Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Gweld
A211145 Diddymu/Amrywio Amod(au) Coed Faedre Quarry, Talgarreg, Llandysul, SA44 4EN

Vary conditions 2, 39 and 42 of planning permission A010648 to allow a further 10 years of extraction form the site

Capel Dewi Llandysul
A211126 Cais Deiliaid Tŷ Tyhana Beach Parade, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BE Two-storey extension to existing dwelling Aberaeron Aberaeron
A211115 Cais Deiliaid Tŷ Haulfryn, Penparc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RE

Erection of a detached garage and associated works.

A211109 Materion wedi'u gadw nol Land Adjacent To Pendre, Devils Bridge, Aberystwyth, SY23 4RA Erection of 11 dwellings and associated works - Reserved Matters Melindwr Pontarfynach
A220006 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ty Newydd Heol Felin Newydd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QT

Erection of an agricultural building for the storage of hay.

Cardigan
A211071 Cais Llawn The Old Barns, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AD Erection of studio and office space with storage for materials and equipment for private use.  Penbryn Llangrannog
A211143 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Goetre Sheds Bwlch Y Groes, Llandysul Road, Llandysul, SA44 4TA

Certificate of Lawful Development for the use of Goetre sheds and yard for B8 storage and distribution yard (10 years plus use)

Troedyraur Troedyraur
A211142 Materion wedi'u gadw nol Safle Ger Closcorwen Llangorwen, Clarach, Aberystwyth, SY23 3DP

Proposed 5no. dwellings and associated works.

Tirymynach Tirymynach
A211125 Cais Llawn Pennar Fawr Bungalow, Plwmp, Llandysul, Ceredigion, SA44 6ES

3 no. glamping pods to include installation of a package treatment plant and alterations to vehicular access

Llandysiliogogo Llandysiliogogo
A211140 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cambrian Quay, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1EZ

Discharge of condition 9 of planning permission A210338 (external lighting).

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A211136 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Tegfryn, Tynygraig, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AF

Occupation of dwelling house in breach of an agricultural condition.

Lledrod Ystrad Meurig
A211134 Cais Adeilad Rhestredig Capel Moriah, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EA

Proposed change of use of a redundant chapel into holiday let accommodation inclusive of forming a parking area to the front.

A211133 Cais Llawn Capel Moriah, Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4EA Proposed change of use of a redundant chapel into holiday let accommodation, inclusive of forming a parking are to the front. Llanfarian Llanfarian
A211118 Cais Llawn Land Adjacent Cardigan Sand & Gravel Penparc, Cardigan, SA43 1RB Erection of portal framed building and retention of existing building and associated works to make provision for a general industrial unit (Use Class B2).
A220008 Diwygiad Ansylweddol Neuadd Festri Fronwen Llanarth, Llanarth, SA47 0RG

Minor amendment to planning application A180510 (amended plans).

Llanarth Llanarth
A211113 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land Off Ffordd Newydd Aberporth, Cardigan, Cardigan, SA43 2EW

Variation of condition 3 of planning permission A160636 - to extend the period for submission of reserved matters.

A220001 Diwygiad Ansylweddol Penrhiw, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PG

Minor amendment to planning application A040148 (amended plans).

A211091 Cais Llawn Parc Yr Eithin, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3DP The proposed development involves the installation of a gas Pressure Reducing Station (PRS) and palisade security fencing at Parc-Yr-Eithin Farm. The PRS consists of three Glass Reinforced Plastic (GRP) kiosks, hardstanding, a retaining wall around the perimeter of the site and 2.4m palisade fencing with access gate and emergency exit gate. Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A211138 Cais Llawn Safle Ger Frongoch Fach, Trisant, Aberystwyth, SY23 4RL

Erection of a dwelling and associated works

Melindwr Pontarfynach
A211135 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Lluest, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8RJ

Discharge condition 4 from planning permission A210718 - Scheme detailing the provisions for the safe storage of waste

Ciliau Aeron Ciliau Aeron
A211044 Cais Llawn Gardeners Cottage, The Walled Gardens, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LQ Change of use of the land to a camping (6) tourism site as well as a toilet block, parking & turning area, and all associated works.
A211130 Cais Llawn Rhyd Y Gofiant, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL Erection of agricultural building, underground slurry store and associated works
A211124 Diddymu/Amrywio Amod(au) Schooner Park, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SG

Vary conditions 2 and 3 of planning permission A200565 to allow the demolition of existing storage buildings and the change of use of land for the siting of two residential caravans.

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn
A211127 Cais Amlinellol Plot To The Rear Of Bellevue/old School, Cross Inn, New Quay, SA44 6NG

Erection of a dwelling

Llandysiliogogo Llanllwchaiarn
A211122 Cais Llawn 1, Spring Gardens Heol Yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NX

Erection of an extension to include garage.

New Quay
A211121 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Esgair Llethr Llanddewi Gwyn, Tregaron, SY25 6PG

Discharge condition 7 of planning permission A200470 - pre-construction survey to determine the presence of badgers

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A211120 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Esgair Llethr Llanddewi Gwyn, Tregaron, SY25 6PG

Discharge condition 3 of planning permission A200470 - Traffic Management Plan

Llangeitho Llanddewi Brefi Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A211119 Cais Llawn Ffynnon Cripil, Ponthirwaun, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2RD

Erection of two no. agricultural buildings

A211117 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cardigan And District Hospital Pont-y-cleifion, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DP

Discharge condition 20 of planning permission A210510 - Bat mitigation method statement

Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan
A211110 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llain, Llwyndafydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BY

Discharge condition8 of planning permission A210758 - Hedgerow translocation scheme

Llandysiliogogo Llandysiliogogo Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn