Rhestr Penderfyniadau wythnosol

Please Use The Below Form To Search For Weekly Determined Planning Applications
 
Cais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Penderfyniad Manylion Ar Gael Neidio i Cais
A180454 BWLCHEINION, SY20 8TE Electricity lines W05000370 Approved Ie Gweld
A180415 CEFN COCH, SY20 8UA Erection of 2 storage shelters and 2 associated compost toilet facilities W05000370 Permission required Dim Nid Yw Ar Gael
A180407 LLYSALAW, SA44 6QT Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A170721 (cynlluniau a gymeradwywyd)/Variation of condition 2 of planning permission A170721 (approved plans) Approved Subject to Conditions Ie Gweld
A180388 Fferm Cerrig, SA44 4PG Erection of a polytunnel. Temporary permission Ie Gweld
A180378 PARC Y TRAP, SA38 9PX W05000377 Certificate Granted Ie Gweld
A180376 Land adjacent to existing track Maes y Cilyn, SY20 8UB Proposed installation of a 25.0m lattice mast, supporting 3 no. antenna. 2 no. 600mm dishes, together with 3 no. associated home office ground based equipment cabinets contained within a foul weather enclosure 1 no. meter cabinet, satellite dish... Approved Subject to Conditions Ie Gweld
A180364 Gauging Station, SY23 4AE Llinell Trydan/Electricity Lines Approved Dim Nid Yw Ar Gael
A180358 GORWEL, SY25 6BH Codi estyniad, addasiadau a gwaith cysylltiedig/Erection of extensions, alterations and associated works W05000387 Approved Subject to Conditions Ie Gweld
A180346 EDWARD DAVIES BUILDING, SY23 1NG Adeiladu ramp mynediad lefel cymeradwy y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabl hyd at y brif fynedfa mewn deunyddiau sy'n cyd-fynd â'i amgylchoedd. I gael gwared ar sgaffaldiau anghyfreithlon yn y cefn a gosod systemau ysgol mynediad sefydlog a... Ie Gweld
A180326 TAN Y FRON, SA40 9UU Codi annedd - Erection of a dwelling. W05000386 Approved Subject to Conditions Ie Gweld
A180250 Old School, SA44 6NG Stiwdio oriel gelf arfaethedig, crochenwaith ac ystafell de. Proposed gallery arts studio, pottery and tea room. Approved Subject to Conditions Ie Gweld
A180069 19, SY23 2LJ Newid defnydd o A1 (siop) i A3 (bwyd a diod). Change of use from A1 (shop) to A3 (food and drink). W05000363 Approved Subject to Conditions Ie Gweld