Cofrestru
Gall y cyngor lleol ddefnyddio'r dulliau canlynol i gysylltu â chi am wasanaethau’r cyngor