Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Gweld
A220397 Cais Llawn Corner House Harford Square, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DX Proposed change of use from A1 Shop to D1  podiatry clinic.
A220384 Cais Llawn Cysgod Y Bryn, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EE Demolition of existing chicken run and erection of a replacement equestrian use stable building 
A220377 Cais Adeilad Rhestredig 61 Heol Y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QD Take-away shop fit-out to include new counter, servery, cooking appliances, canopy, fitted kitchen, internal ducting with external flue/terminal and all associated works
A220364 Cais Llawn Cledan Yard, Nebo, Llanon, Ceredigion, SY23 5LE Proposed stable block building and menage for private use to include removal of 2.no agricultrual buildings.
A220335 Cais Llawn Riversdale Hall, Llwynygroes, Tregaron, Ceredigion, SY25 6SL Construction of horse menage for exercise of own horses. Llangeitho Llangeitho
A220390 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwrcoed, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LG Discharge of condition 10 of planning permission A180212-  (access)
A220378 Cais Llawn Bryngwyn Canol Dole, Dole, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5AF Retention of the construction of a new agricultural access from an classified road.
A220366 Cais Llawn Land South Of Wigwam Ynyslas, Ynyslas, Borth, Aberystwyth, SY24 5JX Erection of two dwellings for holiday use (amended design to extant planning permission A170969).
A220389 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod School House, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LJ Discharge of condition 9 of planning permission A200002-  (sustainable drainage system) Llanwenog
A220388 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod School House, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LJ Discharge of condition 5 of planning permission A200002-  (Footway). Llanwenog
A220383 Ymgynghoriad Trydan Tanners Cottages, Penparc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QZ Electricity lines
A220373 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod School House, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LJ Discharge of condition 12 of planning permission A200002-  (Boundary Treatment).
A220315 Cais Amlinellol Land Adj 10 Maes Pedrog Ferwig, Cardigan, SA43 1PX Erection of a dwelling Penparc
A220382 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hengoed, Bontgoch, Talybont, Ceredigion, SY24 5DP Discharge of condition 8 of planning permission A220112 - Method of surface water disposal Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A220380 Cais Llawn Cnwcywylan, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR Re-location of access road
A220379 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Maes Gwyn, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LH Occupation of the dwelling in breach of the planning condition regarding agricultural occupancy.
A220376 Cais Llawn 61 Heol Y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QD Take-away shop fit-out to include new counter, servery, cooking appliances, canopy, fitted kitchen, internal ducting with external flue/terminal and all associated works
A220370 Cais Deiliaid Tŷ Frongoch, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2QL Proposed demolition and rebuild of existing extension, proposed patio area to rear of existing dwelling and all associated works.
A220368 Cais Llawn Land North Of Aylestone Llanarth, Llanarth, SA47 0PP Residential development with associated access, landscaping and ancillary works.
A220365 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penybanc, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3ER Discharge of condition 4 of planning permission A181180 -  (Traffic Management Plan).
A220363 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penybanc, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3ER Discharge of condition 3 of planning permission A181180-  (Schedule of Materials). Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A220349 Diwygiad Ansylweddol Archnoa Heol-y-llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3SA Non material minor amendment to planning permission A210605 - (Amended plans - window details).
A220346 Cais Adeilad Rhestredig 1, Ty Mawr, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SX To change 2x failing modern softwood windows to hardwood casements (front). To change 2x modern failing softwood windows to hardwood casements (rear). To change 1x failing modern door to hardwood door of traditional design.
A220345 Cais Deiliaid Tŷ 1, Ty Mawr, Eglwys Fach, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SX To change 2x failing modern softwood windows to hardwood casements (front). To change 2x modern failing softwood windows to hardwood casements (rear). To change 1x failing modern door to hardwood door of traditional design. Ceulanamaesmawr
A220367 Diwygiad Ansylweddol Old College, King St, Aberystywth & 1 & 2 Rhodfa Newydd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BH Non material minor amendment to planning permission A190141 - (Condition 5 Parking Agreement). Caniatawyd
A220369 Cais Llawn Charlesby Coronation Drive, Gwbert, Cardigan, Ceredigion, SA43 1PP Construction of a replacement dwelling.
A220362 Diwygiad Ansylweddol Maple House, Tanygroes, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JT Minor amendment to planning permission A170282 (Rectify administration error on planning permission - Reason No.4). Caniatawyd
A220361 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Old College, King St, Aberystywth & 1 & 2 Rhodfa Newydd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BH Discharge of condition 4 of planning permission A210459 -  (Site Access for Nominated Archaeologist). Caniatawyd
A220360 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Old College, King St, Aberystywth & 1 & 2 Rhodfa Newydd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BH Discharge of condition 3 of planning permission A210459 - (Written Scheme of Investigation - Archaeology).
A220331 Materion wedi'u gadw nol Hafod Farm, Y Ferwig, Cardigan, SA43 1PU Discharge of condition 5 (sustainable drainage system) from planning permission A210252