Cofrestru
Your password should be longer than 7 characters and must contain one uppercase letter, one number and a special character.


AddressRydym am i chi wybod yn union sut y bydd ein gwasanaeth yn gweithio a pham mae arnom angen eich manylion cofrestru. Bydd y data y byddwch yn ei gyflwyno yn unig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y gwasanaethau a ddarperir gan y porth. Mae eich manylion personol yn cael eu trin gyda popeth posib gofal a bod eich Awdurdod lleol yn defnyddio'r wybodaeth hon ar gyfer unrhyw senario.

Os ydych yn dymuno i'ch manylion gael eu dileu, os gwelwch yn dda logio i mewn i'ch cyfrif ac yn llywio eich Proffil Defnyddiwr sgrin. Unwaith y bydd ar eich Proffil Defnyddiwr sgrin gallwch glicio ar y 'Dileu Fy Manylion' botwm i gael eich manylion wedi eu tynnu oddi ar y porth.

Nodwch eich bod wedi darllen ac yn cytuno i'r telerau cyn i chi barhau.