Weekly Determined List

Please Use The Below Form To Search For Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Decision Details Available Jump to Application
A180340 TRELLWYN ISAF, SA48 7LJ Amendment to design Approved Yes View
A180287 RHOSYN BACH, SA48 8RP Tynnu cytundeb adran 106. Remove Section 106 agreement Refused Yes View
A180284 PYLLAUR BRYN, SA44 4QA Discharge of condition 9 - Copy of EPS Licence issued by NRW of A171031 - Remove existing dwelling and erection of a dwelling on a separate location. W05000369 Condition(s) Fully Discharged Yes View
A180283 PYLLAUR BRYN, SA44 4QA Discharge of Condition 8 - EPS development licence - delivery information) of planning permission A171031 - Remove existing dwelling and erection of a dwelling on a separate location. W05000369 Returned No Not Available
A180281 GAFRYW, SA48 7RJ Codi estyniad i gynnwys garej dwbl, ystafell deuluol a swyddfa fferm. Erection of an extension to include double garage, family room and farm office. W05000374 Approved Subject to Conditions Yes View
A180277 Sychpant, SA38 9EP Erection of an agricultural building for storage and maintenance of farm implements. Approved Subject to Conditions Yes View
A180275 Sychpant Farm, SA38 9EP Erection of an agricultural building for storage of straw and bedding material. Approved Subject to Conditions Yes View
A180263 PENDERI, 1, SA46 0JE Codi ystafell haul yn y cefn. Erection of a conservatory to the rear. Approved Subject to Conditions Yes View
A180251 SILVERMERE, SA43 2QT Codi modurdy i gymryd lle'r presennol. Erection of garage to replace existing. W05000367 Approved Subject to Conditions Yes View
A180246 MEUSYDD, SA43 1PR Codi estyniadau a newidiadau mewnol Erection of extensions and internal alterations W05000391 Approved Subject to Conditions Yes View
A180232 Seion Chapel, SY23 2BJ Diffoddwch a thynnwch sedd i ganiatáu gofod i osod organ trydan newydd. Y sedd i'w gadw mewn man storio yn yr adeilad. Dismantle and remove a seat to allow space to install a new electric organ.  The seat to be kept in a storage area... Approved Subject to Conditions Yes View
A180227 WHITE GATES, SA44 4HR Codi estyniad. Erection of an extension. W05000379 Approved Subject to Conditions Yes View
A180206 Land adj. to 29 Y Ddol Fach, SY23 3NJ Codi dau annedd ar wahân/Erection of two detached dwellings. Approved Subject to Conditions Yes View
A180203 ALMA, 24, SY23 1LZ Toe dormer arfaethedig i gefn y prif to ac estyniad cefn to y fflat llawr gwaelod Proposed dormer roof to rear of main roof and ground floor flat roof rear extension W05000362 Approved Subject to Conditions Yes View
A180180 Plot 6, SY23 4EF Codi byngalo. Erection of a bungalow Approved Subject to Conditions Yes View
A180166 LOWER BARN Variation of Condition 2 of planning approval A060863, condition 2 of A001187 and condition 2 of A010109. To re- locate garage, minor design changes and listed building consent Approved Subject to Conditions Yes View
A180155 58, SY23 2BX Trosi llofft i gynnwys gosod ffenestri golau yn y cefn Loft conversion to include installation of skylights to rear  W05000364 Approved Subject to Conditions No Not Available
A180089 BRYNFFION, SY23 4AY Codi annedd amaethyddol a ffurfio mynediad newydd i'r safle. Erection of an agricultural dwelling and formation of new site access. W05000396 Yes View
A180083 Gwynfryn Hall Mews, SY20 8PU Alterations and extension Approved Subject to Conditions Yes View
A171073 4 Bryn y Mor, Aberaeron, SA48 7HH Installation of an air source heat pump / Installation of an air source heat pump Approved Subject to Conditions Yes View
A171059 Plot 4 Gotrel Farm, Ferwig Road, Cardigan., SA43 1PS Codi ty Erection of a dwelling Approved Subject to Conditions Yes View
A170995 Glan Yr Afon, Crueddyn Bridge, Lampeter., SA33 5NB Newid amod 5 o ganiatâd cynllunio D1.124.88 (amod meddiannaeth) Variation of condition 5 of planning permission D1.124.88 (occupancy condition) Approved Subject to Conditions Yes View
A170915 Blodyn Aur and Awel Aur, Pencae, Llanarth, SA47 0QN Modification of section 106 legal agreement pertaining to planning permission A031556 in order to alter the residency clause. Approved Yes View
A170879 BLAENFFOS, SA44 4LL Codi ty. Erection of a dwelling. W05000369 Approved Subject to Conditions Yes View