Rhestr Penderfyniadau wythnosol

Please Use The Below Form To Search For Weekly Determined Planning Applications
 
Cais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Community Penderfyniad Manylion Ar Gael Neidio i Cais
A200069 Letty Fach, Llandysul, SA44 6SW Discharge of condition 3 (Extraction System Details) from Planning Permission A190283 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn Dim Nid Yw Ar Gael
A191032 Caerhedyn, Machynlleth, SY20 8PY Discharge of condition 4 (Invasive Non Native Species) of planning permission A180161 Ceulanamaesmawr Tynnwyd yn ôl Ie Gweld
A190960 Ffwrnais Car Park, Machynlleth, Interpretation board about Cwm Einion Celtic Rain forest site to promote habitat. Ceulanamaesmawr Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190835 The Vicarage, Aberystwyth, SY23 1RX Double Storey Side Extension and Other Minor Internal Works. Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190833 Gwynedd, Aberystwyth, SY23 4NR Erection of a Garage Ystwyth Llanilar Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190818 Portland House, 1, Aberaeron, SA46 0AX Proposed alterations and conversion of basement to additional dwelling unit Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190817 Plots 1, 3, 4 & 5 Land Adjacent To Bronwydd, Llanon, SY23 5JH Erection of 4 dwellings (2 affordables & 2 speculative). Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190816 Portland House, 1, Aberaeron, SA46 0AX Proposed alterations & conversion of basement to dwelling Aberaeron Aberaeron Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190717 9, Aberystwyth, SY23 1NY Display of signage. Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190647 Parc Y Pratt, Cardigan, SA43 3DR Replacement of 4 timber sash windows based on original pattern. Aberteifi / Cardigan Teifi Cardigan Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190591 Penyberth Isaf, Aberystwyth, SY23 3EQ Erection of a dwelling Trefeurig Trefeurig Gwrthodwyd Ie Gweld
A190541 Penffrwd, Aberystwyth, SY23 3NB Erection of a two storey extension Melindwr Melindwr Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190522 Plot Rear Brook Terrace, Aberystwyth, SY23 3RE Erection of a detached dwelling Gwrthodwyd Ie Gweld
A190520 Rickeson, Aberystwyth, SY23 4BD Erection of a shed. Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A190339 Land Adjacent To Alltgoch, Aberystwyth, SY23 5AW Erection of an affordable dwelling Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106 Ie Gweld
A180190 Woodlands Caravan Park, Llanon, SY23 5LX Trosi hen ficerdy / plasty i 4 fflat hunangynhwysol (preswyl). Conversion of former vicarage/mansion into 4 self contained flats (residential). Llansantffraid Gwrthodwyd Ie Gweld
A170510 Alltfedw Fach, Aberystwyth, SY23 4PF Tynnu amod 4 (cyfyngiad deiliadaeth) o ganiatâdau cynllunio A040739 a A050687.  Removal of condition 4 (occupancy restriction) of planning permissions A040739 and A050687. Ystwyth Trawsgoed Caniatawyd gydag Amodau Ie Gweld
A140304 Cadifor, Llanon, SY23 5HQ Sub division of Cadifor along with a two story extension to the rear to cater for four separate apartments. Llansantffraid Llansantffraed Gwrthodwyd Ie Gweld