Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Gweld
A210815 Cais Llawn Blaendelyns, Pentre'r Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6JY

Swimming pond for private use.

A210814 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Penralltgeri Uchaf, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9PA

Removal of Section 106 agreement in relation to to Penralltgeri Uchaf farmhouse and land.

Beulah Beulah
A210809 Cais Deiliaid Tŷ Blaenwaun Isaf, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EU

Proposed extension to dwelling to include removal of existing side and rear extension.

A210808 Cais Llawn Blaenwaun Isaf, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6EU

Proposed conversion of outbuilding into holiday unit to include erection of extension to replace existing store room and installation of package treatment plant.

A210806 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Field South West Of Plas Estate Aberporth, Cardigan,

Discharge of condition 17 of planning permission A170614 (Landscaping Scheme).

A210805 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Field South West Of Plas Estate Aberporth, Cardigan,

Discharge of condition 12 of planning permission A170614 (Surface Water).

A210804 Cais Llawn Bayliau, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JA Construction of replacement slurry pit.
A210801 Cais Llawn Ty Towyn, Gwbert, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PR Conversion of existing storage shed into holiday let and all associated works. Penparc
A210761 Cais Deiliaid Tŷ Trem Y Werydd, Maenygroes, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9RL Loft conversion including rear dormer extension
A210798 Cais Amlinellol Land At Maes Moelfryn, Ffos Y Ffin, Aberaeron, SA46 0EY

Residential development including affordable housing and access

Ciliau Aeron Henfynyw
A210797 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glan Y Mor Leisure Park, Clarach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DT

Variation of Condition 2 of planning permission A200257 (Amended Plans)

A210796 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tygwyn Farm, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PL

Erection of an agricultural building for storage of machinery and animal feed.

Penparc
A210794 Cais Llawn Tyncwm, Capel Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HU Replacement Nutrient Store with Canopy Over to comply with Environmental Permitting Regulations and SSAFO Regulations, and The Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021. Trefeurig Trefeurig
A210793 Cais Deiliaid Tŷ Pen Y Felin Heol Felin Newydd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QT

Proposed Granny annexe.

Cardigan
A210763 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gwarffynnon, Silian, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AP

Agricultural building

Llangybi Llangybi
A210792 Diwygiad Ansylweddol Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Minor amendment to planning permission A190905 (internal site road and associated parking).

A210791 Cais Deiliaid Tŷ Marlais, Sarnau, Llandysul, Ceredigion, SA44 6QT

Proposed first floor extension and rear extension to existing dwelling.

A210790 Cais Llawn Ffoshelyg Uchaf, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 4XL

Proposed replacement dwelling to include demolition of existing dwelling and installation of package treatment plant.

A210789 Cais Deiliaid Tŷ Tara Ffordd Yr Odyn, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2EP

Proposed extension to side of dwelling and the erection of a detached garage/car port building to the rear.

A210788 Cais Llawn Bryn Berwyn Guest House, Tresaith, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2JG

The application site is currently C2 use.  This application proposes a mixed use to include A3 use also, to allow the applicants to serve food and drink to non-residents/general public also, which will include the 156m2 external decked area to the front.

Penbryn Penbryn
A210787 Cais Deiliaid Tŷ Hawenfa, Pontgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AR

Proposed first floor extension and loft conversion to dwelling.

A210786 Cais Llawn Bryn Bach, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AD

Erection of an agricultural building for the storage of machinery, farm implements, animal feed, straw & hay.

Lledrod Ystrad Meurig
A210785 Cais Deiliaid Tŷ Pantywilco, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7LN Extension to dwelling and demolition of existing conservatory Llanwenog
A210784 Diwygiad Ansylweddol Plot 33 & 34 Maesydderwen, Cardigan, SA43 1PE

Minor amendment to planning permission A021365 (amended plans - houses to bungalows).

Caniatawyd
A210782 Diddymu/Amrywio Amod(au) Riverside Caravan Park Lon Glan-fred, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BY

Variation of Condition 3 of planning permission 901422 (Extend the time allowed that caravans/holiday homes can be occupied)

A210781 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent Aelybryn, Bronant, SY23 4TG Codi dau annedd. Erection of two dwellings.
Lledrod Lledrod
A210779 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Golf Club, Cardigan, SA43 1PR

Discharge of Condition 4 of planning permission A160692 (Landscaping Plan)

Penparc Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210767 Cais Llawn 5 Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1LE Change of use from C3 TO A1.Proposal to change front living area (1 room )into eco retail shop specifically addressing plastic pollution offering plastic free products. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A210765 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pant Mawr Cwmrheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NF

Discharge condition 9 of planning permission A190732 - Scheme for the disposal of surface water

Melindwr Melindwr
A210764 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pant Mawr Cwmrheidol, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3NF

Discharge condition 7 of planning permission A190732 - Scheme of Ecological enhancements

Melindwr Melindwr