toilet block, construction of storage building, decking, levelling works and associated works. Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A200147 Cais Llawn 16 Afallen Deg, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AZ Internal Alterations to Flat; Form Opening & Install New Window. Caniatawyd gydag Amodau
A200109 Caniatad Hysbyseb Pantyrhwch, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LY Display of signage Caniatâd wedi ei roi
A200110 Cais Llawn Pantyrhwch, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LY

Change of season for established tourism business from March - End October to cover year usage.

Caniatawyd gydag Amodau
A200068 Cais Llawn Penybont, Tregaron, Ceredigion, SY25 6LG

Temporary change of use from agricultural field to touring caravan use for maximum 11 days.

Tynnwyd yn ôl
A200138 Cais Llawn Craig Y Deri Prengwyn Road, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LR Proposed new dwelling & garage off existing access, separation of existing house with new access. Capel Dewi Llandysul
A200131 Cais Llawn Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Erection of a dwelling

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200134 Cais Llawn Land At Cilgraig Capel Dewi, Llandysul, Formation of a new agricultural field access. Tynnwyd yn ôl
A200133 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge of condition 8 (cladding matterials) from planning permission A180001

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200116 Cais Llawn Penysarn, Talybont, Ceredigion, SY24 5HJ

Change of use of agricultural field for siting of 5no. camping pods and associated works (for holiday let).

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A200135 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Known As "the Hay Field", Part Of Dolffynnon Farm Betws Ifan, Newcastle Emlyn,

Discharge condition 10 of planning permission A190227 access

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200136 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Known As "the Hay Field", Part Of Dolffynnon Farm Betws Ifan, Newcastle Emlyn,

Discharge condition 18 of planning permission A190227 roof slate samples

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200132 Cais Deiliaid Tŷ Crudyrawel Clarach Road, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LN

Extension to dwelling


to the dwelling through the addition of a first floor to the existing garage and the construction of a new 2 storey link

Borth Borth Caniatawyd gydag Amodau
A200087 Cais Llawn Llwyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JY Proposed Agricultural Earth Banked Nutrient Storage Lagoon  Llangybi Llanfair Clydogau
A200125 Diwygiad Ansylweddol Plots 3 & 4, Land Adjacent To Villa Maria Croeslan, Llandysul, SA44 4JW

Amended plans for plot 3 and 4 of planning application A180657

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd
A200128 Cais Llawn Llawryglyn, Bontgoch, Talybont, Ceredigion, SY24 5DP Erection of a garage/workshop, including minor alterations to existing access. Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A200127 Diwygiad Ansylweddol Porthceri, 21 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HB

Minor amendment to planning application A160278 amended plans

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A200124 Cais Llawn Wern Meirch, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY

Tracks for dairy cows to access grazing fields.

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200121 Cais Llawn Penrhiw Farm, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY

Dairy Cows Tracks 

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200123 Cais Llawn Penrhiw, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LY Slurry Lagoon and yard for dairy cow winter accommodation.  Llansantffraid Dyffryn Arth
A200063 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Maesyffynnon, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9ER

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy condition imposed on planning permission D1/264/89

Caniatawyd y Tystysgrif
A200117 Cais Llawn Gilfach Aur, Horeb, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JE

Erection of agricultural building

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200118 Cais Deiliaid Tŷ Pen-y-cae, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EH

Erection of double garage

Penbryn Llangrannog Caniatawyd gydag Amodau
A200119 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 12 Heol Glanrafon, Trefechan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BY

Erection of an extension 

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd y Tystysgrif
A200120 Cais Llawn Bryncesig, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QL

Proposed 5 Shepherds huts and installation of package treatment plant

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Gwrthodwyd
A200114 Cais Amlinellol Plot Adj Dolau Gwyn Dole, Bow Street, Aberystwyth, SY24 5AE Erection of a dwelling Tirymynach Tirymynach
A200113 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Former Arriva Bus Depot & Old Candle Works Coedlan Y Parc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PG

Demolition of building

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200078 Cais Llawn Ty Bryneirin, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QR

Retention of viewing terrace, store and extension of residential area

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A200112 Cais Amlinellol Land Adjacent To Arosfa, Tremain, Cardigan, SA43 1SL

Erection of one open market and one affordable dwelling.

Penparc Gwrthodwyd
A200115 Cais Llawn Brynamlwg, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RA

Proposed shepherds hut.

Caniatawyd gydag Amodau
A200111 Cais Amlinellol Plot Adj To Llainywen Ferwig, SA43 1QA

Erection of a single affordable dwelling with annex.

Penparc
A200084 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 8 of planning permission A190028 (Details of central glazed lantern).

Caniatawyd
A200081 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 5 of planning permission A190028 (Handrail detail).

Caniatawyd
A200080 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 4 of planning permission A190028 (Floor finish to lower ground floor).

Caniatawyd
A200108 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cwmllechwedd, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4ST

Erection of an agricultural building for storage of machinery and feeds

Ystwyth Llanilar Caniatâd ei angen
A200107 Diddymu/Amrywio Amod(au) Bronhelem, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6PY

Variation of condition 1 of planning permission A190490 plans and siting

Caniatawyd gydag Amodau
A200079 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 3 of planning permission A190028 (Photographic Survey).

Caniatawyd
A200100 Cais Llawn Montana, Brynllethi Heol Y Graig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4DY  Alterations to Existing Flats. Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200082 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 6 of planning permission A190028 (Details of proposed new meeting room and toilet cubicle).

Caniatawyd
A200085 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 9 of planning permission A190028 (Details of proposed rooflights).

Caniatawyd
A200086 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 13 of planning permission A190028 (Details of entrance points).

Caniatawyd
A200094 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tynewydd Fields, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RP

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy condition imposed on planning permission D1/716/82 and D1/1007/80

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd y Tystysgrif
A200083 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Discharge of condition 7 of planning permission A190028 (Details of fascia board and insulation).

Caniatawyd
A200104 Cais Llawn West Wales Airport, Blaenporth, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DZ Proposed New Hangar Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200097 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Replacement Pant Afon Tre'rddol, Machynlleth, SY20 8QD

Use of caravan for residential purpose 

Caniatawyd y Tystysgrif
A200106 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Hafod, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PU

Construction of storage lagoon for organic fertiliser 

Caniatâd ei angen
A200065 Diddymu/Amrywio Amod(au) Delfan, Llanddeiniol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AW

Variation of Condition 3, i, ii, iii of planning permission 950938 - Occupation of the dwelling

Dychwelwyd yn annilys
A200096 Cais Deiliaid Tŷ Glanhelen Cae Dash, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AJ Rear Ground Floor Extension and Garage Conversion Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200095 Cais Llawn Blaenpant Farm, Ponthirwaun, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2RA

Erection of rural enterprise dwelling

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200102 Diwygiad Ansylweddol Cwmsylltyn, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PN

Amendment to wording regarding implementation of conditions.

Beulah Beulah Caniatawyd
A200101 Cais Llawn Awelfryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6JA

Parking and operating of hot and cold food take away business

Tynnwyd yn ôl
A200062 Cais Llawn Bwlch Nant Yr Arian Visitor Centre Ponterwyd, SY23 3AD Removal of an existing reservoir outlet pipe and construction of a new open channel spillway with a pedestrian footway crossing. Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A200093 Cais Adeilad Rhestredig Natwest Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HS

Change of use from A2 (financial services) to self-serviced holiday accommodation use, and associated repairs and alterations to the existing bank building

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A200092 Cais Llawn Natwest Station Road, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HS Change of use from A2 (financial services) to self-serviced holiday accommodation use, and associated repairs and alterations to the existing bank building Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A200098 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tanfforest, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8HW

Erection of an agricultural feed and implement storage shed.

Llangybi Llanfair Clydogau Caniatâd ei angen
A200090 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nat West, 2 - 4 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2ND

Discharge of condition 3 (sample of material) from planning permission A190258

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Tynnwyd yn ôl
A200091 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Royal Pier, Aberystwyth, SY23 2AZ

Discharge of condition 3 (details of windows) of planning permission A180414

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200008 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwmsylltyn, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PN

Discharge of condition 4 (soundproofing) from planning application A160824

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200072 Cais Llawn Penwig Hotel Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NN Minor exterior alterations at the ground floor to the rear of the pub, comprising the installation of a compound and walk-in fridge and freezer unit. Caniatawyd gydag Amodau
A200009 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwmsylltyn, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PN

Discharge of condition 5 (ventilation) from planning permission A160824

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200060 Cais Llawn Land Adjacent To Sarnau Park Land Adjacent To Sarnau Park, Sarnau, Llandysul, SA44 6QS

Erection of four new  dwellings comprising two affordable houses and two bungalows, with private access road in to the site.

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200073 Cais Adeilad Rhestredig Penwig Hotel Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NN

Minor alterations at the ground floor to the rear of the pub, comprising the installation of a compound and walk-in fridge and freezer unit

Caniatawyd gydag Amodau
A070998 Materion wedi'u gadw nol Former farm buildings at rear of Bryn Seion, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 3EN Codi ty Erection of a house Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A200089 Cais Deiliaid Tŷ Pengeulan Cwm Rheidol, Aberystwyth, SY23 2NA Erection of two storey extension Melindwr Melindwr Tynnwyd yn ôl
A200036 Cais Llawn Maesmynach, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LZ

Erection of 5 glamping units

Caniatawyd gydag Amodau
A070429 Cais Llawn Gwrthwynt, Beulah, Newcastle Emlyn, SA38 9QE Ffurfio man dan do fel gorsaf drosglwyddo gwastraff Formation of covered area for waste transfer station Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200061 Cais Adeilad Rhestredig Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Locate 3 no. air source heat pump primary units on the roof.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Tynnwyd yn ôl
A200077 Cais Llawn Arch View, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Proposed 5 holiday units and associated works.

Melindwr Pontarfynach
A200075 Cais Llawn Plot Adjacent To Maescelyn Primrose Hill, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT

Proposed dwelling and associated works

Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr Gwrthodwyd
A200076 Diwygiad Ansylweddol Rhydlewis School Rhydlewis, Llandysul, SA44 5PR

Alterations to windows and doors from planning permission A140662

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd
A200071 Cais Llawn Blaenberllan, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RG

Erection Above Ground Circular Nutrient Storage Tank

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200074 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Pengeulan, Cwm Rheidol, SY23 2NA

Modification of S106 agreement amending use of building 1 as holiday let and building 2 as residential accommodation. 

Melindwr Melindwr
A200055 Cais Llawn Felinhen, Capel Madog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HY

Roof over existing slurry and manure store

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A200067 Cais Llawn Tesco Stores Ltd Heol Aberystwyth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1NA Installation of 1x Media EV charger with screen, 1x fast EV charger and 2 steel flagpoles Caniatawyd gydag Amodau
A200057 Cais Deiliaid Tŷ 14 Heol Y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AU

Demolition of existing sun room and erection of extension

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200011 Cais Deiliaid Tŷ Greenfields, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NX Erection of single storey rear extension Llangybi Llangybi Tynnwyd yn ôl
A200066 Caniatad Hysbyseb Tesco Stores Ltd Heol Aberystwyth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1NA

Display of signage

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatâd wedi ei roi
A200058 Cais Adeilad Rhestredig 14 Heol Y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AU

Demolition of Sun Room and Erection of an extension 

Aberaeron Aberaeron Caniatâd wedi ei roi
A200027 Cais Llawn Cilgynlle Fawr, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SQ Erection of a New Dwelling New Quay
A200059 Cais Llawn Land Adjacent To Peterwell Maestir Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PA

Formation of a new access.

Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200048 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ysgol Trefilan Trefilan, Talsarn, SA48 8QZ

Variation of condition 2 (revised plans) from planning permission A181205

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A200054 Cais Llawn 2 Penrheidol, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QW

Erection of extension and associated work to existing dwelling

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200006 Cais Adeilad Rhestredig 43 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JN Internal alterations. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A191022 Cais Llawn Clywedog Ffordd Llanbadarn -, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EY Demolition of existing garage/shed and proposed extension and associated Internal Alterations Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200056 Cais Llawn Land Adjacent To Moyddin Fawr Troedyrhiw, Cribyn, Lampeter, SA48 7QW

Retention of existing log cabin to be used as an affordable dwelling to include alterations to existing access

Llanarth Llanarth Gwrthodwyd
A200046 Cais Deiliaid Tŷ Delwen, Y Gors, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LY

Demolition of porch and erection of single storey sun lounge

Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A200047 Cais Llawn Ty Fosi, Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EF Change of use of land to residential garden area and retrospective erection of retaining wall, decking area and garden room. Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A200013 Cais Adeilad Rhestredig 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Change of Use of first and attic floor (currently retail) into Managers accommodation.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200015 Cais Llawn 34 Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ

Change of Use of first and attic floor (currently retail) into Managers accommodation.

Caniatawyd gydag Amodau
A200049 Cais Llawn Berth Lwyd, Llanon, SY23 5NA

Construction of a 20m x 40m exercise arena 

Caniatawyd gydag Amodau
A200045 Diwygiad Ansylweddol Plot Of Land Adjacent To Gorwel Maesymeillion, Llandysul,

Minor amendment to planning application A180490 (amended plan - addition of integral garage).

Caniatawyd
A200052 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BN

Discharge of condition 6 (Details of new road access) of planning permission A190304

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A040496 Cais Llawn Blaenwenen Farm, Llangoedmor, Trosi ysgubor i 3 uned wyliau a newidiadau i'r ffordd fynediad Conversion of barn into 3no holiday units and alterations to access Penparc Llangoedmor Caniatawyd gydag Amodau
A200042 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Variation of condition 2 of planning permission A190027 revised plans

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200026 Cais Deiliaid Tŷ Talyryn, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TU

Erection of an extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200041 Cais Llawn Parcnewydd, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DR Construction of agricultural equipment and vehicle storage shed, and demolition of existing Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200043 Cais Llawn 8 - 9, Black Lion Mews High Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1HJ

Replacement of windows and doors

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200044 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Variation of condition of planning permission A190028 revised plans

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200031 Cais Adeilad Rhestredig Capel Mynach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ Modification to internal layout of listed building.  Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A191054 Cais Deiliaid Tŷ Trecregyn Villa Rhiw Y Rofft, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DF

Demolition of existing porch, building of enlarged porch including ground floor cloakroom, addition of 1st floor sun room and balcony on top of existing ground floor extension.

Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A200023 Cais Deiliaid Tŷ Haulfan, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BZ Erection two story side extension. Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd gydag Amodau
A191046 Cais Deiliaid Tŷ Brig Y Don, Penbanc Heol Yr Esgob, Llanon, Ceredigion, SY23 5HR

Proposed vehicular parking bay and demolition of 6.50m length of stone wall frontage with county road.

Caniatawyd gydag Amodau
A191048 Caniatâd Ardal Gadwraeth Brig Y Don, Penbanc Heol Yr Esgob, Llanon, Ceredigion, SY23 5HR

Proposed vehicular parking bay and demolition of 6.5 m length of stone wall frontage with county road.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatâd wedi ei roi
A200032 Cais Adeilad Rhestredig Capel Mynach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ Provision of new extension to accommodate wc's and kitchen/meeting room. Melindwr Pontarfynach CADW – Referred to CADW
A200002 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llanwnen, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LJ Demolition of part of former primary school to form a single dwelling & Erection of 2 detached dwellings, one being an affordable dwelling. Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A200037 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Of Land At Llwynderi Sarnau, Llandysul, SA44 6PX

Discharge of Condition 3 of planning permission A190259 ( Access Details).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200034 Materion wedi'u gadw nol Land Known As "trem Y Gorwel", Adj To Hillcrest Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QU

Erection of an affordable dwelling 

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200040 Cais Deiliaid Tŷ 8 Pencnwc Isaf, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NT

Single storey extension to front of bungalow, removal of flat roof to existing attached garage and replacement with a pitched roof to match dwelling and the erection of a new boundary roadside wall to North and West boundaries.

Caniatawyd gydag Amodau
A200028 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot At Gwernllwyn Piercefield Lane, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX

Variation of condition 2 (new scheme drawing) and condition 13 (omit reference to footpath) of planning permission A190693. 

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200039 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 6 Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL Discharge of Condition 4 of Planning Permission A160598 ( Landscaping). Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200038 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Unit 6 Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

Discharge of Condition 3 of Planning Permission A160598 (Materials).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200020 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 5 (details of structure repair work to timber structure) to planning permission A190044

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200018 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 3 (fire and acoustic separation) from planning application A190044

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200024 Cais Deiliaid Tŷ Tyuchaf, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PF Demolition of the existing rear extensions and erection of a new extension. Caniatawyd gydag Amodau
A200019 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 4 (clintec repair work) of planning permission A190044

Tynnwyd yn ôl
A200022 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Land Ar Derwen Deg Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BZ

Erection of 20.5m lightweight lattice communication mast, antennas and ground based apparatus.

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Rhoi caniatâd ymlaen llaw
A191017 Diwygiad Ansylweddol 82 Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AG

Extend the garage (Approval A140834) by 2m.

Lampeter Gwrthodwyd
A200012 Cais Deiliaid Tŷ Y-moyddin, Maesymeillion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4NG

Demolition of garage and erection of an extension.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200021 Ymgynghoriad Trydan Land At Aberystwyth-ponterwyd, Ponterwyd, Aberystwyth,

Electricity lines

Melindwr Melindwr Dim gwrthwynebiad
A200030 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of condition 3 (internal photographic record) from planning permission A180770

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200025 Ymgynghoriad Trydan Nant Cleirch Cwmllechwedd, Cwmllechwedd, Trawscoed, Aberystwyth,

Electricity lines

Ystwyth Llanilar Dim gwrthwynebiad
A200029 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 9 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

Discharge of condition 7 (written scheme of investigation) from planning permission A190276

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200014 Diwygiad Ansylweddol Cenarth Falls Cenarth, Adpar/ Newcastle Emlyn, Ceredigion,

To amend all references within the construction Environmental Management Plan and Ecological Impact assessment (planning permission A190395) that restricts drilling into rock between 28th February and 30th November to read that drilling works should be restricted between 1st May and 30th November.  Drilling will therefore be undertaken between 30th November and 30th April. 

Beulah Beulah Caniatawyd
A200003 Cais Adeilad Rhestredig Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY Minor variations to plan and elevations of the extension granted planning approval under Permissions A180160 and A180161. Caniatawyd gydag Amodau
A200017 Ymgynghoriad Trydan Summerdale, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BQ

Electricity lines

Ystwyth Trawsgoed Dim gwrthwynebiad
A191040 Cais Llawn Llangynllo Farm, Coed Y Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 5LT Erection of steel portal frame storage shed to store farming equipment/machinery Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200016 Cais Llawn Plot Adjacent Silver Ridge Ffordd-y-fulfran, Y Borth, Ceredigion, Erection of new 3-bed dwellinghouse at land adjacent to Silver Ridge, Ffordd y Fulfran Borth Borth
A200007 Cais Llawn Rock House, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BL New camping pods Caniatawyd gydag Amodau
A191055 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ger Y Nant Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LG

Variation of condition 5 of planning permission A171000 - No industrial activity of any kind, except loading and unloading, shall take place outside the proposed storage shed and within the curtilage of the site

Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A191049 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Alexandra Hall Of Residence Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH

Use as hostel and student accommodation.

Tynnwyd yn ôl
A190502 Cais Llawn 35 Morfa Mawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2HN Retention of the lower ground floor flat Aberystwyth Gwrthodwyd
A200010 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BN

Discharge of condition 3 (Construction Method Statement) of planning permission A190304

Lampeter Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A191051 Cais Llawn Morrisons Supermarket Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TL Erection of sheltered canopy for the loading of home shopping vans within the store's service area Caniatawyd gydag Amodau
A191053 Cais Llawn Y Dyfodol Cyf, The Old School, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JE

Proposed Re-Siting of as-built classroom

Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A191050 Cais Llawn Plot 3 Site Adj Brig-y-don, Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NT Proposed dwelling (revised siting to that approved under A100071) Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A191044 Cais Llawn Co-operative Supermarket, Co-operative Supermarket Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AF

New refrigeration plant to be installed in plant area, install new 2.4m high fence to rear of store, redecoration of shop front, new works to car park and service yard.

 

Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A191002 Cais Llawn Esgairwen Fawr, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RN The erection of 2 sheds which would be side to side. The purpose of one is to cover an existing cattle feeding area and the second for the storage of farmyard manure under cover as advised by AgriPlan Cymru. Caniatawyd gydag Amodau
A191052 Diwygiad Ansylweddol Land Opposite Parc Y Pratt, Cardigan,

Minor amendment to condition 4 of planning application A190432 (Access).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A191038 Cais Amlinellol Garden View, Aberarth, SA46 0LN Replace a disused cottage with 1 replacement dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A191047 Cais Llawn Llys Pedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DD Alterations to parking area, extend existing bin store, internal alterations to main entrance area, installation of new lift and associated works. Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A191041 Cais Llawn Pencnwc Holiday Park, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NL

Erection of an extension to existing bar & restaurant

Caniatawyd gydag Amodau
A191039 Materion wedi'u gadw nol Land To The Rear Of Talbot Yard, Cylch Caron Dewi Road, Tregaron, Ceredigion, Erection of a Class D1 Integrated Health Care Centre, Class C2 extra care housing and associated works. Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A191043 Cais Llawn Sychpant Farm Blaencil Llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Enlargement of existing slurry lagoon and alterations to silage clamps.

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A191030 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge of condition 3 (mitigation measures) from planning permission A180161

Ceulanamaesmawr Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191026 Cais Llawn Penrhiwpal Idaf Penrhiwpal, Llandysul, SA44 5QF

Temporary siting of static caravan and 2 storage containers.

Caniatawyd gydag Amodau
A190989 Cais Llawn Mynachlog Fawr Land Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Erection of Rural Enterprise Dwelling and Garage

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A191032 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge of condition 4 (Invasive Non Native Species) of planning permission A180161

Ceulanamaesmawr Tynnwyd yn ôl
A191028 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ynys Tudor, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Erection of agricultural storage shed

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190998 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RJ

Cover open cattle feeding area and slurry pit

Caniatâd ei angen
A191035 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 6 of planning permission A180160 - Existing external walls & Proposed extension walls

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191036 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 7 of planning permission A180160 - Rainwater goods

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191034 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 5 of planning permission A180160 - Stonework

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191031 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 3 of planning permission A180160 - Method Statement

Tynnwyd yn ôl
A191033 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY

Discharge condition 4  of planning permission A180160 - Slate

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191037 Cais Llawn Nant-y-coed Aberporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DF Renewal of planning consent A140142 for improvements to the site access. Caniatawyd gydag Amodau
A191021 Cais Deiliaid Tŷ Dyffryn, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TP Erection of a rear two-storey extension & domestic garage Caniatawyd gydag Amodau
A190953 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Brynyrodyn Blaenpennal, Aberystwyth, SY23 4TT

Confirmation of commencement of works

Caniatawyd y Tystysgrif
A191027 Cais Llawn Land Adjacent To Pren Cwm Felinfach, Lampeter, SA48 7PG

Proposed open public space to be used in conjunction with planning A181211

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A191024 Cais Llawn The Curlews, Maesycrugiau, Llandysul, Ceredigion, SA39 9NA Erection of a Stable Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A191023 Ymgynghoriad Trydan Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PS

Divert 11kv overhead line

Penbryn Penbryn Dim gwrthwynebiad
A191025 Cais Llawn Daphne Jones Collections, 18 Stryd Lincoln, Llandysul, Ceredigion, SA44 4BU

Change of Use from retail to residential (1 dwelling)

Caniatawyd gydag Amodau
A190977 Cais Deiliaid Tŷ Ar Lan Y Mor, 12 Stryd Y Cware, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9PL

Proposed Installation of velux roof windows

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190990 Cais Llawn Land To The South Of Cox Wood, Lampeter, SA48 8NH Use of land for siting of six shepherd huts as tourist accommodation; laying of footpath track; creation of parking and turning area; siting of cesspit and siting waste and re-cycling storage Llangybi Llangybi Gwrthodwyd
A191018 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Felinhen, Capel Madog, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HY

Erection of a Canopy Roof.

Caniatâd ei angen
A190999 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon The Old Barn, Bryntairllyn, Penuwch, Aberystwyth, Ceredigion, SY25 6RA

Occupation of holiday let as dwelling house.

Llangeitho Llangeitho
A191019 Cais Deiliaid Tŷ 9 Dol Pistyll, Talybont, Ceredigion, SY24 5DL

Erection single storey side extension 

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A191001 Cais Llawn Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PS Storage Slurry Lagoon  Caniatawyd gydag Amodau
A191016 Cais Deiliaid Tŷ 1 Ffordd Y Bedol, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ET Erection of a rear extension. Caniatawyd gydag Amodau
A191008 Cais Deiliaid Tŷ Vaelog Villa, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NE

Demolition of porch and erection of extension to dwelling


Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A190995 Cais Deiliaid Tŷ Rogo Penffordd, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4UE Rear extension and front porch Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A191015 Materion wedi'u gadw nol Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Erection of 4 dwellings

Caniatawyd gydag Amodau
A190992 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land Adj. To Maes Y Pentre Pontgarreg, Pontgarreg, Llandysul,

Commencement of works in connection with the implementation of planning permission granted under application A080622 and subsequent Reserved Matters Approval.

Penbryn Llangrannog Caniatawyd y Tystysgrif
A191013 Cais Llawn Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

 Change of use of from Agricultural land to domestic curtilage to all  4 dwellings.

Caniatawyd gydag Amodau
A191009 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gelligarneddau, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8NJ

Variation of condition 3 and 4 of planning permission A150108 -

condition 3 No waste materials other then agricultural manure, farm slurries, feed crops and category 3 commercial food waste (where necessary for technical reasons to ensure effective running of the Anaerobic Digestion process) shall be used as a feed stock for the anaerobic digester hereby approved.

condition 4 No slurry shall be imported on to the farm to be used as a feed stock for the anaerobic digester hereby approved.

Llangybi Llangybi Caniatawyd gydag Amodau
A191003 Cais Deiliaid Tŷ 9 William Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1EL Demolition, replacement and extension of existing kitchen/bathroom to rear of property Caniatawyd gydag Amodau
A191004 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Cae Plas, Llanddeinol, Aberystwyth, SY23 5AW

Discharge of Condition 20 of planning permission A090155 ( Solar panels)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191005 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Cae Plas, Llanddeinol, Aberystwyth, SY23 5AW

Discharge of Condition 21 of planning permission A090155 ( Roof).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A191006 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land At Cae Plas, Llanddeinol, Aberystwyth, SY23 5AW

To confirm that the planning permission A090155 had been implemented by the installation of the access and dwelling slab.

Caniatawyd y Tystysgrif
A191011 Cais Llawn Llangrannog Car Park Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SL Retention of One Security Camera and erection of new ticket machine.  Penbryn Llangrannog Caniatawyd gydag Amodau
A191007 Cais Deiliaid Tŷ Fieldings Lon Helyg, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2NE

Erection of a garage

Penparc Llangoedmor Tynnwyd yn ôl
A190964 Cais Llawn Pontbrenddu, Derwen Gam, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RP

Erection of an annex 

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A191010 Diddymu/Amrywio Amod(au) Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge of condition 4 (ground floor windows) from panning permission A190268

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190983 Cais Llawn Land Adjacent To Ty Hen Farm Sarnau, Llandysul, SA44 6RD Erection of a steel portal frame shed and polytunnel including the relocation of the field entrance Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190996 Cais Llawn Swn Y Mor, 15 Y Ro Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JX

Change of use of HMO property into 5 self contained flats.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A190993 Cais Llawn Rhoswerdd, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ED Demolition of two existing dwellings and erection of one dwelling. Gwrthodwyd
A191000 Cais Llawn Protherics Uk Ltd Blaenwaun, Ffostrasol, Llandysul, SA44 5JT The upgrade of Building 4 includes: 1. A new extension. 2. Re-cladding of the existing roof. 3. Siting of building services equipment including air handling units and a chiller around the existing building externally. 4. Siting an oil tank and associated enclosure outside the existing building footprint. Caniatawyd gydag Amodau
A190941 Cais Llawn Kingdom Hall Of Jehovahs Witnesses, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EB proposed new entrance doors and roof cowls for  Installation. Caniatawyd gydag Amodau
A190982 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cymerau Hall, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SS

Erection of a agricultural machine shed/store

Ceulanamaesmawr Caniatâd ei angen
A190997 Cais Deiliaid Tŷ 13 Hillfield Place, Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DJ

Erect a second storey onto an existing single storey extension to create two additional bedrooms.

Tynnwyd yn ôl
A190945 Cais Deiliaid Tŷ Y Gorlan, 3 Stryd Thespis, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JW

Replacement of Windows.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190991 Ymgynghoriad Trydan Bow Street Station Bow Street, Aberystwyth, SY24 5AT

Proposed Ground Mounted Electricity Substation

Tirymynach Tirymynach Dim gwrthwynebiad
A190994 Cais Llawn Caffi Sgadan, West Street Ffordd Yr Odyn, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2DB

Form an additional holiday apartment to replace cafe area to first floor.  Ground floor to remain takeaway only.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190987 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 7 of planning permission A180001 Provide a method statement and scope of works to cover the installation of the parapet guttering overlining to the LPA for approval. Written confirmation from LPA to be provided prior to commencement of works.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190986 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 6 of planning permission A180001 Provide method statement describing how new roof ventilation is to be installed and all setting out details of new roof ventilation for approval by the LPA. Details to be signed off by LPA prior to commencement of the roof works.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190985 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 5 of planning permission A180001 Provide full details of construction used to replace kitchen wall and flat roof for LPA's approval prior to the commencement of construction.

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190988 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod St Davids Club Flat, 35 Y Porth Bach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AR

Discharge of condition 3 from planning permission A161100 (sound transmission test)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190984 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 4 of planning permission A180001 All rainwater downpipes are to be refurbished. Justification must be provided prior to replacement of any Rainwater pipes or hoppers. Any replacement must be on a like for like basis in cast iron.

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190969 Cais Llawn Rhoswerdd, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2ED Replacement dwellings. Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190975 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ffosrodyn, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TS

Variation of condition 2 of planning permission A171045 revised plans

Caniatawyd gydag Amodau
A190978 Cais Llawn Cwmllechwedd Uchaf, Trawsgoed, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4HU Change of use of existing barn (which has consent for residential holiday accommodation on which the works have commenced) into an affordable dwelling Lledrod Lledrod
A190906 Cais Llawn Greenfields Caravan Park, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HF Change of use of 50 touring caravans to 50 static caravans, change of use of the land for the siting of 28 static caravans (comprised of 18 caravans from the existing park and 10 of the 50 new statics) as part of site ‘thinning out’, associated infrastructure improvements and ecological mitigation & enhancement. Penbryn Llangrannog
A190972 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 11 of planning permission A190160 Method Statement fo removal of asbestos to be submitted to the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190971 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 5 of planning permission A190160 full details of horizontal service runs and                  co-ordinated service riser plans of vertical risers to be submitted to the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190960 Caniatad Hysbyseb Ffwrnais Car Park, Machynlleth,

Interpretation board about Cwm Einion Celtic Rain forest site to promote habitat.

Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190973 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 12 of planning permission A190160 full details of raised floors to be submitted to the LPA 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190968 Diwygiad Ansylweddol Plot 4 Garreg Wen, Aberporth,

Non-Material Amendment to application A030212 addition of a planning condition 

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A190970 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 4 of planning permission A190160 full details of sprinkler installation, including all pipe runs and penetrations through walls and structure to be submitted to the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A171045 Cais Llawn Ffosyrodyn, Blaenpennal, Aberystwyth., SY23 4TS Newid Defnydd, 5 caban gwyliau gyda gweithfeydd trin pecynnau, trosi ysgubor i ddigwyddiadau / clwb gyda chegin a thoiledau ynghlwm, codi ysgubor amaethyddol / storfa / gweithdy tractor a pharcio cysylltiedig, codi bloc cawod Change of Use, 5 holiday cabins with package treatment plants, conversion of barn into an events/clubhouse with kitchen and toilets attached, erection of an agricultural barn/tractor store/workshop and associated parking, erection of shower block Lledrod Caniatawyd gydag Amodau
A190899 Cais Llawn Rhandir Hen, Llangwyryfon, Tregaron, Ceredigion, SY23 4EX

Demolition of existing dwelling and erection of replacement dwelling and new driveway.

Llangwyryfon Caniatawyd gydag Amodau
A190976 Cais Llawn Ffynnon Fendigaid, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5SR Change of Use of existing Cabin from anciliary domestic to holiday / tourism Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190966 Diwygiad Ansylweddol Plot 1a Land Adjacent To Brynteg, Llanwnnen, Lampeter, Llanwnnen, SA48 7LD

Residential development (11 houses including 4 affordable houses) including access road and ancillary works.

Llanwenog Caniatawyd
A190954 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tyllwyd, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QF

Erection of a single storey extension.

Caniatawyd y Tystysgrif
A190961 Cais Adeilad Rhestredig 2, Ty Mawr, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SX To change 1x metal 'crittal' window to hardwood frame window Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190974 Cais Llawn Land At Plynlimon Fawr Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, SY23 3LE Installation of a 20ft high shipping container with 1 x 2.4m and 1 x 1.2m dishes.  Melindwr Blaenrheidol
A190967 Cais Deiliaid Tŷ Cefnfaenor Fawr, Capel Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HS Extension and alterations to dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A190965 Diwygiad Ansylweddol Plot Adj To Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ER

Re-positioning of dwelling

Caniatawyd
A190957 Cais Llawn Sion Evans Fitness, Y Bont Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DY

Erection of an extension and alterations to provide changing room facilities and a disabled wet room open to the general public to include change of use of previous stores into gym.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190952 Diwygiad Ansylweddol Plot 12 Adj. To Pentir Llyn Y Fran Road, Llandysul, SA44 4JW

Amended design

Llandysul Caniatawyd
A190963 Materion wedi'u gadw nol Tir Ger/land Adjacent Fuches Goch Taliesin, Machynlleth, SY20 8JS Codi Ty Fforddiadwy / Erection of an affordable dwelling  Caniatawyd gydag Amodau
A190962 Cais Llawn Penlan Y Mor, Llanarth, Ceredigion, SA47 0QE

Erection of agricultural building

Caniatawyd gydag Amodau
A190950 Cais Deiliaid Tŷ Ger Y Garth, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5NW Bedroom extension Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190947 Cais Llawn Hafod Arms Hotel, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JL Refurbishment, external and internal alterations of hotel.  Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A190926 Cais Llawn Dyffryn Teifi Secondary School Heol Llyn Y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP RESIDENTIAL DEVELOPMENT OF 12 DWELLINGS Tynnwyd yn ôl
A190949 Cais Adeilad Rhestredig Hafod Arms Hotel, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JL

Refurbishment, external and internal alterations of hotel. 

Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A190929 Cais Deiliaid Tŷ Clydfan, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RH Demolish rear extensions and replace with two storey extension. Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A190903 Cais Adeilad Rhestredig Fedw Fawr, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QF Alterations and renovation of dwelling Llangeitho Llangeitho Caniatâd wedi ei roi
A190916 Cais Llawn Tynant, Talybont, Ceredigion, SY24 5DN Erection of a poultry unit including silos and all associated works Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A190958 Cais Deiliaid Tŷ 11 Ffordd Min Y Bryn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LZ Alterations to dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A190956 Cais Deiliaid Tŷ O'r Diwedd, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LD Single Storey Side Extension Llangybi Llanfair Clydogau Caniatawyd gydag Amodau
A190955 Ymgynghoriad Trydan Abercwmdolau, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LN

Electricity lines

Melindwr Melindwr Dim gwrthwynebiad
A190928 Cais Llawn Abereinon, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PP Change of use from former agricultural building to form two holiday letting units including amenity areas and parking. Also redesign of the access to comply with highway requirements and demolition of derelict redundant lean to building Capel Dewi Llandysul Tynnwyd yn ôl
A190948 Cais Llawn Plot 1 And Plot 2 Dolheulog Land Panteg, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0FP

Erection of 2 dwellings (open market)

Aberaeron Aberaeron Gwrthodwyd
A190938 Cais Deiliaid Tŷ Porthrhiw, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6SW

Erection of single storey extension 

Caniatawyd gydag Amodau
A190898 Cais Deiliaid Tŷ Dan Y Wenallt, Adpar, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9EL

Erection of a conservatory

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190925 Cais Llawn Dutch Car Wash Lon Yr Ysgol, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2BA

Erection of car wash storage extension

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190939 Ymgynghoriad Trydan Bronllys, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LR

Electricity lines

Melindwr Melindwr Caniatawyd
A190936 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Block 5 Parc Melin, Glanyrafon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ

Discharge of Condition 3 of planning permission A180715 ( Drainage Scheme)

Gwrthodwyd
A190847 Cais Deiliaid Tŷ Golwg Y Bae, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EZ

Erection of an extension.

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A190946 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge condition 11 of planning permission A180296 Archaeological constraints

Tirymynach Tirymynach Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190940 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Lluest Newydd, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4EP

Removal of Section 106 Agreement D1/1167/89 (outline) and D1/543/91 (Reserved Matters)

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd
A190935 Cais Llawn Ffrwd Ganol, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5ED Formation of a 20m x 60m all weather outdoor equestrian riding arena Caniatawyd gydag Amodau
A190932 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Wenallt Farm, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AX

Discharge condition 4 of planning permission A180651 Construction Traffic Management Plan

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190933 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llancynfelyn, Taliesin, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8JG Change of use of the south side of the former Llangynfelyn School to a dwelling. Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau
A190934 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Block 6 Parc Melin, Glanyrafon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ

Discharge condition 14 of planning permission A180719 drainage scheme

Llanfarian Llanfarian Gwrthodwyd
A190931 Cais Deiliaid Tŷ Garreglwyd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6RR

Erection of a single storey extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190864 Cais Llawn Dolau Inn Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NT Erection of a two-storey extension to provide additional visitor accommodation. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190922 Cais Deiliaid Tŷ Fron Heulog, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5PS

Erection of a single storey extension to rear of dwelling.

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190892 Caniatad Hysbyseb Parc Yr Ysgol Blaenporth, Cardigan, SA43 2BA

Display of signage

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190930 Cais Amlinellol Land Adj To Tyddyn Gwyn Rhydowen, Llandysul, SA44 4PX

Erection of a single affordable dwelling

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190923 Cais Llawn Memorial Hall Towyn Road, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9QQ

Proposed replacement windows and doors.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190921 Cais Deiliaid Tŷ Gweled Y Mor, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JL Alterations and extensions Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190920 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pontfaen, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QW

Discharge condition 9 of planning permission A180764 a scheme shall be submitted to provide a physical barrier to prohibit parking on the roadside of the proposed holiday unit and within the vision splay.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190924 Caniatad Hysbyseb Specsavers, 31 High Street, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1HJ

Internally illuminated fascia & projecting sign

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190919 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pontfaen, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QW

Discharge condition 5 of planning permission A180764 landscaping  scheme

Llanarth Llanarth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190915 Cais Llawn Pentraeth, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JL Change of use from Dwelling house to Guesthouse and associated works. Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A190907 Cais Llawn Glancarrog, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AL

Erection of cattle housing shed

Caniatawyd gydag Amodau
A190909 Cais Llawn Gwarfelin, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JN 2no. Shepherd's Huts with a separate Shower/Toilet Facility, with access improvements and associated works. Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A190912 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of condition 10 of planning permission A180769 (Revised bat mitigation and amended plan).

Llansantffraid Dyffryn Arth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190908 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Hendre Philip, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QB

A-Fram steel building adjoining existing building with box profile roof and cladding to cover existing sheep handling yard.

Llangybi Nantcwnlle Caniatâd ei angen
A190917 Cais Deiliaid Tŷ Brynmair, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TW

Proposed New Vehicular Access and Parking Bays.

Caniatawyd gydag Amodau
A190918 Cais Llawn Maesllan, Nebo, Llanon, Ceredigion, SY23 5LJ Proposed 3 log cabins, installation of package treatment plant and alterations to existing access Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190914 Cais Amlinellol Land Adjacent To Llysmeini Beulah,

Erection of 5no. dwellings to comprise 3 speculative and 2 affordable units

Beulah Beulah Tynnwyd yn ôl
A190913 Cais Llawn Nat West Bank, 1 Stryd Y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0NW

Proposed Change o use of former Natwest Bank into 5 self contained flats, including demolition of strong room to rear of building 

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190902 Diwygiad Ansylweddol The Presbytery North Road, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1LT

Minor amendment to planning permission A181064 (Amended plan).

Cardigan Caniatawyd
A190911 Cais Amlinellol Part Of Towyn Farm Land Plot Adjacent Ash Grove, SA45 9RE

Erection of a dwelling

Tynnwyd yn ôl
A190843 Cais Adeilad Rhestredig Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PY Renovation of Existing Bothy and Dairy and alterations to openings and roof. Caniatawyd gydag Amodau
A190905 Cais Llawn Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Proposed siting of 57 static caravans/lodges in lieu of 155 touring caravans together with environmental improvementsTirymynach Tirymynach Caniatawyd gydag Amodau
A190896 Cais Deiliaid Tŷ Swn Y Wylan Panteg, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0EN

Erection of an extension

Caniatawyd gydag Amodau
A190901 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 9 Maes Laura, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU

Discharge condition 4 of planning permission A190276 roof condition report, method statement and scope of works to cover the extent of roof repairs to be undertaken.

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190856 Diddymu/Amrywio Amod(au) Capel Mynach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QZ

Variation of condition 2 of planning permission A180098 (Amended Plans).

Caniatawyd gydag Amodau
A190793 Cais Llawn Dol Aur Beulah Road (beulah), Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QB Retrospective application for change of use from garage to holiday let and annex. Beulah Beulah Gwrthodwyd
A190904 Cais Llawn Penlanlas Golf Club, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QE Conversion of Former Golf Club into Holiday Accommodation. Caniatawyd gydag Amodau
A190801 Cais Llawn 1 Cae Erwfer Pennant, Llanon,

Siting of a residential caravan for a temporary period of 5 years.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190897 Cais Llawn Ser Bach, Ty Ysgol, Llanwenog, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9UU

Chang of use from D1 (creche) to C3 (dwelling)

Caniatawyd gydag Amodau
A190883 Cais Llawn Tynewydd, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TH

3 no Glamping Units, track and infrastructure including store shed (part-retrospective)

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A190890 Cais Llawn Cae Rwgan Aberbanc, Llandysul, SA44 5NQ

Erection of 9 dwellings

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190790 Cais Llawn 11 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HS

Retrospective permission for change of use from retail store to tattoo studio.


Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190893 Diwygiad Ansylweddol Cardigan Golf Club, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR

To reduce the size of the building from a 6-bay facility to a 3-bay facility

Caniatawyd
A190895 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tir Grug, Llandysul, SA44 4XN

Use of log cabin as a dwelling

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd y Tystysgrif
A190885 Diwygiad Ansylweddol Ty Nant, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JS

Reduction in size of conservatory as shown on planning application A180810

Caniatawyd
A190887 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Between Crynfryn Farm And Cryn Fryn Villa Penuwch, Tregaron, SY25 6RE

Variation of condition 2 of planning permission A180649 amended plans

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190882 Cais Llawn Penllethr, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RD

Conversion of redundant outbuilding and extension to create hobby room/studio.

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190886 Cais Llawn Pengarreg, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TR Formation of all weather outdoor equestrian riding arena Lledrod Lledrod Caniatawyd gydag Amodau
A190879 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon The Stables, Byrlip Farm, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9TU

Use as a dwelling 

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd y Tystysgrif
A190881 Cais Deiliaid Tŷ Penllethr, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RD

Demolition of roof over garage and extension over rear and erection of single storey extension and alterations to dwelling

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190880 Ymgynghoriad Trydan Fron Farm, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3LT

Replace existing wooden pole overhead line

Dim gwrthwynebiad
A190850 Cais Adeilad Rhestredig Strata Florida Trust, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Conversion of Ty pair of Coach house to high end resource centre

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A190806 Cais Llawn Land Adjacent To Cartrefle, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4HZ Creation of a new access  Caniatawyd gydag Amodau
A190862 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 2JH

Variation of condition 1 of planning permission A180465 extension of time for development to commence

Caniatawyd gydag Amodau
A190878 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of condition 6 of planning permission A190770 (window details)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190781 Cais Llawn Teifi Boating Club Coronation Drive, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PP

Erection of two boat sheds.

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190849 Cais Llawn Strata Florida Trust, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Conversion of Ty pair of coach house to high end resource centre

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A190846 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pilot Lane New Quay, Ceredigion, SA45 9SA (none) New Quay Caniatawyd y Tystysgrif
A190777 Cais Llawn Conrah Country Hotel, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4DF

Creation of a touring caravan / camping park

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190845 Cais Llawn Nantcoy, Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ

Change of use from agricultural land to two holiday cabins.

Caniatawyd gydag Amodau
A190865 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of condition 3 of planning permission A180465 ( slate).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190855 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land Known As Cae Fishponds Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Aberystwyth, SY25 6ES

Erection of agricultural building for farming purpose

Lledrod Ystrad Fflur Caniatâd ei angen
A190852 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Derwent, Llanon, Ceredigion, SY23 5LY

Discharge of Condition No 14 of planning permission A140288 ( Landscaping)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190870 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 21 of Planning Permission A180465 ( Written Scheme of Investigation)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190868 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 19 of Planning Permission A180465 ( Existing & Proposed levels)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190871 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 22 of planning permission A180465 ( Foundation details)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190869 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 20 of planning permission A180465 ( Enclosure to screen garden sheds)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190866 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 4 of planning permission A180465 ( Brick & Ridge Tile)

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190863 Cais Adeilad Rhestredig Quay Wall Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, Utilise existing crevice of Quay Wall for surface water outflow in association with the approved residential development on land at Quay Street and Market Lane (A180465). Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190867 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

Discharge of Condition 9 of planning permission A180465 ( Surface Water System).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A190520 Cais Deiliaid Tŷ Rickeson, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BD Erection of a shed. Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A190858 Cais Deiliaid Tŷ Wedrosfa, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BN

Convert lean-to garage to provide ground floor bedroom and shower room.

Caniatawyd gydag Amodau
A190860 Cais Deiliaid Tŷ Pentre Coed, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5EE

Extension to Annex to include demolition of porch and removal of roof covering.

Gwrthodwyd
A190815 Cais Llawn Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6PP

Erection of an agricultural building & roof over existing cattle collecting yard.

Caniatawyd gydag Amodau
A190861 Cais Llawn Penrhiwpal Isaf Penrhiwpal, Llandysul, SA44 5QF

Temporary siting of static caravan and 2 storage containers throughout construction of re-building 

Troedyraur Troedyraur Tynnwyd yn ôl
A190859 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Great Abbey Farm Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6ES

Erection of an agricultural building

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190812 Cais Llawn Highbury House Hotel Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JU Conversion of guest house into two dwellings Caniatawyd gydag Amodau
A190844 Caniatâd Ardal Gadwraeth Land Adjoining Cnwc-y-lili Tan Y Cae, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JL

Demolition of Boundary Wall.

Caniatâd wedi ei roi
A190842 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Glyn Mansion, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DE

Discharge of Condition 12 of Planning Permission A180769 ( Lighting Design).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190853 Cais Deiliaid Tŷ 5 Terrace Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6EG

Erection of a porch

Caniatawyd gydag Amodau
A190851 Diwygiad Ansylweddol Ysgol Trefilan Trefilan, Talsarn, SA48 8QZ

Variation of condition 2 (revised plans) from planning permission A181205

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd
A190830 Cais Llawn Rose Hill, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LG 5 no camping plots with timber decking and bell tents Caniatawyd gydag Amodau
A190839 Cais Llawn Hot Bread Shop, 1 Lon Cambria, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NT Proposed change of use of first and second floors from office use into two self contained flats Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190827 Cais Llawn Agricultural Field Between Rhos Y Garth And Lledrod,

Adjustment to existing two vehicular gates


Caniatawyd gydag Amodau
A190838 Cais Adeilad Rhestredig Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ Renovation of fire damaged hotel. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190832 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolchenog, Cwmystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4AG

Installation of a 15m high lattice mast

Lledrod Ysbyty Ystwyth Caniatâd ei angen
A190837 Cais Llawn Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ Renovation of fire damaged hotel and conversion into 4 flats. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Tynnwyd yn ôl
A190841 Ymgynghoriad Trydan Rhosgoch, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QT

Erection of 11kv overhead power line with low voltage underground cable

Dim gwrthwynebiad
A190724 Cais Deiliaid Tŷ Llwynderi, Henllan, Llandysul, Ceredigion, SA44 5TD Demolition of existing building (former hall) and erection of a garage. Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A190836 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glan Y Wern Ffordd Yr Odyn, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2EP

Remove condition 5 from planning permission A170780 - two year temporary period.

Caniatawyd gydag Amodau
A190834 Materion wedi'u gadw nol Plot Adj To 7 Jampot Cottage Heol Yr Wylan, Aberporth, Ceredigion, SA43 2HE Demolition of existing garage and erection of a dwelling Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190833 Cais Deiliaid Tŷ Gwynedd, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4NR

Erection of a Garage

Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A190835 Cais Deiliaid Tŷ The Vicarage Piercefield Lane, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX Double Storey Side Extension and Other Minor Internal Works. Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190831 Cais Llawn Plot Adj Ty Alaw Ponthirwaun, Cardigan, Ceredigion, SA43 2RL

Erection of new bungalow and workshop

Beulah Beulah
A190819 Cais Adeilad Rhestredig Highbury House Hotel Pendre, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JU

Conversion of guest house into two dwellings

Caniatawyd y Tystysgrif
A190816 Cais Llawn Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Proposed alterations & conversion of basement to dwelling

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190807 Cais Llawn Bryn Lluest, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RJ

Erection of an agricultural shed for storage.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A190825 Caniatad Hysbyseb Mcdonalds Restaurants Ltd Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TL

Installation of 4 new digital freestanding signs and 1 15" digital booth screen

Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A190828 Cais Llawn Ysgoldy Brynwyre Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AD Change of use and extension of redundant religious meeting house into holiday accommodation, including formation of vehicular access and new boundary hedgerow. Caniatawyd gydag Amodau
A190732 Cais Llawn Pant Mawr Cwmrheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NF Installation of a 15m high lattice mast (16.3m to the top of the antennas) on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes. The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2700x2450x2500mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10m x 10m compound surrounded by a 1.8m high mesh fence together with 165m of 3m wide crushed stone access track. Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A190730 Cais Amlinellol Plot Adjacent To Ty Mawr Rhiw Y Rhofft, Aberporth, Cardigan, SA43 2DA

Erection of a dwelling

Aberporth Aberporth Gwrthodwyd
A190826 Cais Llawn Land Adj Bryn Siriol Fifth Avenue, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RE Erection of three dwellings Caniatawyd gydag Amodau
A190829 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Arti, Stag's Head, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6QU

Discharge of planning obligation section 106 for Arti, Stags Head, Llangeithio.

Llangeitho Llangeitho Gwrthodwyd
A190823 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Derylyn, Brongest, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9ET

Discharge of Condition Number 3 of Planning Permission A080737 ( Slate)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190817 Cais Llawn Plots 1, 3, 4 & 5 Land Adjacent To Bronwydd Pennant, Llanon, SY23 5JH

Erection of 4 dwellings (2 affordables & 2 speculative).

Caniatawyd gydag Amodau
A190824 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Agronfa, Goginan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3PQ

Occupation of dwelling house in breach of agricultural occupancy condition imposed on planning permission D1/968/87

Melindwr Blaenrheidol Tynnwyd yn ôl
A190808 Caniatad Hysbyseb Coed Cwm Einion At Footbridge, Furnace, Machynlleth, SY20 8TE

Display of signage

Caniatawyd gydag Amodau
A190820 Cais Amlinellol Plot Adj Ystrad Blaengeuffordd, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LN Erection of an affordable dwelling. Melindwr Melindwr Tynnwyd yn ôl
A190818 Cais Adeilad Rhestredig Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Proposed alterations and conversion of basement to additional dwelling unit

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190811 Cais Llawn Unit 5 Glan-yr-afon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ

Retention of building and use as a cafe (A3)

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190821 Cais Llawn Efail Y Gof Cwmrheidol, Capel B Angor, Aberystwyth, SY23 3NB

Conversion of outbuilding to holiday accommodation and associated works

Caniatawyd gydag Amodau
A190814 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plots 8 & 9 Cae'r Gof, Mydroilyn, Lampeter, SA48 7QY

Variation of condition 2 (approved plans) and 3 (schedule of materials) of planning permission A080690 

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A190803 Cais Llawn Land At Gilfachafael Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AD

Erection of Rural Enterprise Dwelling, new vehicular access and installation of package treatment plant.

A190749 Cais Llawn Cae Villa, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5EQ

Demolition of existing garage and erection of new garage

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190810 Cais Llawn 46 Dolhelyg, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GZ

Erection of extension and alterations to dwelling

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A190805 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwm Ifor Estate New Quay, New Quay, Ceredigion, SA45 9QW

Variation of condition 1 and 3 of planning permission A150564 (extension of time for commencement of development) 

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190799 Cais Llawn Richmond Hotel, 45 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2BX

Minor internal alterations to compose two new en-suite bedrooms.

Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190809 Diwygiad Ansylweddol Clos, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6HT

Proposed extension to side/front, increasing roof height of main dwelling, and enlarged opening complete with Juliet Balcony to side elevation

Caniatawyd
A190752 Cais Llawn Lisburn House, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LA Erection of glamping hut and small open barn  Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A190804 Diwygiad Ansylweddol Land Adj To Brig Y Coed, Llandysul, SA44 5NT Revised Siting of Plots 1 and 2  Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A190800 Cais Adeilad Rhestredig Richmond Hotel, 45 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2BX

Minor internal alterations to compose two new en-suite bedrooms.

Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A190802 Cais Llawn Troedyfoel, Trefenter, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4HJ

Conversion of outbuilding into Holiday Let.

Caniatawyd gydag Amodau
A190797 Diddymu/Amrywio Amod(au) Oakvale, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LF

Variation of condition 1 of planning permission A160566 (to extend permission for the caravan).

Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190780 Cais Llawn Plot At Morfa Uchaf Llangrannog, Llanrannog, Llandysul, SA44 6RU Erection of dwelling Penbryn Llangrannog Tynnwyd yn ôl
A190756 Cais Adeilad Rhestredig Glengower Hotel Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH

Replacement doors to front and rear entrances and internal adaptations.

Caniatawyd gydag Amodau
A190795 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Oakvale, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LF

Discharge condition 23 (Foul and Surface Water Disposal) from planning permission A160191

Caniatawyd
A190598 Cais Adeilad Rhestredig Llangorwen Church Hall, Clarach, Ceredigion, Modifications to roof lights and modification of external door. Tirymynach Tirymynach Caniatawyd gydag Amodau
A190796 Materion wedi'u gadw nol Land At Y Stablau Upper Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0JX

Demolition of existing stables and erection of an affordable dwelling and associated works.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190784 Cais Deiliaid Tŷ Cri'r Wylan, 81 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HD

Proposed first floor extension to include roof lights.   Slope and small porch extension to the side.

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A190770 Cais Adeilad Rhestredig Eglwys St Cynfelyn Llangynfelyn, Aberystwyth, SY20 8PU Amendments to previously approved new internal layout Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau
A190786 Cais Llawn Church House Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BB Change of use from Dwelling to Family Centre (D1) Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190775 Diwygiad Ansylweddol Ffosrodyn, Blaenpennal, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4TS

Increase the eaves and ridge height, change the porch from glass to timber frame and removal of window detail from the rear

Lledrod Lledrod Gwrthodwyd
A190791 Cais Llawn Penpompren, Trawsgoed, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4LL Proposed demolition of the existing agricultural farm buildings and the erection of a new agricultural storage shed, complete with improvements to the existing site access. Caniatawyd gydag Amodau
A190792 Diddymu/Amrywio Amod(au) Summerdale, Llanafan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BQ

Variation of condition 2 (change to holiday let) from planning permission 960920

Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A190787 Cais Llawn Land At Feinog Uchaf Adjacent To Maesymeillion, Dihewyd, Lampeter, SA48 7QR

Erection of an Affordable Dwelling and associated works

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad
A190768 Cais Llawn Tanrallt, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7RP

Relocation of new homes approved under planning application A161149

Caniatawyd gydag Amodau
A190789 Cais Llawn Synod Inn Garage, Post Mawr, Llandysul, Ceredigion, SA44 6JE

Proposed new MOT and servicing bay

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A190753 Cais Llawn Hafod Fach, Cross Inn, Llanon, Ceredigion, SY23 5NH

Change of use of agricultural land for siting of 1 no. glamping pod with associated works.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A190783 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 17 Maes Maelor, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SZ

Erection of an Extension

Caniatawyd y Tystysgrif
A190788 Materion wedi'u gadw nol Mcewans Field (adjacent To Manod), Nebo,

Erection of new dwelling and garage/workshop 

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190674 Cais Llawn House Adjacent To Poplars Rhydlewis, Llandysul, SA44 5RJ

Siting of a mobile home/caravan to provide temporary living accommodation during construction of dwelling.

Caniatâd dros dro
A190785 Cais Deiliaid Tŷ Ynys Werdd, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AU

Demolition of Garage & Rear porch & Erection of an extension. 

Caniatawyd gydag Amodau
A190782 Cais Llawn Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cwrtnewydd, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YN Erection of new steel framed building. Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190778 Diwygiad Ansylweddol Land Adj To Pennant Falcondale Drive (private), Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7SB

Revisions to dwelling design, inc internal garage, omission of rear conservatory and insertion of rear dormer window

Lampeter Caniatawyd
A190746 Cais Deiliaid Tŷ Tynewydd, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6BS

Internal alterations to existing dwelling.  Demolition and rebuilt existing barn as part of dwelling.  Demolition of existing outbuildings.

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A190776 Cais Deiliaid Tŷ Irfon Ffordd Llanbadarn -, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EY Demolition of existing pillars and erection of two stone pillars at the driveway entrance. Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Tynnwyd yn ôl
A190773 Cais Llawn Lax Lodge, Rhyddlan, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9XB

Erection of 3 Lodges & Associated Works

Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A190772 Cais Llawn Caer Madyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HN Erection of a multi-purpose building (Part Retrospective) Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A190771 Cais Llawn Tynddraenen, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AL Proposed retention of biomass boiler installed within an existing farm outbuilding and a CHP system installed within and adjacent an existing steel framed store building. Lledrod Ystrad Meurig Caniatawyd gydag Amodau
A190767 Cais Llawn Penlan, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4RG Erection of agricultural implement storage and feed shed Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A190769 Cais Llawn Ck's Supermarket Rhoshendre, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QH

Installation of new shopfront &  creation of openings within the external facade.

Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A190774 Cais Llawn Melindwr Farm, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8TF Conversion of agricultural barn to holiday accommodation Caniatawyd gydag Amodau
A190764 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 16 College Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

Discharge of condition 7 (external surface details) from planning permission A160659

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190766 Cais Llawn 16 College Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY Change of use from office to dwelling Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A190763 Cais Llawn Karenza Napier Gardens, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1EG

Retention of the building and the temporary use of the building as a dwelling for a period of 2 years

Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A190720 Cais Llawn Waun Uchaf, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7QJ Change the use of the existing barns into a motorcycle dismantling and recycling business.  Caniatawyd gydag Amodau
A190813 Cais Llawn Avicenna, Bidaren, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RL

Erection of a packaging and distribution building.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A190765 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Trysor, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QR

Use of Trysor as separate dwelling house to Ty Bryn.

Caniatawyd
A190621 Cais Llawn Cefngarn, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TF Retention of Menage Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190729 Diddymu/Amrywio Amod(au) Disused Railway Line, Tregaron,

Variation of condition 1 of planning permission A140275 extension of time to commence development.

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A190751 Cais Deiliaid Tŷ Llais Yr Aeron Ffordd Y Goitre, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DS

External Alterations to Roof

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190762 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent Tegfryn Allt Y Blaca, Llanybydder, Lampeter, SA40 9SS

Removal of Conservatory & Change to footprint

Caniatawyd
A190742 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Argoed Fawr, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AH

Erection of an agricultural building

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190759 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge condition 3 (management and maintenance of proposed vehicular access) from planning permission A190043

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190760 Cais Amlinellol Land Adjacent To Ty Maesymeillion Maesymeillion, Llandysul, SA44 4NJ

Erection of an affordable dwelling.

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A190747 Cais Llawn Pilbach Caravan Park, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RT Change of use of land for the siting of 19 additional static caravans, construction of associated infrastructure, construction of package treatment plant, landscaping and ecological mitigation & enhancement. Partly in retrospect. Beulah Beulah
A190761 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PL

Discharge of condition 4 (archaeologist written scheme of investigation) from planning permission A190043

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A190758 Cais Deiliaid Tŷ 1 Bridge Street, Llanon, Ceredigion, SY23 5HA

Demolition of lean-to and sun room, erection of extensions and alterations.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190757 Cais Llawn 19 Y Porth Bach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AR Replacement of Windows Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A190504 Cais Amlinellol Replacement Pant Afon Tre'rddol, Machynlleth, SY20 8QD Erection of a Replacement Dwelling Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Tynnwyd yn ôl
A190754 Cais Llawn Glengower Hotel Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DH Replacement doors to front and rear entrances and internal adaptations. Caniatawyd gydag Amodau
A190755 Cais Llawn Land Adjoining Tandre, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AA

Retrospective application for shed and associated works.

Lledrod Ystrad Meurig Gwrthodwyd
A190750 Cais Amlinellol Mock, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TH

Proposed erection of an affordable dwelling

Troedyraur Troedyraur
A190713 Cais Deiliaid Tŷ Tanyfron, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2QJ

Erection of a single storey extension

Penparc Llangoedmor Caniatawyd gydag Amodau
A190748 Cais Deiliaid Tŷ 3, Aeron Court, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8QT Erection New Porch Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190646 Cais Llawn Llanychaearn Church Rhydyfelin, Rhydyfelin, Aberystwyth, Detached external timber framed single storey compost toilet (no mains water service is available on site) accommodation for use by congregation with access for mobility users. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A190745 Cais Deiliaid Tŷ 12 Heol Francis, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9QL Demolition of existing rear gable and erection of an extension. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190721 Cais Llawn Cwrt Hen Bach, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QS Erection of shed for agricultural and equine use and formation of equine exercise area. Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190739 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of Condition 12 of planning permission A180296 ( Construction Environmental Management Plan)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190740 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Neuadd Pantycelyn Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BX

Discharge condition 4 of planning permission A180004 Ecological enhancements

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190731 Cais Llawn Esgair Garn, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LL Conversion of outbuildings to holiday accommodation Caniatawyd gydag Amodau
A190744 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bryn Du Fach Bryn Du Fach, Llandewi Brefi, Llandewi Brefi,

A new forestry road

Llangeitho Llanddewi Brefi Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190737 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of Condition 6 of planning permission A180296 ( Construction Traffic Management Plan)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A190741 Diwygiad Ansylweddol Golygfa Deg, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6DR

Amended plans, planning permission A190266

Lledrod Ysbyty Ystwyth Caniatawyd
A190743 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tynrhos, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PE

Portal Frame Building

Llangybi Llangybi Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A190727 Diddymu/Amrywio Amod(au) Derwent, Llanon, Ceredigion, SY23 5LY

Variation of condition 2 of planning permission A140288 (Amended Plans).

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190726 Cais Llawn Banc Llety Spence, Cwmerfyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JD

Erection of agricultural shed for machinery storage

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A190735 Cais Llawn Swn Y Mor, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JH Conversion of existing garage/storage into two holiday apartments. Caniatawyd gydag Amodau
A190734 Diwygiad Ansylweddol New Barn Bwlch Mawr, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EA

Re-instatement of stone wall, replacement of block work panel, re-build section of gable end.

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd
A190738 Cais Llawn Hillcrest Felin-y-mor Road, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1BU The demolition of an existing dwelling  and the erection of a new replacement dwelling  Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd ar Apel gydag Amodau
A190736 Cais Llawn Bronant, 3 Heol Y Dwr, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9PF

Demolition and alterations of existing and erection of two and single storey extension

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A190728 Diddymu/Amrywio Amod(au) Derwent, Llanon, Ceredigion, SY23 5LY

Variation of condition 1 of planning permission A140288 - to extend time for commencement of development.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A190637 Cais Deiliaid Tŷ Awel Y Mor, 2 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Installation of external oil boiler, external oil tank and  internal heating system

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190722 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pencommins, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4SS

Erection of a Agricultural building for storage of machinery.

Llangwyryfon Caniatâd ei angen
A190650 Cais Llawn O C Davies Penparc, Cardigan, SA43 1SB

Display area spotlights

Penparc Tynnwyd yn ôl
A190725 Cais Llawn Penuwch Club, Penuwch, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RA Extension of kitchen to provide increased catering capability Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A190715 Cais Llawn Cae Castell, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8PR

Change of use from Annex to Holiday Accommodation 

Llangybi Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A190683 Cais Llawn The Cliff Hotel, Cardigan, SA43 1PP Extension to the existing conservatory Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A190638 Cais Adeilad Rhestredig Awel Y Mor, 2 Heol Portland, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AX

Installation of external oil boiler, external oil tank and internal heating system.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A190690 Cais Deiliaid Tŷ Marian Cottage, Glandyfi, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SS First floor side extension Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau
A190564 Diddymu/Amrywio Amod(au) New House At Bryntygwydd, Cwmcou, SA38 9PQ

Variation of condition 2 of planning permission A150303 & A170179 (amended plan - window detail). 

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A190718 Cais Llawn Llaindelyn, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5BD Change of use of small barn adjoining house into holiday accommodation Llangwyryfon Caniatawyd gydag Amodau
A190704 Cais Llawn Glaneirw, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2HP Conversion of barn and erection of garage Caniatawyd gydag A