Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Gweld
A210340 Diwygiad Ansylweddol Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Minor amendment to condition 2 of planning permission A200042 (Revised Plans).

A210334 Cais Llawn Blaenclettwr, Talgarreg, Llandysul, SA44 4XE

Proposed earth banked slurry lagoon

A210294 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgubor Hen, Bethania, Llanon, SY23 5NN

Discharge condition 3 of planning permission A200974 - sample of stone

A210331 Cais Deiliaid Tŷ Parc Y Bedw, Llwynygroes, Tregaron, SY25 6QE

Proposed erection of domestic garage

Llangybi Nantcwnlle
A210315 Cais Llawn Land At Calderbrook Lodge, Llandysul, SA44 5QJ

Proposed erection of a 60' x 40' steel/portal frame stable building for use in connection with applicants existing equine business and TAN6 dwelling applied for separately on adjacent site.

A210221 Cais Llawn Pantygorlan, Ystumtuen, Aberystwyth, SY23 3AE Change of use of land for the stationing of up to 6 no. glamping tents, 1no. activity tent with associated ancillary facilities and carparking. Melindwr Blaenrheidol
A210198 Cais Llawn Morrisons Petrol Filling Station Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3TL Demolition of existing petrol station kiosk and car wash, construction of replacement larger kiosk building. Works involve removal of roof linked to forecourt canopy, creation of new additional parking spaces and addition / relocation of jet wash and air conditioning / refrigeration plant. Llanbadarn Fawr
A210320 Ymgynghoriad Trydan Sarnau Park, Sarnau, Llandysul, SA44 6QS

Electricity lines

A210318 Cais Llawn Old Vicarage, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LZ Change of use of existing garage to annexe.
A210313 Cais Llawn Brynreithyn, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, SY25 6BS

Creation of track for agricultural vehicles and management of woodland.  Track length 340m, track width 2.5m.

A210311 Cais Adeilad Rhestredig Capel Ffynnon, Pentregat, Llandysul, SA44 6HW Replacement of 3no windows with new timber double glazed windows to match existing.
A210304 Materion wedi'u gadw nol Land At Llwynpiod, Cardigan, SA43 1PJ Erection of one open market dwelling Cardigan
A210302 Cais Deiliaid Tŷ Bryn Hyfryd Bryn Deri Close, Adpar, Castell Newydd Emlyn, SA38 9NP Erection of an extension.
A210255 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Awel Y Trydan, Pennant, Llanon, SY23 5JG

Discharge of condition 15 (landscaping) from planning permission A200897

Llansantffraid Dyffryn Arth
A210254 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Awel Y Trydan, Pennant, Llanon, SY23 5JG

Discharge of condition 12 (soakaway) of planning permission A200897

Llansantffraid Dyffryn Arth
A210253 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Awel Y Trydan, Pennant, Llanon, SY23 5JG

Discharge of condition 11 (soakaway) of planning permission A200897

Llansantffraid Dyffryn Arth
A210316 Cais Amlinellol Land At Calderbrook Lodge, Llandysul, SA44 5QJ

Erection of a Tan 6 dwelling in connection with an existing Rural Enterprise

Troedyraur Troedyraur
A210314 Cais Llawn Cambrian Printers Llanbadarn Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3TN Proposed change of use from Class B2 (Printing Business) to A1 (Furniture Store) and B8 (Storage) Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr
A210305 Cais Deiliaid Tŷ Castell Cwtch, Llangrannog, Llandysul, SA44 6RH

Re-roofing of existing outbuilding in pitched slate roof and retain existing elevations / except for some re-building

Penbryn Llangrannog
A210270 Cais Llawn Llanarth Flying Start Nursery Facility Llanarth, SA47 0NP Removal of existing nursery cabin and the provision of a new single storey modular building to provide a new nursery facility.
A210265 Cais Llawn Bronwenllwyd, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, SY25 6AP Erection of Steel Portal Framed Building for the accommodation of manure together with all other associated works
A210202 Cais Deiliaid Tŷ Dolywern, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EA

Erection of side extension involving demolition of existing sealed flat roof extension and associated works

Trefeurig Trefeurig
A210307 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adjacent To Brynteg Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT

Variation of condition 1 of planning permission A140137 - to extend time for commencement of development.

A210306 Cais Llawn Ty Isaf Farm, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NP Removal of Solar PV panels from roofing and field, removal of Solar PV tracking array and replacement with fixed Solar PV array on metal framing. Ystwyth Llanilar
A210285 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pensarnddu Fawr, Tanygroes, Aberteifi, SA43 2JB

Erection of an agricultural building for storage of hay and straw.

Beulah Beulah
A210269 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land At Cefn Coch, Glaspwll, Machynlleth, SY20 8UA

Erection of an agricultural building.

Ceulanamaesmawr
A210215 Cais Llawn Erwlas, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PH Extension of curtilage to include formation of new road access, drive and erection of private garage Penbryn Penbryn
A210303 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Daffodil Hill Bangor Hill, Llandysul, SA44 4JD

Discharge condition 3 of planning permission A210026 - details of means of access with the public highway, parking and turning

A210301 Cais Llawn Land At Sychpant Farm And Adj To Hafod, Blaen-cil-llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Proposed erection of extension to existing cattle housing building in order to cover the cattle's feeding area and thus reduce dirty water run-off to slurry lagoon

Llandyfriog Llandyfriog
A210299 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Rhiwbren Fawr, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7RH

Extension to an agricultural building (roof covering).

Llanarth Llanarth
A210287 Cais Deiliaid Tŷ Brynderwen, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EE Change of use on my existing garage to turn it into holiday let. Llanfarian Llanfarian
A210207 Cais Deiliaid Tŷ Shirley Dale, Tanygroes, Aberteifi, SA43 2JE Erection of detached sunroom to bottom of existing garden. Penbryn Penbryn
A210298 Cais Deiliaid Tŷ Glan-y-mor, 11 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, SA43 2HB Recovering of existing balcony & provision of glazed balustrade Aberporth Aberporth
A210267 Cais Deiliaid Tŷ Can Y Wylan, Gwbert, Aberteifi, SA43 1PR Proposed Extension to existing Dwelling and Proposed Garage Penparc
A210297 Cais Deiliaid Tŷ Y Gorwel, 1, Pencae, Taliesin, Machynlleth, SY20 8JW Rear extension to existing dwelling Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A210296 Cais Llawn Penybont, Tregaron, SY25 6LG Proposed new roof over part of the existing yard. Tregaron Tregaron
A210295 Diddymu/Amrywio Amod(au) Vacant Industrial Plot Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JG

Variation of conditions 2, 3, 5 and 18 of planning permission A110390

A210293 Materion wedi'u gadw nol Clos Llwynpiod, Cardigan, SA43 1PJ

Erection of 2 dwellings - plot 2 and 4 

Cardigan
A210291 Cais Llawn Land Adjacent Maescrug Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EF Erection of three affordable dwellings, including access, parking, landscaping and ancillary works
A210228 Cais Amlinellol Haulfryn, Penparc, Aberteifi, SA43 1RE Erection of a dwelling Penparc
A210286 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ty Collen, Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NL

Erection of an agricultural shed for storage of feeds and machinery.

Llandyfriog Llandyfriog
A210283 Cais Llawn Plot 16 And 17 Clos Y Gwyddil, Y Ferwig, Cardigan, SA43 1PS

Erection of 2 dwellings.

Penparc
A210194 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tyngrug Isaf, Penffordd, Llanybydder, SA40 9XG

Roofing livestock gathering area.

Llanwenog Llanwenog
A210289 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod National Library Of Wales, Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU

Discharge condition 3 of planning permission A200717 - full details of type, number and position of all fixing points

A210288 Cais Deiliaid Tŷ Hollygrove, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TL

Proposed parking facilities

A210177 Cais Deiliaid Tŷ 1, Ty Mawr, Eglwys Fach, Machynlleth, SY20 8SX

Replacement garden shed.

Ceulanamaesmawr
A210284 Diddymu/Amrywio Amod(au) The Plot, Captains House, Aberystwyth , SY24 5LX

Variation of condition 1 and 3 of planning permission A180082 - Extension of time for the submission for approval of Reserved Matters 

Borth Geneu'r Glyn
A210281 Cais Deiliaid Tŷ Llwyneithin, Tresaith, Aberteifi, SA43 2JL Construction of decking
A210276 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent To Dyffryn Pontgarreg, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AU

Erection of 4 dwellings, comprising of 2 affordable and 2 speculative units.

A210271 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land Adjacent To Brynteg Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT

C3 Dwelling house - Building plot - works in connection with planning permissions A100209 and A130735 have started on site prior to expiry date thus making  permissions extant

A210226 Cais Llawn Hafan Gwyn, Tremain, Aberteifi, SA43 1SQ

Construction of a garage to house a lorry

Penparc
A210209 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Swn Y Gwynt, Bontgoch, Talybont, SY24 5DP

Removal of section 106 agreement, following the grant of planning permission A080179 to allow for the sale of the property at full market price.

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A210196 Cais Llawn Angorfa, Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn, SA38 9HD

Erection of agricultural storage shed to replace existing pole barn


Llandyfriog Llandyfriog
A210279 Cais Deiliaid Tŷ Llethr Villa, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8JG Extension to 1st floor of garage/ workshop attached to dwelling house and conversion to living accommodation.
A210278 Cais Llawn Former St Mary's Church Brongwyn, Cwmcou, Newcastle Emlyn, SA38 9PR

Proposed conversion and change of use to single dwelling

A210275 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynadda Chapel Llechryd, Cardigan, Cardigan, SA43 2NN

Discharge of condition 5 (photographic survey) from planning permission A181013

A210274 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynadda Chapel Llechryd, Cardigan, Cardigan, SA43 2NN

Discharge of condition 4 (schedule of works) from planning permission A181013

A210273 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Drefach Farm, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LQ

Discharge of condition 6 (Ecological Enhancements) from planning permission A200944

Llanwenog
A210257 Cais Adeilad Rhestredig The Hive, The Hive Cadwgan, Aberaeron, SA46 0BU

Proposed roof deck above existing fishmonger to include removal of existing flat roof

A210224 Cais Deiliaid Tŷ Waunfawr, Bethania, Llanon, SY23 5NJ Rear extension
A210154 Cais Llawn Coedmawr Uchaf, Tregaron, SY25 6PX Erection of an agricultural storage building. Llangeitho Llangeitho
A210268 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cefnfaenor Fawr, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HS

Removal / Variation of condition 2 (approved plans) of planning permissionA190967

A210263 Cais Llawn Pwllpridd, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4HZ Erection of Steel Portal Framed building over site of existing manure store to create a covered manure store together with covered livestock housing and all other associated works. Lledrod Lledrod
A210184 Cais Adeilad Rhestredig The Vicarage, Llanarth, SA47 0NJ

Proposed Barn conversion into ancillary accommodation/ studio workshop, solar PV panels in garden, addition parking and turning and associated works.

Llanarth Llanarth
A210183 Cais Llawn The Vicarage, Llanarth, SA47 0NJ Proposed Barn conversion into ancillary accommodation/ studio workshop, solar PV panels in garden, addition parking and turning and associated works. Llanarth Llanarth
A210266 Cais Llawn 2 First Floor Flat. The Pine Workshop (old Post Office), Llanwnnen, Lampeter, SA48 7LJ Conversion of Ground and First Floor residential flat to one domestic dwelling
A210264 Diddymu/Amrywio Amod(au) Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, SY20 8PL

Removal / Variation of condition 2 (approved plans) of planning permission A190043 & A190044

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A210258 Cais Llawn Llwynteg, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6BL Construction of a new agricultural shed with hard standing area and modifications to entrance onto road.
A210193 Cais Llawn E H Factors, Unit 1, Garth Garage, Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NW A mobile burger van which is currently sited to the front left of EDAFS's car park. Llandyfriog Llandyfriog
A210167 Cais Llawn Wern Newydd, Tregaron, SY25 6UN

Erection of an agricultural shed for storage.

Llangeitho Llanddewi Brefi
A210262 Cais Deiliaid Tŷ Cul-ffordd, 2, St Georges Terrace Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 1HE

Proposed single storey extension 

Llanbadarn Fawr
A210261 Diddymu/Amrywio Amod(au) Anorfa, Goginan, Aberystwyth, SY23 3JG

Variation of condition 2 of planning permission D1.968.87 occupancy condition

Melindwr Blaenrheidol
A210260 Cais Llawn Clyn Bach Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Reinstatement of dwelling and erection of an extension
A210259 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Natwest Station Road, Tregaron, SY25 6HS

Discharge of condition 5 of planning permission A200093 (Sprinkler Installation Plan).

Tregaron Tregaron
A210256 Cais Llawn Land At Bryngwyn, Forestry Track, Nant Y Moch Reservoir, Aberystwyth, SY23 3AG The installation of a 40m lattice mast, supporting 3 no antenna and 2 no 600mm dishes, together with ground based comprising foul weather equipment cabin, 1 no meter cabinet, a permanent generator and a 1.2m satellite dish and ancillary development thereto within a secure fenced compound.
A210248 Cais Llawn Tynddraenen, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, SY25 6AL Proposed new roof over an existing concrete yard. Lledrod Ystrad Meurig
A210191 Cais Llawn Plot On Land Near Dyffryn Saith Farm Tresaith, SA43 2JQ

Development of a single detached dwelling with detached garagePenbryn Penbryn
A210186 Cais Adeilad Rhestredig The Vicarage, Llanarth, SA47 0NJ

Proposed Patio doors 

Llanarth Llanarth
A210182 Cais Llawn Tyllwyd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7PA Milking parlour and associated works. Llanwenog
A210252 Cais Llawn Hafod Farm, Y Ferwig, Cardigan, SA43 1PU

Agricultural link building.

Penparc
A210251 Cais Llawn Hafod Farm, Y Ferwig, Cardigan, SA43 1PU

Silage pit cover.

Penparc
A210249 Ymgynghoriad Trydan Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Electricity lines

Dim gwrthwynebiad
A210199 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ty'r Ardd Pennant, Llanon, Aberystwyth, SY23 5JW

Demolition of old cottage.

Llansantffraid Dyffryn Arth
A210179 Cais Llawn Fire Station, Cei Newydd, SA45 9QH

Proposed siting of a steel shipping/storage container.

New Quay
A210176 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gelli, Llancynfelyn, Machynlleth, SY20 8PU

Erection of an agricultural building.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn
A210250 Cais Deiliaid Tŷ Gellie, Post Mawr, Llandysul, SA44 6BG

Proposed extension to side of existing dwelling

Llandysiliogogo Llandysiliogogo
A210247 Cais Llawn Pantlleinau, Bontnewydd, Aberystwyth, SY23 4JN Erection of cattle housing building and implement and storage building.
A210244 Cais Llawn Field Sn 6678, 1097 & 1994 Cwmrheidol, Capel B Angor, Aberystwyth, SY23 3NA Proposed formation of a new agricultural access and the closure of the existing one
A210242 Cais Llawn Rhydyfirian Cottage, Dyffryn Paith, Aberystwyth, SY23 4LU Proposed new garage / storage for domestic use. Llanfarian Llanfarian
A210171 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tafarncrug Isaf, Pantycrud, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EF

Erection of an agricultural shed for storage of farm machinery and equipment.

Melindwr Melindwr Caniatâd ddim ei angen
A210246 Ymgynghoriad Trydan Bryn Yr Odyn Bontnewydd, Aberystwyth, SY23 4JJ

Electricity line.

Dim gwrthwynebiad
A210245 Cais Llawn Elenydd Wilderness Hotel Trust, Tyncornel, Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6PH Siting of Shepherd's Hut Accommodation
A210240 Cais Llawn Plots 1, 3 And 5 Land Off Heol Y Garreg, Pont Garreg, Llandysul, SA44 6AT Proposed Garages in connection with A200696
A210237 Materion wedi'u gadw nol Plot Adj To Swn Y Mor Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6ED

Erection of an affordable dwelling and associated access 

Penbryn Penbryn
A210158 Cais Llawn Riverbank Cafe Glanbrenig, Tregaron, SY25 6QS

Proposed no.5 glamping pods to include installation of package treatment plant, retention of yurt and change of use of land

Tregaron Tregaron
A210116 Cais Llawn Dolau Aeron, Talsarn, Lampeter, SA48 8QJ Cow tracks on land to the South of Dolau Aeron
A210241 Cais Amlinellol Land Adjacent To Bryn Seion, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 3JG Erection of one open market dwelling and two affordable dwellings with associated landscaping, vehicular access, parking and ancillary works Llanfarian Llanfarian
A210239 Cais Llawn Land At Cilgraig Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion ,

Proposed formation of agricultural access track 

A210238 Materion wedi'u gadw nol Land Adj To Tyddyn Gwyn Rhydowen, Llandysul, SA44 4PX

Erection of a single affordable dwelling 

A210230 Cais Llawn 8, Rhes Gogerddan Ffordd Penglais, Penglais, Aberystwyth, SY23 2EX Change of use from C3 (dwelling)  to C4 House in Multiple Occupation (HMO). Aberystwyth Bronglais Aberystwyth
A210229 Ymgynghoriad Trydan Llandysul Pumping Station & Disposal Works Llandysul, Llandysul,

Electricity poles.

Dim gwrthwynebiad
A210218 Cais Llawn Caedabowen Farm, Highmead, Llanybydder, SA40 9UG

Residential ancillary accommodation to farm house

Llanwenog Llanwenog
A210218 Cais Llawn Caedabowen Farm, Highmead, Llanybydder, SA40 9UG

Residential ancillary accommodation to farm house

Llanwenog Llanwenog
A210214 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots 4 & 5 Greenfields, Penparc, Cardigan, SA43 1RG

Discharge condition 3 0f planning permission A190149 Engineers drawings and calculations for approval of sustainable drainage system

A210150 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Crymant Fach Brongest, SA38 9EX

Erection of an agricultural storage building 

Troedyraur Troedyraur Caniatâd ei angen
A210236 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rhosygraigina, Lampeter, SA48 7QD

Discharge condition 9 of planning permission A180799 - Archaeological Written Scheme of Investigation

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A210235 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rhosygraigina, Lampeter, SA48 7QD

Discharge condition 6 of planning permission A180799 - Drainage system

A210233 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llechwedd Hen, Brynteg, Llanybydder, SA40 9UX

Discharge planning condition 18 of planning permission A130967 - provision for parking

A210232 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llechwedd Hen, Brynteg, Llanybydder, SA40 9UX

Discharge planning condition 17 of planning permission A130967 - passing places

A210231 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llechwedd Hen, Brynteg, Llanybydder, SA40 9UX

Discharge condition 14 of planning permission A130967 - Method Statement

A210227 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Grange, Tresaith, Aberteifi, SA43 2JH

Discharge planning condition 3 of planning permission A200705 - drainage 

A210222 Cais Llawn Penygarn, Bow Street, Aberystwyth, SY23 3JG

Extension to the front for storage and distribution

A210219 Cais Deiliaid Tŷ Penrhiw Cliff Road, Y Borth, SY24 5NN Erection of an extension to existing dwelling. Borth Borth
A210223 Cais Deiliaid Tŷ 6 Ffordd Y Gaer, Aberaeron, SA46 0HY Rear Extension Aberaeron Aberaeron
A210210 Cais Deiliaid Tŷ Morwylfa, 5, Penbanc Heol Yr Esgob, Llanon, SY23 5HR

Proposed alteration and erection of an extension.

Llansantffraid Llansantffraed Tynnwyd yn ôl
A210220 Cais Llawn Tynllidiart Arms, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LR Change of use of the vacant public house into a single dwelling Melindwr Melindwr
A210217 Cais Deiliaid Tŷ Heulwen, 5, St Georges Terrace Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 1HE

Proposed extension to dwelling

Llanbadarn Fawr
A210216 Cais Deiliaid Tŷ Rama, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PN

Rear extension to dwelling and part loft conversion

A210213 Cais Deiliaid Tŷ Bryn Marchog Tresaith Road, Aberporth, Aberteifi, SA43 2EB Rear extension to dwelling. Aberporth Aberporth
A210212 Cais Deiliaid Tŷ Aeron View Heol Y Bryn, Aberaeron, SA46 0JL

Proposed Domestic Garage

Aberaeron Aberaeron
A210211 Cais Llawn Unit B & C Ystwyth Retail Park, Aberystwyth, SY23 1PB Installation of roller shutter to rear elevation
A210192 Cais Llawn Wynford Williams Cars Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ Demolition of existing sales hut and construction of a new Car Sales Showroom & Workshop, with associated offices, store, sitting area for customers & WC facilities. Llanfarian Llanfarian
A210181 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gardd Goch Blaencwrt, Llanwnnen, Lampeter, SA48 7LN

Erection of an agricultural building for storage of hay, wood, machinery and tools, and erection of 2 x polytunnels for horticulture.

Gwrthodwyd
A210132 Cais Llawn Pant Farm, Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6UQ Yard covering for cattle Llangeitho Llanddewi Brefi
A210208 Cais Llawn Pencwm, Cwmsychpant, Llanybydder, SA40 9XJ Shed for storage of caravan and vintage farm machinery (Hobby/Domestic use only). Change of land use from agriculture to residential. Llanwenog Llanwenog
A210205 Caniatad Hysbyseb Units B&c Park Avenue Retail Park, Aberystwyth , SY23 1PB

Display of signage

A210204 Cais Llawn Units B&c Park Avenue Retail Park, Aberystwyth , SY23 1PB The construction of a combined flow forge plant cage/compound and bin store and the installation of air conditioning/refrigeration plant thereto together with the forming of 5 no. openings in external wall/cladding associated with same for pipework/ducting
A210201 Cais Llawn Cwmsaeson, Derwen Gam, Llanarth, SA47 0RY

Proposed conversion of outbuilding into holiday unit to include installation of package treatment plant.

Ciliau Aeron Henfynyw Caniatawyd gydag Amodau
A210164 Cais Llawn Y Banwen, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SF Proposed Stables Ystwyth Llanilar
A210114 Cais Llawn Dolau Aeron, Talsarn, Lampeter, SA48 8QJ Retrospective application for cow tracks North of Dolau Aeron Llangybi Nantcwnlle
A210200 Cais Deiliaid Tŷ 5, Heol Y Bedw, Henllan, Llandysul, SA44 5TJ Demolition of a rear conservatory and erection of a single storey flat roof extension. Divert a shared access further down into the garden by approximately 2m. Llandyfriog Llandyfriog
A210166 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Zefyr House, Adjacent To Tandisgwylfa Plwmp, Llandysul, SA44 6HS

Modification of S106 agreement of planning permission A190692 - Erection of a bungalow

Llandysiliogogo Llandysiliogogo
A210197 Cais Llawn Felinwern, Glanwern, Y Borth, SY24 5LU Conversion of a redundant storage shed into self-catering holiday accommodation.
A210195 Cais Llawn Land At Ffoshelyg Bronant, Aberystwyth, SY23 4TF

Erection of rural enterprise dwelling to include installation of package treatment plant.

A210190 Cais Amlinellol Lledal Bethania, Bethania, Llanon, SY23 5NJ

Erection of an open market dwelling to include installation of vehicular access.

Llansantffraid Dyffryn Arth
A210189 Cais Llawn Cefn Coch, Glas Pwll, Machynlleth, SY20 8UA Change of use disused barn to single dwelling including erection of extensions. Ceulanamaesmawr
A210188 Cais Amlinellol Plot 7 Maes Hyfryd Forest Road, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, SA48 8AN Development of dwelling
A210187 Cais Deiliaid Tŷ Rhosygorlan, Pontarfynach, Aberystwyth, SY23 4RF Proposed conversion of outbuilding into accommodation and replacement of existing extension Melindwr Pontarfynach Caniatawyd gydag Amodau
A210175 Cais Llawn Penfor Fawr, Llanrhystud, SY23 5BZ

Proposed animal housing shed

A210180 Cais Amlinellol Land To Rear Of Llysteg Llandre, Bow Street, Aberystwyth, SY24 5BS

Erection of a residential dwelling to include improved vehicular entrance, with additional parking and associated works.

A210178 Cais Amlinellol Ffynnon Mamgu Bangor Teifi, Llandysul, SA44 5BE Self build 3-4 bedroom bungalow
A210123 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Olmarch Isaf, Llangybi, Lampeter, SA48 8NQ

Erection of an agricultural shed for storage

Llangybi Llangybi Caniatâd ddim ei angen
A210172 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Glawty, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PG

Erection of an extension of an agricultural building.

Penbryn Penbryn Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A210162 Cais Deiliaid Tŷ 36 Cefnesgair, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JG Erection of composite decking with balustrade and privacy glass.  Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr
A210104 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ

Discharge of condition 5 of planning consent A190939 (window detail).

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A210103 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ

Discharge of condition 4 of planning consent A190838 (detailed sections through intermediate floors - acoustic & fire separation).

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A210102 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Belgrave 24 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ

Discharge of condition 3 of planning consent A190838 (details of staircase, handrails, balustrading, treads and risers).

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth
A210174 Diwygiad Ansylweddol Land Adj To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn,

Minor amendment to planning permission A190042 (Removal of condition 13 relating to surface water disposal) 

Caniatawyd
A210173 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Rhydtir Isaf, Aberystwyth, SY23 3BJ

Erection of agricultural storage shed 

Tirymynach Tirymynach Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A210169 Diwygiad Ansylweddol Land Adj To The Chapel House Aberbanc, Llandysul, SA44 5NP

Minor Amendment to planning A200131 (access layout)

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A210160 Cais Adeilad Rhestredig Spar, 40c Y Stryd Fawr, Aberystwyth, SY23 1DE Replacements of 3 existing fascia/s on existing portico canopy with new trough lighting on each side. keeping existing colour scheme. Caniatâd wedi ei roi
A210159 Diddymu/Amrywio Amod(au) Esgair Garn, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LL

Variation of condition 2 of planning permission A190731 (amended plans).

Llangeitho Llanddewi Brefi
A210152 Diwygiad Ansylweddol Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PS

Minor amendment to planning application A200555 (Installation of concrete slurry channel).

Caniatawyd
A210144 Cais Llawn Yr Hen Stabl Heol Iwan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3SH Full application for residential development comprising 6x 2-bedroom self-contained apartments Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr
A210115 Cais Deiliaid Tŷ Canygwynt, Adpar, Castell Newydd Emlyn, SA38 9EL Block up existing pedestrian access with a block wall and post and rail fencing on top as access is potentially dangerous as it leads directly onto the main highway without any footpath. Llandyfriog Llandyfriog
A210168 Diddymu/Amrywio Amod(au) Golden Grove, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HR

Variation of condition 2 of planning permission A200157 amended plan

Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A210165 Cais Llawn Llain Y Bryn Beulah Road (bryngwyn), Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QA REPLACEMENT OF EXISTING DWELLING TO FORM NEW DWELLING AND ONE DETACHED OPEN MARKET DWELLING Beulah Beulah
A210163 Cais Llawn Land Adj To Halfway Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ Erection of two dwellings with associated works
A210149 Cais Llawn Farmers Arms, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, SY23 4LA Creation of outdoor dining booths to replace existing temporary marquee within the current beer garden, which will provide a well ventilated and sheltered area for diners and small local groups wishing to conduct their meetings in a safe, socially distanced outdoor setting. Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A210073 Cais Llawn Troedrhiwgelynen Llangybi, Lampeter, Ceredigion, SA48 8NJ Proposed storage shed  Llangybi Llangybi
A210157 Cais Deiliaid Tŷ Springfield, Pantycrug, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EF Erection of ancillary garden building to provide home office, garden room and store, siting of garden swim spa and erection of garden pergola. Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A210156 Cais Llawn Land To The Rear Of Brynawen Chapel Street, Llanarth, SA47 0RG Revised parking & landscaping to that approved under A180620, new ground-mounted transformer and associated works Llanarth Llanarth
A210155 Cais Llawn Tynbeili, Llanrhystud, SY23 5BE Replacement above earth banked nutrient store.
A210140 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Black Lion Field Adj To Black Lion Pub Llanrhystud, Ceredigion, Llanrhystud, SY23 5DG

Formation of track.

Caniatâd ei angen
A210121 Cais Llawn Abermarlais, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8JD

Erection of an agricultural farm building

Llangybi Llanfair Clydogau
A210113 Cais Llawn Dolau Aeron, Talsarn, Lampeter, SA48 8QJ Underground concrete store for storage of dirty water and slurry. 
A210153 Cais Llawn Pleasant View, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PL

Proposed retention of former garage converted to holiday accommodation 

Beulah Beulah
A210151 Diddymu/Amrywio Amod(au) Llyn Cae Ty Nant Bwlchllan, Lampeter, SA48 8QN

Removal / Variation of condition 2 (approved plans) from planning permission A180811

A210145 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Arthur Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PG

Discharge condition 14 of planning permission A140905 - Verfication Report

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210139 Cais Llawn Llethr Melyn, Trawsgoed, Aberystwyth, SY23 4HU Conversion and change of use of outbuilding to annex. Lledrod Lledrod
A210135 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pwllpridd, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4HZ

Installation of an 87kW Ground Source Heat Pump inside an existing poultry shed to provide heating through a sustainable method. 

Lledrod Lledrod
A210148 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land At Banc Tynpynfarch, Bontgoch, Aberystwyth, SY23 3JG

Erection of an agricultural building

Caniatâd ddim ei angen
A210147 Cais Deiliaid Tŷ Ffinant Ganol, Alltyblaca, Llanybydder, SA40 9ST Erection of a first floor extension. Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A210134 Cais Llawn Gwarnant, Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YN Retention of conversion of barn to tourism accommodation. Llanwenog Llanwenog
A210092 Cais Amlinellol Efail Fach Llandre, Bow Street, Aberystwyth, Renovation of outbuilding and change of use into residential dwelling.
A210054 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Aeron Woods Ffostrasol, SA44 4TR

Erection os a barn for tools and machinery storage.

Capel Dewi Llandysul Caniatâd ei angen
A210146 Cais Deiliaid Tŷ Carreg Iwerydd Plwmp, Plwmp, Llandysul, SA44 6HJ

Single storey extension to dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A210137 Cais Llawn Allt Y Bryn, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QH Proposed storage shed Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A210142 Cais Deiliaid Tŷ Maesteg, Penbontrhydybeddau, Aberystwyth, SY23 3EZ

Erection of a single storey extension to include demolition of porch.

Caniatawyd gydag Amodau
A210141 Cais Deiliaid Tŷ Rhandir Isaf, Llangwyryfon, Aberystwyth, SY23 4SW Proposed alterations to the existing dwelling. Demolition of the existing front porch and part rear annexe. Removing and raising the roof over the rear annexe area. New front porch extension along with a new single storey extension to the front elevation. Llangwyryfon
A210117 Cais Llawn Tyncelyn Fields Llangeitho, Llangeitho, SY25 6QL Erection of a steel framed storage shed to be used for the storage of machinery and fodder.  Gwrthodwyd
A210112 Cais Llawn Pentrefelin, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QE

Erection of an agricultural shed for housing stock.

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A210138 Cais Llawn Building No. 1 Bolafron, Ferwig, Cardigan, SA43 1PU

Change of use of 1no. holiday unit as approved on A160666 to main farmhouse

A210136 Cais Deiliaid Tŷ Blaenpant, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7PJ EXTENSION TO EXISTING HOUSE Caniatawyd gydag Amodau
A210133 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JP

Discharge of condition 3 (travel plan) from planning permission A200222

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210129 Cais Llawn Pantyperan, Llandre, Bow Street, SY24 5BS

Use of caravan for holiday let.


Borth Geneu'r Glyn
A210125 Cais Llawn Unit 5 Glan-yr-afon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ Change of use of existing industrial unit into a swim hub, class D2 use
A210124 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolclettwr Hall (farm) Taliesin, Machynlleth, SY20 8PN

Erection of general purpose agricultural shed

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Tynnwyd yn ôl
A210093 Cais Llawn Llaindafydd, Llwyndafydd, Llandysul, SA44 6BY Formation of a 20m x 40m all weather outdoor horse arena and new field gate entrance Llandysiliogogo Llandysiliogogo
A210131 Cais Llawn Pwllglas, Ystumtuen, Aberystwyth, SY23 3AF Demolish existing dwelling and erect replacement dwelling on slightly larger footprint.
A210130 Cais Llawn Penybwlch, Ystumtuen, Aberystwyth, SY23 3AF Demolish existing dwelling and erecting a replacement dwelling on a slightly larger footprint. Melindwr Blaenrheidol
A210128 Cais Llawn Land Opposite Ardwyn Croeslan, Llandysul, SA44 4SU

Erection of two dwellings comprising 1 affordable and 1 speculative 

A210127 Cais Deiliaid Tŷ Gwynfryn, Penparc, Aberteifi, SA43 1SG

Proposed alterations, extension and erection of garage 

Penparc
A210095 Cais Llawn Synod Uchaf, Post Mawr, Llandysul, SA44 6JD Adeiladu sied ar gyfer cadw stoc/erection of an agricultural shed for housing livestock. Caniatawyd gydag Amodau
A210060 Cais Llawn Rose Cottage, Orchid Court, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1RX Proposed extension to rear of property Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A210105 Cais Deiliaid Tŷ Pen Y Felin Heol Felin Newydd, Aberteifi, SA43 1QT

Change from flat roof to pitch roof to provide storage for existing garage/domestic workshop

Cardigan
A210058 Cais Llawn Bryngernos, Croesllan, Llandysul, SA44 4SJ Proposed stables, excercise area, internal access & associated change of use to equestrian Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A210122 Diddymu/Amrywio Amod(au) Nant-y-coed Chalet Park Aberporth, Cardigan, Ceredigion, SA43 2DF

Variation of condition 2 of planning permission A150141 - amend design of chalet

Caniatawyd gydag Amodau
A210119 Cais Deiliaid Tŷ Ystordy, Taliesin, Machynlleth, SY20 8JH Demolish existing lean-to store and replace with new build extension.  Erection of a rear extension and replacing existing balcony. Caniatawyd gydag Amodau
A210120 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lluest, Llangoedmor, Aberteifi, SA43 2LH

Discharge planning condition 7 of planning permission A181220 - Access

A210118 Cais Deiliaid Tŷ 8 Pencnwc Isaf, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NT

Addition of attic trusses to bungalow to form a first floor extension, complete with forward facing dormer and rooflights where indicated.

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd gydag Amodau
A210099 Cais Llawn Bryngwyn (1-7) North Road, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, SA48 7HZ

Newid defnydd o 7 fflat i dy preswyl/Change of use from 7 flats into a single dwellinghouse.

Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A210081 Cais Llawn Land East Of Glenmore Penparc, Cardigan, SA43 1RD Change of use of land from agricultural land to facilitate development of 3no. self-contained units of holiday accommodation and associated works Penparc
A210111 Cais Deiliaid Tŷ Hillside, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, SY25 6AL

Erection of an extension 

Caniatawyd gydag Amodau
A210110 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge planning condition 9 of planning permission A180296 - Surface water shall be trapped and disposed of so as not to flow on to/from any adjoining public highway.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210109 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge planning condition 8 of planning permission A180296 - Before the first-use of the approved development commences, the following works shall have been substantially completed in accordance with the approved drawing PO2 Rev 3 (Proposed General Arrangement) to include drainage, signing, markings, lighting provision and any necessary approved

traffic regulation orders:-

i. The proposed County Road junction improvement works from the A4159, onto the A487;

ii. The proposed site access to/from the A487;

iii. The internal circulatory vehicular route;

iv. The proposed vehicle parking facilities within the site;

v. The proposed secure and sheltered cycle parking;

vi. The internal pedestrian and cycle routes, including crossing points;

vii. The proposed Bus Stops.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210108 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge planning condition 7 of planning permission A180296 - Prior to the development being brought into use, an updated Parking Assessment must be submitted to and approved by the Local Planning Authority in consultation with the Welsh Government (Transport) to demonstrate that the spaces provided are sufficient for the proposed development, including strategic future years. Any mitigation required will be instated at the expense of the applicant at the designated timeframes.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210107 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge planning condition 2 of planning permission A180296 - The development shall be carried out in accordance with the following approved plans and documents:

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210097 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Brynreithyn, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, SY25 6BS

Creation of farm track

Lledrod Ystrad Fflur Caniatâd ei angen
A210096 Cais Llawn Land At Tynant, Tynreithyn, Tregaron, SY25 6TX

Discharge condition 10 of planning permission A200970 details of natural screening

Llangeitho Llangeitho
A210023 Cais Llawn Tynlon, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4PL New self catering holiday accommodation cabin in the client's garden Ystwyth Llanilar
A210017 Cais Llawn Gwynfryn Garage, Horeb, Llandysul, SA44 4JJ Extension and alterations to an existing commercial garage and fuel station inc. removal of storage rooms and former office cabin. Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A210106 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge planning condition 1 of planning permission A180296 - The development shall begin no later than five years from the date of this decision.

Tirymynach Tirymynach Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210100 Cais Deiliaid Tŷ Penrhiw Cottage, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DA Erection of a new garage/outbuilding; the applicant and his family are car and rally enthusiast and he is therefore seeking to erect a detached, steel frame garage in order to house and maintain their collection of cars. Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A210094 Cais Deiliaid Tŷ Tanrallt, Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YJ Extension, associated excavation works and demolition of existing shed.  Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A210091 Cais Llawn Land Opposite Tan Yr Allt Coxhead,

Retrospective planning application for agricultural implement and storage shed and improvements to existing vehicular access 

Llangybi Llangybi
A210075 Cais Llawn Scotland Hill Farm, Llandygwydd, Aberteifi, SA43 2RN Proposed siting of 3no low-impact self-contained Shepherds Huts, including access and associated change of use from agricultural to tourism. Beulah Beulah
A210065 Cais Llawn The Hive, The Hive Cadwgan, Aberaeron, SA46 0BU

Proposed roof deck and associated works above existing fishmongers to include removal of existing flat roof. Proposed deck is to be used as a seating area in conjunction with the existing use at the hive restaurant.

Aberaeron Aberaeron
A210080 Cais Llawn Agricultural Grazing Land On Drybedd North Of The A44 And South West Of Pumlumon, Installation and operation of temporary 90m high meteorological monitoring mast Melindwr Blaenrheidol
A210079 Cais Llawn Land On Yr Ochrydd To The West Of Eisteddfa Gurig & East Of The Blaen Peithnant Forestry Block, Aberystwyth, Installation and operation of a temporary meteorlogical testing mast for a period of 3 years to measure wind speed and wind direction. A single galvanised steel mast with guy wires and anchor blocks, and support solar array for the power supply. No change of use required. Melindwr Blaenrheidol
A210078 Diwygiad Ansylweddol Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, SY20 8PL

Minor amendment to planning permission A190043 (amended plans).

Gwrthodwyd
A210074 Materion wedi'u gadw nol Plots 10 & 11 Caer Wylan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3GY Erection of 5 houses but with two affordables Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr
A210042 Cais Llawn Fronwen, Sarnau, Llandysul, SA44 6QD Construction of a stable block comprising of 3, 16' x 12' mare and foal boxes together with a standard 12' x 12' stable Penbryn Penbryn
A201117 Cais Llawn Penffin Farm, Glynarthen, Llandysul, SA44 6NX Proposed affordable house and garage Penbryn Penbryn
A210089 Diddymu/Amrywio Amod(au) Maes Mynach Cilcennin, Lampeter,

Variation of condition 1 of planning permission A180140 - extension of time for commencement of development  

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A210088 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Trewen Mill, Newcastle Emlyn, SA38 9PB

Discharge of condition 3 (photographic survey) from planning permission A200498

Beulah Beulah Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210087 Cais Llawn Maesyffynnon, Brongest, Castell Newydd Emlyn, SA38 9ER

Demolition of existing defective stable building and the erection of a replacement equestrian use/stable building in it's place

Caniatawyd gydag Amodau
A210086 Cais Adeilad Rhestredig Former Hope Chapel Carriers Lane, The Strand, Cardigan, SA43 1FA

Retention of change of use to retail premises with bar/restaurant and maisonette with flat over and construction of new build linking the former chapel and print works and associated works.

Caniatâd wedi ei roi
A210085 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rhosgoch, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4QT

Discharge of condition 3 (Pollution Prevention Plan) from planning permission A190632

Ystwyth Llanilar Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210084 Cais Llawn Porth Elenydd, Pontarfynach, Aberystwyth, SY23 3JN Retrospective planning application for consent for a holiday accommodation in a cabin located within the grounds of Porth Elenydd, Devils Bridge.
A210083 Cais Llawn Ty Newydd (lad Adjacent) Beulah, SA38 9QA Rural enterprise dwelling previously approved under reference A140607.   Application to retain works carried out after the 17th of October 2017 and for all future works to complete the dwelling ready for occupation.
A210082 Cais Llawn Dolwen Fach, Llanwenog, Llanybydder, SA40 9UR Forming a new entrance to existing dwelling Ffurfio mynedfa newydd i'r annedd bresennol Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A210041 Cais Amlinellol Llwynteg Fields Blaenplwyf, SY23 4DH

Erection of 3 open markets dwellings with associated works.

Llanfarian Llanfarian
A210034 Cais Llawn Former Hope Chapel Carriers Lane, The Strand, Cardigan, SA43 1FA

Retention of change of use to retail premises with bar/restaurant and maisonette with flat over and construction of new build linking the former chapel and print works and associated works.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A210077 Cais Llawn Land At Tyn-y-cae Talybont, SY24 5EA Demolition of existing stables building and erection of a residential dwelling, including parking, landscaping and ancillary works Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr
A210076 Diddymu/Amrywio Amod(au) Stad Craig Ddu Llanon, Ceredigion, SY23 5AQ

Removal / Variation of condition 5 (estate road) from planning permission A180279

A201119 Cais Llawn Cae Celyn Llanfair Road, Lampeter, SA48 8JX Retention of Biomass Log Dryer Kiln, and two Chimneys and continued use of Boiler No. 1 only (within centre of building) following trial run relating to Temporary Planning Permission A190302
A210072 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Nant Yr Arian Forest Ponterwyd, Aberystwyth,

Creation of a single tier stacking shelf and a storage pad for the harvesting process.

Rhoi caniatâd ymlaen llaw
A210071 Diwygiad Ansylweddol Plot Adj Silver Ridge Ffordd Y Fulfran, Borth, SY24 5ND

Minor Amendment to planning permission A200016 (amended plans)

Caniatawyd
A210070 Cais Llawn West Wales Airport, Blaenporth, Cardigan, SA43 2DZ Extension to Hangar 1 to provide Technical Support Facility Building and ancillary works including internal access, parking & taxi turning area. Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A210069 Cais Llawn Glanrhyd Tan Y Cae, Aberystwyth, SY23 1JF

Demolition of the existing outbuilding and proposed extensions, alterations and refurbishments and associated works (residential) 

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A210068 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ger Y Lli Stryd Y Cware, Cei Newydd, SA45 9PL

Variation of condition 1 of planning permission A150073 to extend time for commencement of development.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A210040 Cais Adeilad Rhestredig Former Council Offices Glan Y Mor, Aberystwyth, SY23 2DE Proposed generic partition/flooring/bulkhead details to potential apartments to southern end of building to reflect those at 2nd/3rd floor levels. Foul drainage routing. Aberystwyth
A210066 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tirgwyn, Caerwedros, Llandysul, SA44 6LB

Erection of an agricultural building

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatâd ddim ei angen
A210062 Cais Llawn Land West Of Penrallt Hotel, Aberporth, Cardigan, Aberporth, SA43 2BS Application for the siting of 8 holiday self-catering lodges together with access road, landscaping measures and associated works. Aberporth Aberporth
A210046 Diddymu/Amrywio Amod(au) Helyg Fach Caravan Park, Aberporth, Aberteifi, SA43 2EB

Variation of occupancy condition on planning application 9569/2  to extend opening times from 8 to 10 months, 01 March to 05 January annually

Caniatawyd gydag Amodau
A210045 Diddymu/Amrywio Amod(au) Willows Caravan Park, Aberporth, Aberteifi, SA43 2EB

Variation of occupancy condition of planning permission D2516  to extend opening times from 8 to 10 months, 01 March to 05 January annually

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A210067 Cais Deiliaid Tŷ Brynawel, Talgarreg, Llandysul, SA44 4EP Two Storey Rear Extensions Llandysiliogogo Llandysiliogogo Caniatawyd gydag Amodau
A210064 Diddymu/Amrywio Amod(au) The Royal Pier, Aberystwyth, SY23 2AZ

Removal / Variation of condition 2 (approved plans) of planning permission A190573

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A201114 Cais Llawn Charlie's Filed, New Quay, SA45 9SH Change of use to provide Eco Pods, chalet, tent area and toilet block Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Gwrthodwyd
A210026 Cais Llawn Daffodil Hill Bangor Hill, Llandysul, SA44 4JD

Increase existing hard standing area, erection vegetable prep shed, 2 poly tunnels and increase existing vegetable patches.

Caniatawyd gydag Amodau
A210022 Cais Llawn Dolbantau Bungalow, Glanrhyd, Llanfihangel-ar-arth, Pencader, SA39 9JD Erection of ground array solar PV panels Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A210057 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Forest Known As Upper Forest Wood Near The Town Of Lampeter, Lampeter,

New spur road and 'T' turn for timber extraction

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A210056 Cais Adeilad Rhestredig Unit 1, Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LF Installation of new signage
A210055 Caniatad Hysbyseb Unit 1, Yr Hen Ysgol Gymraeg Ffordd Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LF

Installation of 1No new fascia sign, 2No. new freestanding signs and 1No. menu board

A210053 Cais Deiliaid Tŷ Panteg, Pennant, Llanon, SY23 5PE

Proposed two storey rear extension 

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A210052 Cais Llawn Marlais, Sarnau, Llandysul, SA44 6QT

Demolition of existing dwelling and erection of a replacement dwelling 

Penbryn Penbryn
A210051 Cais Deiliaid Tŷ Ty Eira, Maesymeillion, Llandysul, SA44 4NG

Demolition and erection of new garage along with extension to dwelling.  

Capel Dewi Llandysul
A201118 Cais Llawn Glen View Felin Road, Aberporth, Aberteifi, SA43 2ER

Demolition of existing domestic/commercial building and erection of a single holiday let unit

Aberporth Aberporth
A210050 Cais Deiliaid Tŷ Clos Y Berllan, Blaenannerch, Aberteifi, SA43 2AD Erection of 2-storey rear extension to dwelling.
A210049 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Adj To Crib Y Gwynt Ferwig, Cardigan, SA43 1QA

Discharge of condition 3 of planning permission A190151 (sample of materials).

Penparc Caniatawyd
A210048 Diwygiad Ansylweddol Monachty Hotel, 7 Heol Y Farchnad, Aberaeron, SA46 0AS

Minor amendment to planning permission A200805 (amended plans).

Caniatawyd
A210013 Cais Llawn Coedllys, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4QT Proposed Cattle Shed Unit with Nutrient Tank Below Ystwyth Llanilar
A210047 Diwygiad Ansylweddol Swn Y Wylan Panteg, Aberaeron, SA46 0EN

Minor amendment to planning permission A190896 (amended plans).

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd
A210044 Cais Llawn Llethr Melyn, Trawsgoed, Aberystwyth, SY23 4HU

Proposed tourism development comprising the erection of 4no. holiday pods on the site of existing manege and foul water receptance and parking area.

A210039 Cais Llawn Craigfryn, Pisgah, Aberystwyth, SY23 4NE The demolition of an existing structure which is in poor condition and the construction of a new steel framed structure to encapsulate the old building to form a storage building for domestic use. Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A210043 Cais Deiliaid Tŷ The Smithy, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7QY Extension to dwelling Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A210038 Cais Llawn Plot Adjacent To Lletty Gwyn Plot Adjacent To Llety Gwyn, Llangybi, Lampeter, SA48 8NG

Erection of a dwelling and detached garage

A201098 Cais Deiliaid Tŷ Waunllan, Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn, SA38 9HB

Replace the covering to the existing rear flat roof, maintaining the existing structure, including the small gable to the rear north elevation.  Replacement of doors and windows on small side extension.

Llandyfriog Llandyfriog
A210035 Diddymu/Amrywio Amod(au) Felin Clydan, Nebo, Llanon, SY23 5LE

Variation of condition 2 and 8 of planning permission A200854 (Ecological Method Statement)

Llansantffraid Llansantffraed
A210029 Diwygiad Ansylweddol The Royal Pier, Aberystwyth, SY23 2AZ

Minor amendment to planning permission A190571 (revised plans).

Caniatawyd
A210020 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Precious Wood Beulah, SA38 9QU

Certificate of existing use of dwelling house plus curtilage with no change os use in respect of the remainder of the site. 

Gwrthodwyd
A201092 Cais Adeilad Rhestredig Pendre, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, SY25 6DX

Single storey extension to main house to provide new sitting/living room; Conversion of attached outbuilding to create garden room; Construction of new detached outbuilding to provide yoga studio/gym and storage which includes an external pool and formation of separate vehicle access to the new outbuilding.

A201091 Cais Llawn Pendre, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, SY25 6DX Single storey extension to main house to provide new sitting/living room; Conversion of attached outbuilding to create garden room; Construction of new detached outbuilding to provide yoga studio/gym and storage which includes an external pool and formation of separate vehicle access to the new outbuilding. Melindwr Pontarfynach
A210033 Diddymu/Amrywio Amod(au) 2 Maes Wyre, Llanrhystud, SY23 5AH

Variation of condition 1 of planning permission A170114 to allow for an extension of time to submit Reserved Matters.

A210032 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Castle House, Brongest, Castell Newydd Emlyn, SA38 9ET

Discharge condition 8 of planning permission A200473 - photographic survey

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210031 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Forest Block To The South East Of Tynbedw Llanafan, Aberystwyth,

Carrying out of maintenance to the currently existing road network.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A210030 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Forest Block To The East Of The Village Of Llanafan Llanafan, Aberystwyth,

Carrying out of maintenance to the currently existing road network.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A210028 Caniatad Hysbyseb Ck's Supermarket Rhoshendre, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3QH

Display of signage

Faenor Faenor Caniatawyd gydag Amodau
A210027 Cais Llawn Greenhart Kitchens, Unit 6 Lampeter Industrial Estate, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LT EXTENSION TO REAR OF EXISTING INDUSTRIAL BUILDING Caniatawyd gydag Amodau
A210024 Cais Deiliaid Tŷ Swn Y Don Rhes Glanymor, Cei Newydd, SA45 9PS Insertion of dormer window & rooflights to front elevation; Replacement of existing 1st floor window with new bay window; Insertion of rear-facing full width dormer. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A210021 Diddymu/Amrywio Amod(au) Sea Rivers Caravan Park, Ynyslas, Y Borth, SY24 5JZ

Removal / Variation of condition 2 of planning permission D1.227.86 - all year round occupation 

Borth Borth Caniatawyd gydag Amodau
A210019 Diwygiad Ansylweddol Cilgynlle Fawr, Cei Newydd, SA45 9SQ

Minor amendment to planning permission A200027 (amended design & change of materials to roof).

Caniatawyd
A210018 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ty Isaf Farm, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NP

Erection of an agricultural storage shed.

Ystwyth Llanilar Caniatâd ddim ei angen
A201087 Diddymu/Amrywio Amod(au) Caravan, Oakvale, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LF

Variation of condition 1 (temporary caravan duration) of planning permission A160566

Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A210025 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Awel Y Mor, 12 Clos Y Gwyddil, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1PS

Discharge condition 3 of planning permission A200867 disposal of surface water

Penparc Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210016 Cais Llawn Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Erection of two new dwellings 

A210015 Cais Llawn Gwerddol, Goginan, Aberystwyth, SY23 3PB

Proposed replacement dwelling

Melindwr Melindwr
A210014 Cais Deiliaid Tŷ Talwrn, 5, Cambridge Terrace Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HR Erection of a single storey side extension Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A201116 Cais Adeilad Rhestredig Mynachty Home Farm, Pennant, Llanon, SY23 5JP The change of use of farm buildings from agricultural/storage/workshops to wedding venue with associated parking, drainage and guest accommodation to double up as holiday units. There will be no demolition. Careful removal of the solar panels and relocation on new shed roof. Carefully removing the roofs on 4 buildings repairing the structure and reroofing using salvaged slates. Repair and replacement of existing doors and windows, and formation of new doors as noted on plans. Llansantffraid Dyffryn Arth
A201102 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West Of Penrhiw Fach, Henfynyw, Lampeter,

Discharge condition 18 of planning application A140413 -APP/D6820/A/15/3063808 - No development shall commence until a scheme has been submitted to and approved in writing by the Local Planning Authority providing for the investigation of and remediation, at the wind turbine operator’s expense, of any interference with television or radio reception which is reported within 24 months of ‘first export’ at any dwelling which lawfully existed or had planning permission at the date of this decision. The scheme shall be implemented as approved.

Ciliau Aeron Henfynyw Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201101 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West Of Penrhiw Fach, Henfynyw, Lampeter,

Discharge condition 17 of planning application A140413 -APP/D6820/A/15/3063808 - No development or site clearance shall commence until the Local Planning Authority have been informed in writing of the name of a professionally qualified archaeologist who is to be present during the undertaking of any excavations in the development area so that a watching brief can be conducted. No work shall commence until the local planning authority has confirmed in writing that the proposed archaeologist is suitable. A copy of the watching brief report shall be submitted to the local planning authority within two months of the archaeological fieldwork being completed.

Ciliau Aeron Henfynyw Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201100 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West Of Penrhiw Fach, Henfynyw, Lampeter,

Discharge condition14 of planning application A140413 -APP/D6820/A/15/3063808 - No development shall commence until details of a nominated representative, to act as a point of contact for local residents in connection with any concerns arising from the construction or decommissioning works or from the operation of the turbine, have been submitted to the Local Planning Authority. This shall include the arrangements for notifying and approving any subsequent change in the nominated representative. The nominated representative shall have responsibility for liaison with the Local Planning Authority in connection with any noise complaints made during the construction, operation and decommissioning of the wind turbine.

Ciliau Aeron Henfynyw Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201099 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West Of Penrhiw Fach, Henfynyw, Lampeter,

Discharge condition 8 of planning application A140413 -APP/D6820/A/15/3063808 - No development shall commence until a Construction Traffic Management Plan (TMP) has been submitted to and approved in writing by the Local Planning Authority. The development shall be carried out in accordance with the approved TMP. The TMP shall detail proposals for the movement on the highway network of construction traffic and Abnormal Indivisible Loads associated with the proposed development.

Ciliau Aeron Henfynyw Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201097 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West Of Penrhiw Fach, Henfynyw, Lampeter,

Discharge condition 4 of planning application A140413 -APP/D6820/A/15/3063808  - Prior to the erection of the turbine details of the model, colour and finish shall be submitted to and approved in writing by the Local Planning Authority. Development shall be carried out in accordance with the approved details. No part of the structure shall carry any logo or lettering.

Ciliau Aeron Henfynyw Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201096 Cais Llawn Fagwyr Fawr, Ponterwyd, Aberystwyth, SY23 3LD Erection of 2 general purpose agricultural buildings Melindwr Blaenrheidol Caniatawyd gydag Amodau
A201068 Cais Deiliaid Tŷ 1, Heol Y Bedw, Henllan, Llandysul, SA44 5TJ

Two storey extension to dwelling and creating of three parking bays


Caniatawyd gydag Amodau
A201115 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent Penbryn Drefach, Llanybydder, SA40 9SX Details of the appearance, landscaping, layout, and scale; all matters other than access which has already been set out in detail at Outline Application. Llanwenog Llanwenog
A201113 Cais Deiliaid Tŷ Pantmawr, Pisgah, Aberystwyth, SY23 4NF

Proposed refurbishment and extension to an existing dwelling.

Caniatawyd gydag Amodau
A201104 Cais Deiliaid Tŷ Ty Gwyn, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HX

Construct extension to house bedrooms and living area for family to provide care to vulnerable relative

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A201112 Cais Llawn Land Off Cae Gwen Mydroilyn, Lampeter,

Erection of two affordable dwellings with associated landscaping, vehicular access, parking and ancillary works.

Tynnwyd yn ôl
A201110 Cais Llawn Blaenberllan Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PB Demolition of rear outbuildings and annexe and erection of new extension. Caniatawyd gydag Amodau
A201109 Cais Deiliaid Tŷ Glen View Felin Road, Aberporth, Aberteifi, SA43 2ER Erection of porch and ancillary garden building. Caniatawyd gydag Amodau
A201107 Cais Adeilad Rhestredig Claires, 37 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, SY23 1DE Proposed retention of the existing ground floor retail unit with the change of use of the first floor office/store area into two self contained flats. Change of use of the second and third floor residential unit into 2 self contained flats. Removal of rear single storey pitched roofs with new flat roofed extensions to rear. Removal of the existing shop front with new traditional shop front installed. New dormer windows to third floor. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A201076 Cais Deiliaid Tŷ Seren Y Mor High Street, Y Borth, Aberystwyth, SY24 5JF

Proposed rear extension and balcony to front elevation and alterations 

Caniatawyd gydag Amodau
A210011 Diwygiad Ansylweddol Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QS

Minor amendment to planning permission A200403 (amended design to approved stable building).

Caniatawyd
A210010 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Clearfell Coupe Blaen Peithnant Forest, Aberystwyth,

Excavation of new borrow pit.

Caniatâd ddim ei angen
A201105 Cais Llawn Ceredig Tan Y Cae, Aberystwyth, SY23 1JF

Proposed extension, alterations and renovations to include demolition and associated works to existing house. 

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A210006 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Coedmawr Uchaf, Tregaron, SY25 6PX

Erection of an agricultural storage building

Llangeitho Llangeitho Caniatâd ei angen
A201103 Cais Llawn Pantmawr, Pisgah, Aberystwyth, SY23 4NF

Proposed accessible camping pod and associated works 

Caniatawyd gydag Amodau
A210009 Diwygiad Ansylweddol Highbury Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul, SA44 4LQ

Non Material Minor Amendment for planning permission A200346 (erection of a garage)

Caniatawyd
A210008 Diwygiad Ansylweddol West Wales Airport, Blaenporth, Aberteifi, Cardigan, SA43 2DZ

Non Material Minor Amendment to planning permission A200104 (proposed new hangar) 

Caniatawyd
A201093 Cais Deiliaid Tŷ Canllefaes Ganol, Penparc, Aberteifi, SA43 1SG Proposed erection of garage and workshop and all associated works Caniatawyd gydag Amodau
A201095 Cais Amlinellol Plot Adjacent To Gwyn Ley, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ES

Erection of a dwelling

Trefeurig Trefeurig
A210007 Diddymu/Amrywio Amod(au) Aberarth Chapel Aberarth, SA46 0LN Variation of condition 1 (commencement date) of planning permission A150940
A201090 Cais Llawn Doleos, Dyffryn Paith, Aberystwyth, SY23 4LX Change of use of land for siting of 5No cabins for use as tourist accommodation, associated parking and ancillary works. Llanfarian Llanfarian
A201088 Cais Llawn Red Kite Cottage, Goginan, Aberystwyth, SY23 3AA Proposed change of use of existing holiday cottage into a residential annex to be used in conjunction with Nant-yr-Arian farm Melindwr Melindwr
A201074 Cais Llawn Quay West Holiday Park Holiday Camp (private), Cei Newydd, SA45 9SE Installation of arrivals lodge with associated infrastructure and ancillary landscaping works. New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A201027 Cais Llawn Garn Rhos Maesceiro, Bow Street, SY24 5BG Erection of 8 houses containing 2 rows of terraces with 3 houses with 3 bedroom (6 in total) and a pair of semi detached house with 4 bedrooms (2 no). Tirymynach Tirymynach
A201067 Cais Llawn Land Adjacent To Hafan Y Waun, Aberystwyth , SY23 3AY Hybrid planning application comprising: A) Outline planning application with all matters reserved (except those included in full application below) for residential development to be developed in phases and associated works; B) Full application for residential development and associated works including public open space/play provision, a new spine road from Cefnesgair to Waunfawr Road, engineering and drainage arrangements, ecological mitigation, landscaping and associated works
A200992 Cais Llawn Greystones, Henllan, Llandysul, SA44 5UB Creation of horse training area/manege with associated enclosure Caniatawyd gydag Amodau
A201089 Cais Deiliaid Tŷ Aberceri, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PB

Erection of a detached domestic  games room with storage loft over, set within grounds and domestic curtilage of Grade II Listed building.

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A201086 Cais Deiliaid Tŷ Y Gesail Sunny Hill, Llandysul, SA44 4DT

Demolition of existing single storey flat roof and erection of two storey extensionCaniatawyd gydag Amodau
A201085 Cais Deiliaid Tŷ Ger Y Lli Stryd Y Cware, Cei Newydd, SA45 9PL

Proposed ancillary accommodation, removal of existing caravan and replacement with timber frame, timber clad, flat roof bedroom on existing concrete slab.

Tynnwyd yn ôl
A201084 Cais Llawn Penlan Ganol, Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YN

Proposed change of use of part of outbuilding into micropub.

A201082 Cais Llawn The Royal Oak, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BS

Proposed waiting room and conservatory extension to be used in connection with the existing chip shop/restaurant and proposed car wash/valeting enterprise.

A210005 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bargoed, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL

Discharge of condition 11 of planning permission A200771 (Sample of Materials).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A210004 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bargoed, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL

Discharge of condition 10 of planning permission A200771 (Pollution Prevention Plan).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210003 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bargoed, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL

Discharge of condition 9 of planning permission A200771 (Biosecurity Risk Assessment).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210002 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bargoed, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL

Discharge of condition 6 of planning permission A200771 (landscaping, ecological enhancements and management scheme).

Llanarth Llanarth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201073 Cais Llawn Felindre Uchaf, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8PN

Retention of Change of Use of outbuilding to dog breeding kennels and retention of new kennel building

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A201058 Cais Llawn Clarach Bay Holiday Village, Aberystwyth, SY23 3DT Proposed erection of two replacement dwellings. Tirymynach Tirymynach
A201008 Cais Llawn Land At Ardd Bori Church Street, Llanon, Aberaeron, SY23 5HT

Proposed change of orientation of house type A and alterations to dwelling

A201081 Cais Llawn Land Adj To College Farm Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5NJ

Proposed affordable dwelling to include installation of package treatment plant

Llansantffraid Dyffryn Arth
A201080 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Quay Street And Market Lane Quay Street, Aberteifi, Cardigan, SA43 2JH

Variation of condition 1 (commencement date) of planning permission A180465

A201079 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot 33 & 34 Maesydderwen, Cardigan, SA43 1PE

removal / Variation of condition 2 (approved plans) of planning permission A021365

Cardigan
A201078 Cais Llawn Unit 8 Clos Deulen Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UD Proposed erection of an industrial unit for class B1, B2 & B8 use. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A201077 Cais Llawn Land At Aberystwyth Holiday Village Ffordd Penparcau, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1TH

Erection of 2no. Managers dwellings and associated works to be used in connection with existing holiday park

A201075 Cais Llawn Aberystwyth Holiday Village Ffordd Penparcau, Aberystwyth, SY23 1TH

Erection of 2no. residential dwellings and associated works

A201072 Cais Llawn Land Off B4570 Llangoedmor, SA43 2LP Placing of a caravan/chalet on the land for the duration of the construction on site Caniatâd dros dro
A201070 Cais Llawn Ysgol Penlon (old School) Llwyncelyn, SA46 0HG Change of use from Guest House to dwelling.
A201061 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 2 Castell Crug, Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NT

Discharge of condition 20 & 21 of planning permission A200286 (Method Statement & Ecology).

Llandyfriog Llandyfriog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201013 Cais Llawn Land Adj. Blaenwaun, Synod Inn, Llandysul, SA46 6JJ

Erection of an agricultural storage building

Caniatawyd gydag Amodau
A201071 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Coedcwm Isaf, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JT

Between 1991 and 2006 previous owner used raw materials to manufacture concrete garden ornaments which were stored on site in large numbers and sold to the general public.

Beulah Beulah Gwrthodwyd
A201069 Cais Llawn Mynachty Home Farm, Pennant, Llanon, SY23 5JP Change of use of farm buildings from agricultural/storage/workshops to wedding venue with associated parking, drainage and guest accommodation to double up as holiday units. Llansantffraid Dyffryn Arth
A201064 Cais Llawn Cae John, Cross Inn, Llanon, SY23 5NT

Phase 3 - Erection of 7 dwellings

Llansantffraid Dyffryn Arth
A201066 Cais Llawn 3, New Terrace Chapel Street, Taliesin, Machynlleth, SY20 8JJ Conversion of existing storage space and alterations to dwelling Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Caniatawyd gydag Amodau
A201065 Cais Llawn Land At Sychpant Farm And Adj To Hafod, Blaen-cil-llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Proposed erection of a new agricultural building to accommodate loose cattle

Caniatawyd gydag Amodau
A201063 Cais Llawn Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NL

Erection of cow shed with associated works

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn
A201062 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street,

Discharge of condition 6 (method statement) of planning permission A190262

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A210001 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Glasfryn, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5SP

Erection of an agricultural building.

Penbryn Penbryn Caniatâd ei angen
A201059 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Off Ffordd Newydd Aberporth, Cardigan, Cardigan, SA43 2EW

Variation of condition 3 of planning permission A160636 to extend the period for submission of Approval of Reserved Matters from three years to four

A201047 Diwygiad Ansylweddol Dwelling Adj Coed-y-glyn, Lampeter, SA48 7SB

Non material minor amendment of application A200544 - to scale of proposed detached garage

Lampeter Caniatawyd
A201030 Cais Llawn Crugywhil, Rhuddlan, Llanybydder, SA40 9XB Construction of detached multi-purpose agricultural building. Llanwenog Llanwenog
A201060 Diwygiad Ansylweddol Tynyfron, Llanwenog, Llanybydder, SA40 9UT

Minor amendment to planning permission A170098 (2 holiday units from 1 holiday unit)

Caniatawyd
A201057 Cais Deiliaid Tŷ Caer Y Glyn Gwbert Road, Aberteifi, SA43 1AF Single storey rear extension and decking. Caniatawyd gydag Amodau
A201056 Cais Llawn Penrhodyn Maes Yr Heli, Aberaeron, SA46 0BJ Erection of a Detached Bin Store with Mono Pitched Roof. Caniatawyd gydag Amodau
A201055 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Arthur Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PG

Discharge of condition 19 (drainage) of planning permission A140905

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201054 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Arthur Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PG

Discharge of condition 18 (surface water) of planning permission A140905

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201053 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Arthur Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PG

Discharge of condition 17 (foul water and surface water) of planning permission A140905

Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201052 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Arthur Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PG

Discharge of condition 8 (access, parking and turning) of planning permission A140905

A201044 Cais Llawn Glyncoed Chambers, Cardigan , SA43 1BX

Change of use from a solicitors chambers (A2) to family home (C3)

Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A201051 Cais Llawn Cardigan Livestock Market Station Road, Aberteifi, SA43 3AD Change of use of former livestock market buildings and associated yards (Suit Generis) to agricultural contractors depot, storage, associated uses and new boundary means of enclosure. (B1, B2 and B8 uses) Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200998 Cais Deiliaid Tŷ Brynsiriol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3SZ Demolition of existing lean-to utility room and erection of new kitchen extension. Erection of new garden room extension. Caniatawyd gydag Amodau
A201050 Cais Llawn Land Adjacent To Awel Y Mynydd Land Adjacent To Awel Y Mynydd, Pisgah, Aberystwyth, SY23 4NE

Erection of a dwelling to include installation of vehicular access and treatment plant

A201049 Caniatad Hysbyseb Spar Store 40c Great Darkgate Street, Aberystwyth, SY23 1DE

Display of signage

Caniatawyd gydag Amodau
A201048 Cais Llawn Tynant, Talybont, SY24 5DN Proposed 696kw ground source heat pump and all associated works Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Tynnwyd yn ôl
A201007 Cais Llawn Morgan Street Car Park Cardigan,

Installation of a conservation style motor control centre kiosk within associated development including 12no. vehicle bollards and replanting of 3no. native species trees and the extension of the existing parking bay.

Construction of a combined sewerage overflow outfall.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A201046 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Caeronnen, Penffordd, Llanybydder, SA40 9XG

Erection of an agricultural building

Llanwenog Llanwenog Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A201042 Cais Llawn Pyllaur Bryn, Rhydowen, Llandysul, SA44 4QA

Construction of a new steel portal framed agricultural building

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A201001 Cais Deiliaid Tŷ Maelfa Crannog Uchaf, Llangrannog, Llandysul, SA44 6SH Extension to dwelling
A201000 Cais Deiliaid Tŷ 8 Garth Y Mor, Aberystwyth, SY23 1JJ Proposed single storey extension on rear elevation. Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200993 Cais Llawn Maesyrawel, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QB

Siting of static caravan and decking (Temporary Permission).

Beulah Beulah Caniatâd dros dro
A200984 Cais Llawn Yr Hen Feudy, Goginan, Aberystwyth, SY23 3PQ Demolition of stable block and retention of kennels Melindwr Blaenrheidol Caniatawyd gydag Amodau
A201045 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot 38, Land Adjoining Crud-yr-awel Brynglas Road, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3QR

Variation of condition 1 and 3 of planning permission A180088 to allow an extension of time

Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A201043 Cais Llawn The Royal Oak, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BS

Retrospective planning application for change of use and associated works of the existing car park into a car wash and valeting enterprise/business.

Llanfarian Llanfarian Gwrthodwyd
A201032 Cais Adeilad Rhestredig Bryngwyn Canol Dole, Dole, Llandre, Bow Street, SY24 5AF

Proposed extension to the Eastern gable wall to provide a car port with a bedroom to the first floor, linked to the main building at first floor level. A single storey extension to the Northern elevation to provide a pantry and external store. Minor internal alterations to the stairs and 2No new openings in the existing stone walls.

Tirymynach Tirymynach
A201031 Cais Deiliaid Tŷ Bryngwyn Canol Dole, Dole, Llandre, Bow Street, SY24 5AF Proposed extension to the Eastern gable wall to provide a car port with a bedroom to the first floor, linked to the main building at first floor level. A single storey extension to the Northern elevation to provide a pantry and external store. Minor internal alterations to the stairs and 2No new openings in the existing stone walls. Tirymynach Tirymynach
A200971 Cais Llawn Bwlchydwyallt, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6EL

Retention of wood and box profile sheet shelter.

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A201041 Cais Deiliaid Tŷ Henllys, Llandyfriog, Castell Newydd Emlyn, SA38 9HD

Two storey extension to side of dwelling, erection of a single storey link off rear of dwelling to attach existing single garage and the conversion of said garage into a home office and utility space.

Caniatawyd gydag Amodau
A201040 Cais Llawn Sychpant Farm Blaencil Llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Erection of an agricultural building for storage 

Caniatawyd gydag Amodau
A201039 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Discharge condition 18 of planning permission A200131 - the proposed parking and turning facilities shall be laid out as near level platform to the satisfaction of LPA before building operations commence.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201038 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Discharge condition 15 of planning permission A200131 - before any building operations commence on the application site the means of access shall be provided with visibility splays of 2.4m min 'x' distance by 43m min 'y' distance in both directions.

Tynnwyd yn ôl
A201037 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Discharge condition 14 of planning permission A200131 - before any building operations commence on the application site the means of access shall be laid out and constructed in accordance with Typical Layout no. 1.

Tynnwyd yn ôl
A201036 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Discharge condition 6 of planning permission A200131 - any hedgerow along the frontage of the application site which is required to be removed to obtain the visibility splays shall be translocated or replanted behind the visibility splay prior to the commencement of works on the dwelling.- 

Llandyfriog Llandyfriog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201035 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Chapel House Aberbanc, SA44 5NP

Discharge condition 3 of planning permission A200131 - prior to construction of the dwelling hereby approved details and/or samples of the materials to be used in the construction of the external surfaces of the dwelling shall be submitted to an approved in writing by the LPA.

Llandyfriog Llandyfriog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201034 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot Of Land On Llangynllo Farm Coed Y Bryn, Llandysul, SA44 5LT

Variation of condition 3 and 4 of planning permission A180930 to enable access arrangements to be agreed.

Caniatawyd
A201017 Cais Adeilad Rhestredig 2 Ffordd Y Gaer, Aberaeron, SA46 0HY

Alterations and Extension of dwelling

A201015 Cais Deiliaid Tŷ 2 Ffordd Y Gaer, Aberaeron, SA46 0HY

Alterations and extension to dwelling together with demolition of existing rear extension.  

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200983 Cais Llawn Crugywhil, Rhuddlan, Llanybydder, SA40 9XB Construction of three detached multi-purpose agricultural buildings. Llanwenog Llanwenog
A201029 Cais Deiliaid Tŷ 3 Heol Cae'r Gog, Aberystwyth, SY23 1EP

Proposed attic conversion and dormers to front and rear.

Caniatawyd gydag Amodau
A201028 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lletty Cybi, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8NN

Discharge of condition 4 (photographic survey) of planning permission A200137

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201018 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwmtawel, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PQ

Removal / Variation of condition 2 (plans) of planning permission A190643

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A201016 Cais Llawn Ty Hir, Tre'r Ddol, Machynlleth, SY20 8PL Demolition of an existing dwelling, construction of a replacement dwelling, extension to residential curtilage, improvements to existing access and installation of a sewage treatment plant.
A201012 Cais Llawn Fields South East Of Pantyfod Fields South East Of Pantyfod, Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6PE Change of Use of Agricultural Land to Glamping Pod site Llangeitho Llanddewi Brefi
A200989 Cais Llawn 2 Crud Yr Awel, Synod Inn, SA44 6JA

Change of Use of Unit 2 Crud yr Awel to A1 shop retail premises.  We proposed that we will be selling baked goods, sandwiches, drinks, celebration cakes, (not for consumption on the premises) and craft items.

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200953 Cais Llawn Maesllan, Nebo, Llanon, SY23 5LJ

Change of use of garden centre and workshop to domestic use.

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A201026 Cais Llawn 5, Blue Gardens Dan Dre, Aberystwyth, SY23 1JE

Proposed loft conversion and associated works

Caniatawyd gydag Amodau
A201025 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Discharge of condition 4 of planning permission A190905 (Archaeological condition - Written Scheme of Investigation).

Tirymynach Tirymynach Cymeradwyo'n rhannol
A201024 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Discharge condition 9 planning permission A190905 - No works to install additional exterior lighting on site shall take place until a light spillage scheme has been submitted to and approved in writing by the LPA.

Caniatawyd gydag Amodau
A201023 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Discharge condition 8 planning permission A190905 - No static caravan/lodge hereby approved under this permission shall be occupied until the sustainable drainage scheme for the site has been completed in accordance with the submitted details.

A201021 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Discharge condition 6 planning permission A190905 - No development shall take place until clarification has been submitted to and approved in writing by the LPA ecologist in relation to the following details in the Craigyfulfran and Clarach SSSI Management Plan (WSP, Rev1, 6-5-20)

A201020 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Discharge condition 5 planning application A190905 - No development shall take place until a detailed ecological enhancements and management scheme is submitted to a approved in writing by the local LPA, which will be fully implemented before the development is brought into use and remain thereafter in perpetuity.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A201019 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Y Mor Holiday Park Clarach Bay, Aberystwyth, SY23 3DT

Discharge condition 3 of planning permission A190905 - No development shall commence until a Construction Environmental Management Plan (CEMP) has been submitted to and approved in writing by the LPA.

Tirymynach Tirymynach
A201003 Cais Llawn Nantllwyd, Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6NP Installation of a 20m high lattice mast (21.3m to the top of the antennas) on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes. The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2700x2450x2500mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10m x 10m compound surrounded by a 1.8m high stock proof fence with barbed wire top and timber gravel boards together with a 5m x 10m turning area and 8m x 3m stone access track infill. Llangeitho Llanddewi Brefi
A201014 Diwygiad Ansylweddol 18 Heol Tyn-y-fron, Penparcau, Aberystwyth, SY23 3RP

Minor Amendment to planning permission A200640 (amended plans)

Caniatawyd
A200914 Cais Llawn Crosslyn Garage, Blaenannerch, Aberteifi, SA43 1SN Proposed extension to existing garage to accommodate Class 7 MOT station & Office Space Caniatawyd gydag Amodau
A200902 Cais Llawn Phase 4 Cwrt Dulas, Mill Street, Lampeter, SA48 7HY

Erection of 8 dwellings and associated works

A201011 Cais Deiliaid Tŷ Pant Y Gronw, Temple Bar, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8BQ

Codi estyniad / Erection of an extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A201010 Cais Deiliaid Tŷ Ffynonoer Uchaf, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7SA Erection of a detached utility structure adjacent to the Listed Building. Caniatawyd gydag Amodau
A201006 Ymgynghoriad Trydan Pantmawr, Pisgah, Aberystwyth, SY23 4NF

Electricity Overhead Lines

Dim gwrthwynebiad
A201005 Cais Llawn Land Adj To Blaenllaw Bethania, Llanon, SY23 5NP

Proposed open market dwelling to include installation of vehicular access and package treatment plant. 

A201004 Cais Llawn Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QS Change of use of land for the temporary siting of static caravan for occupation during construction of development consented under planning permission A200403. Beulah Beulah Caniatâd dros dro
A201002 Cais Llawn 5, Bro Gernos, Coed Y Bryn, Llandysul, SA44 5LN

Proposed change of use of domestic outbuilding to dog grooming studio.


Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200995 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Maesyrawel, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QB

Caravan currently used for storage of furniture and garden equipment and as screen from Dol Aur Holiday Cottage hot tub etc.

Tynnwyd yn ôl
A200994 Cais Llawn Land Adjacent To Waun Fach, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9PE Proposed storage shed for agricultural & horticultural machinery Beulah Beulah
A200962 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Bryn Eirin, Bwlchyfadfa, Talgarreg, Llandysul, SA44 4EW

Holiday Letting 

Caniatawyd y Tystysgrif
A200999 Cais Llawn Land At Llanerch Clwydau, Bontgoch, Talybont, SY24 5DR

Erection of an affordable dwelling to include installation of package treatment plant

A200968 Caniatad Hysbyseb Letty Fach, Llangrannog, Llandysul, SA44 6SW

Fascia sign to identify business premises consisting of facia board projected lettering and pizza symbol and low level backlighting to pizza paddle.

Caniatawyd gydag Amodau
A200942 Cais Llawn Ysgol Gynradd Glynarthen, Glynarthen, Llandysul, SA44 6NX Conversion of an existing garage attic to holiday let Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau
A200996 Cais Llawn Gelli Nebwen, Capel Madog, Aberystwyth, SY23 3JA

Change of use of agricultural field for the siting of 5no camping pods and associated works for holiday let.

Trefeurig Trefeurig Gwrthodwyd
A200990 Cais Llawn Glasfryn, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JP PLANNING PEMISSION IS SOUGHT FOR THE RETENTION OF OFF STREET VEHICLE PARKING WITHIN THE CURTILAGE (EXISTING FRONT GARDEN) OF THE DWELLING. Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200969 Cais Deiliaid Tŷ 63 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, SA43 2HD Proposed extension to the rear of property and all associated works. Caniatawyd gydag Amodau
A200935 Diwygiad Ansylweddol Former Hope Chapel Carriers Lane, The Strand, Cardigan, SA43 1FA

Minor amendment to planning permission A080595 - amended plans.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Gwrthodwyd
A200991 Diwygiad Ansylweddol 35 & 36 Dolymeillion Llanilar, Aberystwyth, SY23 4AH

Minor amendment to planning permission A070061 (revised plans).

Caniatawyd
A200980 Cais Llawn Haflys, Gwbert, Aberteifi, SA43 1PR Demolition of the existing house and erection of a replacement dwelling . Caniatawyd gydag Amodau
A200975 Cais Amlinellol Safle Ger Closcorwen Llangorwen, Clarach, Aberystwyth, SY23 3DP

Proposed 5no. dwellings and associated works.

A200944 Cais Llawn Drefach Farm, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LQ Demolition of Farmhouse and Construction of a Replacement Dwellinghouse Caniatawyd gydag Amodau
A200988 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QS

Discharge of condition 11 (Ecological Enhancements) from planning permission A200403

Caniatawyd
A200987 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Blaengwrog, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QS

Discharge of condition 7 (hedgerow translocation scheme) from planning permission A200403

Caniatawyd
A200986 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fronfelen, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4DF

Discharge condition 9 of planning permission A200458 Bat Method Statement

Llanfarian Llanfarian Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200985 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fronfelen, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4DF

Discharge condition 3 of planning permission A200458 Schedule of materials

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200982 Cais Llawn Parc Erwbarfe, Pontarfynach, Aberystwyth, SY23 3JR Proposed change of use of agricultural land into an extension of the existing caravan park with an additional 30 number caravans along with access road and services. Melindwr Blaenrheidol
A200981 Cais Llawn 70 Stryd Cambria, Aberystwyth, SY23 1NZ

Conversion of House in Multiple Occupation (HMO) into 3 no self contained residential flats to include extensions, alterations and associated works.

Gwrthodwyd
A200978 Cais Llawn Banc Glanyrafon, Part Enclosure 7982 Llanbadarn Fawr, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Agricultural Shed for Housing Livestock & Animal Feed Caniatawyd gydag Amodau
A200979 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Y Bwthyn, Ynyslas, Y Borth, SY24 5LB

Rear extension projecting no more than 4m from original line of property with no changes to property access.

Caniatawyd y Tystysgrif
A200963 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tyncelyn Fields Llangeitho, Llangeitho, SY25 6QL

Erection of storage shed.

Llangeitho Llangeitho Caniatâd ei angen
A200932 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Canygwynt, Adpar, Castell Newydd Emlyn, SA38 9EL

Block up existing pedestrian access with a block wall and post and rail fencing on top as access is potentially dangerous as it leads directly onto the main highway without any footpath.

Gwrthodwyd
A200929 Cais Llawn Gogerddan Arms, Tanygroes, Aberteifi, SA43 2JE Erection of an extension to the main Gogerddan Arms building for storage, manufacturing and distribution together with offices (change of use from residential) and storage, whisky cask store building and grain store. Caniatawyd gydag Amodau
A200976 Cais Llawn Plot 10, 11, 12 & 13 Maes Yr Efail, Penparc, Cardigan, SA43 1RG Erection of 4 Dwellings (Including 1 Affordable Dwelling) & Associated Works.
A200974 Cais Deiliaid Tŷ Ysgubor Hen, Bethania, Llanon, SY23 5NN Erection of a single storey extension on North Elevation. Caniatawyd gydag Amodau
A200955 Cais Llawn Robert Davies Motors, Express Garage, Llechryd, Aberteifi, SA43 2NR

Erection of a storage shed for boats, caravans and motor homes 

Caniatawyd gydag Amodau
A200931 Cais Llawn Aberaeron Comprehensive School Stryd Y Fro, Aberaeron, SA46 0DT Extension to form new reception Caniatawyd gydag Amodau
A200973 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gwalia Falls Caravan Park, Tresaith, Aberteifi, SA43 2JL

Variation of condition 2 of planning permission A050098 (to allow all year occupancy of the caravans and chalets).

Caniatawyd gydag Amodau
A200972 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Nant Crymannau, Llechryd, Aberteifi, SA43 2NH

Modification of S106 agreement (no. 3947 dated 11 January 2008 A060385) to accord with the location . layout approved at Reserved Matters (A110551).

Penparc Llangoedmor Caniatawyd
A200970 Cais Llawn Tynant, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TX

Proposed animal housing shed to include installation of vehicular access

Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A200967 Cais Llawn Barclays Bank, 32 High Street, Aberteifi, SA43 1HH Installation of bird spikes deterrent to front elevation of bank. Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau
A200966 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Penbedw Farm Henllan, Llandysul,

Removal/Variation of condition 1 (commencement date) of planning permission A180901.

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200965 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Penbedw Farm Henllan, Llandysul,

Removal/Variation of condition 1 (commencement date) of planning permission A180900

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200959 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Winllan, Talybont, SY24 5DJ

Formation of farm tracks.

Caniatâd ei angen
A200961 Cais Llawn Former Garages Heol Dinas, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SL Erection of three-storey building comprising of 9 one-bedroom flats, construction off-street parking area and associated work Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200957 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pentrefelin, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QE

Erection of an agricultural shed for cattle housing.

Caniatâd ei angen
A200946 Cais Llawn Pantyrhendy, Llanarth, SA47 0QS Erection of an agricultural shed for housing livestock Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200940 Cais Deiliaid Tŷ Bryntelor, Sarnau, Llandysul, SA44 6QN Erection of an oak framed garden room. Caniatawyd gydag Amodau
A200958 Cais Amlinellol 3, Pen Y Cei Felin-y-mor Road, Aberystwyth, SY23 1BS Proposed erection of a dwelling along with parking area
A200945 Cais Llawn Penrhiw Cottage, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DA Demolition of original cottage, and erection of replacement dwelling. Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A200956 Diddymu/Amrywio Amod(au) Unit 104 Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3LQ

Removal of conditions 10 (retail sales), 11 (retail sales scheme) & 12 (retail sales scheme) of planning permission A010517

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A200954 Ymgynghoriad Trydan Tynant, Talybont, SY24 5DN

Upgrade existing overhead line from two wires to three wires

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Dim gwrthwynebiad
A200950 Cais Llawn Cribyn Garage, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7NB

Proposed MOT testing station and workshop to be used in conjunction with existing business.

Caniatawyd gydag Amodau
A200947 Cais Llawn Land At Tyr Lon Llanarth, Aberaeron , SA47 0NT

Change of use of agricultural building to stable equine use, and proposed equestrian manege horse exercise area and improvements to existing access for private use only.  

Llanarth Llanarth Tynnwyd yn ôl
A200936 Cais Llawn Claires, 37 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, SY23 1DE Proposed retention of the ground floor retail area with change of use of first floor from office/storage area into two self contained flats. Change of use of second and third floor from residential into two self contained flats. Removal of rear single storey pitched roofs with extensions and new flat roofs to rear. Alterations to the front elevation with a new door and shop window. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A200926 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Can Y Wylan Gwbert, Cardigan, SA43 1PR

Conversion of garage to granny annexe and gym for personal use.

Caniatawyd y Tystysgrif
A200952 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Rhyd Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NR

Discharge of condition 12 (landscaping scheme) from planning permission A190244

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200951 Cais Llawn Brynaeron, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DF Forming a new entrance to existing dwelling Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200949 Cais Deiliaid Tŷ Driftwood Ffordd-y-fulfran, Y Borth, SY24 5ND Removal of wooden summerhouse and erection of single story garage / en-suite extension. Caniatawyd gydag Amodau
A200937 Diddymu/Amrywio Amod(au) Yr Hen Ysgol Llanafan, SY23 4AZ

Removal / Variation of condition 1 & 2 of planning permission A151025

Caniatawyd gydag Amodau
A200948 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge of condition 12 of planning permission A200044 (Details of vertical zinc panels).

Caniatawyd
A200939 Cais Llawn 34 Heol Y Bont, Aberystwyth, SY23 1QB Change of use from Guest House to a House in Multiple Occupation. Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Gwrthodwyd
A200934 Cais Llawn Glaspant, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QN Erection of Agricultural Shed - Loose housing Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200933 Cais Llawn Hafod Y Mor Tresaith, SA43 2JH House and integrated garage Penbryn Penbryn
A200928 Cais Llawn Parc Meurig, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8PP Retrospective approval of stables and kennels associated with the 10 acres smallholding. Caniatawyd gydag Amodau
A200938 Diwygiad Ansylweddol Plot Adj Coedmor Felin Road,

Minor amendment to planning permission A160964 (move dwelling forward by 3 metres towards road and remove carport from plan).

Caniatawyd
A200918 Cais Llawn Maesyrhaf, Trefenter, Aberystwyth, SY23 4HJ

Replacement dwelling to include installation of package treatment plant and extension to domestic curtilage.

Llangwyryfon Caniatawyd gydag Amodau
A200927 Cais Llawn High Havens, Cardigan, SA43 1PR

Proposed garage/storage shed (garage element already approved) (B8 use)

Penparc Caniatawyd gydag Amodau
A200925 Cais Adeilad Rhestredig Stratheaton, 23 Stryd Y Tabernacle, Aberaeron, SA46 0BN

Proposed replacement garage

Tynnwyd yn ôl
A200919 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent Bryn Mair Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QA Erection of a dwelling and new access road in adjacent field, Approval of all reserved matters Caniatawyd gydag Amodau
A200930 Cais Deiliaid Tŷ 4 Ffordd Penmaesglas, Aberaeron, SA46 0BL

Proposed extension to rear and front of dwelling to include demolition of outhouse. 

Caniatawyd gydag Amodau
A200922 Materion wedi'u gadw nol Plot Adjacent To Llannerch Wen Llanfihangel Y Creuddyn, Aberystwyth, SY23 4LA

Erection of a dwelling and site access

Caniatawyd gydag Amodau
A200915 Cais Llawn Coed Parc Farm, Ceredigion, SA48 8NU

Removing slurry store due to wear and tear and would be a threat to the environment, to be replaced with a livestock/machinery shed.

Llangybi Llangybi Caniatawyd gydag Amodau
A200917 Cais Llawn Red Kite Cottage, Goginan, Aberystwyth, SY23 3AA

Change of Use of existing holiday let/cottage (approved under planning Ref. A080496 10-01-2010) into a residential granny annex to be used in conjunction with Nant-yr-Arian Farm

Gwrthodwyd
A200905 Diwygiad Ansylweddol Plot 11 Land Adj To Brynteg Llanwnnen, SA48 7LD

Minor amendment to planning permission A070367 (revised plans).

Caniatawyd
A200924 Cais Deiliaid Tŷ Stratheaton, 23 Stryd Y Tabernacle, Aberaeron, SA46 0BN

Proposed replacement garage

Tynnwyd yn ôl
A200923 Caniatad Hysbyseb 18 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth, SY23 2NF

Display of signage

Caniatawyd gydag Amodau
A200920 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pyllaur Bryn, Rhydowen, Llandysul, SA44 4QA

Erection of an agricultural building

Caniatâd ei angen
A200906 Cais Llawn 1, Heol Y Castell Tan Y Cae, Aberystwyth, SY23 1JT

Conversion, extension and alterations of existing dwelling to provide 5 self contained flats


Aberystwyth Rheidol Aberystwyth
A200903 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gwel Y Gelli, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QP

Removal of condition 2 of planning permission 960855 (agricultural condition).

Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200885 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge condition 9 of planning permission A200042 photographic survey 

Caniatawyd
A200869 Cais Llawn Plot Adj Glyndewi Bwlchygroes, SA44 5JY Erection of a dwelling and associated domestic garage along with agricultural building. Troedyraur Troedyraur
A200921 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwm Ifor Estate New Quay, New Quay, Ceredigion, SA45 9QW

Variation of condition 1 & 3 of planning permission A190805 (extension of time for commencement of development) 

Caniatawyd gydag Amodau
A200916 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cae Dan Coed Dolybont, Aberystwyth, SY24 5LX

Formation of track to enable access to facilitate horticultural/agricultural activities.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200865 Cais Llawn Bryn Hogfaen Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YE Proposed replacement silage clamp and installation of an effluent tank. Llanwenog Llanwenog Caniatawyd gydag Amodau
A200853 Cais Llawn Bryneithyn, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Meurig, SY25 6DE Proposed change of use of land for holiday use to accommodate 2 huts, along with upgrading works to the existing access track and parking area. Installation of a new foul treatment works. Caniatawyd gydag Amodau
A200913 Diwygiad Ansylweddol Belmont, Aberarth, Aberaeron, SA46 0LX

Minor amendment to planning permission A190467 (amended plans).

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd
A200897 Cais Llawn Awel Y Trydan, Pennant, Llanon, SY23 5JG

Erection of building to be used part in conjunction with existing electrical business and part for hobby use.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A200893 Cais Llawn Tyr Morfa, Aberteifi, SA43 2LD

New agricultural building retaining existing concrete base and steel structure previously erected, new dog run and garage, retention of existing gabion retaining structure, demolition of existing stable.

Tynnwyd yn ôl
A200891 Cais Llawn Pant Mieri, Bronant, Aberystwyth, SY23 4TG The erecting of a conservatory and a porch over the front door Caniatawyd ar Apel gydag Amodau
A200867 Cais Deiliaid Tŷ Awel Y Mor, 12 Clos Y Gwyddil, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1PS Erection two storey extension to the front of the house.  Caniatawyd gydag Amodau
A200849 Cais Llawn Land Adj Brynmair Villa Aberporth, SA43 2HT

Erection of a dwelling and associated works 

Aberporth Aberporth
A200912 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 15 of planning permission A170922 The proposed parking facilities shall be completed before the development is brought into use.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200911 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 14 of planning permission A170922 Provision shall be made for parking and turning vehicles in accordance with plans approved by the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200910 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 7 of planning permission A170922 Prior to the first occupation of the development hereby permitted the proposed onsite car parking areas shall be laid out, surfaced, drained and demarcated in accordance with approved plan(s) and retained thereafter available for that specific use.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200909 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 6 of planning permission A170922 The access road, visibility splays and turning area shall be substantially completed and available for use before building operations commence.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200908 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge condition 5 of planning permission A170922 improved visibility splays at the junction of the estate road with Penyrangor Road shall be provided to the satisfaction of the LPA before the proposed development is brought into use.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200907 Cais Deiliaid Tŷ Ger Y Nant, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NP Convert existing garage to provide an additional bedroom and en-suite Caniatawyd
A200900 Cais Deiliaid Tŷ 4 Coedlan Antaron, Southgate, Aberystwyth, SY23 1SF

Erection of a two storey rear extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200896 Cais Llawn Ysgoldy Goch, Cwmystwyth, Aberystwyth, SY23 4AB

Change of use of agricultural land to provide a parking area.

Caniatawyd gydag Amodau
A200877 Cais Llawn Glanaeron, Bontnewydd, Aberystwyth, SY23 4JH Change of use of existing static caravan to holiday let. Lledrod Lledrod Gwrthodwyd
A200904 Diddymu/Amrywio Amod(au) Haul Y Bore, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SA

Removal/Variation of condition 2 (approved plans), 6 (landscaping scheme) and 13 (stonework sample) of planning permission A161192

Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau
A200898 Cais Llawn Land At Parctwad Llandygwydd, Cardigan, SA43 2RW

Erection of an agricultural building for storage of hay & straw and also farm machinery/implements.

Caniatawyd gydag Amodau
A200850 Cais Llawn Alltgoch, Silian, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LU Erection of agricultural building for housing of young stock (straw bed loose housing). Tynnwyd yn ôl
A200901 Cais Deiliaid Tŷ 14 Coedlan Pump, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RE Erection of two storey extension to the side of existing house Caniatawyd gydag Amodau
A200899 Cais Deiliaid Tŷ Bressay, Gilfachrheda, Cei Newydd, SA45 9SP

Removal of single storey garage extension and lean to extension and erection of single storey extensions.

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200892 Cais Llawn Nisa Local, Y Borth, SY24 5LJ Change of use of first floor from commercial space to residential unit to be used as holiday accommodation and alterations. Borth Borth Caniatawyd gydag Amodau
A200888 Cais Adeilad Rhestredig 13 Sgwâr Alban, Aberaeron, SA46 0DB

Replace existing windows and entrance door as existing in every detail together with replacement stucco work to bays as existing.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200846 Cais Deiliaid Tŷ Bronberllan, Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6PE Proposed extension and alterations to dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200829 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Annedd Lon, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1QA

Unencumbered Dwelling 

A200894 Cais Deiliaid Tŷ Maesaraul Llanarth, Ceredigion, SA48 7RN Rebuilding of a bungalow following extensive fire damage to the existing bungalow Llanarth Llanarth Tynnwyd yn ôl
A200890 Cais Deiliaid Tŷ Ardwyn Bowls Road, Blaenporth, Aberteifi, SA43 2AR Extension of existing dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A200889 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Epic Militaria, Unit 19 Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ

Erection of office and parking room extensions to the existing building for the use of the established business.

Caniatawyd y Tystysgrif
A200878 Cais Deiliaid Tŷ Ty Breuddwyd Heol Yr Esgob, Llanon, SY23 5HS

Alterations to include new rooflights and window openings

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd gydag Amodau
A200798 Cais Llawn 55 Bryncastell, Bow Street, Bow Street, SY24 5DF

Demolish garage and replace with new extension to house bedroom and ensuite

Caniatawyd gydag Amodau
A200887 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Rectory, 7 Maes Laura, Aberystwyth, SY23 2AU

Discharge of condition 5 of planning permission A200188 (Sprinkler System details).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200886 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge condition 10 of planning permission A200042 details of vertical zinc panels

Caniatawyd
A200884 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge condition 5 of planning permission A200042 site compound and parking plan

Caniatawyd
A200883 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge condition 4 of planning permission A20042 Traffic Management Plan

Caniatawyd
A200882 Cais Llawn Blaenplwyf Ystrad, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8PF Change of use of land for the erection of three Glamping Pods Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatawyd gydag Amodau
A200880 Cais Deiliaid Tŷ 1 Bro Hawen, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5RF Porch extension to existing dwelling, including demolition of existing porch Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200879 Diddymu/Amrywio Amod(au) Rhos Rhydiol, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QR

Removal of agricultural condition 4 of planning permission D1/1000/87 erection of a dwelling for an agricultural worker

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle
A200862 Cais Llawn Tycoch, Trefenter, Aberystwyth, SY23 4HE Erection of a Dwelling Llangwyryfon
A200857 Cais Deiliaid Tŷ Ceri Ffordd Dewi, Aberystwyth, SY23 1EU

Proposed single storey extension to existing dwelling

Aberystwyth Bronglais Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200836 Cais Llawn Pantcefn, Llanarth, SA47 0QY

Change of use of land for siting of 5 holiday glamping units and associated works

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200822 Diddymu/Amrywio Amod(au) Parc Towyn, Gwbert, Aberteifi, SA43 1PR

Removal / Variation of condition 2 (approved plans) from planning permission A170874

Caniatawyd gydag Amodau
A200876 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land At Berthela Creuddyn Bridge, Lampeter, SA48 8BL

Part discharge condition 5 of planning permission A200627 Archaeological Written Scheme of Investigation

Llangybi Llangybi Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200875 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Castle Hill, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SB

Discharge of condition 7 (glazed link) from planning permission A200267

Ystwyth Llanilar Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200874 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Castle Hill, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SB

Discharge of condition 6 (proposal of pergola adaptations) from planning permission A200267

Ystwyth Llanilar Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200873 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Castle Hill, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SB

Discharge of condition 5 (details of proposed folly tower and windows associated with west wing) from planning permission A200267

Ystwyth Llanilar Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200872 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Castle Hill, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SB

Discharge of condition 3 (photographic survey of existing buildings) from planning permission A200267

Ystwyth Llanilar Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200871 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ffrwd Fawr Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5ED

Erection of an agricultural shed for storage of implements and machinery.

Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A200870 Cais Llawn Teifi Cottage, Highmead, Llanybydder, SA40 9UG Erection of an extension, change of land use (agriculture to residential - 3m wide strip NE boundary) and widening of access to improve highway safety. Caniatawyd gydag Amodau
A200868 Cais Deiliaid Tŷ Bryn Yr Awel, Llanwenog, Llanybydder, SA40 9UT Erection of an extension. Caniatawyd gydag Amodau
A200866 Cais Llawn Bryn Hogfaen Cwrtnewydd, Llanybydder, SA40 9YE Erection of Agricultural Shed Llanwenog Llanwenog
A200864 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land Formerly Part Of Esgaireithin Tresaith, Cardigan, SA43 2JG

Erection of an agricultural shed for storage of agricultural equipment and animal fodder.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200863 Cais Deiliaid Tŷ Delfryn, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8BU

Erect decking and conservatory to East aspect of dwelling

Caniatawyd gydag Amodau
A200861 Cais Deiliaid Tŷ Dolafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3SX Formation of new parking bay to replace the existing parking area as agreed by the TRA. Caniatawyd gydag Amodau
A200860 Cais Deiliaid Tŷ Haulfryn, Stag's Head, Llangeitho, Tregaron, SY25 6QU Domestic extension to dwelling. Llangeitho Llangeitho Caniatawyd gydag Amodau
A200855 Cais Llawn Coedcwm Isaf, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JT

Retention of electric motorcycle off-road and trials training business and the change of Use of an agricultural building to business use for storage and maintenance in connection with this business to include Change of Use also of small timber office building to customer changing, showers and WC.

Beulah Beulah
A200841 Cais Llawn Rhydlwyd, Penuwch, Tregaron, SY25 6RE

Conversion of outbuilding and extension to be used in conjunction with dwelling.

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatawyd gydag Amodau
A200814 Diwygiad Ansylweddol Llyn Cae Ty Nant Fishery, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QN

Minor amendment to planning permission A180811 - (revised drawings).

Caniatawyd
A200738 Cais Llawn Brynmarian, 11 Coedlan Y Parc, Aberystwyth, SY23 1PF Proposed extension and change of use of the existing dwelling into 6 self contained residential units Gwrthodwyd
A200859 Cais Llawn Dryslwyn, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PR

Extension of domestic curtilage, re-location/formation of new vehicular access, erection of garden storage building and free standing solar PV Array (4Kw)

Caniatawyd gydag Amodau
A200832 Cais Llawn Outbuilding Gafryw Uchaf, Dihewyd, Lampeter, SA48 7QP

Extension, alterations and change of use of outbuilding into holiday cottage.  Relocation of garage and new open 8.00m x 4.00m swimming pool.

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200858 Cais Llawn Caravan Park, Glanleri, Glanwern, Y Borth, SY24 5LU

Proposed site office and store

Caniatawyd gydag Amodau
A200856 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Royal Indian Restaurant, Albion House Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, SA45 9NZ

Discharge condition 7 of planning permission A200347 Highways retaining structure

New Quay Caniatâd ddim ei angen
A200854 Cais Deiliaid Tŷ Felin Clydan, Nebo, Llanon, SY23 5LE

Demolition and re-build to rear section of house together with small side extension 

Caniatawyd gydag Amodau
A200852 Cais Deiliaid Tŷ Spring House, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 4QD

Single storey extension to the rear and side.

Caniatawyd gydag Amodau
A200842 Cais Llawn Penrheol Farm, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QZ

Change of use from outbuilding to dog kennels.

Tynnwyd yn ôl
A200851 Cais Llawn Woodcroft, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HR Proposed erection of a single storey dwelling Tynnwyd yn ôl
A200848 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adjacent Aelybryn, Bronant, SY23 4TG

Vary condition 1 and 2 on planning permission A171016  to extend the commencement date by a further 18 months and extend the date for the reserved matters application accordingly.

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200847 Cais Llawn Ystwyth Garage, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NZ Change of use of agricultural grazing land into additional customer vehicle car parking in connection with existing commercial garage premises. Caniatawyd gydag Amodau
A200845 Cais Deiliaid Tŷ 16 Clos Henri, Llanilar, SY23 4NJ Erection two storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A200844 Cais Llawn Fronglyd Ffordd Yr Odyn, Aberporth, Aberteifi, SA43 2EP

Splitting property back into two units as it was originally, some alterations to front.

Caniatawyd gydag Amodau
A200643 Cais Deiliaid Tŷ Delfryn, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8BU Erect decking and conservatory to East aspect of dwelling Ciliau Aeron Ciliau Aeron Dychwelwyd yn annilys
A200843 Cais Amlinellol Plot Adj To Swn Y Mor Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6ED

Erection of an affordable dwelling and associated access.

Penbryn Penbryn Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200840 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bow Street Station Interchange Bow Street, Aberystwyth, Aberystwyth,

Discharge of condition 10 of planning permission A180296 - Mitigation measures.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200838 Cais Deiliaid Tŷ Greystones, Henllan, Llandysul, SA44 5UB

Proposed extension and alterations to existing dwelling to include demolition of existing garage and stores.

Caniatawyd gydag Amodau
A200837 Cais Llawn Holiday Unit, Llethr Melyn, Trawsgoed, Aberystwyth, SY23 4HU

Proposed tourism development comprising the erection of 4no. holiday pods on the site of existing manège and foul water receptacle and parking area.

Lledrod Lledrod Gwrthodwyd
A200834 Caniatâd Ardal Gadwraeth Fronwig Ar Y Don Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NJ

Proposed Parking facilities to include removal of front boundary wall and erection of garage.

New Quay Tynnwyd yn ôl
A200833 Cais Deiliaid Tŷ Fronwig Ar Y Don Stryd Ioan, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NJ

Proposed parking facilities to include removal of front boundary wall and erection of garage.

Gwrthodwyd
A200831 Cais Llawn Noyadd Wilym, Llechryd, Aberteifi, SA43 2NH

Change of use of 3 bedrooms and associated bathrooms and living room for occasional respite care in conjunction with existing care business Care Wale (Gofal cymru)

Caniatawyd gydag Amodau
A200830 Cais Deiliaid Tŷ Cornerways, 6, Min Y Don, Ynyslas, Y Borth, SY24 5JU Rear extension to Bungalow, to create a utility and garden room / Orangery. Plus the addition of an en-suit bathroom to existing bedroom 2. Borth Borth Caniatawyd gydag Amodau
A200828 Cais Llawn Felin Farm Felin Road, Aberporth, Aberteifi, SA43 2ER Erection of a single dwelling. Gwrthodwyd
A200823 Cais Deiliaid Tŷ 21 Rhes Y Morwyr, Cei Newydd, SA45 9PJ

Proposed widening of existing flat roof, dormer to front elevation and two new flat roof dormer to rear elevation.

New Quay Caniatawyd gydag Amodau
A200819 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Tan Y Dderwen Llanafan, Aberystwyth, SY23 4AY

Modification of Section 106 - alterations to occupancy restrictions.

A200766 Cais Deiliaid Tŷ Soar Cottage Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3SE Demolition of polycarbonate conservatory and construction of single storey extension and timber extension; application of lime render finish to rear elevation. Llanbadarn Fawr Padarn Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A200756 Cais Deiliaid Tŷ Morlais, Aberarth, Aberaeron, SA46 0LT Loft conversion, erection of single storey rear extension and alterations to garage roof. Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A200826 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llanwnnen House, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LJ

Discharge condition 14 of planning permission A200002 Archaeologist Report

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200825 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llanwnnen House, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LJ

Discharge condition 11 of planning permission A200002 Landscaping

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200821 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Felin Cwm Hyar Tregroes Road, Llandysul, SA44 4NP

Discharge condition 8 of planning permission A200579 Photographic Record

Capel Dewi Llandysul Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200820 Cais Deiliaid Tŷ Cefn Coch, Glas Pwll, Machynlleth, SY20 8UA Installation of self contained domestic sewage treatment plant Caniatawyd gydag Amodau
A200817 Cais Llawn Telephone Exchange Pont-y-cleifion, Aberteifi, SA43 1DN It is proposed to remove glass panes from a window on the ground floor west and east elevations. These will be replaced by two aluminium louvres and will be installed and fixed to the window frames Caniatawyd gydag Amodau
A200816 Cais Adeilad Rhestredig Ffynonoer Uchaf, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7SA Erection of a detached utility structure adjacent to the listed building Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatâd ddim ei angen
A200799 Cais Deiliaid Tŷ 12 Ffordd Penmaesglas, Aberaeron, SA46 0BL

Extension and alterations

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200760 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Parkland View, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, SY25 6BP

Variation of Section 106 to reflect updated affordable housing policies and to allow the property to be let at an intermediate rent.

Lledrod Ystrad Fflur
A200752 Cais Llawn Norwood, 1 Morgan Street, Aberteifi, SA43 1DF Change of use from a three bedroom town house into two self-contained flats, to include an attic conversion. Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Tynnwyd yn ôl
A200813 Diddymu/Amrywio Amod(au) Aeron View, Aeron View Caravan Park, Blaenpennal, Aberystwyth, SY23 4TW

Removal / Variation of condition 6 (occupancy duration) from planning permission D1.12.88

Caniatawyd gydag Amodau
A200812 Cais Deiliaid Tŷ 8, Lovesgrove Farm Stables, Capel Dewi, Aberystwyth, SY23 3HR Erection of a extension  Caniatawyd gydag Amodau
A200811 Cais Amlinellol Land Adjacent Maes Cynllo, Llangoedmor, Cardigan, SA43 2LJ Erection of one affordable dwelling (Discount for Sale) (outline with all matters reserved). Gwrthodwyd
A200794 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Dol Y Meillion Dolymeillion, Llanilar, Aberystwyth,

Modification of section 106 Agreement on planning permission A070061 to remove restriction to allow occupation of plots 37 and 38

Ystwyth Llanilar Caniatawyd
A200775 Cais Llawn Bryntawel, Horeb, Llandysul, SA44 4JJ

Proposed extension of domestic curtilage and erection of an extension to the rear of existing garage to form a dry log storage space with storage loft over.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200750 Diwygiad Ansylweddol Ysgol Gynradd Glynarthen, Glynarthen, Llandysul, SA44 6NX

Minor amendment to planning permission A150934 (amended plan).

Gwrthodwyd
A200810 Cais Llawn Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JP Installation of attenuation tank for the school buildings Caniatawyd gydag Amodau
A200809 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Of Land On Llangynllo Farm Coed Y Bryn, Llandysul, SA44 5LT

Discharge of condition 6 (access/constructed and drained) of planning permission A180930

Tynnwyd yn ôl
A200808 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Of Land On Llangynllo Farm Coed Y Bryn, Llandysul, SA44 5LT

Discharge of condition 5 (access/constructed and drained) of planning permission A180930

Tynnwyd yn ôl
A200807 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Of Land On Llangynllo Farm Coed Y Bryn, Llandysul, SA44 5LT

Discharge of condition 4 (access, visibility, road widening and verge) of planning permission A180930

Tynnwyd yn ôl
A200806 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot Of Land On Llangynllo Farm Coed Y Bryn, Llandysul, SA44 5LT

Discharge of condition 3 (access forms and layout) of planning permission A180930

Tynnwyd yn ôl
A200805 Cais Llawn Monachty Hotel, 7 Heol Y Farchnad, Aberaeron, SA46 0AS

Proposed extension and alterations to existing hotel an to be used in conjunction with the Cellar Restaurant to include demolition of existing balcony terrace, and erection of bar and WC building.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200804 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Goetre Uchaf, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8NP

A biomass boiler situated in the shed adjacent to the house providing heat for Goetre Uchaf and Goetre Uchaf Cottage

Caniatawyd y Tystysgrif
A200803 Diddymu/Amrywio Amod(au) Former Ysgol Gynradd Aberbanc, Aberbanc, SA44 5NP

Variation of condition 2 (approved plans) from planning permission A180177

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd gydag Amodau
A200793 Cais Adeilad Rhestredig 6 Rhes Uchel, Cei Newydd, SA45 9NJ

Replacement hard wood sash windows with double glass panes

Caniatâd wedi ei roi
A200796 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tynewydd, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TH

Discharge condition 13 of planning permission A190883 landscaping

Troedyraur Troedyraur Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200795 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tynewydd, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TH

Discharge condition 4 of planning permission A190883 passing places

Troedyraur Troedyraur Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200778 Cais Llawn Aberporth Village Hall Ffordd Newydd, Aberporth, SA43 2EN Proposed Extensions and Alterations to Existing Village Hall Caniatawyd gydag Amodau
A200717 Cais Adeilad Rhestredig National Library Of Wales, Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU

New Exhibition.

Caniatawyd gydag Amodau
A200802 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX

Discharge of condition 9 (landscape scheme) from planning permission A200440

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200801 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Tollgate Lon Cae Prys, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RX

Discharge of condition 3 (materials samples) from planning permission A200440

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200800 Diddymu/Amrywio Amod(au) Clos Llwynpiod, Cardigan, SA43 1PJ

Variation of condition 1, 2 and 3 from planning permission A160425.

Cardigan Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200797 Cais Llawn Rheidol Power Station, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NF

Replacement fish tank and associated infrastructure 

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A200792 Cais Deiliaid Tŷ Henllys Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, SA43 2HA

Erection of rear extension with first floor balcony, dormer and balcony to front roof volume, new window to side elevation and erection of outbuilding to rear of garden.

Caniatawyd gydag Amodau
A200787 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Penrhiwcoedle, Penffordd, Llandysul, SA44 4PT

Existing building works

Caniatawyd y Tystysgrif
A200782 Cais Llawn Llys Meurig, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EY

Change of use of agricultural field for the siting of 3no. camping pods and associated works for holiday let.

Tynnwyd yn ôl
A200743 Cais Llawn Allt Gwar Coed Maestir Road, New entrance into forest. Caniatawyd gydag Amodau
A200791 Cais Adeilad Rhestredig 10 Heol Y Dwr, Aberaeron, SA46 0DG

Demolition of existing rear lean-to structures and replacement with a new extension and associated internal alterations.

Aberaeron Aberaeron CADW – Referred to CADW
A200790 Cais Deiliaid Tŷ 10 Heol Y Dwr, Aberaeron, SA46 0DG

Demolition of existing rear lean-to structures and replacement with a new extension and associated internal alterations.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200789 Cais Amlinellol Land At Gwasted Lane Borth, Residential development comprising 15 dwellings with all matters reserved except for access and layout Borth Borth
A200788 Cais Deiliaid Tŷ Morawel, Blaenannerch, Aberteifi, SA43 2AL

Porch extension and balcony 

Caniatawyd gydag Amodau
A200770 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Clearfell Coupe 26408, Blaen Peithnant Forest, Aberystwyth,

Creation of a new forest road suitable for the haulage of timber

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200769 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Clearfell Coupe 26408, Blaen Peithnant Forest, Aberystwyth,

Borrow pit is proposed to supply stone for the construction of a new forest haulage road to allow management.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200730 Cais Llawn Aberaeron Hospital Heol Y Tywysog, Aberaeron, SA46 0JJ

Demolition of former Aberaeron Hospital and proposed residential development and associated works.

Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau
A200729 Caniatâd Ardal Gadwraeth Aberaeron Hospital Heol Y Tywysog, Aberaeron, SA46 0JJ Demolition of former Aberaeron Hospital and proposed residential development and associated works Aberaeron Aberaeron Caniatâd wedi ei roi
A200711 Cais Llawn Yr Adfa, Stag's Head, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TB

Retrospective application for a water source heat pump installed in the workshop to heat shed and house

Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A200786 Diwygiad Ansylweddol Land At Rhydlydan Farm Talgarreg, Llandysul, SA44 4XD

Minor Amendment to planning permission A200548

Caniatawyd
A200785 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AG

Discharge condition 5 of planning permission A200493 Traffic Management Plan

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200784 Diwygiad Ansylweddol Plot Adjacent To Craig Y Nos Gelli Wen, Llechryd, SA43 2PQ

Minor Amendment to planning permission A170500 (amended plans)

Caniatawyd
A200783 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Radcliffe Building Supplies, Land North Of The A4120, Aberystwyth , SY23 4EE

Installation of new compound to housing 17.5m high swan lattice tower and 1no. cabinet on concrete base.  Installation of 2no, antennas, 1no. 300mm dish, 1no. GPS module together with ancillary equipment thereto.  

Rhoi caniatâd ymlaen llaw
A200779 Cais Llawn Ffynnon Fair, Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JR Replacement above ground circular nutrient store  Caniatawyd gydag Amodau
A200688 Cais Llawn Land At Adam's Auto Specialist, Rhosfawr Bowls Road, Blaenporth, Cardigan, SA43 2AR Erection of a dwelling and detached garage. Beulah Beulah Tynnwyd yn ôl
A200781 Diwygiad Ansylweddol Haul Y Bore, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4SA

Non material minor amendment to planning application A161192

Gwrthodwyd
A200780 Cais Amlinellol Land Adjacent To Bryn Seion, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4ED Erection of two open market dwellings and two affordable dwellings with associated works Gwrthodwyd
A200771 Cais Llawn Bargoed, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL Proposed leisure facility with associated parking and landscaping Caniatawyd gydag Amodau
A200776 Cais Llawn Land Known As "trem Y Gorwel", Adj To Hillcrest Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QU

Proposed extension of domestic curtilage, erection of a domestic garage, workshop & garden store

Caniatawyd gydag Amodau
A200774 Cais Llawn Land At Blaenarthen Farm, Brongest, Newcastle Emlyn, SA38 9ER

Erection of a modest, single storey holiday letting cabin with associated landscaping and the re-location of an existing sub-standard farm access to serve existing farm and the proposed holiday letting cabin.

Troedyraur Troedyraur
A200773 Cais Llawn Llwydlo Fach Aberarth, Aberaeron, SA46 0JX Proposed Local Needs (Affordable) Dwelling
A200748 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Church View, Llanwenog, Llanybydder, SA40 9UU

Stationing a mobile home within the curtilage of the dwelling for purpose incidental to the enjoyment of the dwelling.

Llanwenog Llanwenog Caniatawyd y Tystysgrif
A200772 Cais Deiliaid Tŷ Erwau Glas Princess Street, Y Borth, SY24 5JP Erection of Garage Caniatawyd gydag Amodau
A200762 Cais Llawn Land At Bwlchyddwyallt, Pontrhydfendigaid, Tregaron, SY25 6EL

Erection of a rural enterprise dwelling to include installation of vehicular access and package treatment plant.

A200824 Cais Adeilad Rhestredig 21 Rhes Y Morwyr, Cei Newydd, SA45 9PJ

Proposed widening of existing flat roof, dormer to front elevation and two new flat roof dormer to rear elevation.

New Quay Caniatâd wedi ei roi
A200768 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Off B4570 Llangoedmor, Cardigan,

Discharge condition 8 of planning permission A190168 disposal of the foul and surface water

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200767 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Off B4570 Llangoedmor, Cardigan,

Discharge condition 5 of planning permission A190168 landscaping scheme

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200715 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Abercefel, Tregroes, Llandysul, SA44 4LZ

Erection of an agricultural shed

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd
A200764 Cais Llawn Plot 4 Crib Y Gwynt, Ferwig, Cardigan, Erection of an affordable dwelling. Penparc Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200763 Cais Llawn Nantsidyll, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7RJ

Installation of a new sewage treatment plant sufficiently sized to serve existing farmhouse, all holiday letting units and pool and leisure building.

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200755 Cais Deiliaid Tŷ 4 Garnwen, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3SW

Proposed single storey extension to the front

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A200753 Cais Llawn Clarach Bay Holiday Village, Aberystwyth, SY23 3DT Proposed erection of two managers dwellings and the change of use of two full time residential chalets into holiday use. Tynnwyd yn ôl
A200761 Cais Llawn Land At Troedrhiwceir Aberffrwd, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3ND

Erection of a rural enterprise dwelling to include installation of package treatment plant.

A200759 Cais Llawn Capel Bronant, Change of use of former Chapel to a domestic residential dwelling
A200758 Cais Llawn Dolawel, Bronant, Aberystwyth, SY23 4TQ

Proposed extension to existing agricultural storage building.

Caniatawyd gydag Amodau
A200695 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pengelli Uchaf, Brongest, Castell Newydd Emlyn, SA38 9ER

Discharge of condition 12 of planning permission A190081 (landscaping).

Troedyraur Troedyraur Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200693 Cais Adeilad Rhestredig The Royal Pier Glan Y Mor, Aberystwyth, SY23 2AZ

Removal of 7no existing windows & enlarging openings, creation of 2no new openings, installation of 9no glazed bi-fold doors & glazed balustrades.

Caniatâd wedi ei roi
A200692 Cais Llawn The Royal Pier Glan Y Mor, Aberystwyth, SY23 2AZ Removal of 7no existing windows & enlarging openings, creation of 2no new openings, installation of 9no glazed bi-fold doors & glazed balustrades. Caniatawyd gydag Amodau
A200757 Cais Deiliaid Tŷ Cornel Clyd Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT Demolition of existing Garage outbuilding and construction of new Garage, Workshop and Retaining Wall. Caniatawyd gydag Amodau
A200702 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Maes Yr Haf Cae Crug, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 4QB

Internal alterations and roof works to be carried out under 'permitted development rights' 

Caniatawyd y Tystysgrif
A200699 Cais Llawn Land Adjacent To Heol Gwyddil, Ferwig, Cardigan, SA43 1PT

Proposed agricultural implement shed

Gwrthodwyd
A200751 Cais Llawn Ck's Supermarket Rhoshendre, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3QH

Retrospective planning application for Change of Use of part of CK Supermarket, Waunfawr, Aberystwyth into a car wash and valeting business.

Faenor Faenor Gwrthodwyd
A200749 Diddymu/Amrywio Amod(au) The Orchard,

Removal/Variation of condition 2 (approved plans), 15 (existing levels), 16 (site surface water system) and 17 (stability of the Class 3 Road) of planning permission A050994

A200747 Cais Llawn Llethr Villa, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8JG Erection of an agricultural outbuilding. Gwrthodwyd
A200746 Diwygiad Ansylweddol Llyn Bedw, Llanarth, SA47 0QN

Erection of a dwelling with associated vehicle access and landscaping

Gwrthodwyd
A200737 Cais Llawn Coal Yard, Trwynyrallt, Gwbert, Aberteifi, SA43 1PN

Erection of a Micro Brewery 

Caniatawyd gydag Amodau
A200728 Cais Llawn Ysgol Henry Richard Lampeter Road, Tregaron, SY25 6HG Part demolition of the existing school building and internal refurbishment / modifications to form a new school Nursery and Flexible teaching classroom. The scheme also comprises external landscaping, fencing and formation of new covered play area for the Nursery. Caniatawyd gydag Amodau
A200745 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, SY20 8PY

Discharge of condition 4 (rainwater goods) of planning permission A190843

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200744 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Caerhedyn, Glas Pwll, Machynlleth, SY20 8PY

Discharge of condition 3 (slate sample) of planning permission A190843

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200742 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Stad Craig Ddu Llanon, Ceredigion, SY23 5AQ

Discharge of condition 14 (breeding bird survey) from planning permission A180279

Caniatawyd
A200741 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Stad Craig Ddu Llanon, Ceredigion, SY23 5AQ

Discharge of condition 4 (Construction Traffic Management Plan) from planning permission A180279

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200740 Ymgynghoriad Trydan Allt Ddu, Glas Pwll, Machynlleth, SY20 8PY

Electricity Lines.

Dim gwrthwynebiad
A200739 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Stad Craig Ddu Llanon, Ceredigion, SY23 5AQ

Discharge of condition 3 (material to be used) from planning permission A180279

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200736 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Mynachlog Fawr Land Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6ES

Discharge condition 6 of planning permission A190989 Archaeological Report

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200732 Cais Deiliaid Tŷ Parcllwyd, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1PU First floor extension and all associated works Caniatawyd gydag Amodau
A200674 Cais Llawn Pwllpridd, Lledrod, Aberystwyth, SY23 4HZ Full Planning for the Erection of a Poultry Unit on Farm to accommodate 32,000 Free Range Chickens (Egg Production) together with associated Feed Bins, internal Farm Access and Associated Works
A200604 Cais Llawn Castell Howell Castell Howell, Pontsian, Llandysul, SA44 4UA

Alterations to interior and exterior to comprise of - Installation of bi-fold doors, new porch to front elevation, new ensuite, alterations to bathroom.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200735 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Pair/cart House, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SY25 6ES

Discharge condition 6 of planning permission A190850 Written Scheme of Investigation

Lledrod Ystrad Fflur Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200734 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Pair/cart House, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SY25 6ES

Discharge condition 4 of planning permission A190850 detail of rainwater goods.

Lledrod Ystrad Fflur Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200733 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Pair/cart House, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SY25 6ES

Discharge condition 3 of planning permission A190850 Provide a slate sample

Lledrod Ystrad Fflur Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200731 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Rspb, Ynys Hir Nature Reserve, Eglwys Fach, Machynlleth, SY20 8TA

Demolition of redundant wooden bird viewing hide.

Rhoi caniatâd ymlaen llaw
A200725 Diddymu/Amrywio Amod(au) Gwarcwm, Llanafan, Aberystwyth, SY23 4BD

Removal of condition 2 of planning permission A190374 to allow development to be completed

Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau
A200707 Cais Deiliaid Tŷ Cornel Clyd Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AT Erection of single storey conservatory at the side of the property. Caniatawyd gydag Amodau
A200706 Cais Llawn Brynhoffnant Inn, Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6DU

Food preparation and cold store.

Caniatawyd gydag Amodau
A200703 Cais Deiliaid Tŷ White Oaks Cnwc Y Dintir, Aberteifi, SA43 1BA Replacement flat roof with pitched roof, internal alterations and boundary wall/fence and associated works. Caniatawyd gydag Amodau
A200727 Cais Amlinellol Site Opposite Terrace Row, Taliesin, Machynlleth, SY20 8JL

Erection of 4no. dwellings and associated works

A200726 Cais Llawn The Shack Rhiw Y Plas, Aberporth, Aberteifi, SA43 2DA

Retrospective application for alterations to garden building and its use as holiday accommodation. 

Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200724 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cri'r Wylan, 81 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, SA43 2HD

Discharge condition 3 of planning permission A190784 external finishes

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200723 Cais Llawn Clarach Bay Services, Cwm Nant Yard, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LL

Proposed storage compound for skips and storage containers to include new vehicular access

Gwrthodwyd
A200719 Cais Llawn Yr Hen Stablau Devils Bridge, Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3JL Conversion of a former coach house into a single dwelling in addition to providing a single storey rear extension.  Gwrthodwyd
A200718 Cais Adeilad Rhestredig Yr Hen Stablau Devils Bridge, Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3JL

Conversion of a former coach house into a single dwelling in addition to providing a single storey rear extension. 

Gwrthodwyd
A200722 Cais Llawn Co-op Convenience Store Ffordd Penparcau, Penparcau, Aberystwyth, Installation of New Plant Equipment in Existing Service Yard Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200721 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod St Davids Church, Blaencelyn, Llandysul, SA44 6DN

Discharge condition 5 of planning permission A170655 - bird spacers have been provided on/in the building

Penbryn Llangrannog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200720 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Crugywhil, Rhuddlan, Llanybydder, SA40 9XB

Erection of an agricultural building

Caniatâd ddim ei angen
A200686 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Morolwg Pen-yr-angor, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1BJ

Discharge of condition 16 (details of fencing/screening) from planning permission A170922

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200714 Cais Llawn 9 Stryd Y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN Proposed change of use of existing residential building from 1No 1 bed flat and 1No 4 bed flat to 8No 1 bed apartments, to include some demolition and an extension to the rear. Gwrthodwyd
A200713 Cais Llawn 10 Min Y Llyn Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NG

Erection of an extension to existing unit.

Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A200712 Cais Llawn Land Adj To New Dwelling At Maesglas Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TJ

Proposed erection of a modest dog kennel for domestic dogs.

Caniatawyd gydag Amodau
A200710 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Discharge of condition 7 (access) of planning permission A191015

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200709 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Discharge of condition 4 (visibility splays) of planning permission A191015

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200708 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land North Of Ty Blaencwm Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ED

Discharge of condition 5 (roadside frontage) of planning permission A191015

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200684 Cais Deiliaid Tŷ Llysawel, Brongest, Castell Newydd Emlyn, SA38 9EY Erection of a conservatory Caniatawyd gydag Amodau
A200642 Cais Llawn Plas Y Bryniau, Talybont, Llanarth, SY24 5EQ

Two storey steel framed building for the storage of agricultural implements and harvested crop (hay)

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Gwrthodwyd
A200705 Cais Llawn The Grange, Tresaith, Aberteifi, SA43 2JH Proposed Replacement Dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200704 Cais Llawn Tynrhos, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8PE Erection of an agricultural building. Caniatawyd gydag Amodau
A200701 Cais Deiliaid Tŷ Maes Yr Haf Cae Crug, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 4QB

New gable elevation window to the first floor master bedroom

Caniatawyd gydag Amodau
A200700 Cais Deiliaid Tŷ Seaford, 3, Dol Y Efail Bro Yr Hafan, Aberaeron, SA46 0BD

Erection of sun room extension to include demolition of existing conservatory.

Caniatawyd gydag Amodau
A200698 Cais Deiliaid Tŷ Tyglyn Lodge, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DD Rear extension to provide accessible bed and bathroom on ground floor and spare bedroom on first floor Caniatawyd gydag Amodau
A200696 Materion wedi'u gadw nol Land Off Heol Y Garreg, Pontgarreg, Llandysul, Llandsyul, SA44 6AT Approval of all Reserved Matters Penbryn Llangrannog
A200694 Cais Llawn Penuwch Fawr, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4ND Change of use of holiday unit 5 into a Managers Accommodation
A200691 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cambrian Coast Caravan Park, Borth, SY24 5JU

Variation of condition on planning permission D1.979.82 to allow holiday homes to be used for holiday purposes on an all year round basis.

Borth Borth Caniatawyd gydag Amodau
A200690 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penysarn, Talybont, SY24 5HJ

Discharge of condition 8 (written scheme of investigation) from planning permission A200116

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200687 Cais Llawn Bryn Ardwyn Ffordd Dewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ED Change of use of building last used as a storage facility associated with a school, back to domestic property along with extension of a single storey wrap around extension to three sides of the existing building with associated garden landscaping.
A200677 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Pantycyfyng Uchaf, Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QQ

Erection of an agricultural storage shed 

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Caniatâd ddim ei angen
A200665 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Cardigan Golf Club, Gwbert, Aberteifi, SA43 1PR

The erection of a field gate entrance into the academy area of Cardigan Gold Club off the adjacent unclassified field road

Gwrthodwyd
A200685 Cais Amlinellol Plot On Land At Calderbrook Lodge, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QJ

Erection of a TAN 6 dwelling in connection with an existing rural enterprise

Troedyraur Troedyraur Tynnwyd yn ôl
A200683 Cais Llawn Morrisons Supermarket Parc Y Llyn Retail Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3TL Store extension and vehicle parking canopy Llanbadarn Fawr Caniatawyd gydag Amodau
A200682 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Mynachty Home Farm, Pennant, Llanon, SY23 5JP

Erection of a storage shed 

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200680 Cais Llawn Blaencannog Newydd, Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7PR Erection of an equestrian manège / sand school Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200676 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ffynnon Fair, Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JR

Erection of an agricultural storage shed.  

Llanwenog Caniatâd ei angen
A200598 Cais Adeilad Rhestredig Abergeldie House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, SY23 2DH

Demolishing the existing outbuildings in the rear yard and the erection of a student accommodation block containing bedrooms and ancillary use. 

A200597 Cais Llawn Abergeldie House Rhoddfa Fuddug, Aberystwyth, SY23 2DH Demolishing the existing outbuildings in the rear yard and the erection of a student accommodation block containing bedrooms and ancillary use. Aberystwyth
A200675 Cais Llawn Newbridge Sawmills, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9LA Retrospective planning permission is being sort for the installation of a wood chip fueled Eta Hack VR BG3- 500 Kw boiler and wood chip drying floor in an existing timber storage building. The boiler is providing sustainable green energy for the drying of timber products in the form of a drying kiln and wood chip drying floor. Beulah Beulah Caniatawyd gydag Amodau
A200666 Cais Deiliaid Tŷ Bryn Cadno, Penrhiwnewydd, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EY

Garage with with concrete block and timber flat roof

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd gydag Amodau
A200679 Diddymu/Amrywio Amod(au) Ysgol Gynradd Llanwnen, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LJ

Removal/variation of condition 11 (landscaping, ecological enhancements and maintenance scheme) and 14 (written scheme of investigation) of planning permission A200002

Tynnwyd yn ôl
A200678 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent Bryn Mair Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4QA

Variation of condition 4 of planning permission A181181

Caniatawyd
A200618 Cais Llawn Old Capel Bangor Golf Course Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LL Proposed erection of an agricultural building with a new site access and access track.
A200631 Cais Llawn Goetre Isaf, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8NP

Retrospective Change of Use of two outbuildings to tourism units.

A200629 Cais Adeilad Rhestredig Barclays Bank Plc, Barclays Bank Plc, 20 Sgwâr Alban, Aberaeron, SA46 0AG

Removal of external ATM, signage and letter box and removal of internal counters and furniture.

Caniatâd wedi ei roi
A200650 Cais Amlinellol Plot 4 Gelli Aur, Pontsian, Llandysul, SA44 4UD

Erection of a dwelling

Capel Dewi Llandysul Tynnwyd yn ôl
A200673 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Gwel Y Gelli, Beulah, Castell Newydd Emlyn, SA38 9QP

Modification/Discharge of section 106 planning obligation on planning permission 960855 relating to the agricultural occupation restriction 

Beulah Beulah Gwrthodwyd
A200672 Cais Llawn Land At Sychpant Farm And Adj To Hafod, Blaen-cil-llech, Newcastle Emlyn, SA38 9EP

Erection of a new agricultural building to accommodate stall cattle.

Tynnwyd yn ôl
A200671 Cais Llawn Llysathro, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6BL

Proposed vehicle access to field as typical layout 6B

Caniatawyd gydag Amodau
A200634 Cais Llawn Berllan Fach Cenarth, Newcastle Emlyn, SA43 2PJ

Replacement dwelling and extension.

Beulah Beulah Tynnwyd yn ôl
A200615 Cais Llawn 12 Lon Cambria, Aberystwyth, SY23 1NT

Change of use of the first and second floor to provide 2 residential units and associated works

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd
A200670 Cais Deiliaid Tŷ Whitehall Stryd Fawr, Llanon, SY23 5HE

Proposed single storey extension to replace existing lean-to extension and conservatory

Caniatawyd gydag Amodau
A200669 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maesmynach, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LZ

Discharge condition 8 of planning permission A200036 detailed ecological enhancements and management scheme

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200668 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maesmynach, Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7LZ

Discharge condition 3 of planning permission A200036 visibility splays

Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad Caniatâd ddim ei angen
A200662 Cais Amlinellol Land Adj To Penwern Pennant, Demolition of two outbuildings and erection of one dwelling Gwrthodwyd
A200664 Cais Llawn Plot At Morfa Uchaf Llangrannog, Llanrannog, Llandysul, SA44 6RU

Erection of a dwelling

Penbryn Llangrannog Legal – Resolve to grant subject to S106 agreement
A200663 Cais Llawn Old Garden Centre, Aberaeron, SA46 0JR

Change of use of garage into dwelling to include extension

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200661 Cais Llawn Land Adjacent To Glownant, Talsarn, Lampeter, SA48 8QE

Erection of an affordable dwelling to include vehicular access and installation of a package treatment plant

Llanfihangel Ystrad Nantcwnlle Tynnwyd yn ôl
A200660 Cais Amlinellol Parc Y Pant, Cei Newydd, SA45 9SH

Erection of two dwellings

Gwrthodwyd
A200655 Cais Llawn Bolafron, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1PU

Change of use to partial domestic use

Penparc Gwrthodwyd
A200659 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street, Aberteifi, Cardigan, SA43 3AA

Discharge condition 4 of planning permission A200263 a level 2 recording report

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200658 Diwygiad Ansylweddol Cri'r Wylan, 81 Heol Y Graig, Aberporth, Aberteifi, SA43 2HD

Amendment to planning application A190784, slight increase in floor area to side porch, by sliding the small wall some 700mm closer to the front of the dwelling, thus affording a larger lobby internally.  Also incorporating a front door with glazed screen to each side.

Aberporth Aberporth Caniatawyd
A200603 Cais Llawn Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JP Erection of a single storey extension to provide a link corridor between school building and nursery block Caniatawyd gydag Amodau
A200657 Cais Llawn Land At Ty Bach Ffair Rhos, Pontrhydfendigaid, Tregaron, SY25 6BP

5 no. log cabins and installation of package treatment plant

Lledrod Ystrad Fflur Caniatawyd gydag Amodau
A200656 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Rectory, 7 Maes Laura, Aberystwyth, SY23 2AU

Discharge condition 6 of planning permission A200188 photographic record 

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200654 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Discharge condition 5 of planning permission A180026 offsite sewerage system improvements

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200653 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Discharge condition 4 of planning permission A180026 foul sewage discharge

Gwrthodwyd
A200648 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Porthmawr, Llanrhystud, Llanon, SY23 5JZ

Erection of an agricultural building

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200640 Cais Deiliaid Tŷ 18 Heol Tyn-y-fron, Penparcau, Aberystwyth, SY23 3RP Proposed single storey side and rear extension Caniatawyd gydag Amodau
A200626 Cais Deiliaid Tŷ Brynarael Mydroilyn, Lampeter, SA48 7RN Extension to dwelling Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200589 Cais Llawn The Animalarium Y Rhyd, Y Borth, SY24 5NA Erection of 2 log cabins. Borth Borth Gwrthodwyd
A200652 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Dolawel, Bronant, Aberystwyth, SY23 4TQ

Erection of an agricultural building

Lledrod Lledrod Caniatâd ei angen
A200651 Cais Llawn Land Adjacent Coedfryn, Blaenannerch, Cardigan, SA43 2AL Proposed Affordable Dwelling Tynnwyd yn ôl
A200649 Cais Llawn Land At Sychpant Farm & Hafod Blaen-cil-llech, Newcastle Emlyn,

Erection of an agricultural building to accommodate stall cattle.

Tynnwyd yn ôl
A200647 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynadda Chapel Llechryd, Cardigan, Cardigan, SA43 2NN

Discharge condition 5 of planning permission A181013 Photographic Survey

Gwrthodwyd
A200646 Cais Llawn Abbeyfield Society, Jasper House, 60 Y Stryd Fawr, Aberystwyth, SY23 1DW Proposed change of use from residential care home to homeless persons hostel Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Caniatawyd
A200645 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge condition 15 of planning permission A200044 - Electrical services design principals document

Caniatawyd
A200644 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan Guildhall Market, Guildhall Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Discharge condition 14 of planning permission A200044 Market stall management plan, historic images, current images, stall design/layout

Caniatawyd
A200641 Cais Deiliaid Tŷ Hillside, Aberaeron, SA46 0EZ

Extension to dwelling to include demolition of existing garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A200638 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwynadda Chapel Llechryd, Cardigan, Cardigan, SA43 2NN

Discharge condition 4 of planning permission A181013 Schedule of materials

Penparc Llangoedmor Gwrthodwyd
A200610 Diwygiad Ansylweddol Tyr Morfa, Aberteifi, SA43 2LD

Change from 4 no. buildings to 1 no. larger building and change location of garage (previously approved) to new location

Cardigan Gwrthodwyd
A200606 Cais Adeilad Rhestredig Castell Howell Castell Howell, Pontsian, Llandysul, SA44 4UA

Alterations to interior and exterior to comprise of installation of new bi-fold doors, new porch to front elevation, new en-suite, alterations to bathroom.

Capel Dewi Llandysul Caniatâd wedi ei roi
A200639 Cais Llawn The Former Bakery, Machynlleth, Change of use from an existing storage building and former bakery into a single dwelling Tynnwyd yn ôl
A200590 Cais Deiliaid Tŷ Penycwm Pennar Road, Parcllyn, Aberteifi, SA43 2DG Ground mounted solar photovoltaic panels and ancillary development Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200301 Cais Llawn Tyglyn Davis Trust Holiday Centre And Gardens, Tyglyn Davis Trust Holiday Centre And Gardens, Aberaeron, SA48 8DE

Installation of a 13kW Air Source Heat Pump

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd
A200637 Ymgynghoriad Trydan Lodge Park, Tre'r Ddol, Machynlleth, SY20 8PL

Upgrade overhead electricity line

Caniatawyd
A200636 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Parc Melin (formerley Golden Sands Caravan Park) Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ

Discharge of condition 14 (drainage shceme) from planning permission A180719

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200635 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Retail Park, Parc Melin Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ

Discharge of condition 3 (drainage scheme) of planning permission A180715

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200530 Cais Deiliaid Tŷ Maesterfyn, Y Borth, SY24 5NS

Demolition of existing rear extension and Erection of side & rear extension and internal alterations and re-roofing.

Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd gydag Amodau
A200632 Materion wedi'u gadw nol 4 Maes Wyre, Llanrhystud, SY23 5AH Design (Appearance and Layout etc) of the Proposed Dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A200630 Cais Deiliaid Tŷ Llwynyreos, Alltyblaca, Llanybydder, SA40 9SU Extension to dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200628 Cais Llawn Barclays Bank Plc, Barclays Bank Plc, 20 Sgwâr Alban, Aberaeron, SA46 0AG Removal of external ATM, signage and letter box and removal of internal counters and furniture. Caniatawyd gydag Amodau
A200611 Cais Llawn Pengraig, Ystrad Meurig, SY25 6AB Erection of agricultural storage building. Lledrod Ystrad Meurig Caniatawyd gydag Amodau
A200627 Cais Llawn Land At Berthela Creuddyn Bridge, Lampeter, SA48 8BL

Erection of a stable building and menage/sand school for private use only.

Caniatawyd gydag Amodau
A200624 Cais Llawn Land At Plynlimon Fawr Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, SY23 3LE The installation of a guyed 30m container mounted lattice mast with 2 x 1.2m dishes and associated temporary ground based equipment and works for a period of 3 years. Gwrthodwyd
A200608 Cais Llawn Plot Opposite Darfal, Adj The Rememberance Gardens Oakford, Llanarth,

Erection of a stable building and menage.

Caniatawyd gydag Amodau
A200575 Cais Deiliaid Tŷ Ffynnon Lefrith Fach, Plwmp, Llandysul, SA44 6EU Erection of a conservatory  Caniatawyd gydag Amodau
A200623 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JP

Discharge of condition 4 (method statement) from planning permission A200222

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200622 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glebelands Market Garden St Dogmaels Road, SA43 3BA

Variation of condition 8 of planning permission A190346 (height of hedge).

Caniatawyd
A200621 Diddymu/Amrywio Amod(au) Glebelands Market Garden St Dogmaels Road, SA43 3BA

Removal of condition 9 (landscaping) of planning permission A160478

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A200619 Diwygiad Ansylweddol Dulais Centre Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BN

Minor amendment to planning permission A190304 (external condenser unit).

Caniatawyd
A200593 Cais Llawn Penparcau Community Centre Ffordd Penparcau, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RU Erection of garden fence, two garden sheds and a shipping container storage unit within the compound. Caniatawyd gydag Amodau
A200617 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Adj To Hengoed Croeslan, Llandysul,

Variation of condition 3 (Amended Design) & condition 24 (wording of condition) of planning permission A160776.

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200616 Cais Deiliaid Tŷ Dol Aur, 8 Bryn Eglur, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BP

Erection of an extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200602 Cais Llawn Fferm Henllys Farm, Dol Y Bont, Borth, SY24 5LY

Proposed slurry lagoon and associated works.

Caniatawyd gydag Amodau
A200614 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Natwest Station Road, Tregaron, SY25 6HS

Discharge of condition 3 (method statement for roofing works) of planning permission A200093

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200613 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penrhos Golf And Country Club, Llanrhystud, SY23 5AY

Discharge of condition 9 (drainage scheme) of planning permission A190622

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200585 Cais Deiliaid Tŷ 9, Heol Y Waun, Maesycrugiau, Pencader, SA39 9NA We are looking at constructing a two storey rear extension in order to create additional living space and an extra bedroom. Caniatawyd gydag Amodau
A200601 Cais Llawn Felin Rhiwarthen, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 4EL

Proposed conversion of Beudy Stable into holiday let

Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau
A200518 Cais Llawn 41 Maesceiro, Bow Street, SY24 5BG

Change of use and extension to add 2 no. open market dwellings and associated works.

Caniatawyd gydag Amodau
A200607 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent To Ty Maesymeillion Maesymeillion, Llandysul, SA44 4NJ

Erection of an affordable dwelling

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200605 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Llwyn Yr Eos, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH

Discharge of condition 4 (proposed soackaway) of planning permission A200141

Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200600 Cais Llawn Land Adjacent Ty Cornel, Pantycrug Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EF Proposed new equine building to house 2 stables, tack room and feed/trailer storage. Gwrthodwyd
A200599 Cais Adeilad Rhestredig 25 Sgwâr Alban, Aberaeron, SA46 0AJ Installation of external ductwork associated with the kitchen extract ventilation system to the rear of the property and the installation of exterior lighting to the existing fascia of the front bay window and introduction of signage to be applied to the glass of the bay window. Aberaeron Aberaeron Caniatâd wedi ei roi
A200596 Cais Llawn 3 Ffordd-y-mor, Aberystwyth, SY23 1NY

Proposed alterations/improvements to existing second & third floor 3 bedroomed flat/maisonette approved under A050543 to include rear flat roof/decking area with improvements and alterations to the existing first floor bedsit to provide studio flat with an additional two bedroomed flat to the rear first floor area and general associated works.

Aberystwyth Canol/Central Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau
A200591 Diwygiad Ansylweddol Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, Castell Newydd Emlyn, SA38 9JP

Soakaway and drainage 

Beulah Beulah Caniatawyd
A200588 Cais Llawn Whitehall Garage Stryd Fawr, Llanon, SY23 5HE

Proposed showroom and MOT/workshop building to replace existing workshop

Llansantffraid Llansantffraed Gwrthodwyd
A200587 Cais Llawn Pantyffwrn, Aberporth, Aberteifi, SA43 2DT Proposed Mobile Home to form holiday accommodation Aberporth Aberporth Caniatawyd gydag Amodau
A200584 Cais Llawn Aberaeron Comprehensive School Stryd Y Fro, Aberaeron, SA46 0DT Proposed Extension to Aberaeron School Caniatawyd gydag Amodau
A200580 Cais Deiliaid Tŷ 2, Beach Cottage Clarach Road, Y Borth, SY24 5LJ Proposed glass balustrade to form new balcony over existing flat roof. Gwrthodwyd
A200545 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The West Of Caebislan Isaf Aberarth, Aberaeron, Ceredigion,

Discharge condition 3 of planning permission A170968 sample of materials

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200595 Cais Amlinellol Plot 7 Maes Hyfryd Forest Road, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, SA48 8AN Development of dwelling Lampeter Gwrthodwyd
A200515 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Drefach, Cross Inn, Llandysul, SA44 6LX

Cais i gael gwared ar gytundeb Adran 106 yn ymwneud â chais cynllunio A040161 a oedd yn ceisio rheoli deiliadaeth y ddau fflat a gymeradwywyd fel eiddo rhent ac i atal gwerthu'r fflatiau hyn â thir fel unedau ar wahân a thrwy hynny rannu’r uned amaethyddol / Application for removal of S106 agreement relating to planning application A040161 which sought to control the tenure of both flats approved as rental properties and to stop the sale of these flats with land as separate units thus breaking up the agricultural unit. 

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn Caniatawyd
A200592 Cais Llawn Flat, Yr Hen Arad Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB Proposed conversion of original single flat into two separate flats. Replace windows with softwood windows to match existing. Caniatawyd gydag Amodau
A200586 Cais Deiliaid Tŷ The Laurels Gwbert Road, Aberteifi, SA43 1AF

Erection of a mast to support radio antennae.  The mast will have an adjustable height the maximum being 9.2 metres.  It will also be capable of tilting.

Caniatawyd gydag Amodau
A200583 Cais Llawn 20 Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, SA48 7AA

Change of Use for ground floor to residential use, property to be one residential dwelling.

Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200565 Cais Llawn Schooner Park New Quay, SA45 9SG Change of use of land to re-site previously permitted park home residential caravans Caniatawyd gydag Amodau
A200582 Diwygiad Ansylweddol Phase 2 Awel Yr Afon, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AQ

Change of proposed tree types.

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd
A200581 Diwygiad Ansylweddol Hafod Waenog, Llangwyryfon, Aberystwyth, SY23 4SH Amendment to ground floor plan Caniatawyd
A200579 Cais Llawn Felin Cwm Hyar Tregroes Road, Llandysul, SA44 4NP

Change of Use of outbuilding into extension to dwelling to include demolition of existing garage.

Caniatawyd gydag Amodau
A200576 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tyngraig, Talybont, SY24 5HJ

Erection of an agricultural shed

Ceulanamaesmawr Ceulanamaesmawr Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200570 Cais Llawn Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6RN

Erection of a dwelling and vehicular access.

Llangeitho Llanddewi Brefi Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200539 Cais Deiliaid Tŷ 9 Bro Nant Cellan, Clarach, Aberystwyth, SY23 3PH Erection of a guest lodge/dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200578 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Delfan, Llanddeiniol, Llanrhystud, SY23 5AW

Removal of S106 agreement from planning permission 950938 tying property of Delfan to land.

Caniatawyd
A200577 Cais Deiliaid Tŷ Golwg Y Frenni Tanygroes, Cardigan, Ceredigion , SA43 3HZ

Erection of an extension 

Caniatawyd gydag Amodau
A200574 Cais Deiliaid Tŷ Y Garth, Llechryd, Aberteifi, SA43 2NX Proposed first floor extension Caniatawyd gydag Amodau
A200573 Cais Deiliaid Tŷ Ffynnon Lefrith Fach, Plwmp, Llandysul, SA44 6EU Replacement of conservatory roof and side window. Caniatawyd gydag Amodau
A200571 Cais Llawn Rhyd Meironydd Farm, Y Borth, SY24 5NS

Change of use of agricultural outbuildings into 3no. holiday units to include a new vehicular access, package treatment plant and demolition of steel portal frame building.

Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd gydag Amodau
A200568 Cais Llawn Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron, SY25 6RN

Erection of a dwelling and vehicular access.

Llangeitho Llanddewi Brefi
A200569 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Gogoyan Caravan Park Llandewi Brefi, Tregaron, SY25 6NZ

Discharge condition 3 of planning permission A190449 landscaping plan

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200567 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Minor amendment to planning permission A190042 (amend wording to conditions 3, 12, 14, 15 & 18).

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200562 Materion wedi'u gadw nol Plot 54 To 84 Ger Y Cwm, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3ES Erection of 31 dwellings Caniatawyd gydag Amodau
A200561 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Sisial Y Coed, Tregaron, Ystrad Meurig, SY25 6PB

Erection of a storage shed.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200549 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio 12 Clos Gwilym, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3GA

Modifying the S106 agreement to take account of the Ceredigion Local Development Plan instead of the Ceredigion Unitary Development Plan.

Llanbadarn Fawr Tynnwyd yn ôl
A200566 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bridge Warehouse Castle Street,

Discharge condition 7 of planning permission A190262 submit a level 2 recording report

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200564 Cais Deiliaid Tŷ Gafryw, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7RJ Demolition of existing garage & shed and replacement with single story extension to existing farmhouse Caniatawyd gydag Amodau
A200556 Diddymu/Amrywio Amod(au) Cwmtawel, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PQ

Variation of condition 2 of planning permission A190643, design, 

Caniatawyd gydag Amodau
A200552 Cais Llawn The Famous Pound Shop Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, SA45 9NZ Proposed change of use of ground and part first floor into a wine bar. Garage extension to the rear with new balcony to the side. Minor internal alterations with 2No new French doors to the side elevation. Existing rear basement to be extended. Caniatawyd gydag Amodau
A200538 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Driftwood Ffordd-y-fulfran, Y Borth, SY24 5ND

Erection of an extension (permitted development).

Gwrthodwyd
A200522 Cais Llawn Ffosygravel Uchaf, Y Borth, SY24 5NX Replacement earth banked nutrient storage lagoon. Borth Geneu'r Glyn Caniatawyd gydag Amodau
A200560 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land At Rear Of No.1 Stryd Y Fro, Aberaeron, SA46 0NW

Variation of condition 2 of planning permission A190574 amended drawings

Caniatawyd gydag Amodau
A200559 Diwygiad Ansylweddol Ysgoldy Brynwyre Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AD

Amendment to planning application A190828 internal layout amendments including changes to windows and external doors and slight increase in footprint

Caniatawyd
A200558 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6ER

Discharge condition 13 of planning permission A190311-prior to commencement of the development details of how water drainage from the drain running the length of the plot shall be managed shall be submitted to and approved by the LPA

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200557 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Haul Abbey Road, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6ER

Discharge condition 3 of planning permission A190311-details and samples of the materials ro be used in construction of the external surfaces of the dwelling.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200555 Cais Llawn Bron Y Glyn, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PS Proposed Agricultural Stock Unit Caniatawyd gydag Amodau
A200499 Cais Adeilad Rhestredig Trewen Mill, Newcastle Emlyn, SA38 9PB

Conversion of former corn mill to single dwelling, detailing external work

Caniatawyd gydag Amodau
A200554 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Portland House, 1 Heol Portland, Aberaeron, SA46 0AX

Discharge condition 3 of planning permission A190818 Method Statement

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200553 Cais Amlinellol Land Adjacent To Nantllan Business Park, Aberystwyth, SY23 3DT Erection of a managers dwelling. Tirymynach Tirymynach
A200548 Cais Llawn Land At Rhydlydan Farm Talgarreg, Llandysul, SA44 4XD

Erection of a new TAN6 dwelling and a 60'x40' portal frame building, both in association with the applicants existing rural enterprise - fencing and agricultural contracting 

Caniatawyd gydag Amodau
A200450 Cais Llawn The Bakery Pentre Uchaf, Tregaron, Ceredigion, SY25 6NF The renovation and re-roofing of the existing single storey building and change of use from the redundant bakery to ground floor offic and storage & first floor bunkhouse accommodation. Tregaron Tregaron Caniatawyd gydag Amodau
A200551 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Pentwyn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8RT

Modification of S106 to an affordable housing agreement.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A200547 Caniatad Hysbyseb 23 Stryd Portland, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2DX Display of Signage Caniatawyd gydag Amodau
A200544 Cais Llawn Dwelling Adj Coed-y-glyn, Lampeter, SA48 7SB Retention of Dwellinghouse with Proposed Sun Lounge Extension and Detached Double Garage, together with Extension of Garden Curtilage, Revised Vehicular Access and Boundary Treatment Lampeter Caniatawyd gydag Amodau
A200510 Cais Llawn Land Formerly Part Of Esgaireithin, Tresaith, Cardigan, SA43 2JG

Erection of a steel portal cattle shed

Tynnwyd yn ôl
A200493 Cais Llawn Volac International Ltd, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AG

Demolish and re-erect processing facility.

Caniatawyd gydag Amodau
A200546 Diddymu/Amrywio Amod(au) Maesllan, Nebo, Llanon, SY23 5LJ

Remove conditions 11, 12, 13, 14 and 15 from planning permission A000942

Llansantffraid Llansantffraed Tynnwyd yn ôl
A200543 Cais Deiliaid Tŷ Hafodhir Uchaf, Bethania, Llanon, SY23 5NR Proposed Alterations and Extensions. Caniatawyd gydag Amodau
A200542 Cais Llawn Rhydypennau Inn, Bow Street, SY24 5AA

Retrospective application for a Marquee and associated works.

Caniatâd dros dro
A200540 Cais Llawn Derry Omond Railway Halt Betws Bledrws, Lampeter, SA48 8NP Change of use from former railway halt to holiday let unit Llangybi Llangybi
A200541 Cais Llawn Ffynnon Oer, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5PS Demolition of existing bungalow and replacement with new dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A200535 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tygwyn, Mwnt, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1QH

Retention of touring and static caravans and extension of the operating season.

Penparc Cymeradwyo'n rhannol
A200532 Diwygiad Ansylweddol Plas Gogerddan, Aberystwyth, SY23 3EE

Non- Material amendment of planning permission A180026 (Amended plans & planting)

Trefeurig Trefeurig Caniatawyd
A200537 Cais Llawn Oakleigh, Llanarth, SA47 0RL

Proposed 3 no. shepherds huts to include installation of package treatment plant.

Llanarth Llanarth Caniatawyd gydag Amodau
A200536 Cais Llawn Plot Opposite Brongwyn Court Penparc, SA43 1SD Erection of a dwelling and garden store/hobby room Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A200534 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ty Isaf Farm, Llanilar, Aberystwyth, SY23 4NP

Erection of a polytunnel 

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A200533 Cais Llawn Land Adjacent To Bryncerdin Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TJ

Proposed extension of domestic curtilage, and erection of a dog kennel (domestic dogs).

Caniatawyd gydag Amodau
A200523 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Wern Newydd, Tregaron, SY25 6UN

Agricultural Storage Shed

Caniatâd ei angen
A200516 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penfoel, Dihewyd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7PL

Erection of a storage shed

Caniatawyd
A200531 Cais Llawn The Old Garage, Goginan, Aberystwyth, SY23 3NT

Change of use into residential, single storey rear extension and associated works.

A200528 Cais Llawn Land At Cilgraig Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion ,

Formation of new agricultural field access 

Capel Dewi Llandysul
A200527 Cais Llawn Glanbran, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8RT

Glamping site with 5 en-suite pods, together with associated access and parking.

Ciliau Aeron Ciliau Aeron Caniatawyd gydag Amodau
A200526 Cais Deiliaid Tŷ Ty Coedmor, Llangoedmor, Aberteifi, SA43 2LQ

Proposed Alterations & Extension

Caniatawyd gydag Amodau
A200525 Cais Llawn Land At Garreg Wen Aberporth, Aberporth, Ceredigion, SA43 2HB Retention of a holiday unit. Caniatawyd gydag Amodau
A200524 Ymgynghoriad Trydan Mansel Davies And Sons Haulage, Temple Bar, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8BQ

Electricity Lines.

Dim gwrthwynebiad
A200521 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land To The West Of Caebislan Isaf Aberarth, Aberaeron, Ceredigion,

Confirmation of commencement of works

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd y Tystysgrif
A200520 Cais Deiliaid Tŷ 3, Pen Y Cei Felin-y-mor Road, Aberystwyth, SY23 1BS Erection of a two storey extension  Caniatawyd gydag Amodau
A200519 Cais Deiliaid Tŷ Riverside, Clarach, Aberystwyth, SY23 3DW Proposed alterations and extension Caniatawyd gydag Amodau
A200517 Cais Llawn Gorwelon, Aberarth, Aberaeron, SA46 0JU

Demolition of existing bungalow, erection of replacement dwelling and shed.

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd gydag Amodau
A200514 Cais Llawn Cwmllechwedd, Llangwyryfon, Aberystwyth, SY23 4ST Proposed erection of a general purpose agricultural building. Caniatawyd gydag Amodau
A200469 Cais Llawn Crudyrawel, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 4PU Erection of a new dwelling and the reconstruction of the existing access. Llanfarian Llanfarian Caniatawyd gydag Amodau
A200513 Cais Llawn Land At Troed Rhiw Bethania, Llanon, SY23 5NJ

Erection of an affordable dwelling to include vehicular access and installation of a package treatment plant

Llansantffraid Dyffryn Arth
A200511 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Dewi Las, Cross Inn, Llanon, SY23 5ND

Occupation of dwelling house in breach of Condition 3 of planning permission D1.823.80

Llansantffraid Dyffryn Arth Gwrthodwyd
A200508 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Clos Allt Fach Clos Allt Fach, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5DY

Modification of S106 agreement.

Tynnwyd yn ôl
A200474 Cais Llawn Cloch Las Ynyslas, Ynyslas, Borth, SY24 5LB

Creation of an Arts and Wellness Retreat comprising of car and bike park, storage area for bins, erection of a marquee, sauna and toilet/shower block.

Ceulanamaesmawr Llangynfelyn Tynnwyd yn ôl
A200512 Diwygiad Ansylweddol Milestone Fach, Cwm Cou, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PF

Minor amendment to planning permission A181168 (amended plans)

Caniatawyd
A200509 Cais Llawn Iet Goch, Tregroes, Llandysul, SA44 4NE

Retention of Change of use of agricultural land to residential garden.

Capel Dewi Llandysul Caniatawyd gydag Amodau
A200452 Cais Adeilad Rhestredig Glyn Padarn Ffordd Sulien, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3QU

Internal alterations

Llanbadarn Fawr Caniatâd wedi ei roi
A200451 Cais Llawn Glyn Padarn Ffordd Sulien, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3QU Change of use of part ground floor from communal facilities to offices and additional fire protection measures. Caniatawyd gydag Amodau
A200507 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 18 of planning permission A190042 plot accesses layout

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200506 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 15 of planning permission A190042 estate road layout

Llandyfriog Llandyfriog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A200505 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 14 of planning permission A190042 Cross sections and FFL's

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200504 Diwygiad Ansylweddol Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Removal of condition no.12 of reserved matters approval A190042 (green area and open space)

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200503 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 11 of planning permission A190042 roadside boundary treatment

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200502 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 4 of planning permission A190042 sample of stonework

Caniatawyd
A200501 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Discharge condition 3 of planning permission A190042  roofing slate

Llandyfriog Llandyfriog Caniatawyd
A200500 Cais Llawn Land Adjacent To Brynderi Close Adpar, Newcastle Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

Proposed installation of surface water attenuation (Stormcell) unit.

Caniatawyd gydag Amodau
A200498 Cais Adeilad Rhestredig Trewen Mill, Newcastle Emlyn, SA38 9PB

Conversion of former corn mill to single dwelling detailing internal works.

Caniatawyd gydag Amodau
A200491 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tancastell Llanddewi Brefi, SY25 6SB

Discharge of condition 3 (roof material) from planning permission A180524

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200476 Cais Llawn Pendre, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TD

Erection of a storage building

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200418 Cais Llawn Dolchenog, Cwmystwyth, Aberystwyth, SY23 4AG Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office (overall structure height 16.3m to top of antennas). The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2700x2450x2500mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10mx10m compound surrounded by a 1.8m high mesh fence. A 20m x 3m loose stone twin track access track will also be installed. Lledrod Ysbyty Ystwyth Gwrthodwyd
A200497 Diwygiad Ansylweddol Plots 3, 4 And 5 Land Adjacent To Bronwydd, Pennant, Llanon, SY23 5JH

Amendment to planning permission A190817 - Finish the semi's to plots 3 and 4 and the dwelling to plot 5 in all brick to match the approved dwellings to plots 1 and 2 

Llansantffraid Dyffryn Arth Caniatawyd
A200496 Cais Deiliaid Tŷ 13 Hillfield Place, Parcllyn, Aberteifi, SA43 2DJ

Erection of a first floor extension.

Caniatawyd gydag Amodau
A200495 Cais Llawn 26 Heol Y Cwm, Cross Inn, Llandysul, SA44 6BB

Erection of a dwelling and detached garage

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn
A200494 Cais Deiliaid Tŷ Cilmeri, Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NG

Erection of a garage

Caniatawyd gydag Amodau
A200492 Materion wedi'u gadw nol The Stable Yard, Llandysul, SA44 5TY

Erection of a dwelling and attached annex

Caniatawyd gydag Amodau
A200490 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, SY23 5HN

Discharge of Condition 22 (Archaeological Scheme) of Planning Permission A190018

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200489 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, SY23 5HN

Discharge of Condition 14 (Construction Traffic Management Plan) of Planning Permission A190018

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200488 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, SY23 5HN

Discharge of Condition 11 (Bird Survey) of Planning Permission A190018

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd
A200487 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, SY23 5HN

Discharge of Condition 10 (Landscaping) of Planning Permission A190018

Llansantffraid Llansantffraed Caniatawyd
A200480 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land To The Rear Of Cylch Peris, Llanon, SY23 5HN

Discharge of Condition 9 (Drainage) of Planning Permission A190018

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200471 Cais Llawn Colderbrooke Lodge, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QJ

Retention of all weather equestrian manège.

Troedyraur Troedyraur Caniatawyd gydag Amodau
A200453 Cais Llawn Glanperis, Llanrhystud, SY23 5EQ Replacement earth banked nutrient storage lagoon to comply with Environmental Permitting Regulations and SSAFO Regulations,  Caniatawyd gydag Amodau
A200486 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 23 (surface water drainage) of planning permission A120009

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200486 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 23 (surface water drainage) of planning permission A120009

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200485 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,

Discharge of condition 6 (external material and finishes) of planning permission A120009

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A200484 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Boat Park Felin Yr Mor, Aberystwyth,