Rhestr Penderfyniadau wythnosol

Cais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Penderfyniad Manylion Ar Gael Neidio i Cais
A170878 Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SA38 9AB Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio A140117 - estyniad amser ar gyfer cyflwyno materion a gadwyd yn ôl Variation of condition 3 of planning permission A140117 - extension of time for submission of reserved matters Approved Subject to Conditions Ie Gweld